Ons actieplan voor een ‘World Without Waste’

Een afvalvrije wereld, hoe mooi zou dat zijn? Verpakkingsafval is een nijpend probleem, daar zijn we ons van bewust. Wij willen graag een deel van de oplossing zijn. Daarom werken we hard aan onze doelstellingen voor een World Without Waste.

Hoe doen we dat? Waar dat kan, gebruiken we minder verpakkingsmateriaal. Tegen 2030 willen we dat 100% van onze verpakkingen recycleerbaar is. En voor ieder blikje of flesje dat we verkopen, zullen we er eentje inzamelen en recycleren. Ondertussen zetten we in op een circulaire pet-economie: een model waarin we afval en het voortdurende gebruik van grondstoffen elimineren. Zo worden onze plastic flessen* sinds de zomer van 2021 gemaakt van 100% rPET, of gerecycleerd pet.
We investeren ook in innovatie om hervulbare of verpakkingsvrije alternatieven aan te kunnen bieden. Samen kunnen we het tij keren.

Onze wegwijzer naar een wereld zonder afval

Tijd voor actie! Wij stellen je onze zes doelen voor met als deadline: 2030. Met deze actiepunten willen we meebouwen aan een circulaire economie waar verpakkingen inzamelen, hergebruiken en recycleren de gewoonste zaak van de wereld is. 

1. Al onze verpakkingen inzamelen, samen met onze partners

Tegen 2030 willen we voor elke fles die we verkopen, eentje inzamelen om er een nieuwe fles van te maken. Door onze nauwe samenwerking met Fost Plus werd in 2020 via de Belgische pmd-zak 92% van onze petflessen ingezameld voor recyclage. In Luxemburg was dat 72%, in samenwerking met Valorlux. Om tot 100% te komen en de cirkel te sluiten, moeten we volop inzetten op inzameling. 

De Belgische consumenten zijn goede sorteerders wanneer ze thuis zijn, maar de grote uitdaging blijft ‘onderweg’. Daarom staan we ervoor open om – samen met de betrokken partijen – alle mogelijke doeltreffende en economisch haalbare opties te bekijken, zoals statiegeld

rPET

rPET is gerecycleerd polyethyleentereftalaat (pet), een materiaal dat is gemaakt van eerder gebruikt pet-plastic. Nieuwe pet en gerecycleerde pet hebben dezelfde eigenschappen. Het enige verschil is het bronmateriaal. Nieuw geproduceerde pet is gemaakt van fossiele grondstoffen en gerecycleerde pet is gemaakt van hergebruikt pet-plastic.

2. Op naar 100% gerecycleerd materiaal in onze petflessen

Ten laatste tegen 2025 zullen al onze verpakkingen volledig recycleerbaar zijn. En we willen nog een stap verder gaan: op termijn willen we ook dat alle verpakkingstypes uit gerecycleerd materiaal bestaan, zodat we geen nieuwe grondstoffen meer moeten gebruiken. 

Daarom gebruiken wij sinds de zomer van 2021 100% gerecycleerd en hernieuwbaar plastic voor onze petflessen*. Vergeleken met een situatie waarin we alleen pet uit fossiele grondstoffen gebruiken, besparen we jaarlijks zo’n 14.000 ton nieuw plastic. 

Onze studies tonen aan dat plastic flessen gemaakt van gerecycleerd materiaal behoren tot de minst ecologisch belastende verpakkingstypes. Met de omschakeling naar 100% rPET* verkleinen we dus niet alleen de afvalberg, maar verlagen we ook de uitstoot van broeikasgassen. Want gerecycleerd of hernieuwbaar plastic heeft een ecologische voetafdruk die tot 70% kleiner is dan nieuw plastic gemaakt van fossiele grondstoffen. 

Hoe dat komt? Voor een fles uit nieuwe pet moeten we fossiele grondstoffen ontginnen en omzetten in bouwstenen van plastic. Die bouwstenen moeten we vervolgens omzetten in het plastic dat een fles moet worden. Dat alles kost meer grondstoffen en energie dan de productie van een fles uit rPET. 

Circulaire verpakkingen

Circulaire verpakkingen zijn verpakkingen die altijd opnieuw hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Daar streven we naar. Bijvoorbeeld door gebruikte verpakkingen te recycleren zodat ze een nieuwe verpakking kunnen worden. En door te zoeken naar innovatieve oplossingen zonder verpakking.

98% van onze verpakkingen is recyclebaar

3. Recyclagevermogen vergroten om afval te verminderen

We geloven dat een circulaire pet-economie mogelijk is voor de hele industrie. De grootste uitdaging? Een balans vinden tussen het gerecycleerde pet uit mechanische recyclage, en bijna-nieuwe pet. 

Via mechanische recyclagetechnieken verliest het petpolymeer bij iedere recyclageronde een beetje van zijn sterkte. Binnen de kringloop van de circulaire pet-economie is 20 tot 30 procent nieuwe of bijna-nieuwe pet nodig om de kwaliteit van de flessen op peil te houden. Voorlopig volstaat het om gebruikte pet in te zamelen en door mechanische recyclage te herwerken. Omdat in België en Luxemburg de kringloop nog niet gesloten is, blijft er nieuwe en bijna-nieuwe pet op de markt komen: pet van fossiele oorsprong, uit hernieuwbare biogebaseerde bronnen, of rPET dat door ons en andere producenten uit andere markten wordt ingevoerd. 

Eens de kringloop gesloten is, en er dus geen nieuw of bijna-nieuw plastic de cirkel binnenkomt, kijken we naar oplossingen zoals depolymerisatie. Dat is een geavanceerde techniek waarmee we plastic upcyclen naar rPET van voedingskwaliteit: bijna-nieuwe pet. Zo onthulden we in 2019 het eerste prototype van een fles die voor 25 procent gemaakt is uit gerecycleerd plastic dat werd opgevist uit de zee.

Coca‑Cola investeert graag in startende bedrijven die sterke ideeën hebben rond zero waste. Zoals de Nederlandse bedrijven CuRe Technology en Ioniqa. Die transformeren moeilijk recycleerbaar pet tot materiaal voor nieuwe, stevige flessen van rPET. 

4. Hoeveelheid onnodig plastic terugschroeven

Afval voorkomen is gemakkelijker dan recycleren. Daarom zetten we ons in om al het overbodige en moeilijk recycleerbare plastic uit onze productieketen te halen. De gekende vorm van het plastic Coca‑Cola-flesje is doorheen de jaren weinig veranderd. Alleen het gewicht, en dus ook het gebruikte materiaal, is met zo’n 30 procent gedaald. 

In onze Gentse fabriek hebben we de plasticfolie rond onze blikjes van 25 cl vervangen door karton. We vervingen eerder al onze gekleurde Sprite-fles door een versie uit transparant materiaal, dat beter recycleerbaar is. En ook van de plastic rietjes bij de merken Minute Maid, Capri-Sun en Tropico namen we afscheid. In de plaats? Recycleerbare, papieren rietjes.

100% van onze verpakkingen wordt gerecycled en hergebruikt

5. Iedereen aanmoedigen om afval te sorteren

Coca‑Cola is een iconisch merk. Wij willen de kracht van onze merken inzetten om aandacht te vragen voor belangrijke thema’s zoals recyclage. Daarvoor zetten we eerst in op afval scheiden: recycleerbaar afval apart houden en ophalen. Want zonder sorteren valt er niets te recycleren.

In 2019 was Coca‑Cola aanwezig op grote festivals om feestgangers warm te maken voor sorteren en recyclage. De slogan van die zomercampagne? “Koop geen Coca‑Cola als je ons niet helpt recycleren.” Samen met partners zoals Kinepolis, het Antwerpse Sportpaleis en de Koninklijke Belgische Voetbalbond delen we handige tips en inspiratie om beter te recycleren. En met Be WaPP en Mooimakers motiveren we Belgen bovendien om geen zwerfvuil op straat te gooien. 

We moedigen iedereen aan om afval te scheiden

6. Verpakkingsvrij? Graag!

Ondertussen blijven we investeren in innovatie op het vlak van meer ecologische verpakkingen – denk aan hervulbare of verpakkingsvrije alternatieven. In België en Luxemburg spelen de glazen hervulbare flessen al een belangrijke rol in ons verpakkingsgamma. In 2020 kan ongeveer 16,5% van de verpakkingen die we op de markt brengen worden teruggebracht en hervuld. En ongeveer 3% van de dranken die we serveren, komt uit dispensermodellen – de toestellen die met een druk op de knop je beker vullen, zoals bij McDonald’s. 

Om de uitbreiding van dispenser- en hervulbare oplossingen te onderzoeken, hebben we een intern team opgericht. Met een glashelder doel: de meest duurzame manier vinden om mensen van onze dranken te laten genieten.

*met uitzondering van dop en etiket, en Aquarius 1,5 l, Tropico 1,5 l en Minute Maid 33 cl

Download hier alle cijfers in één overzichtelijk document.