“ภารกิจคู่ซ่า แฟนต้าคู่พริงเกิลส์ (2)”

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ("การแข่งขัน") จัดขึ้นโดย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม" ). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่  13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

5. มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการแข่งขันนี้

7. หากผู้ชนะอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้ชนะจะต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หรือแสดงหนังสือให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลจากผู้ปกครอง หากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ “ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์” 

8. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

B. ระยะเวลาการแข่งขัน

1. การแข่งขันเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2566 (โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์เวลา 17:00 วันที่ 23 ตุลาคม 2566) 

2. ผลงานใด ๆ ที่ไม่ได้รับในช่วงระยะเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อผลงานที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

C. การเข้าร่วมกิจกรรม

1. กติกา 

a. นำ “FANTA” แบบขวด รสชาติใดก็ได้  และ “PRINGLES” รส Original หรือ Sour Cream & Onion ขนาดใดก็ได้มาครีเอทเป็นคำใดก็ได้ที่อยากบอก ปอนด์-ภูวินทร์ หรือ อยากบอก “FANTA” และ “PRINGLES” และถ่ายภาพคำนั้น

b. โพสต์ภาพถ่ายลงในคอมเมนต์โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมติด #ภารกิจคู่ซ่าแฟนต้าคู่พริงเกิลส์

c. หากต้องการร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล Surprise seat ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในงานอีเวนต์แบบใกล้ชิดกับศิลปิน ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ที่จะจัดขึ้นที่ Central Festival หาดใหญ่ โปรดระบุเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “อยากร่วมงานอีเวนต์ที่หาดใหญ่” โดยสามารถแก้ไขคอมเมนต์เพิ่มเติมเพื่อระบุว่าต้องการรับรางวัลดังกล่าว หากเข้าร่วมกิจกรรมไปก่อนหน้า โดยยังอยู่ในระยะเวลากิจกรรม

2. รููปไหนที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด 65 ภาพ จะได้เป็น 65 ท่าน ที่ได้รับรางวัล

3. ผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย (“ผลงานที่ถูกต้อง”) โดยผู้จัดกิจกรรม (อ้างอิงจากข้อ C5)

4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน แต่ผลงานแต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และท่านอาจได้รับรางวัลเพียงหนึ่ง (1) รางวัลเท่านั้น

5. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

6. ผลงานที่ถูกต้องต้องมีรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ C1 และต้องไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม การเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานจะถือว่าท่านได้ยืนยันและรับรองว่าไม่มีสิ่งใดในผลงงานที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับของบุคคลใด ๆ และจะต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ อย่างเต็มที่ต่อการละเมิดหรือการฝ่าฝืนดังกล่าว ผลงานจะถูกตัดสิทธิ์หาก (ก) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม; และ/หรือ (b) มีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม น่ารังเกียจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เชื้อชาติ ศาสนา เนื้อหาทางการเมือง หรือเนื้อหาหรือการกระทำที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นว่ามีลักษณะไม่เหมาะสม

D. เกณฑ์การตัดสิน

1. ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องของท่าน (อ้างอิงจากข้อ C1) จะได้รับการประเมินตามความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องที่สร้างสรรค์ที่สุดตามความเห็นของผู้จัดกิจกรรม แต่ละรายการจะได้รับรางวัล (อ้างอิงจากข้อ E1) (“ผู้ชนะ”) การตัดสินผลงานที่ชนะถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการสื่อสารใด ๆ (เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น) 

2. รายชื่อผู้ชนะจะถูกโพสต์ใน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทาง Facebook “FANTA THAILAND"  

3. รายละเอียดจะถูกส่งไปยังผู้ชนะแต่ละรายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการชนะ ผ่านข้อความ inbox message ทาง Facebook FANTA THAILAND โดยผู้ชนะจะต้องให้ข้อมูล (1) ชื่อ-นามสกุล ตามหน้าบัตรประชาชน (2) วันเดือนปีเกิด (3) เลขสี่ตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติตรงตามกติกาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ชนะต้องส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนเมื่อมารับรางวัลเพื่อยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมาย และ (4) เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อกลับ 

4. ผู้ชนะรางวัลที่ 1-2 มีระยะเวลา 11 วัน นับจากวันที่แจ้งการตอบรับ (คือ 3 – 13 พฤษจิกายน 2566 และหมดเขตภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 พฤษจิกายน 2566) ผู้ชนะรางวัลพิเศษ มีระยะเวลา 5 วัน นับจากวันที่แจ้งการตอบรับ (คือ 3 – 7 พฤษจิกายน 2566 และหมดเขตภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 พฤษจิกายน 2566) โดยการยืนยันเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับเฉพาะวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) เท่านั้น หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลดังกล่าว และจะมีการเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีผู้มารับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร

5. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง รางวัลจะมอบให้ตาม "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่สามารถโอน ต่อรอง ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนได้ รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัลให้กับบุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพื่อรับรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6. ผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมอบรางวัลในกรณีที่ไม่มีผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว รางวัลจะถูกยกเลิก

7. ผู้จัดกิจกรรม บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกัน การบำรุงรักษา ภาษี หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ของรางวัล

8. การตรวจสอบความถูกต้อง การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

E. รางวัล

1. รางวัลมีทั้งหมด 65 รางวัล 

a. รางวัลที่ 1 : Voucher ที่พักโรงแรม The Standard Hua Hin ห้อง Standard Suite 2 คืน พร้อมอาหารเช้า จำนวน 5 รางวัล (1 รางวัล สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน) (มูลค่ารางวัลละ13,198 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 65,990 บาท)

b. รางวัลที่ 2 : หมวก Fanta x Pringles จำนวน 20 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 199 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 3,980 บาท)

c. รางวัลพิเศษ : ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะรางวัล รับสิทธิ์เข้าร่วมในงานอีเวนต์แบบใกล้ชิดกับศิลปิน ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน จำนวน 40 รางวัล โดยรางวัลจะไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หรือที่พักใดๆ

2. ผู้จัดกิจกรรมสามารถกำหนดวิธีการมอบรางวัลตามที่เห็นสมควร 

2.1 ในกรณีรางวัลที่ 1 : Voucher ที่พักโรงแรม The Standard Hua Hin ห้อง Standard Suite 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ผู้จัดกิจกรรมกำหนดให้ผู้ชนะต้องมาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยเซ็นมอบอำนาจลงบนสำเนาบัตรประชาชน) พร้อมแสดงและส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน (โดยผู้ได้รับรางวัลต้องขีดฆ่าข้อมูลหมู่เลือดและ/หรือข้อมูลศาสนาบนหน้าสำเนาบัตรประชาชน) ทั้งนี้ทางตัวแทนผู้จัดกิจกรรม (บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด จะติดต่อผู้ชนะไป) โดยผู้ชนะต้องเข้ามารับรางวัลภายในวันที่ 31 พฤษจิกายน 2566 สถานที่รับรางวัลคือ บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยูที่เลขที่ หมู่บ้านบิสทาวน์ 2521/21 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางผู้จัดกิจกรรม ว่าเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในกิจกรรม หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับรางวัล หากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะได้รับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะลำดับสำรองถัดไป หรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

2.2 ในกรณีรางวัลที่ 2 : หมวก Fanta x Pringles จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อผู้ชนะผ่าน SMS Email Inbox message ทางSocial Mediaหรือทางโทรศัพท์ที่ผู้ชนะให้รายละเอียดไว้ และขอรายละเอียด (ชื่อ, หมายเลข ID, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ ฯลฯ) เพื่อจัดส่งรางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรางวัลให้ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2566 จนถึง 24 พฤศจิกายน  2566

2.3 ในกรณีรางวัลพิเศษ : ผู้ชนะสามารถยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมงานในวันและเวลาที่กำหนด งานอีเวนต์จะจัดขึ้นที่ Central Festival หาดใหญ่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ลาน P1D CENTRAL HATYAI ตั้งแต่เวลา 16.00 น โดยผู้ชนะจะต้องเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง 

2.4 จากข้อ 2.1 ขณะรับมอบรางวัลผู้ชนะต้องตรวจสอบสภาพของของรางวัลก่อนรับรางวัลกลับไป เมื่อผู้ชนะได้ตรวจสภาพและรับมอบรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ซึ่งผู้ชนะจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

2.5 กรณีรางวัลเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ โค้ดรางวัล จะเป็นการส่งให้ผ่านทาง [อีเมล/SMS] ที่ผู้ชนะทำการลงทะเบียนไว้

3. จำนวนและประเภทของรางวัลที่จะมอบให้ในการแข่งขันนี้จะไม่เกินที่ระบุไว้ในข้อ E1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีการมอบรางวัลมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ

5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ เว้นแต่กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ให้แก่ผู้ชนะ

F. สิทธิ์ในการใช้ผลงาน

1. โดยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ท่านได้มอบหมายและโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกทั้งหมดในผลงาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งหมดในลักษณะใดก็ตามในผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดกิจกรรม รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของบุคคลที่สามในนั้น พร้อมกับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และการค้า โดยไม่มีการชดเชยให้กับท่าน ท่านต้องดำเนินการใด ๆ และจัดทำเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรืออาจจำเป็นจากผู้จัดกิจกรรมเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ผูกพันไว้กับผู้จัดกิจกรรมในที่นี้

2. ท่านปลดเปลื้องและสละสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้จัดกิจกรรม ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามอาจมีหรืออาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้

G. เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

3. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook FANTA THAILAND 

6. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

7. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

8. สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ inbox ของ Facebook FANTA THAILAND 

“ภารกิจคู่ซ่า แฟนต้าคู่พริงเกิลส์ (1)”

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ("การแข่งขัน") จัดขึ้นโดย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม" ). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่  13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

5. มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการแข่งขันนี้

7. หากผู้ชนะอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้ชนะจะต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หรือแสดงหนังสือให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลจากผู้ปกครอง หากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ “ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์” 

8. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

B. ระยะเวลาการแข่งขัน

1. การแข่งขันเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 (โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์เวลา 17:00 วันที่ 24 กันยายน 2566) 

2. ผลงานใด ๆ ที่ไม่ได้รับในช่วงระยะเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อผลงานที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

C. การเข้าร่วมกิจกรรม

1. กติกา

a. ถ่ายรูปท่าสุดปังขณะทาน “FANTA” แบบขวด รสชาติใดก็ได้ คู่กับ “PRINGLES” รส Original หรือ Sour Cream & Onion ขนาดใดก็ได้ ให้โลกจำ!!

b. โพสต์ภาพใต้โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมติด #ภารกิจคู่ซ่าแฟนต้าคู่พริงเกิลส์

2. รููปไหนที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด 30 ภาพ จะได้เป็น 30 ท่าน ที่ได้รับรางวัล

3. ผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย (“ผลงานที่ถูกต้อง”) โดยผู้จัดกิจกรรม (อ้างอิงจากข้อ C5)

4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน แต่ผลงานแต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และท่านอาจได้รับรางวัลเพียงหนึ่ง (1) รางวัลเท่านั้น

5. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

6. ผลงานที่ถูกต้องต้องมีรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ C1
และต้องไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม การเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานจะถือว่าท่านได้ยืนยันและรับรองว่าไม่มีสิ่งใดในผลงงานที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับของบุคคลใด ๆ และจะต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ อย่างเต็มที่ต่อการละเมิดหรือการฝ่าฝืนดังกล่าว ผลงานจะถูกตัดสิทธิ์หาก (ก) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม; และ/หรือ (b) มีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม น่ารังเกียจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เชื้อชาติ ศาสนา เนื้อหาทางการเมือง หรือเนื้อหาหรือการกระทำที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นว่ามีลักษณะไม่เหมาะสม

D. เกณฑ์การตัดสิน

1. ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องของท่าน (อ้างอิงจากข้อ C1) จะได้รับการประเมินตามความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องที่สร้างสรรค์ที่สุดตามความเห็นของผู้จัดกิจกรรม แต่ละรายการจะได้รับรางวัล (อ้างอิงจากข้อ E1) (“ผู้ชนะ”) การตัดสินผลงานที่ชนะถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการสื่อสารใด ๆ (เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น)

2. รายชื่อผู้ชนะจะถูกโพสต์ใน วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ทาง Facebook “FANTA THAILAND"  

3. รายละเอียดจะถูกส่งไปยังผู้ชนะแต่ละรายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการชนะ ผ่านข้อความ inbox message ทาง Facebook FANTA THAILAND โดยผู้ชนะจะต้องให้ข้อมูล (1) ชื่อ-นามสกุล ตามหน้าบัตรประชาชน (2) วันเดือนปีเกิด (3) เลขสี่ตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติตรงตามกติกาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ชนะต้องส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนเมื่อมารับรางวัลเพื่อยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมาย และ (4) เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อกลับ 

4. ผู้ชนะมีระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่แจ้งการตอบรับ (คือ 10 – 16 ตุลาคม 2566 และหมดเขตภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม2566) โดยการยืนยันเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับเฉพาะวันและวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เท่านั้น หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลดังกล่าว และจะมีการเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีผู้มารับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร

5. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง รางวัลจะมอบให้ตาม "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่สามารถโอน ต่อรอง ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนได้ รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัลให้กับบุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพื่อรับรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6. ผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมอบรางวัลในกรณีที่ไม่มีผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว รางวัลจะถูกยกเลิก

7. ผู้จัดกิจกรรม บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกัน การบำรุงรักษา ภาษี หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ของรางวัล

8. การตรวจสอบความถูกต้อง การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

E. รางวัล

1. รางวัลมีทั้งหมด 30 รางวัล 

a. รางวัลที่ 1 : instax mini 12 จำนวน 10 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 2,690 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 26,900 บาท)

b. รางวัลที่ 2 : หมวก Fanta x Pringles จำนวน 20 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 199 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 3,980 บาท)

2. ผู้จัดกิจกรรมสามารถกำหนดวิธีการมอบรางวัลตามที่เห็นสมควร 

2.1 ในกรณีรางวัลที่ 1 : instax mini 12 ผู้จัดกิจกรรมกำหนดให้ผู้ชนะต้องมาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงและส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน (โดยผู้ได้รับรางวัลต้องขีดฆ่าข้อมูลหมู่เลือดและ/หรือข้อมูลศาสนาบนหน้าสำเนาบัตรประชาชน) ทั้งนี้ทางตัวแทนผู้จัดกิจกรรม (บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด จะติดต่อผู้ชนะไป) โดยผู้ชนะต้องเข้ามารับรางวัลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สถานที่รับรางวัลคือ บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยูที่เลขที่ หมู่บ้านบิสทาวน์ 2521/21 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง  เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางผู้จัดกิจกรรม ว่าเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในกิจกรรม หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับรางวัล หากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะได้รับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะลำดับสำรองถัดไป หรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

2.2 ในกรณีรางวัลที่ 2 หมวก Fanta x Pringles จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อผู้ชนะผ่าน SMS Email Inbox message ทางSocial Mediaหรือทางโทรศัพท์ที่ผู้ชนะให้รายละเอียดไว้ และขอรายละเอียด (ชื่อ, หมายเลข ID, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ ฯลฯ) เพื่อจัดส่งรางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรางวัลให้ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2566 จนถึง 31 ตุลาคม 2566

2.3 จากข้อ 2.1 ขณะรับมอบรางวัลผู้ชนะต้องตรวจสอบสภาพของของรางวัลก่อนรับรางวัลกลับไป เมื่อผู้ชนะได้ตรวจสภาพและรับมอบรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ซึ่งผู้ชนะจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

2.4 กรณีรางวัลเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ โค้ดรางวัล จะเป็นการส่งให้ผ่านทาง [อีเมล/SMS] ที่ผู้ชนะทำการลงทะเบียนไว้

3. จำนวนและประเภทของรางวัลที่จะมอบให้ในการแข่งขันนี้จะไม่เกินที่ระบุไว้ในข้อ E1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีการมอบรางวัลมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ

5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ เว้นแต่กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ให้แก่ผู้ชนะ

F. สิทธิ์ในการใช้ผลงาน

1. โดยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ท่านได้มอบหมายและโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกทั้งหมดในผลงาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในลักษณะใดก็ตามในผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดกิจกรรม รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของบุคคลที่สามในนั้น พร้อมกับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และการค้า โดยไม่มีการชดเชยให้กับท่าน ท่านต้องดำเนินการใด ๆ และจัดทำเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรืออาจจำเป็นจากผู้จัดกิจกรรมเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ผูกพันไว้กับผู้จัดกิจกรรมในที่นี้

2. ท่านปลดเปลื้องและสละสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้จัดกิจกรรม ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามอาจมีหรืออาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้

G. เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

3. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook FANTA THAILAND 

6. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

7. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

8. สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ inbox ของ Facebook FANTA THAILAND