sea

Jūras piesārņojums — droša un tīra Baltijas jūra

Jūru piesārņojošo atkritumu uzkrāšanās un to ietekme uz globālo ekosistēmu ir nozīmīga tēma, un Coca‑Cola vēlas būt daļa no šī jautājuma risinājuma. Uzskatām, ka ir nepieņemami, ka iepakojumi nonāk tiem neparedzētās vietās, piemēram, mūsu okeānos un ūdensceļos, vai piesārņo piejūras teritorijas.

Šo jautājumu nevaram risināt tikai pašu spēkiem, tomēr kopā mēs varam panākt lielas pārmaiņas. Tāpēc sadarbojamies ar partneriem visā pasaulē, tostarp Baltijā, lai samazinātu plastmasas atkritumu daudzumu, savāktu esošos atkritumus un uzlabotu to pārstrādi. Jau kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem sadarbībā ar dažādām organizācijām un sabiedrības atbalstu īstenojam atkritumu savākšanas talkas, kā arī informatīvas kampaņas par piesārņojuma mazināšanu un otrreizējo pārstrādi.

Droša un tīra Baltijas jūra

Projekts “Droša un tīra Baltijas jūra” vērš uzmanību uz piesārņojošo atkritumu un drošības jautājumiem Baltijas jūrā. Projekta mērķis ir iesaistīt vietējās kopienas jūras drošības un piesārņojuma jautājumu risināšanā, kā arī palīdzības sniegšanā Baltijas jūras reģionā kopumā. 80 % no pasaules jūras piesārņojuma nāk no sauszemes, un Baltijas jūras piekrastes teritorija ir gandrīz 1500 kilometru gara. Vietējām pašvaldībām un kopienām ir būtiska loma jūras drošības aizsardzībā un jūras piesārņojuma mazināšanā.

Projektu “Droša un tīra Baltijas jūra” vada Brīvprātīgo jūras glābšanas asociācija Igaunijā. Sadarbībā ar citām organizācijām tā organizē pasākumus, lai veicinātu tīras un drošas jūras saglabāšanu, tostarp jūras sakopšanas talkas. Tas tiek darīts sadarbībā ar dažādām organizācijām, tostarp vietējām pašvaldībām un brīvprātīgajiem. Tāpat iesaistās arī valsts organizācijas. Projekta ietvaros ir izveidota arī IT platforma palīdzības sniegšanai jūras piesārņojuma gadījumos.

Dažādas iniciatīvā “Droša un tīra Baltijas jūra” iesaistītās puses sniedza iespēju sasniegt plašu auditoriju — tika izveidots reģionāls jūras palīdzības tīkls, kas piesaistīja sadarbības partnerus, piemēram, vietējās kopienas, mazās ostas un kuģu īpašnieku asociācijas. Par kuģošanas drošības un piesārņojuma novēršanas nozīmi tika izglītoti arī skolēni.

 

Kopš projekta uzsākšanas 2020. gadā esam:

  • Savākuši 17,8 tonnas atkritumu.

  • Organizējuši vairāk nekā 100 sanāksmes un reģionālos pasākumus, lai informētu un iesaistītu sabiedrību.

  • Snieguši devumu 25 tūkstošiem vietējo iedzīvotāju.