สามารถดื่ม โค้ก ได้มากแค่ไหนต่อวัน?

เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จึงขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วย

ผลิตภัณฑ์ของเราหลายชนิดมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบซึ่งมีแคลอรี แม้ว่าเราสามารถบริโภคน้ำตาลได้ในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ก็ไม่ดีหากบริโภคมากเกินไป  เช่นเดียวกันกับอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นำอัดลมที่มีน้ำตาลสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคในชีวิตประจำวันได้ หากบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ