សង្ខេបរង្វាន់

រង្វាន់ធំដ៏អស្ចារ្យ!!!

ដំណើរកម្សាន្ត K-POP IDOL ដ៏រីករាយទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ផ្តល់ជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍

Iphone 15 Pro Max 256GB.
និងរង្វាន់ជាច្រើនប្រចាំថ្ងៃ

រង្វាន់់ប្រចាំថ្ងៃ

កាស Airpod Pro 2nd Generation

ឈ្នះ Aiprod Pro ជំនាន់ 2។ ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងអ្នកតាមកូកា-កូឡា FB Messenger សម្រាប់ការបើករង្វាន់។

Grab Transportation Discount

ឈ្នះការបញ្ចុះតម្លៃដឹកជញ្ជូន 50% រហូតដល់ $2 ពី Grab។​ សូមប្រើលេខកូដ​នេះ សម្រាប់បើករង្វាន់អោយបានមុនថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024 ។ 

Major Cineplex Voucher

ឈ្នះ $4 E-Ticket ពីរោងកុន​​​​ Major Cineplex ។​ សូមប្រើលេខកូដ​នេះ សម្រាប់បើករង្វាន់អោយបានមុនថ្ងៃទី 31 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2025 ។ 

Smart top up card

ឈ្នះកាតបញ្ចូលលុយ Smart $1។​ សូមប្រើលេខកូដ​នេះ ដើម្បីបញ្ចូលលុយអោយបានមុខថ្ងៃ 31 មីនា 2025។