jäätmeteta maailm

“Pasaule bez atkritumiem”

 

Mūsu galvenais mērķis ir “Pasaule bez atkritumiem” — savākt un pārstrādāt 100 % no iepakojuma, kas nonāk pie mūsu produktu lietotājiem. Tāpat arī strādājam, lai nodrošinātu, ka 50 % mūsu iepakojuma būtu izgatavoti no pārstrādātiem vai atjaunojamiem izejmateriāliem. Mūsu ieskatā aprites ekonomika kā sistēma, kuras mērķis ir novērst atkritumu veidošanos, atkārtoti izmantojot esošos, vērtīgos resursus, ir visefektīvākais veids, kā risināt iepakojuma radītās problēmas ar atkritumiem un klimatu.