ผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มแร่บอนอควาในขวดพลาสติก

บอนอควา

น้ำแร่คุณภาพดีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า 8 ชนิด ให้ความสดชื่นและคุณประโยชน์ต่างๆ เป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งน้ำแร่พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล