Një grup i madh njerëzish që qeshin dhe buzëqeshin ndërsa shikonin diçka jashtë

Njerëzit kanë rëndësi

Ne besojmë se një vend pune i larmishëm, i barabartë dhe gjithëpërfshirës na bën më të fortë si kompani, na mundëson të krijojmë një të ardhme më të mirë të përbashkët për punonjësit dhe komunitetet, fuqizon mundësitë e barabarta dhe ndërton përkatësinë në vendet tona të punës dhe në shoqëri.

Ne e dimë prej kohësh se biznesi ynë është po aq i fortë sa komunitetet të cilave u shërbejmë me krenari, dhe përveç punonjësve tanë, ne punojmë gjithashtu për të ndikuar në jetën e konsumatorëve, klientëve dhe shoqërive në mbarë botën.

Po marrim masat që të krijojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë, përmes investimeve në fuqizimin ekonomik; në larmishmëri, barazi e gjithëpërfshirje dhe duke dhënë përmes Fondacionit Coca‑Cola.

Dy pije të konservuara Coca-Cola

Fushat sociale ku përqendrohemi

Qëllimet, nismat dhe ecuria jonë në kuadër të qëndrueshmërisë globale

Raporti i qeverisjes mjedisore, sociale dhe korporative 2021

Ne krijojmë marka dhe produkte që njerëzit i duan, ndërsa ndërtojmë një të ardhme më të qëndrueshme për biznesin tonë dhe për planetin. Këto i bëjmë duke i qëndruar besnikë qëllimit tonë: ta freskojmë botën dhe të sjellim ndryshimin.

Objektivat, Nismat dhe Progresi ynë Global i Qëndrueshmërisë

Qendra e burimeve të qëndrueshmërisë

'Ky burim ofron një përmbledhje të përpjekjeve tona për të krijuar biznes më të qëndrueshëm dhe të ardhme më të mirë të përbashkët, që sjell ndryshim në jetën e njerëzve, në komunitete dhe në planetin tonë.

Burri që punon në një zonë bujqësore