LATVIJAS TIRGŪ IENĀK CAPPY ICE FRUIT AR PUDELĒM PIESTIPRINĀTIEM KORĶĪŠIEM, LAI ATVIEGLOTU TO SAVĀKŠANU UN PĀRSTRĀDI

***

cappy ice fruit ar piestiprinātu korķi dabai draudzīgs risinājums

Šis solis ir saistīts ar Eiropas direktīvas par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem prasībām, kas stāsies spēkā 2024. gadā.

Līdz Latvijas veikalu plauktiem ir nonākuši Cappy Ice Fruit dzērieni ar jauniem korķīšiem, kas ir piestiprināti pie pudelēm. Šīs pārmaiņas ir pirmais solis, lai īstenotu Eiropas direktīvā par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem ietvertās prasības, kas stāsties spēkā visā Eiropā no 2024. gada jūlija.

Iniciatīvas mērķis ir panākt pēc iespējas lielāka pudeļu korķīšu apjoma savākšanu, lai korķīši tiktu pārstrādāti kopā ar pudelēm un tādējādi tiktu samazināts plastmasas atkritumu daudzums. Mērķis ir izvirzīts saskaņā ar “Pasaule bez atkritumiem” stratēģiju, kā arī Coca‑Cola globālo mērķi un stratēģiju iepakojuma jomā. Sadarbojoties ar pudeļu pildītājiem, Coca‑Cola HBC Baltijā izmantos pakāpenisku pieeju, lai visā tirgū ieviestu pilno produktu portfeli dzērieniem ar piestiprinātiem korķīšiem.

Mazi soļi ceļā uz pārmaiņām

Jaunā korķīša atvēršanas sistēma ir tāda pati kā standarta pudelēm – vienīgā atšķirība ir tāda, ka korķītis paliek par neatņemamu iepakojuma sastāvdaļu arī pēc tā atvēršanas. Lai izbaudītu dzērienu, tev tikai jāpagriež korķītis, līdz tas noklikšķ, jāatstāj tas nofiksētajā vietā un pēc tam pudele atkal jāaiztaisa. Pateicoties šim risinājumam, pudeli un korķīti nu var pārstrādāt kā vienu veselumu, iepakojumam nonākot tuvākajā depozīta punktā.

Jaunais iepakojuma risinājums ir izstrādāts, lai piedāvātu patērētājiem ērtu un patīkamu pieredzi, vienlaikus garantējot Coca‑Cola dzērienu drošību un kvalitāti. Pēc plašas patērētāju testēšanas tika apstiprināts, ka jaunais iepakojuma aizdares risinājums ir labākā un optimālākā izvēle dizaina, komforta un ērtības ziņā.