ហ្វាន់តា ធ្វើឱ្យអាហារសម្រន់ឆ្ងាញ់អស់ស្ទះ

នៅប្រទេសកម្ពុជា ការញ៉ាំអាហារសម្រន់ឆ្ងាញ់អស់ស្ទះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេ តែជាភាពរីករាយនៃការញ៉ាំអាហារសម្រន់ពោរពេញដោយភាពរស់រវើក។ បើយើងមិនបារម្ភការពារពេលញ៉ាំអាហារសម្រន់នោះទេ យើងប្រាកដជាអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដល់កំពូល។ ដូច្នេះ អាហារសម្រន់គឺជាប្រភពនៃភាពរីករាយអស់ស្ទះ។ ហ្វាន់តា គឺជាអ្នកការពារការញ៉ាំអាហារសម្រន់ “នាំមកវិញនូវភាពរីករាយក្នុងពេលញ៉ាំអាហារសម្រន់” និង “បង្កើនភាពរីករាយមួយកម្រិតទៀត ពេលញ៉ាំអាហារសម្រន់”

អាហារសម្រន់គឺជាពណ៌ចម្រុះ ហើយការញ៉ាំអាហារសម្រន់គឺមានភាពរីករាយបំផុត ប៉ុន្តែទស្សនៈផ្ទុយតែងតែចាត់ទុកការញ៉ាំអាហារសម្រន់គឺសម្រាប់តែពេលឃ្លានប៉ុណ្ណោះ... ទស្សនៈបែបនេះបានត្រឹមតែទុកអាហារសម្រន់នៅក្នុងកំរិតមួយតែប៉ុណ្ណោះ 

ទោះបីអាហារសម្រន់ និងអ្នកញ៉ាំអាហារសម្រន់ទទួលបានភាពរីករាយចម្រុះពណ៌ពោរពេញដោយមនោគតិ ក៏របៀបញ៉ាំនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរដដែល គឺយកដៃចាប់កាន់អាហារសម្រន់ដាក់ចូលមាត់ បន្ទាប់មកក៏ញ៉ាំភេសជ្ជៈ អ្នកមិនបង្កើតភាពរីករាយជាមួយអាហារសម្រន់ ព្រោះទស្សនៈផ្ទុយបានចាត់ទុកការញ៉ាំអាហារសម្រន់មិនមែនបង្កើតភាពរីករាយទេ ប៉ុន្តែការបង្កើតភាពរីករាយជាមួយអាហារសម្រន់គឺជាការស្វែងរកអ្វីថ្មីៗ និងបទពិសោធន៍ល្អៗ ដូច្នេះ តើហេតុអ្វីត្រូវកំណត់ព្រំដែនអាហារសម្រន់តាមទស្សនៈផ្ទុយ? តើឥឡូវមិនមែនជាពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួន និងស្រូបក្លិននំស្រួយនោះទេឬ? 

តើមានអ្វីកើតឡើង បើអ្នកញ៉ាំអាហារសម្រន់នាំគ្នាញ៉ាំនំស្រួយៗ? 

ការបង្កើតភាពរីករាយចេញពីបេះដូងបានពង្រីកព្រំដែននៃការញ៉ាំអាហារប្រកបដោយភាពរីករាយ... 

ជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការផ្តល់ភាពរីករាយគ្រប់យ៉ាង យើងអាចចាប់ផ្តើមមុនគេដើម្បីបង្កើត និងស្វែងរកគំនិតថ្មីក្នុងការញ៉ាំអាហារសម្រន់...