Onze producten en ingrediënten

Bewuste keuzes maken in het belang van onze gezondheid is actueler dan ooit. Consumenten, overheid gezondheidsorganisaties verwachten actie van een bedrijf als Coca‑Cola. Wat ons betreft zeer terecht; we willen dat onze drankjes onderdeel kunnen zijn van een gebalanceerde leefstijl. Dit is dan ook een dagelijkse prioriteit voor ons.

Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar drankjes met weinig of geen calorieën, maar ook naar meer smaakvariatie -en beleving. Daarom werken we aan herformuleringen van onze bestaande drankjes. Daarnaast innoveren we met de introducties van nieuwe drankjes met weinig of geen calorieën. We bieden daarnaast verschillende verpakkingsgroottes aan zodat mensen op ieder moment van de dag een gepast drankje (en formaat) kunnen kiezen. Dagelijks zetten we de kracht van onze merken in om consumenten te blijven motiveren om bewuste keuzes te maken.

30% minder verkochte calorieën

In 2018 hebben we ons via onze branchevereniging FWS verbonden aan het Nationaal Preventieakkoord. Daarin was één van de doelen voor frisdrankfabrikanten om in 2020 het aantal verkochte calorieën 25 procent te verminderen ten opzichte van 2012. Dat betekent dat de caloriereductie in 2025 op 30 procent moet uitkomen. Als sector hebben we dit doel, ruim twee jaar voor de deadline, al weten te realiseren.

50% verkoopvolume suikervrij en/of laagcalorisch

Wij hebben ons tot doel gesteld om 50% van ons verkoopvolume in Nederland te laten bestaan uit suikervrije en laagcalorische dranken. Het jaar 2022 was het eerste hele jaar waarin dat percentage werd gehaald. Het is onze doelstelling om met al onze inspanningen dit percentage verder te laten groeien de komende jaren.

Kleinere verpakkingen

Door in te zetten op verpakkingen van 250 ml of minder, maken we het voor consumenten eenvoudiger om aan portiecontrole te doen. Ook tref je bijvoorbeeld op het etiket van een plastic fles aan hoeveel drankjes je uit de fles kunt schenken.

Meer verantwoorde keuzes voor scholieren

Coca‑Cola is medeondertekenaar van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 (Jongeren Op Gezond Gewicht). We werken daarin samen met JOGG, het Voedingscentrum en andere partners en nemen onze verantwoordelijkheid om middel- bare scholen een verantwoorde keuze te bieden. In dit kader is er bijvoorbeeld afgesproken om enkel caloriearme- en vrije dranken in de middelbare scholen aan te bieden. In de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen zet het Voedingscentrum in op het veranderen van gedrag door het aanpassen van de omgeving. Uiteraard zijn wij niet aanwezig op basisscholen en richten we ons in marketing en communicatie nooit op kinderen onder de 13 jaar.

Strikt Marketingbeleid

Coca‑Cola Nederland heeft een strikt marketingbeleid als het aankomt op de benadering van jongeren. Marketingcampagnes mogen niet gericht zijn op kinderen jonger dan 13 jaar. TV-programma’s gericht op basisschoolkinderen zijn uitgesloten, net als magazines en websites voor deze leeftijdsgroep. Op basisscholen is Coca‑Cola met haar producten helemaal niet aanwezig.

Gedragsverandering

Wij zetten ons dagelijks in om consumenten te blijven motiveren bij het maken van bewuste keuzes. Om dit gericht aan te kunnen pakken, werken we samen met gedragsexperts. We hebben een zogenaamde ‘routekaart’ ontwikkeld die als hulpmiddel kan dienen om effectief te communiceren over het maken van bewuste keuzes en consumenten daadwerkelijk te ondersteunen.