Planeti ynë, njerëzit dhe komunitetet kanë rëndësi

Ne synojmë të krijojmë një të ardhme më të qëndrueshme dhe më të mirë për të gjithë. Për të sjellë ndryshimin në jetën e njerëzve, në komunitete dhe në planetin tonë, duke bërë biznes në mënyrën e duhur. Duke u bërë një kompani më e mirë, ne mund të ndihmojmë në ndërtimin e një të ardhmeje më të fortë dhe më të qëndrueshme për të gjithë ne.

Ne kemi një qasje gjithëpërfshirëse ndaj qëndrueshmërisë, e përqendruar në kujdesin social, mjedisor dhe ekonomik. Vetëm përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse mund të bëjmë ndryshe transformues dhe të qëndrueshme.

Strategjia jonë e qëndrueshmërisë na udhëzon se si të mbështesim dhe angazhojmë njerëzit e shquar pas markave tona, duke filluar nga fermerët dhe punonjësit, te furnitorët dhe partnerët e ambalazhimit, te klientët dhe konsumatorët, deri te komunitetet që i quajmë shtëpi, dhe na ndihmon të përparojmë në qëllimet tona për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit.

Strategjia jonë e qëndrueshmërisë udhëzon se si ne mbështesim dhe angazhojmë njerëzit e shquar që qëndrojnë pas markave tona

Fushat ku fokusojmë qëndrueshmërinë

Të rejat e fundit për qëndrueshmërinë

Sistemi Coca‑Cola dhe Fondacioni Coca‑Cola mobilizohen të mbështesin përpjekjet e vazhdueshme për lehtësimin e përmbytjeve në Kentaki

Ekipi i konsoliduar i koksit dhe reagimi me një kamion

DASANI dhe Sprite e zhvillojnë edhe më shumë ambalazhimin e qëndrueshëm në Amerikën e Veriut

Pije te ndryshme coca-cola

Qëllimet, nismat dhe ecuria jonë globale në kuadër të qëndrueshmërisë

Raporti i qeverisjes mjedisore, sociale dhe korporative 2021

Ne krijojmë marka dhe produkte që njerëzit i duan, ndërsa ndërtojmë një të ardhme më të qëndrueshme për biznesin tonë dhe për planetin. Këto i bëjmë duke i qëndruar besnikë qëllimit tonë: ta freskojmë botën dhe të sjellim ndryshimin.

Objektivat, nismat dhe ecuria jonë globale në kuadër të faktorëve ESG.

Qendra e burimeve të qëndrueshmërisë

Kjo përmbledhje ofron një përmbledhje të përpjekjeve për të krijuar një biznes më të qëndrueshëm dhe të ardhme të përbashkët më të mirë, që sjell ndryshim në jetën e njerëzve, në komunitete dhe në planetin tonë.

Qendra e Informimit të Qëndrueshmërisë