ផលិតផល

ហ្វ្យូសធី តែរសជាតិក្រូចឆ្មារ និងស្លឹកគ្រៃ

ហ្វ្យូសធី តែរសជាតិក្រូចឆ្មារ និងស្លឹកគ្រៃ ជួយបង្កើនភាពរីករាយដល់ជីវិតយុវវ័យជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 33 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 8 ក្រាម
ស្ករសរុប 8 ក្រាម
សូដ្យូម 4 មីលីក្រាម
វីតាមីន C ≥ 10 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹក ស្ករ កម្រិតគ្រប់គ្រងជាតិអាស៊ីដ (អាស៊ីដស៊ីទ្រិក ទ្រីសូដ្យូមស៊ីត្រាត) ម្សៅតែ (1.4%) គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ វីតាមីន C (6០០ ម.ក្រ/លី) ស្ករសិប្បនិម្មិត (ស៊ូក្រាឡូស ប៉ូតាស្យូមអាសេស៊ុលហ្វេម) ម្សៅស្លឹកគ្រៃ (0.2 ក្រ/ល) ម្សៅក្រូចឆ្មារ (5 ម.ក្រ/ល)។

ហ្វ្យូសធី រសជាតិត្រឡាច និងផ្លែឡហានកួយ

ហ្វ្យូសធី រសជាតិត្រឡាច និងផ្លែឡហានកួយ នាំអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ ស្រាលស្រទន់ និងសារធាតុផ្អែមពីធម្មជាតិ។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 18 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 4.4 ក្រាម
ស្ករសរុប 4.4 ក្រាម
សូដ្យូម 3 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹក ស្ករ ម្សៅត្រឡាច (0.12%), ពណ៌ គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ, សូដ្យូមអាស្កូបាត ស្ករសិប្បនិម្មិត (ប៉ូតាស្យូមអាសេស៊ុលហ្វេម ស៊ូក្រាឡូស), អាស៊ីដផូស្វរិក ម្សៅឡហានកួយ (50 មីលីក្រាម/លីត្រ)។