ផលិតផល

កូកា-កូឡា រសជាតិដើម

រសជាតិដើម និងពេញនិយមបំផុត

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 42 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 10.5 ក្រាម
ស្ករសរុប 10.5 ក្រាម
សូដ្យូម 3 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ ពណ៌ អាស៊ីដផូស្វរិក គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ កាហ្វេអ៊ីន។

កូកា-កូឡា ឡាយ៍

កូកា-កូឡា ឡាយ៍ ជាភេសជ្ជៈគ្មានស្ករនិងកាឡូរី មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា ដាក់លក់ដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ 1982

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 0 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 0 ក្រាម
ស្ករសរុប 0 ក្រាម
សូដ្យូម 6 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ ពណ៌ កម្រិតគ្រប់គ្រងជាតិអាស៊ីដ (អាស៊ីដផូស្វរិក ទ្រីសូដ្យូមស៊ីត្រាត) ស្ករសិប្បនិម្មិត (ស៊ូក្រាឡូស ប៉ូតាស្យូមអាសេស៊ុលហ្វេម) គ្រឿងរក្សាគុណភាព កាហ្វេអ៊ីន។

កូកា-កូឡា សេរ៉ូ

រូបមន្តផ្សំថ្មីរសជាតិដូច កូកា-កូឡា និងគ្មានស្ករ ព្រមទាំងគ្មានកាឡូរី។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 0 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 0 ក្រាម
ស្ករសរុប 0 ក្រាម
សូដ្យូម 6 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ពណ៌ កម្រិតគ្រប់គ្រងជាតិអាស៊ីដ (អាស៊ីដផូស្វរិក ទ្រីសូដ្យូមស៊ីត្រាត) ស្ករសិប្បនិម្មិត (ស៊ូក្រាឡូស ប៉ូតាស្យូមអាសេស៊ុលហ្វេម) គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ គ្រឿងរក្សាគុណភាព កាហ្វេអ៊ីន។

ភាពរីករាយដ៏ពិតប្រាកដ

គ្មានអ្វីប្រៀបបាននឹងរសជាតិរបស់កូកា-កូឡាទេ។ ភេសជ្ជៈសក្តិសមនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នា និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ រសជាតិបែបក្លាស្សិករបស់ កូកា-កូឡា នៅរក្សាដដែលមិនផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល 130ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ។