ในผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยใช้สารให้ความหวานชนิดใด และปลอดภัยหรือไม่?

ซูคราโลส, อะซีซัลเฟม เค และโซเดียม ไซคลาเมต เป็นสารให้ความหวานที่มีใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคลา ประเทศไทย  สารให้ความหวานใน โค้ก ไม่มีน้ำตาล มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายรับรองความปลอดภัย  เราใช้สารให้ความหวานที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้บริโภคสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย