วิธีการแลกรับ "โค้ก" ซีโร่

  1. ลงทะเบียน เพื่อรับ QR Code
  2. นำ QR Code ที่ได้รับ ไปสแกนที่ตู้ วิธีแลกรับ
  3. อร่อยจัดชัดป่ะ กับ"โค้ก" ซีโร่ !

ตู้ "โค้ก" ซีโร่อยู่ตรงไหน?