ផលិតផល

ថាំស៍ អាប់ ឆាច រសជាតិផ្លែបឺរី

ថាំស៍ អាប់ ឆាច ភេសជ្ជៈជំរុញភាពស្វាហាប់ដល់ស្មារតី និងរាងកាយ ដើម្បីឲ្យអ្នកសម្រេចតាមក្ដីប្រាថ្នា។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 78 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 19 ក្រាម
ស្ករសរុប 19 ក្រាម
សូដ្យូម 10 មីលីក្រាម
វីតាមីន B3 3.06 មីលីក្រាម
ស័ង្កសី 1.76 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ កម្រិតគ្រប់គ្រងជាតិអាស៊ីដ (អាស៊ីដស៊ីទ្រិក ទ្រីសូដ្យូមស៊ីត្រាត សូដ្យូមអ៊ិចមេតាផូស្វាត), គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ កាហ្វេអ៊ីន (300 មីលីក្រាម/លីត្រ) គ្រឿងរក្សាគុណភាព ស័ង្កសីគ្លុយកូណាត ពណ៌ វីតាមីន B3 គ្រឿងការពារពពុះ (ប៉ូលីឌីមេទីលស៊ីឡូសាន)។

ថាំស៍ អាប់ ឆាច រសជាតិផ្លែឈើ

ថាំស៍ អាប់ ឆាច ជាភេសជ្ជៈបង្កើនភាពរីករាយ ភាពស្រស់ស្រាយ ជាមួយរសជាតិដិតអារម្មណ៍ ដើម្បីជំរុញភាពស្វាហាប់របស់អ្នក។

ថាំស៍ អាប់ ឆាច នៅ​ចាំ​អី​ទៀត សញ្ញា​ពី​ចក្រវាឡ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​និង​ទទួល​ជ័យជម្នះ!

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 78 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 19 ក្រាម
ស្ករសរុប 19 ក្រាម
សូដ្យូម 10 មីលីក្រាម
វីតាមីន B3 3.06 មីលីក្រាម
ស័ង្កសី 1.76 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ កម្រិតគ្រប់គ្រងជាតិអាស៊ីដ (អាស៊ីដស៊ីទ្រិក សូដ្យូមអ៊ិចមេតា ផូស្វាត) គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ, កាហ្វេអ៊ីន (300 មីលីក្រាម/លីត្រ) គ្រឿងរក្សាគុណភាព ស័ង្កសីគ្លុយកូណាត ពណ៌ វីតាមីន B3 គ្រឿងការពារពពុះ (ប៉ូលីឌីមេទីលស៊ីឡូសាន)។

ថាំស៍ អាប់ ឆាច

ភេសជ្ជៈជំរុញភាពស្វាហាប់ ជាមួយរសជាតិដិតអារម្មណ៍ ដើម្បីដាស់ស្មារតីក្លៀវក្លារបស់អ្នក។