เครื่องดื่ม โค้ก ในประเทศไทยได้รับการรับรองฮาลาลหรือไม่?

ใช่ ได้การรับรองฮาลาล