เตรียมพร้อมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้ตามตารางวันและเวลาประกาศผล

 
 • 21 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 28 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 4 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
 • 11 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 19 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. 
 • 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.
 • 13 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.