KONKURSA NOTEIKUMI

„Mūzika kopā ar Coca‑Cola”

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.       Konkursa nosaukums ir „Mūzika kopā ar CocaCola” (turpmāk tekstā – „Konkurss”).

2.       Konkursu rīko SIA CURO, reģistrācijas Nr. 40203045518, adrese – Riga, Saulgožu iela 9 - 30, LV- 1055, Latvija, tālruņa numurs +371 26464905 (turpmāk tekstā – „Rīkotājs”).

3.       Konkursā var piedalīties visas Latvijas teritorijā dzīvojošas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz 13 gadu vecumu.

4.       Konkurss tiek rīkots un notiek Latvijas teritorijā.

5.       Konkursa norises periods: no 2024. gada 3. jūnija 17:00 (EEST) līdz 2024. gada 16. augusta 17:00 (EEST).

6.       Konkursā nav atļauts piedalīties Rīkotāja un Konkursu apkalpojošās reklāmas aģentūras un citu juridisko personu darbiniekiem, kurus Rīkotājs tieši vai netieši nodarbina saistībā ar Konkursa apkalpošanu, kā arī šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem.

 

2. DALĪBAS NOTEIKUMI

1.       Lai piedalītos Konkursā, laika posmā no 2024. gada 3. jūnija 17:00 (EEST) līdz 2024. gada 16.  augusta 17:00 (EEST) (ieskaitot):

a.       lejupielādē savā telefonā Coca‑Cola lietotni un seko lietotnē dotajām norādēm, lai izveidotu jauna lietotāja kontu.

b.      Lietotnē dodies uz Balvas – Konkursi sadaļu.

c.       Izpildi Konkursa uzdevumu, augšupielādējot foto, kas sniedz atbildi uz jautājumu „Vasara, mūzika un Coca‑Cola – tā ir perfekta kombinācija! Parādi mums vienā bildē, kā izskatās Tavs labākais vasaras mirklis. Uzņem foto un dod sev iespēju uzvarēt!”. Maksimālais foto izmērs ir 6mb. Atbalstītie attēlu formāti: jpg, jpeg, png.

2.       Rīkotājs patur tiesības izņemt un neietvert Konkursā:

a.       Konkursa darbus, kas neatbilst Instagram pakalpojuma noteikumiem;

b.      Konkursa darbus, kas neatbilst Noteikumos izklāstītajiem kritērijiem vai ir iesniegti, pārkāpjot Noteikumus;

c.       Konkursa darbus, kas satur aizskarošu, pretlikumīgu vai morāles normām neatbilstošu

saturu;

d.      Konkursa darbus, kas pārkāpj trešo personu tiesības, tostarp, jo īpaši: šo personu personiskās tiesības un autortiesības;

e.       Konkursa darbus, kas popularizē citus zīmolus (zīmoli, logotipi), kas nav Coca‑Cola zīmola

produkti.

3.       Iesniedzot savu Pieteikumu Konkursam, Dalībnieks piešķir Rīkotājam un The Coca‑Cola Company neekskluzīvu atļauju, kas ir neierobežota laikā un teritorijā, izmantot iesniegto Konkursa Darbu bez tiesībām pieprasīt atlīdzību par piešķirto atļauju. Atļauja tiek piešķirta Rīkotājam un The Coca‑Cola Company attiecībā uz konkrētām tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likuma 15. pantu, t.i.:

a.       Konkursa Darba ierakstīšana un pavairošana – tiesības uz Konkursa Darba kopiju taisīšanu, izmantojot konkrētu metodi, tostarp drukāšanu, reprogrāfiju, magnētisko ierakstīšanu un digitālo tehniku;

b.      Konkursa Darba izplatīšana – publicēšana datortīklos, tostarp internetā, vairākkārtēja ierakstīšana un pavairošana, izmantojot jebkādu metodi, publiska attēlošana, pavairošana, kā arī Konkursa Darba pieejamības sabiedrībai nodrošināšana tādā veidā, kas ļauj ikvienam jebkurā izvēlētajā laikā un vietā piekļūt šim Konkursa Darbam.

Iesniedzot Konkursa Pieteikumu, Dalībnieks arī piešķir Rīkotājam atļauju veikt visas darbības, kas nepieciešamas Konkursa Darba pieejamības nodrošināšanai, tostarp redakcionālu un datorapstrādi.

4.       Pieteikuma saturam jābūt: pilnībā oriģinālam Dalībnieka darbam; tas nedrīkst ietvert vulgārismus, aizskarošu, piedauzīgu, rasistisku saturu, saturu, kas pārkāpj vispārpieņemtas sociālās normas, kā arī pretlikumīgu saturu; tas nedrīkst ietvert reklāmas saturu saistītu ar citām personām, izņemot reklāmas saturu, kas saistīts ar Coca‑Cola produktu; tas nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības, tostarp, it īpaši, personiskās tiesības un autortiesības; tas nedrīkst citādi pārkāpt šo Noteikumu nosacījumus.

5.       Dalībnieks drīkst publicēt vairākus oriģinālus Konkursa Darbus, bet viens Dalībnieks šī Konkursa ietvaros var iegūt tikai vienu (1) balvu.

6.       Dalībnieks  var  lejupielādēt  Coca‑Cola lietotni,  izmantojot  App  Store/Google  Play  vai

noskenējot uz Coca‑Cola produkta esošo QR kodu. Lietotni var lejupielādēt, sekojot šīm saitēm:

-  iOS: https://apps.apple.com/us/app/coca-cola/id1310675636

-  Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en&pli=1

Lai piedalītos Konkursā, Dalībniekam nav jāiegādājas Coca‑Cola produktu.

7.       Lai reģistrētos kā Coca‑Cola lietotnes lietotājam, Dalībniekam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, kas ietver vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un dzimšanas datumu. Lai pabeigtu reģistrāciju, ir jāpiekrīt arī lietotnes lietošanas noteikumiem un Dalībniekam ir jāpārskata informācija par tā personas datu apstrādi.

8.       Reģistrējoties, Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par reģistrācijas procesā izpaustās informācijas patiesumu un precizitāti. Dalībnieks ir atbildīgs par nepareizu datu sniegšanu.

9.       Katrs Dalībnieks drīkst piedalīties Konkursā, iesniedzot pieteikumu ar izpildītu Konkursa

uzdevumu neierobežotu reižu skaitu.

10.    Konkursa ietvaros netiks ņemti vērā pieteikumi, kas neatbilst šīs nodaļas 1. apakšpunktā vai 1. nodaļas 3. apakšpunktā uzskaitītajiem noteikumiem.

 

3. BALVA UN TĀS PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

1.       Konkursa ietvaros tiek pasniegtas šādas balvas:

a.       Viena (1) balva: JBL Partybox On The Go

Vienas balvas vērtība ir 231 eiro;

b.       Divas (2) balvas: Austiņas Apple Beats Studio

Vienas balvas vērtība ir 210 eiro;

c.       Divas (2) balvas: Gramofons Crosley Voyager

Vienas balvas vērtība ir 140 eiro;

d.       Desmit (10) balvas: Bluetooth skaļrunis JBL Go 3 Vienas balvas vērtība ir 32 eiro;

e.       Divdesmit (20) balvas: Biļešu Serviss kuponi Vienas balvas vērtība ir 15 eiro.

2.       Par balvu sacentīsies visi derīgie pieteikumi, kas iesniegti periodā no 2024. gada 3. jūnija 17:00 (EEST) līdz 2024. gada 16. augusta 17:00 (EEST).

3.       Viena (1) labākā atbilde (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem iegūs balvu 1 a.

4.       Divas (2) nākamās labākās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem iegūs balvu 1 b.

5.       Divas (2) nākamās labākās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem iegūs balvu 1 c.

6.       Desmit (10) nākamās labākās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem iegūs balvu 1 d.

7.       Divdesmit     (20) nākamās labākās atbildes          (atbilstoši                      uzdevuma                                                 izpildes                      radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem iegūs balvu 1 e.

8.       Piecpadsmit (15) nākamās labākās iesniegtās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) tiks iekļautas rezerves sarakstā.

9.       Rīkotājs izvērtēs pieteikumus  un izvēlēsies labākās atbildes laika periodā no 2024. gada 19. augusta līdz 2024. gada 23. augustam.

10.    Izvērtējot Konkursa Dalībnieku uzdevuma izpildi, Rīkotājs ņems vērā šādus kritērijus:

a.       uzdevuma izpildes oriģinalitāte (t.i., kā pieteikums atšķiras no citiem ar, piem., īpaša sižeta, tēlu izvēli utt.);

b.       atjautība un radošums;

c.       atbilstība Konkursa tēmai (t.i., kā pieteikums sasaistās ar tēmu par jautrām aktivitātēm festivāla laikā, ietverot Coca Cola produktus).

11.    Rīkotāja uzdevumos ietilpst:

a.       nodrošināt, lai Konkursā piedalās visi derīgie pieteikumi;

b.       izvērtēt Konkursa pieteikumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī veikto darbību pilnīgas uzticamības principiem;

c.       īstenot sūdzību izskatīšanas procedūru.

12.    Pieteikumu atbilstības pārbaude tiks veikta atbilstoši šādai kārtībai:

a.       Piecu (5) dienu laikā kopš pieteikumu izvērtēšanas (vēlākais 2024. gada 27. augustā) Rīkotājs nosūtīs e-pasta ziņojumu uz Konkursa uzvarētāja e-pasta adresi, ko Dalībnieks ir norādījis, izveidojot Coca‑Cola lietotnes kontu.

b.       Uzvarējušo Dalībnieku informēs par Konkursa rezultātu ar e-pasta starpniecību un Dalībniekam tiks lūgts apstiprināt savu dalību Konkursā un sniegt savus balvas piešķiršanai nepieciešamos personas datus. Dalībniekam būs dotas piecas (5) dienas nepieciešamā apstiprinājuma un datu nosūtīšanai uz Rīkotāja e-pasta adresi (turpmāk tekstā – „Termiņš”).

c.       Ja Konkursa uzvarētājs zaudē tiesības saņemt balvu atbilstoši šīs nodaļas 10. punkta

(a) un (b) apakšpunktiem, tiks pārbaudītas pēc saraksta nākamā rezerves Dalībnieka tiesības uz balvas iegūšanu. Šāds Dalībnieks tiks informēts par uzvaru Konkursā ar e- pasta starpniecību trīs (3) dienu laikā kopš iepriekšējā pārbaudītā Dalībnieka atbilstības pārbaudes Termiņa iestāšanās.

d.       Rezerves Dalībnieku pārbaudes process notiks saskaņā ar iepriekš 10. punkta (a), (b) un (c) apakšpunktos izklāstīto kārtību līdz brīdim, kad tiek piešķirtas tiesības uz balvu vai ir izsmelts rezervistu saraksts.

13.    Dalībnieks zaudē tiesības uz balvu, ja:

a.       noteiktajā Termiņā nenodrošina atbilstību kādai no šajos noteikumos izklāstītajām prasībām; vai

b.       atsakās sniegt savus personas datus, kas nepieciešami balvas izsniegšanai.

 

4.  BALVAS IZSNIEGŠANA

1.  Balva tiks nosūtīta tās ieguvējam ar e-pasta starpniecību vai ar kurjeru ne vēlāk kā 2024. gada 20. septembrī.

 

5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.       NV Coca‑Cola Services SA, juridiskā adrese: 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brisele, Beļģija (turpmāk tekstā – „Coca‑Cola”), veiks personas datu apstrādi kā datu pārzinis (turpmāk tekstā – „Pārzinis”).

2.       Konkursa laikā Pārzinis apstrādā Dalībnieka sniegtos personas datus, lai izpildītu ar Dalībnieku noslēgto līgumu (piem., saziņai ar balvas ieguvēju, balvas piegādes saskaņošanai, sūdzību apstrādei utt.). Pārzinis var apstrādāt tādus Dalībnieka personas datus kā vārdu, uzvārdu, e- pasta adresi un dzimšanas datumu, ko Dalībniekam ir pienākums norādīt veidlapā, veicot pirmreizēju reģistrāciju. Dalībnieka personas datu iesniegšana ir priekšnoteikums līguma noslēgšanai. Ja Dalībnieks iegūst balvu, var tikt apstrādāta arī kontaktinformācija (tālruņa numurs), pasta adrese un Dalībnieka personas kods, ja Dalībnieks to bija sniedzis, lai sazinātos ar Dalībnieku par balvas saņemšanu un izsniegtu Dalībniekam balvu. Personas datu Pārzinis veiks personas datu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimšanas datums, pasta adrese un kontaktinformācija) apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – „VDAR”) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (ļaujot Dalībniekam piedalīties Konkursā un saziņai ar Dalībnieku, ja viņš/viņa iegūst balvu, kā arī balvas piegādes saskaņošanai). Personas datu Pārzinis var apstrādāt personas kodu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (juridiskā pienākuma izpildei, t. i., Pārzinim piemērojamo nodokļu samaksai). Personas datu Pārzinis var apstrādāt arī Dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasta adresi), pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (juridiskā pienākuma izpildei, t. i., atbildes sniegšana uz klienta sniegtu lūgumu/sūdzību) un 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (apstrāde ir nepieciešama Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai – lai pienācīgi apstrādātu lūgumus/sūdzības).

3.       Personas dati tiks iegūti un apstrādāti Konkursa laikā un līdz brīdim, kad Dalībnieks saņem balvu vai līdz sūdzību iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar šo noteikumu 6. nodaļas 1.  punktu vai ilgāk, ja pastāv cits tiesiskais pamats šādai apstrādei. Gadījumā, ja ir iesniegta sūdzība, Dalībnieka personas dati var tikt glabāti līdz sūdzības izskatīšanas procedūras beigām.

4.       Pārzinis apstrādā personas datus drošā veidā. Tomēr atsevišķi no Pārziņa apstrādātajiem personas datiem var tikt nodoti citām personām vai valsts iestādēm saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktiem juridiskiem pienākumiem vai šo noteikumu pienācīgai izpildei. Piemēram, Pārzinis var nosūtīt personas datus sadarbības partneriem, kas palīdz īstenot Konkursu (piemēram, Rīkotājam) vai lai nodrošinātu balvas saņemšanu un izmantošanu (piem., kurjeram). Dalībnieka personas dati netiks nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

5.       Dalībniekiem ir VDAR noteiktās tiesības. Dalībnieki var izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Pārzini, sūtot e-pastu uz naliperti@coca-cola.com. Atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem, Dalībnieki var izmantot savas tiesības:

·       pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi;

·       pieprasīt piekļuvi personas datiem;

·       pieprasīt personas datu labošanu;

·       pieprasīt personas datu dzēšanu;

·       iebilst pret personas datu apstrādi;

·       pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;

·       atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ja attiecināms (tas neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas);

·       uz datu pārnesamību, pieprasot saņemt Pārzinim sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai Pārzinis nosūta šos datus tieši citam pārzinim.

6.       Ja Dalībnieks konstatē, ka Pārzinis, apstrādājot personas datus, pārkāpj viņa/viņas tiesības, Dalībniekam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv, tālrunis: +371 67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) un iesniegt pretenziju.

7.       Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā Coca‑Cola veic ar Konkursu saistīto personas datu apstrādi, jūsu tiesībām un kā iesniegt sūdzību, lūdzam skatīt attiecīgo privātuma politiku: https://www.coca-cola.com/lv/lv/legal/privacy-policy.

 

6. SŪDZĪBU RISINĀŠANA

1.       Sūdzības izskata Rīkotājs. Visas ar Konkursu saistītās sūdzības jāiesniedz Rīkotājam rakstiski līdz 2024. gada 31. maijam (pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam kā 2024. gada 31. maijs), nosūtot tās uz adresi: SIA CURO, reģistrācijas Nr. 40203045518, adrese – Riga, Saulgožu iela 9 - 30, LV-1055, vai e-pastā ieva@curo.lv. Rakstveida sūdzībā jānorāda Dalībnieka vārds un uzvārds, precīza adrese un tālruņa numurs (ja pieejams), kā arī jāsniedz situācijas raksturojums un pamatojums. Pēc minētā termiņa iesniegtas sūdzības netiks pieņemtas.

2.       Rīkotājs izskatīs sūdzību 14 dienu laikā kopš tās saņemšanas.

3.       Rīkotāja lēmums attiecībā uz Dalībnieka sūdzību ir galīgs un saistošs. Rīkotāja lēmums var attiekties uz noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav izklāstīti noteikumos.

4.       Rīkotājam ir pienākums informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu ierakstītā pasta sūtījumā, kas nosūtīts uz Dalībnieka norādīto adresi. Tāpat Rīkotājam ir tiesības informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu arī izmantojot e-pastu.

5.       Gadījumā, ja Dalībnieks nepiekrīt Rīkotāja lēmumam par iesniegto sūdzību, Dalībnieks var vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, LV-1010, Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālrunis: +371 65452554, tīmekļvietnē https://www.ptac.gov.lv) vai iesniegt pieprasījumu SIT platformā https://ec.europa.eu/odr/.

 

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

1.       Dalībniekam ir pienākums izlasīt šos noteikumus pirms pieteikšanās dalībai Konkursā.

2.       Dalībnieki var iegūt plašāku informāciju par Konkursu, rakstot uz e-pasta adresi ieva@curo.lv vai tīmekļvietnē www.coca-cola.lv. Konkursa noteikumi būs pieejami tīmekļvietnē www.coca- cola.lv.

3.       Šajā Konkursā minēto balvu Rīkotājs nemaina pret citām balvām vai ekvivalentu naudas summu. Neizmantotā balva netiks kompensēta.

4.       Šiem noteikumiem un noteikumos neizklāstītiem jautājumiem ir piemērojami Latvijas tiesību akti. Visi no šiem noteikumiem izrietošie un/vai ar Konkursu saistītie strīdi tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdus, ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, izskata kompetentā Latvijas Republikas tiesā. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, Rīkotājs var pieņemt vienpersonisku lēmumu, pamatojoties uz tiesību aktiem un šiem noteikumiem.

5.       Rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atcelt Konkursu, publicējot attiecīgu paziņojumu Rīkotāja tīmekļvietnē, sociālo plašsaziņas līdzekļu lapā un jebkādā citā atbilstošā veidā, ja ir konstatēti būtiski noteikumu pārkāpumi vai ļaunprātīga izmantošana, vai nepārvaramas varas apstākļi.

 

Šos noteikumus ir apstiprinājusi SIA CURO.