COKE Foodmarks Tour
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม COKE Foodmarks Tour นี้ ("กิจกรรม") จัดขึ้น โดยบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม"). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้
(“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”): 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปีแต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วม

ในโปรโมชั่นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

5. มีบัตรประจำตัวประชาชน ที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการร่วมกิจกรรมนี้ 

7. หากผู้โชคดีอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้โชคดีจะต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ “ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์”

8. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

 

B. ระยะเวลากิจกรรม

1. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์ตอน 17:00 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยยึดเวลาตามระบบของ Coca‑Cola Foodmarks Activation Official Account (“ระยะเวลากิจกรรม”)

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมใด ๆ ที่ไม่ได้ทำในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

C. HOW TO PARTICIPATE  การเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีที่ 1 : ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook
1. ถ่ายภาพ “โค้ก” คู่กับมื้ออาหารของคุณคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรมที่โพสต์วันที่ 30 เมษายน 2567
2. พร้อมบรรยายความอร่อยของมื้อเด็ดที่คุณกินคู่กับ “โค้ก”
3. ติด Hashtag #CokeFoodmarksTH #ปักหมุดร้านอร่อยคู่โค้ก #CokeFoodmarksTour

หรือ

วิธีที่ 2 : ร่วมสนุกผ่านทาง TikTok
1. ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมต้องสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ของตัวเองผ่านทาง TikTok

2. ในคลิปวิดีโอต้องประกอบไปด้วยการรีวิวร้านอาหารในแต่ละย่านที่มีสัญลักษณ์ Coke Foodmarks ได้แก่ ถนนบรรทัดทอง จังหวัดกรุงเทพฯ ถนนนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ถนน 30 กันยา จังหวัด นครราชศรีมา และ ถนนศาลเจ้า จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ร้านที่มีโลโก้ Foodmarks ถ่ายทำให้ติดป้าย Foodmarks หน้าร้าน พร้อมแชร์ความรู้สึกในการทานอาหารร้านเด็ด ควบคู่ไปกับ “โค้ก”

3. เปิดโพสต์สาธารณะพร้อมใส่ Hashtag #CokeFoodmarksTH #ปักหมุดร้านอร่อยคู่โค้ก #CokeFoodmarksTour และตามด้วย #ถนนที่รีวิว ได้แก่ #ถนนศาลเจ้า #ถนนบรรทัดทอง #ถนนนิมมาน หรือ #ถนน30กันยา (อย่างใดอย่างหนึ่ง

คัดเลือกโพสต์และคลิปที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด จำนวน 12 รางวัล พร้อมพาเพื่อนไปได้ท่านละ 1 คน ที่จะได้มาทัวร์ตามรอยร้านอร่อยคู่ ”โค้ก” ที่ถนนบรรทัดทอง วันที่ 15 มิถุนายน 2567

ระยะเวลากิจกรรม : 1 เมษายน 2567 (โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์เวลา 17:00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ทาง Facebook “Coca‑Cola Thailand” และผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

D. PRIZES รางวัล

1.   รางวัลของกิจกรรม (“รางวัล”) มีดังนี้
รายละเอียดของรางวัล ในการแลกรับรางวัล  มีดังนี้ 
 

  • คอนเทนต์ใดที่สร้างสรรค์ได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด โดยคำนึงจากรูปภาพ คลิป และแคปชั่น มีความถูกต้องครบถ้วนและน่าสนใจ จำนวน 12 รางวัล จะได้สิทธิ์พาเพื่อนอีก 1 ท่านไปร่วมตะลุยชิมร้านอาหารเด็ดย่านบรรทัดทอง ร่วมกับเหล่าคนดัง โดยใช้วิธีการตรวจสอบเวลาที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์ด้วยการเช็กข้อมูล (เวลาประเทศไทยโดยยึดนาฬิกาของบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหลัก ระยะเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม เวลา 17:00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • ผู้ชนะจากแต่ละภาค จะได้รับตั๋วเครื่องบิน สำหรับเดินทางไป - กลับ กรุงเทพถึงภูมิลำเนา รวมถึงบริการรถรับจากสนามบิน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ส่งถึงโรงแรมย่านบรรทัดทอง
  • โดยรางวัลนี้รวม อาหารเย็น 2 มื้อ สำหรับวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และ 15 มิถุนายน 2567, อาหารเช้า 2 มื้อ สำหรับวันที่ 15 มิถุนายน 2567 และ 16 มิถุนายน 2567, และอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อสำหรับวันที่ 15 มิถุนายน 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ทาง Facebook “Coca‑Cola Thailand” โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ทางเพจ Facebook CocacolaTH จะติดต่อกลับไปเพื่อขอรายละเอียดและยืนยันตัวตน หากไม่ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น. จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล บริษัทฯ มีสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในลำดับสำรองถัดไป
  • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ facebook.com/CocacolaTH
  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น
  • สิทธิ์และของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
  • ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

E. เงื่อนไขอื่น ๆ

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการจัดกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อ ท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook CocaCola Thailand

5. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

6. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มี เขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ หรือบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชื่อ Line Account ที่อาจระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเพื่อการติดต่อหรือจัดส่งของรางวัล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะปรากฎอยู่สื่อ Social Online อื่น ๆ เช่น บน Facebook หรือ Instagram Platforms ซึ่งเป็นระบบของบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดลบหรือ delete ข้อความที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุใต้ comment ใน Facebook CocaCola Thailand ได้

8. ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมลบหรือยกเลิกข้อความที่ส่งเข้ามา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้และไม่มีโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการทำการตลาดแบบตรงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ Facebook CocaCola Thailand