OCEAN CLEANUP

แม่น้ำหลายสายทั่วโลกของเรากำลังเผชิญปัญหาขยะปริมาณมหาศาลซึ่งที่จะไหลลงสู่มหาสมุทร

เรือ Interceptor™ ของ The Ocean Cleanup เป็นโซลูชันแรกที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ดักจับขยะในวงกว้าง เพื่อสกัดขยะพลาสติกในแม่น้ำไม่ให้ไหลลงสู่มหาสมุทร  โดยใช้เทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการดักจับขยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำได้อย่างอัตโนมัติ ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในแม่น้ำหลายสายทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหามลพิษจากขยะ

Interceptor™ 019 ได้ติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องอย่างเป็นทางการในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือเมื่อเดือนมีนาคม 2024 ความสำเร็จครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง The Ocean Cleanup และเดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี มาตั้งแต่ปี 2021 ที่มุ่งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมมาใช้ดักจับพลาสติกในแม่น้ำ เพื่อไม่ให้ไหลลงสู่มหาสมุทรทั่วโลก

แม่น้ำเจ้าพระยานับเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนและชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 11 ล้านคน จึงเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของเอเชีย

Interceptor 019 ติดตั้งใกล้กับสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เนื่องจากเป็นช่วง 16 กิโลเมตรสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะมีลำคลอง 61 สายไหลมาบรรจบในช่วงนี้ จึงมีโอกาสที่ขยะพลาสติกจะถูกพัดพามาจากที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการศึกษาข้อมูลของขยะที่ Interceptor 019 ดักจับได้ เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าประเภทของขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา และมุ่งศึกษาวิธีการสกัดและดักจับขยะพลาสติกก่อนที่จะไหลเข้าสู่ช่วง 50 กิโลเมตรสุดท้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะบรรจบกับอ่าวไทยและพัดพาไปสู่มหาสมุทรต่อไป

โคคา-โคล่า มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ อาทิ การสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับพันธกิจของ The Ocean Cleanup รวมถึงการสนับสนุนของชุมชน โดยภายใต้ความร่วมมือในระดับโลกระหว่าง โคคา-โคล่า และ The Ocean Cleanup ได้ดำเนินการติดตั้ง Interceptor ไปแล้วใน เวียดนาม กัวเตมาลา มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ World Without Waste ของเดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี ที่มุ่งมั่นว่าจะช่วยจัดเก็บและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ในปริมาณเทียบเท่ากับที่จำหน่ายออกไปภายในปี 2030

 

พันธมิตรอื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือในประเทศไทย

  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาประเภทของพลาสติกที่เล็ดลอดลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อนำไปใช้วางแผนแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย
  • สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย มีส่วนในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ The Ocean Cleanup เพื่อร่วมลดปัญหาขยะพลาสติกที่ไหลจากแม่น้ำลงสู่มหาสมุทร
  • กรุงเทพมหานคร ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บและคัดแยกขยะที่ Interceptor ดักจับได้ เพื่อนำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และกำจัดขยะอื่นๆ อย่างเหมาะสมต่อไป
  • บริษัท อีโคมารีน จำกัด และ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบการติดตั้งและปฏิบัติการของ Interceptor เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ