KONKURSA “Jautrība kopā ar Coca‑Cola”

NOTEIKUMI

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Konkursa nosaukums ir “Jautrība kopā ar CocaCola” (turpmāk tekstā – “Konkurss”).

2. Konkursu rīko SIA CURO, reģistrācijas Nr. 40203045518, adrese – Salaspils, Skolas iela 7 k-2- 24, LV-2121, Latvija, tālruņa numurs +371 26464905 (turpmāk tekstā – “Rīkotājs”).

3. Konkursā var piedalīties visas Latvijas teritorijā dzīvojošas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

4. Konkurss tiek rīkots un notiek Latvijas teritorijā.

5. Konkursa norises periods ir: no 2024. gada 2. aprīļa līdz 17. maijam.

6. Konkursā nav atļauts piedalīties Rīkotāja un Konkursu apkalpojošās reklāmas aģentūras un citu juridisko personu darbiniekiem, kurus Rīkotājs tieši vai netieši nodarbina saistībā ar Konkursa apkalpošanu, kā arī šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem.

 

2. DALĪBAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Lai piedalītos Konkursā, laika posmā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 17. maijam (ieskaitot):

a. lejupielādē savā telefonā Coca‑Cola lietotni un seko lietotnē dotajām norādēm, lai izveidotu jauna lietotāja kontu;

b. lietotnē dodies uz sadaļu Balvas – Konkursu sadaļa;

c. radoši izpildi Konkursa uzdevumu – “Raksturo, kā varētu izskatīties tava labākā vasaras festivāla pieredze kopā ar Coca‑Cola”. Atbilde var būt līdz 500 rakstzīmēm gara.

2. Dalībnieks var lejupielādēt Coca‑Cola lietotni, izmantojot App Store/Google Play vai noskenējot uz Coca‑Cola produkta esošo kvadrātkodu. Lietotni var lejupielādēt, sekojot šīm saitēm:

–  iOS: https://apps.apple.com/us/app/coca-cola/id1310675636;

–   Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en&pli=1. Lai piedalītos Konkursā, Dalībniekam nav jāiegādājas Coca‑Cola produkts.

3. Lai reģistrētos kā Coca‑Cola lietotnes lietotājs, Dalībniekam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, kas ietver vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un dzimšanas datumu. Lai pabeigtu reģistrāciju, ir jāpiekrīt arī lietotnes lietošanas noteikumiem un Dalībniekam ir jāpārskata informācija par tā personas datu apstrādi.

4. Reģistrējoties Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par reģistrācijas procesā izpaustās informācijas patiesumu un precizitāti. Dalībnieks ir atbildīgs par nepareizu datu sniegšanu.

5. Katrs Dalībnieks drīkst piedalīties Konkursā, iesniedzot pieteikumu ar atrisinātu Konkursa uzdevumu neierobežotu reižu skaitu.

6. Konkursa ietvaros netiks ņemti vērā pieteikumi, kas neatbilst šīs nodaļas 1. apakšpunktā vai 1. nodaļas 3. apakšpunktā uzskaitītajiem noteikumiem.

 

3. BALVA UN TĀS PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

1. Konkursa ietvaros tiek pasniegtas šādas balvas:

a. Viena (1) balva: Sziget festivāla komplekts divām personām (viens komplekts ietver: izmitināšanu, transfērus un aktivitātes uz vietas 2 personām) un viena priekšapmaksas karte 1000 eiro vērtībā.

Vienas balvas vērtība ir 5800 eiro.

Sziget 2024 notiks no 7. līdz 12. augustam – detalizētāka informācija ir sniegta kupona noteikumos, kas ir pieejami Coca‑Cola lietotnē.

b. Viena (1) balva: Untold festivāla komplekts divām personām (viens komplekts ietver: izmitināšanu, transfērus un aktivitātes uz vietas 2 personām) un viena priekšapmaksas karte 1000 eiro vērtībā.

Vienas balvas vērtība ir 4000 eiro.

Untold 2024 notiks no 8. līdz 11. augustam – detalizētāka informācija ir sniegta kupona noteikumos, kas ir pieejami Coca‑Cola lietotnē.

2. Par balvu sacentīsies visi derīgie pieteikumi, kas iesniegti periodā no 2024. gada 2. aprīļa 00:00:00 līdz 17. maijam, plkst. 23.59.59.

3. Viena (1) labākā atbilde (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem, kuri sacentīsies par Sziget festivāla komplektu, iegūs balvu 1 a.

4. Viena (1) labākā atbilde (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem, kuri sacentīsies par Untold festivāla komplektu, iegūs balvu 1 b.

5. Divas (2) nākamās labākās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem, kuri sacentīsies par Sziget festivāla komplektu, tiks iekļautas rezervistu sarakstā.

6. Divas (2) nākamās labākās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) starp dalībniekiem, kuri sacentīsies par Untold festivāla komplektu, tiks iekļautas rezervistu sarakstā.

7. Rīkotājs  izvērtēs  pieteikumus  un  izvēlēsies  labākās  atbildes  laika  periodā  no 2024. gada 20. maija līdz 22. maijam.

8. Izvērtējot Konkursa Dalībnieku uzdevuma izpildi, Rīkotājs ņems vērā šādus kritērijus:

a. uzdevuma izpildes oriģinalitāte (t.i., kā pieteikums atšķiras no citiem ar, piem., īpaša sižeta, tēlu izvēli utt.);

b. atjautība un radošums;

c. atbilstība Konkursa tēmai (t.i., kā pieteikums sasaistās ar tēmu par jautrām aktivitātēm festivāla laikā, ietverot Coca Cola produktus).

9. Rīkotāja uzdevumos ietilpst:

a. nodrošināt, lai Konkursā piedalās visi derīgie pieteikumi;

b. izvērtēt Konkursa pieteikumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī veikto darbību pilnīgas uzticamības principiem;

c. īstenot sūdzību izskatīšanas procedūru.

10.   Pieteikumu atbilstības pārbaude tiks veikta atbilstoši šādai kārtībai:

a. piecu (5) dienu laikā kopš pieteikumu izvērtēšanas (vēlākais 2024. gada 27. maijā) Rīkotājs nosūtīs e-pasta ziņojumu uz Konkursa uzvarētāja e-pasta adresi, ko Dalībnieks ir norādījis, izveidojot Coca‑Cola lietotnes kontu.

b. uzvarējušo Dalībnieku informēs par Konkursa rezultātu ar e-pasta starpniecību un Dalībniekam tiks lūgts apstiprināt savu dalību Konkursā un sniegt savus balvas piešķiršanai nepieciešamos personas datus. Dalībniekam būs dotas piecas (5) dienas nepieciešamā apstiprinājuma un datu nosūtīšanai uz Rīkotāja e-pasta adresi (turpmāk tekstā – “Termiņš”);

c. ja Konkursa uzvarētājs zaudē tiesības saņemt balvu atbilstoši šīs nodaļas 10. punkta (a) un (b) apakšpunktam, tiks pārbaudītas pēc saraksta nākamā rezerves Dalībnieka tiesības uz balvas iegūšanu. Šāds Dalībnieks tiks informēts par uzvaru Konkursā ar e- pasta starpniecību trīs (3) dienu laikā kopš iepriekšējā pārbaudītā Dalībnieka atbilstības pārbaudes Termiņa iestāšanās;

d. rezerves Dalībnieku pārbaudes process notiks saskaņā ar iepriekš 10. punkta (a), (b) un (c) apakšpunktā izklāstīto kārtību līdz brīdim, kad tiek piešķirtas tiesības uz balvu vai ir izsmelts rezervistu saraksts.

11. Dalībnieks zaudē tiesības uz balvu, ja:

a. noteiktajā Termiņā nenodrošina atbilstību kādai no šajos noteikumos izklāstītajām prasībām; vai

b. atsakās sniegt savus personas datus, kas nepieciešami balvas izsniegšanai.

 

4. BALVAS IZSNIEGŠANA

1. Visa nepieciešamā dokumentācija un informācija par balvu tās ieguvējam tiks nosūtīta ar e- pasta starpniecību ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. jūlijam.

2. Dalībnieki, kas nesaņem balvu, arī tiks informēti ar e-pasta starpniecību, izmantojot adreses, kas tika norādītas Coca Cola lietotnes reģistrācijas procesā.

 

5.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1. NV Coca‑Cola Services SA, juridiskā adrese: 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brisele, Beļģija (turpmāk tekstā – “Coca‑Cola”), veiks personas datu apstrādi kā datu pārzinis (turpmāk tekstā – “Pārzinis”).

2. Konkursa laikā Pārzinis apstrādā Dalībnieka sniegtos personas datus, lai izpildītu ar Dalībnieku noslēgto līgumu (piem., saziņai ar balvas ieguvēju, balvas piegādes saskaņošanai, sūdzību apstrādei utt.). Pārzinis var apstrādāt tādus Dalībnieka personas datus kā vārdu, uzvārdu, e- pasta adresi un dzimšanas datumu, ko Dalībniekam ir pienākums norādīt veidlapā, veicot pirmreizēju reģistrāciju. Dalībnieka personas datu iesniegšana ir priekšnoteikums līguma noslēgšanai. Ja Dalībnieks iegūst balvu, var tikt apstrādāta arī kontaktinformācija (tālruņa numurs). un Dalībnieka personas kods var tikt apstrādāts, ja Dalībnieks to bija sniedzis, lai sazinātos ar Dalībnieku par balvas saņemšanu un izsniegtu Dalībniekam balvu. Personas datu Pārzinis veiks personas datu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimšanas datums un kontaktinformācija) apstrādi saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – “VDAR”) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (ļaujot Dalībniekam piedalīties Konkursā un saziņai ar Dalībnieku, ja viņš/viņa iegūst balvu, kā arī balvas piegādes saskaņošanai vai lai informētu Dalībnieku, ka viņš/viņa nav izvirzīts kā uzvarētājs). Personas datu Pārzinis var apstrādāt personas kodu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (juridiskā pienākuma izpildei, t. i., Pārzinim piemērojamo nodokļu samaksai). Kā arī, personas datu Pārzinis var apstrādāt dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasta adresi), pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (juridiskā pienākuma izpildei, t. i., atbildes sniegšana uz klienta sniegtu lūgumu/sūdzību) un 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (apstrāde ir nepieciešama Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai – lai pienācīgi apstrādātu lūgumus/sūdzības).

3. Personas dati tiks iegūti un apstrādāti Konkursa laikā un līdz Dalībnieks saņem balvu vai līdz sūdzību iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar šo noteikumu 6. nodaļas 1. punktu vai ilgāk, ja pastāv cits tiesiskais pamats šādai apstrādei. Gadījumā, ja ir iesniegta sūdzība, Dalībnieka personas dati var tikt glabāti līdz sūdzības izskatīšanas procedūras beigām.

4. Pārzinis apstrādā personas datus drošā veidā. Tomēr atsevišķi no Pārziņa apstrādātajiem personas datiem var tikt nodoti citām personām vai valsts iestādēm saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktiem juridiskiem pienākumiem vai šo noteikumu pienācīgai izpildei. Piemēram, Pārzinis var nosūtīt personas datus sadarbības partneriem, kas palīdz īstenot Konkursu (piemēram, Rīkotājam) vai lai nodrošinātu balvas saņemšanu un izmantošanu (piem., ceļojumu aģentam). Dalībnieka personas dati netiks nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

5. Dalībniekiem ir VDAR noteiktās tiesības. Dalībnieki var izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Datu pārzini, sūtot e-pastu uz naliperti@coca-cola.com. Atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem Dalībnieki var izmantot savas tiesības:

·       pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi;

·       pieprasīt piekļuvi personas datiem;

·       pieprasīt personas datu labošanu;

·       pieprasīt personas datu dzēšanu;

·       iebilst pret personas datu apstrādi;

·       pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;

·       atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ja attiecināms (tas neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas);

·       uz datu pārnesamību, pieprasot saņemt Pārzinim sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai Pārzinis nosūta šos datus tieši citam pārzinim.

6. Ja Dalībnieks konstatē, ka Pārzinis, apstrādājot personas datus, pārkāpj viņa/viņas tiesības, Dalībniekam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv , tel +371 67223131, e-pasts pasts@dvi.gov.lv, adrese Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) un iesniegt pretenziju.

7. Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā Coca‑Cola veic ar Konkursu saistīto personas datu apstrādi, jūsu tiesībām un kā iesniegt sūdzību, lūdzam skatīt attiecīgo privātuma politiku: https://www.coca-cola.com/lv/lv/legal/privacy-policy.

 

6. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA

1. Sūdzības izskata Rīkotājs. Visas ar Konkursu saistītās sūdzības jāiesniedz Rīkotājam rakstiski līdz 2024. gada 31. maijam (pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam kā 2024. gada 31. maijs), nosūtot tās uz adresi: SIA CURO, reģistrācijas Nr. 40203045518, adrese – Salaspils, Skolas iela 7 k-2-24, LV-2121, vai e-pastā ieva@curo.lv. Rakstveida sūdzībā jānorāda Dalībnieka vārds un uzvārds, precīza adrese un tālruņa numurs (ja pieejams), kā arī jāsniedz situācijas raksturojums un pamatojums. Pēc minētā termiņa iesniegtas sūdzības netiks pieņemtas.

2. Rīkotājs izskatīs sūdzību 14 dienu laikā kopš tās saņemšanas.

3. Rīkotāja lēmums attiecībā uz Dalībnieka sūdzību ir galīgs un saistošs. Rīkotāja lēmums var attiekties uz noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav izklāstīti noteikumos.

4. Rīkotājam ir pienākums informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu ierakstītā pasta sūtījumā, kas nosūtīts uz Dalībnieka norādīto adresi. Vai arī, Rīkotājam ir tiesības informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu pa e-pastu.

5. Gadījumā, ja Dalībnieks nepiekrīt Rīkotāja lēmumam par iesniegto sūdzību, Dalībnieks var vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, LV-1010 Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālruņa numurs: 371 65452554, tīmekļvietnē https://www.ptac.gov.lv) vai iesniegt pieprasījumu ODR platformāhttps://ec.europa.eu/odr/.

 

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

1. Dalībniekam ir pienākums izlasīt šos noteikumus pirms pieteikšanās dalībai Konkursā.

2.  Dalībnieki var iegūt plašāku informāciju par Konkursu, rakstot uz e-pasta adresi ieva@curo.lv vai tīmekļvietnē www.coca-cola.lv. Konkursa noteikumi ir pieejami tīmekļvietnē www.coca- cola.lv.

3. Šajā Konkursā minēto balvu Rīkotājs nemaina pret citām balvām vai ekvivalentu naudas summu. Neizmantotā balva netiks kompensēta.

4. Šiem noteikumiem un noteikumos neizklāstītiem jautājumiem ir piemērojami Latvijas tiesību akti. Visi no šiem noteikumiem izrietošie un/vai ar Konkursu saistītie strīdi tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdus, ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, izskata kompetentā Latvijas Republikas tiesā. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, Rīkotājs var pieņemt vienpersonisku lēmumu, pamatojoties uz tiesību aktiem un šiem noteikumiem.

5. Rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atcelt Konkursu, publicējot attiecīgu paziņojumu Rīkotāja tīmekļvietnē, sociālo plašsaziņas līdzekļu lapā un jebkādā citā atbilstošā veidā, ja ir konstatēti būtiski noteikumu pārkāpumi vai ļaunprātīga izmantošana, vai nepārvaramas varas apstākļi.

 

Šos noteikumus ir apstiprinājusi SIA Guilty.