ดื่ม “โค้ก”

เพลิดเพลินกับรสชาติ “โค้ก” ในขวดเย็น ๆ ที่เติมความสดชื่นให้คุณ

แยกขวด

แยกขวดเปล่าที่ดื่มเสร็จแล้ว ออกจากขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อส่งไปรีไซเคิลด้วยกระบวนการที่เหมาะสม

ส่งคืน

ส่งคืนขวดพลาสติกใช้แล้วไปที่จุดรับของ Trash Lucky  ใกล้คุณ เพื่อให้ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและเกิดเป็นขวดใหม่ได้อีกครั้ง

รีไซเคิล

ขวดพลาสติกใช้แล้วจะถูกคัดแยก ล้างทำความสะอาด และตัดเป็นเกล็ด กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือที่เรียกว่า พลาสติกรีไซเคิลเรซิ่น ซึ่ง “โคคา-โคล่า” ใช้เฉพาะเม็ดพลาสติก PET พลาสติกรีไซเคิลฟู้ดเกรดที่ผ่านมาตรฐานและการการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น 

หลอมใหม่

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลฟู้ดเกรด จะถูกหลอมให้มีลักษณะคล้ายหลอด และนำไปล้างทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนจะเป่าให้กลายเป็นขวดใหม่ ที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100%

บรรจุ

เครื่องดื่ม “โค้ก” จะถูกบรรจุลงในขวดเปล่าที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100%  เพื่อเติมความสดชื่นให้ทุกคนได้อีกครั้ง