เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี จำหน่ายเครื่องดื่มทั่วโลกเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อวัน?

ในแต่ละวัน เราส่งมอบเครื่องดื่มมากกว่า 1.9 พันล้านเสิร์ฟในกว่า 200 ประเทศ/เขตการปกครอง