ขั้นตอนการร่วมสนุก Meet & Eat

1. ชวนเพื่อนมาอัดวีดีโอ รีวิวสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์ คู่กับ “โค้ก” ไม่มีน้ำตาล ที่สั่งจาก COKE Kithchen บน GrabFood, LINE MAN, ShopeeFood และ foodpanda แล้วชวนกันรีวิวเมนูสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์ให้ อร่อย แซ่บ โดนใจ จนใครๆ ก็อยากลองทานตาม​ หรือใครที่สั่งวัตถุดิบจาก PandaMart ก็รีวิวสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์สไตล์โฮมเมดของตัวเองได้เหมือนกัน

2. โพสต์วิดีโอลง TikTok ติด #COKEKitchen #สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์ #แอปที่สั่งซื้อ (เช่น #GrabFood, #LINEMAN, #foodpanda, #ShopeeFood และ #PandaMart) ​

3. ผู้ร่วมกิจกรรม (1 คน / 1 Tiktok account) ที่รีวิวสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์ คู่กับ “โค้ก” ไม่มีน้ำตาล โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน (แบ่งเป็นผู้โชคดีจาก GrabFood จำนวน 4 รางวัล, LINE MAN จำนวน 4 รางวัล, ShopeeFood จำนวน 4 รางวัล, foodpanda จำนวน 4 รางวัล และ PandaMart จำนวน 4 รางวัล) จะได้รับสิทธิ์ไปร่วมกิจกรรม Meet & Eat ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566

4. โปรดแคปภาพสลิปเก็บไว้เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เป็นผู้โชคดี

5. ระยะเวลากิจกรรม 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บนเพจ Facebook CocacolaTH

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม Meet & Eat

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย  การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่งข้อความเพื่อร่วมกิจกรรมถือว่าผู้เข้าร่วมยืนยันและรับรองว่าตนได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว และในการติดต่อรับรางวัลบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้ร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเมื่อบริษัทฯ ร้องขอ ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ได้รับรางวัลแต่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด

2. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม ชวนเพื่อนมาอัดวีดีโอ รีวิวสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์ คู่กับ “โค้ก” ไม่มีน้ำตาล ที่สั่งจาก COKE Kithchen บน GrabFood, LINE MAN, ShopeeFood และ foodpanda (foodpanda ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.เป็นต้นไป) แล้วชวนกันรีวิวเมนูสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์ให้ อร่อย แซ่บ โดนใจ จนใครๆ ก็อยากลองทานตาม โพสวิดีโอผ่านช่องทาง TikTok ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2566

3. ที่รีวิวสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาท์ คู่กับ “โค้ก” ไม่มีน้ำตาล โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จำนวน 20 คน รางวัลละ 2 ท่าน (แบ่งเป็นผู้โชคดีจาก GrabFood จำนวน 4 รางวัล, LINE MAN จำนวน 4 รางวัล, ShopeeFood จำนวน 4 รางวัล, foodpanda จำนวน 4 รางวัล และ PandaMart จำนวน 4 รางวัล) โดยใช้วิธีการตรวจสอบเวลาที่ผู้ร่วมกิจกรรมโพสด้วยการเช็คข้อมูล (เวลาประเทศไทยโดยยึดนาฬิกาของบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหลัก ระยะเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม เวลา 24:00 ของวันที่ 31 กรกฎาคม จะได้รับสิทธิ์ไปร่วมกิจกรรม Meet & Eat ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566

4. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บนเฟซบุ๊ก CocacolaTH โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ทางเพจ Facebook CocacolaTH จะติดต่อกลับไปเพื่อขอรายละเอียดและยืนยันตัวตนพร้อมภาพใบเสร็จที่สั่งอาหารผ่าน GrabFood, LINE MAN, ShopeeFood, foodpanda และ PandaMart ภายในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 หากไม่ยืนยันตัวตนตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล บริษัทฯ มีสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในลำดับสำรองถัดไป

5. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ facebook.com/CocacolaTH

6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด

8. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

9. สิทธิ์และของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ หรือบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชื่อ Facebook Accountที่อาจระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเพื่อการติดต่อหรือจัดส่งของรางวัลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะปรากฎอยู่บน Facebook ซึ่งเป็นระบบของบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดลบหรือ delete ข้อความที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุใต้ comment ใน Facebook CocacolaTH ได้ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมลบหรือยกเลิกข้อความที่ส่งเข้ามา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้และไม่มีโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้  บริษัทฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการทำการตลาดแบบตรงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมม สามารถอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

11. พนักงานและครอบครัวของบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด} บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือบริษัทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ

12. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด