ផលិតផល

Dasani water bottle

អាឃ្វ័ររៀស

អាឃ្វ័ររៀស មានអេឡិចត្រូលីត និងសារធាតុរ៉ែ ដើម្បីផ្ដល់ជាតិទឹកសម្រាប់ជីវិតដ៏រស់រវើក។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 24 ក្រាម
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 6 ក្រាម
ស្ករសរុប 6 មីលីក្រាម
សូដ្យូម 45 មីលីក្រាម
វីតាមីន B3 1.0 មីលីក្រាម
វីតាមីន B6 65 មីក្រូក្រាម
ក្លរួ 45 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ ហ្រ្វុចតូស កម្រិតគ្រប់គ្រងជាតិអាស៊ីដ (អាស៊ីដស៊ីទ្រិក ទ្រីសូដ្យូមស៊ីត្រាត) គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ សូដ្យូមក្លរួ គ្រឿងរក្សាគុណភាព ឌីប៉ូតាស្យូមផូស្វាត វីតាមីន B3 វីតាមីន B6 វីតាមីន B5។