โค้ก ไม่มีน้ำตาล เติมความหวานด้วยอะไร?

ซูคราโลสและเอซีซัลเฟมเค ซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายรับรองความปลอดภัย  เราใช้สารให้ความหวานที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้บริโภคสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย