กิจกรรม “โค้ก” พาลุ้นฟินอินเป็น K-POP IDOL

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้:

1.1 ผลิตภัณฑ์ “โค้ก” ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง” จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้
·       ขนาด 300  มล.  เครื่องดื่ม โคคา-โคลา (โค้ก) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด 330 มล.  เครื่องดื่ม โคคา-โคลา (โค้ก) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))     

1.2 ผลิตภัณฑ์ “โค้ก” สูตรน้ำตาลน้อย ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง ” จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้
·      ขนาด 500 มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรน้ำตาลน้อย (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด 505 มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรน้ำตาลน้อย (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด  510 มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรน้ำตาลน้อย (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด 1.25 ล.  เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรน้ำตาลน้อย (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด  1.5 ล.    เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรน้ำตาลน้อย (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))      

1.3 ผลิตภัณฑ์ “โค้ก” สูตรไม่มีน้ำตาล ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง”  จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้
·      ขนาด 300  มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))       
·      ขนาด 330   มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด 450  มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด 505  มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด 510 มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))
·      ขนาด 1.25  ล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))       
·      ขนาด 1.5  ล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))

1.4 ผลิตภัณฑ์ “โค้ก” สูตรไม่มีน้ำตาล กลิ่นไลม์​ ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง”  จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้
·      ขนาด 330 มล. เครื่องดื่ม โคคา-โคลา(โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล กลิ่นไลม์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โคคา-โคลา (โค้ก))         

1.5 ผลิตภัณฑ์ “แฟนต้า” ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง ” จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้       
·      ขนาด 300 มล.
น้ำหวานกลิ่นสตรอเบอร์รี (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า)
·      ขนาด 330 มล.
น้ำหวานกลิ่นสตรอเบอร์รี (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า), เครื่องดื่มน้ำเขียว (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า) , องุ่นป๊อบ (น้ำหวานกลิ่นองุ่น) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า) , น้ำหวานกลิ่นส้ม (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า)
แดงมะนาวโซดา (เครื่องดื่มกลิ่นสละและมะนาว) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า)
·      ขนาด 450 มล.
น้ำหวานกลิ่นสตรอเบอร์รี (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า), เครื่องดื่มน้ำเขียว (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า) , องุ่นป๊อบ (น้ำหวานกลิ่นองุ่น) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า),  น้ำหวานกลิ่นส้ม (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า   
·      ขนาด 455  มล.
น้ำหวานกลิ่นสตรอเบอร์รี (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า), เครื่องดื่มน้ำเขียว (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า) , องุ่นป๊อบ (น้ำหวานกลิ่นองุ่น) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า),  น้ำหวานกลิ่นส้ม (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า
·      ขนาด 500 มล.
น้ำหวานกลิ่นสตรอเบอร์รี (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า), เครื่องดื่มน้ำเขียว (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า) , องุ่นป๊อบ (น้ำหวานกลิ่นองุ่น) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า)
·      ขนาด 1.25 ล.
น้ำหวานกลิ่นสตรอเบอร์รี (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า),
เครื่องดื่มน้ำเขียว (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า) , องุ่นป๊อบ (น้ำหวานกลิ่นองุ่น) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า), น้ำหวานกลิ่นส้ม (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า)   
·      ขนาด 1.5 ล.
น้ำหวานกลิ่นสตรอเบอร์รี (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า), เครื่องดื่มน้ำเขียว (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า) , องุ่นป๊อบ (น้ำหวานกลิ่นองุ่น) (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า),  น้ำหวานกลิ่นส้ม (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แฟนต้า

1.6 ผลิตภัณฑ์ “สไปรท์” ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง ” จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้
·      ขนาด 330 มล. เครื่องดื่มสไปรท์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 450 มล. เครื่องดื่มสไปรท์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 455 มล. เครื่องดื่มสไปรท์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 500 มล.  เครื่องดื่มสไปรท์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 1.25 ล.   เครื่องดื่มสไปรท์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 1.5  ล.    เครื่องดื่มสไปรท์ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)

1.7 ผลิตภัณฑ์ “สไปรท์” สูตรไม่มีน้ำตาล ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง ” จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้
·      ขนาด 330  มล. เครื่องดื่มสไปรท์ สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 500 มล.  เครื่องดื่มสไปรท์ สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 1.5  ล.    เครื่องดื่มสไปรท์ สูตรไม่มีน้ำตาล  (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)

1.8 ผลิตภัณฑ์ “สไปรท์” เลมอนพลัส สูตรไม่มีน้ำตาล ชนิดขวดพลาสติก ที่มีฝารุ่นพิเศษ “ฝาสีเหลือง ” จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดังนี้
·      ขนาด 455 มล. เครื่องดื่มสไปรท์ เลมอนพลัส สูตรไม่มีน้ำตาล(เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
·      ขนาด 500  มล.  เครื่องดื่มสไปรท์ เลมอนพลัส สูตรไม่มีน้ำตาล (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สไปรท์)
โดยผู้ร่วมกิจกรรม สแกน QR Code ข้างขวด กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมใส่รหัสใต้ฝา ๙ หลักของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
·      ร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ ได้แก่ เบอร์เกอร์คิง ในสนามบิน ภายใต้บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด (เฉพาะร้านสาขาในสนามบิน ภายใต้บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด), บอนชอน ในสนามบิน ภายใต้บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด (เฉพาะร้านสาขาในสนามบิน ภายใต้บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด), เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในสนามบิน ภายใต้บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด (เฉพาะร้านสาขาในสนามบิน ภายใต้บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด),  ซิซซ์เล่อร์, เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, เบอร์เกอร์คิงทุกสาขา (ยกเว้นสาขา OTOP ป่าตอง, ป่าตองบางลา, บางลา, สมุยลีฟวิ่ง, สมุย ฉเวง, อ่าวนาง, เกาะพีพี, ภูเก็ต จังซีลอน, กะตะ ภูเก็ต, รอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา, พัทยากลาง , วอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา), บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่), บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ, บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด, ชาบู โทโมะ, ซูกิชิ, เท็กซัส ชิคเก้น, ซานตาเฟ่, ทาโก้ เบลล์ (สยามทาโก้), เรดซัน (ฟู้ดซัน), บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด, โดมิโน่ส์ พิซซ่า, อากะ (AKA), วิสดอม อินเตอร์เนชันแนล บุฟเฟ่ต์, โคราคุเอ็น ราเมน , เท็นโจ ซูชิ&ยากินิกุ พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์, เซ็นจู ชาบู&ซูชิ พรีเมี่ยม บุฟเฟ่ต์, บริษัท บิ๊ก บอย เรสเตอรองส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ห้าดาว (เครื่องดื่มรีฟิล) 2 สาขา, ลอฟท์เตอร์ เซ็นทรัลชิดลม (Lofter), อีทไทย เซ็นทรัลเอ็มบาสซี (Ethai), ลิฟวิ่งเฮาส์ เซ็นทรัลเวิล์ด (Living House) , ลิฟวิ่งเฮาส์ เซ็นทรัลลาดพร้าว (Living House) โดยซื้ออาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ “โค้ก”, แฟนต้า, “สไปรท์” มากกว่า 90 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ถ่ายรูปใบเสร็จและส่งไปที่ Line Official Account: @Cokewithfood  เพื่อลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวบนช่องทาง Line Official Account: @Cokewithfood  และจะมีข้อความตอบกลับยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกลับไปยังผู้ร่วมกิจกรรมผ่านทาง Line
·      เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ทางบริษัทฯ จะรวบรวมรหัสจากช่องทางทั้ง 2 ช่องทางทั้งหมดที่ผู้บริโภคส่งเข้ามาถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุ และนำเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งรหัสนั้นมาทำเป็นชิ้นส่วนฉลากและคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีโยนขึ้นไปบนอากาศและจับชิ้นส่วนหาผู้โชคดี และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน โดยฉลากที่ไม่ถูกจับในแต่ละครั้งจะไม่นำไปจับฉลากในครั้งต่อไป ยกเว้นครั้งที่ 12​ จะนำฉลากที่ไม่ได้รางวัลตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 12  มารวมกันอีกครั้ง เพื่อจับรางวัลแพ็กเก็จ K-Pop Tour (โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล  (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 466,000 บาท (233,000 บาทต่อคน) รวมมูลค่าของรางวัลกองที่ 2  ทั้งสิ้น  2,330,000 บาท  (หมายเหตุ รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – โซล มูลค่า 65,000 บาท,  ค่าที่พัก 3 คืน มูลค่า 48,000 บาท, ค่าอาหาร ตลอดการเดินทาง มูลค่า  18,000 บาท, ค่าเดินทาง ค่าประกัน และค่ากิจกรรมต่างๆ 335,000 บาท) รวมมูลค่า 2,330,000 บาท ในครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการจับรางวัล

2. การจับรางวัลจะมีขึ้น ณ โรงแรม ทินิดีโฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 99 / 3 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2567  เวลา 07.00  น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2567  เวลา 24.00 น. โดยให้ยึดเวลาตามระบบของ บริษัท โคคา-โคลา(ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาระสำคัญ โดยจับรางวัลทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังนี้
                 ครั้งที่ 1  นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่  1 มีนาคม  -  10  มีนาคม  2567
เวลา 07.00 - 24.00 น.  จับฉลากวันที่ 15 มีนาคม  2567  เวลา 11.00 - 14.00  น. ประกาศรางวัลวันที่ 21  มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 2 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 มีนาคม  -  17  มีนาคม  2567
เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 28  มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 3 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 มีนาคม  -  24  มีนาคม 2567
เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 29 มีนาคม 2567เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 4 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม  -  31 มีนาคม 2567
เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 5  เมษายน 2567 เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 5 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน  -  7  เมษายน 2567
เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 19เมษายน  2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 6 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่  8 เมษายน – 14 เมษายน  2567
เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 7 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 21 เมษายน 2567
เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 26 เมษายน  2567 เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 8 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 22  เมษายน - 28 เมษายน  2567  เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 9 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่  10  พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 - 14.00   น.  ประกาศรางวัลวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 10 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่  23 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 11 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 19​ พฤษภาคม 2567เวลา  07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 30  ​พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                 ครั้งที่ 12  มีการจับฉลากแบ่งเป็น 2 กองดังนี้
                 กองที่ 1 นำชิ้นส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 - 14.00  น.  ประกาศรางวัลวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH
                   กองที่ 2 นำชิ้นส่วนที่ไม่ได้รางวัลตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม  2567- 31 พฤษภาคม  2567 เวลา 07.00 - 24.00 น. จับฉลากวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ประกาศรางวัลวันที่ 13 มิถุนายน 2567เวลา 17.00 น. ผ่านทาง  https://www.facebook.com/cocacolaTH

4. ของรางวัล มีดังนี้

4.1   รางวัลแพ็กเก็จ K-Pop Tour (โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล  (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 466,000 บาท (233,000 บาทต่อคน) รวมมูลค่าของรางวัลกองที่ 2  ทั้งสิ้น  2,330,000 บาท  (หมายเหตุ รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – โซล มูลค่า 65,000 บาท,  ค่าที่พัก 3 คืน มูลค่า 48,000 บาท, ค่าอาหาร ตลอดการเดินทาง มูลค่า  18,000 บาท, ค่าเดินทาง ค่าประกัน และค่ากิจกรรมต่างๆ 335,000 บาท) รวมมูลค่า 2,330,000 บาท ในครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการจับรางวัล
4.2   โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5  ความจุ 256  GB จำนวน 360 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท   รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 14,364,000 บาท
4.3   JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 2,400 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 8,376,00​ บาท
โดยมีรายละเอียดของรางวัล ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 2
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 3
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 4
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 5
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 6
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 7
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 8
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 9
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 10
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 11
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท

ครั้งที่ 12
        ของรางวัลกองที่ 1
·      โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 ความจุ 256 GB จำนวน 30  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,197,000 บาท
·      JBL Tune 720BT หูฟัง wireless  จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,490​ ​บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น ​ 698,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,895,000 ​ บาท
ของรางวัลกองที่ 2
·      รางวัลแพ็กเก็จ K-Pop Tour (โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล  (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 466,000 บาท (233,000 บาทต่อคน) รวมมูลค่าของรางวัลกองที่ 2  ทั้งสิ้น  2,330,000 บาท  (หมายเหตุ รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – โซล มูลค่า 65,000 บาท,  ค่าที่พัก 3 คืน มูลค่า 48,000 บาท, ค่าอาหาร ตลอดการเดินทาง มูลค่า  18,000 บาท, ค่าเดินทาง ค่าประกัน และค่ากิจกรรมต่างๆ 335,000 บาท) รวมมูลค่า 2,330,000 บาท ในครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการจับรางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดในกิจกรรม “โค้ก” พาลุ้นฟินอินเป็น K-POP IDOL  ทั้งสิ้น 25,070,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

5. เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล มีดังนี้

5.1   หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะติดต่อผู้ที่ได้รับการจับรางวัลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ที่ได้รับการจับรางวัลจะต้องมาติดต่อรับของรางวัลพร้อมแสดงและส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน (โดยผู้ได้รับรางวัลต้องขีดฆ่าข้อมูลหมู่เลือดและ/หรือข้อมูลศาสนาบนหน้าสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร) ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรางวัล ที่ บริษัท บอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด จำกัด ด้วยตนเอง เพื่อให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัลในกิจกรรม หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับรางวัล บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 2521/30 - 31 หมู่บ้านบิสทาวน์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะได้รับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้ารับรางวัลไม่ใช่ผู้โชคดีตามที่ประกาศ
5.2    บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ให้แก่ผู้โชคดี
5.3   ผู้ร่วมกิจกรรม 1  ท่านสามารถลุ้นรับรางวัลได้สูงสุด 1  รางวัลต่อสัปดาห์ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งรหัสมากกว่า 1 รหัสและได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัลในสัปดาห์เดียวกัน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นั้นเพียง 1  รางวัลเท่านั้น แต่หากผู้โชคดีร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยส่งรหัสใต้ฝาใหม่ที่ได้จากผลิตภัณฑ์หรือรหัสใหม่ที่ได้จากใบเสร็จหรือจากร้านค้าที่ร่วมรายการตามกติกาเงื่อนไขที่กำหนดเข้ามาใหม่อีกครั้ง ผู้โชคดีมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในสัปดาห์ถัด ๆ ไป
5.4   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20  ปี  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย  และในการติดต่อรับรางวัลบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้ร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20  ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ได้รับรางวัลแต่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด
5.5   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอก ชื่อจริง นามสกุล ตามที่ปรากฎบนบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ email address ที่ถูกต้อง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนเมื่อรับรางวัล
5.6   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยืนยันและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อถูกต้อง และอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านเพื่อเข้ารับของรางวัลได้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบหากรายละเอียดข้อมูลการติดต่อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถูกต้อง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัล หรือส่งมอบของรางวัลได้
5.7   โดยการเข้าร่วมการกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ส่งมอบและโอน ซึ่งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และการค้าของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าสิทธิ์ในการใช้งานนั้นจะเกิดขึ้นจาก เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และไม่ว่าจะการสิทธิ์ในการใช้งานจะทำโดยวิธีการทางการตลาดทางตรง หรือการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะดำเนินการหรือจัดการเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรืออาจจำเป็นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ ในที่นี้ได้
5.8   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะปลดเปลื้องความรับผิดและสละสิทธิเรียกร้องจากบริษัทฯ ถึงการเรียกร้องทั้งหมด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมี หรืออาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่มอบให้กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
5.9   เงื่อนไขการเข้ารับรางวัล และการใช้รางวัลแพ็กเก็จ  K-POP Tour
·      สิทธิ์ในการรับรางวัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอน ขาย ให้ (ไม่ว่ามีหรือไม่มีค่าตอบแทน) ให้แก่ผู้อื่น  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากบริษัทแล้วรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ
·      บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ให้แก่ผู้โชคดี  โดยจะออกในนามของผู้เดินทางและผู้ติดตามที่เดินทางจริง
·      หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
·      รางวัลข้างต้นไม่รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าเข้าประเทศที่จัดการแข่งขัน  ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทาง  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งนอกเหนือรายการที่จัดให้  ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุจากการเดินทาง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีที่มีความเจ็บป่วยไม่ว่าด้วยเหตุใด โรคใด ความเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าตรวจหาเชื้อทั้งก่อนและหลังการเดินทางทั้งไปและกลับ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ จากโรคระบาด COVID-19 ระหว่างการเดินทางจนถึงการเดินทางกลับ ค่าที่พักอื่นที่จำเป็นอันเนื่องมาจากโรคระบาดอื่น ๆ รวมถึง COVID-19 เช่น ค่าสถานที่กักตัวตามมาตรการการควบคุมโรคทั้งที่อาจเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีรวมถึงในประเทศไทย(ถ้ามี) ค่าเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด รวมถึง ค่าเปลี่ยนวันเวลาของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ (ถ้ามี) ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้โชคดีเองทั้งสิ้น
·      ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาตจากสถานทูตของประเทศเกาหลี หรือหนังสือเดินทางไม่พร้อมที่จะใช้ในการเดินทางได้ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีแม้จะเดินทางไปถึงประเทศเกาหลีแล้วก็ตาม หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ หรือในกรณีที่ผู้โชคดีปฏิเสธที่จะเดินทาง ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในรางวัลโดยจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากบริษัทฯ
·      ผู้โชคดีจะออกเดินทางตามวันและเวลาที่บริษัทแจ้งให้ทราบและผู้โชคดีจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวในการเข้าร่วมรายการแพ็คเกจทัวร์ตลอดระยะเวลาการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่ผู้โชคดีเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี ระหว่างการเดินในประเทศเกาหลี และระหว่างพำนักอยู่ในประเทศเกาหลีหากเกิดความเสียหายใดใดต่อบุคคลหรือต่ออุปกรณ์ใด ๆ อันเป็นผลจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้โชคดียินดีรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวเองทั้งสิ้น หรือหากผู้โชคดีต้องได้รับการรักษาพยาบาลอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บใดใด ผู้โชคดียินดีรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง โดยจะไม่เรียกร้องฟ้องร้องเอาแก่บริษัทแต่อย่างใด
·      เมื่อผู้โชคดีเข้ายืนยันรับของรางวัล เท่ากับผู้โชคดีรับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ สามารถบันทึกภาพถ่าย ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวในระหว่างโปรแกรมการเดินทางที่กำหนด และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่บันทึกภาพถ่าย ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ และทางสื่อออนไลน์ Social Media อันเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้
5.10   บริษัทฯ สามารถจัดการหรือนำของรางวัลที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ในการรับหรือของรางวัลที่ไม่มีผู้รับไปใช้ได้ตามดุลพินิจของบริษัทฯ
5.11   ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น
5.12   ผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลจะต้องตรวจสภาพของของรางวัลก่อนรับของรางวัลกลับไป เมื่อผู้โชคดีได้ตรวจสภาพของรางวัลแล้วและรับมอบของรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด ซึ่งผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
5.13   ของรางวัลที่ได้รับต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรายการเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
5.14   บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล
5.15   กรณีดังต่อนี้เป็นการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง
·      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนซึ่งไม่ได้ส่งรหัสที่ถูกต้องในช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนซึ่งพบว่ารายการการลงทะเบียนนั้นเกิดจากการฉ้อโกง ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่กำหนดโดยบริษัทฯ ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง (กล่าวคือ ส่งรหัสที่ใช้แล้ว/ไม่ถูกต้อง) รวมสิบห้า (15) รายการในหนึ่งวัน ระบบจะระงับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนถึงเวลา 23.59  น. ของวันเดียวกัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกระงับการลงทะเบียนรวมสาม (3) วันตลอดระยะเวลาของกิจกรรม จะถูกระงับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถาวร
·      ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ลงคะแนน ลงทะเบียน หรือวิธีการทางกลไก หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ช่วยให้บุคคลส่งรหัสโดยอัตโนมัติซ้ำ ๆ เป็นสิ่งต้องห้าม และจะทำให้รหัสทั้งหมดที่ส่งโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
5.16   สิทธิ์และของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
5.17   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง https://www.facebook.com/cocacolaTH
5.18   กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ inbox ของ https://www.facebook.com/cocacolaTH หรือศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 0-2616 5555 ทุกวัน เวลา 8:00 – 18:00 น.
5.19   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ รวมทั้ง ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ email ที่อยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศรายชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้โชคดีเพื่อให้ผู้โชคดีได้ตรวจสอบบนช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อการยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทต่อไปที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy
5.20   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.21   พนักงานและครอบครัวของบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือบริษัทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
5.22 ผลการจับรางวัล หรือในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด