โค้ก ไลท์มีปริมาณน้ำตาลเท่าไร?

ไม่มีเลย

เราใช้สารให้ความหวานที่มีแคลอรีต่ำ เพื่อให้ โค้ก ไลท์มีรสชาติที่ดีโดยไม่ใส่น้ำตาล