Zero Waste Future — bezatkritumu pilsētas

Vai mūsdienu pasaulē ir iespējamas pilsētas bez atkritumu piesārņojuma? Mūsu nākotnes vīzija par pasauli bez atkritumiem dod pārliecību, ka ar vērtīgu sadarbību palīdzību, domāšanas maiņu, inovācijām un apņēmību šķietami nesasniedzami sapņi var kļūt par realitāti.

Zero Waste Future jeb Bezatkritumu nākotne

2018. gadā Coca‑Cola uzsāka jaunu programmu — Zero Waste Cities (Bezatkritumu pilsētas). Projekts aizsākās Grieķijā, un Coca‑Cola plāno šo programmu ieviest arī citās Eiropas valstīs, lai tā vairotu jaunu, labāku un zaļāku dzīvesveidu pilsētās. Bezatkritumu pilsētu iniciatīvā veiksmīgi iesaistītas un sadarbojas vietējās pašvaldības, nevalstiskās vides organizācijas un inovāciju partneri. Šīs vērienīgās programmas mērķis ir veicināt sabiedrības paradumu maiņu, lai aprites ekonomika un otrreizējā pārstrāde kļūtu par cilvēku apzinātu lēmumu, ikdienas rutīnas sastāvdaļu.

Bezatkritumu pilsētas Latvijā

Turpinot Coca‑Cola bezatkritumu pilsētu iniciatīvu, Latvijā tika uzsākts projekts “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Projekta mērķis bija veicināt bezatkritumu dzīvesveidu Latvijā, izglītot sabiedrību par to un iesaistīt pārmaiņu radīšanā pašvaldības. Projekta ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta arī otrreizējai pārstrādei un atkritumu apsaimniekošanas sistēmām pilsētās, lai risinātu ar atkritumiem saistītos jautājumus. “Tīri. Labi.” iesaista vietējās kopienas un organizācijas, lai veicinātu izpratni par bezatkritumu dzīvesveidu un nodrošinātu, ka paradums nostiprinās arī ilgtermiņā.

 

Projekta galvenie mērķi:

  • Bezatkritumu dzīvesveida un prakses veicināšana pašvaldībās.

  • Vietējo uzņēmumu, pašvaldību un sabiedrības izglītošana un informēšana par bezatkritumu dzīvesveida nozīmi un priekšrocībām.

  • Bezatkritumu prakses veicināšana sabiedrībā.

     

Cēsis 2019. gadā kļuva par pirmo pilsētu Latvijā, kuras pašvaldība iniciatīvas ietvaros apņēmās ieviest bezatkritumu dzīvesveida pamatprincipus, sākot ar mazām pārmaiņām — samazināt resursu patēriņu, atkārtoti izmantot produktus un izejvielas, kā arī šķirot pārstrādei noderīgos izejmateriālus vai lietot tos citos veidos. Cēsu pašvaldība, vietējie uzņēmēji un iedzīvotāji parakstīja apņemšanos kļūt par bezatkritumu pilsētu, solot samazināt atkritumu daudzumu un īstenot bezatkritumu praksi. Cēsis veiksmīgi īstenoja projektu, uzsākot dažādas vietēja mēroga aktivitātes un iniciatīvas, kas turpinās arī pēc projekta aktīvās fāzes beigām. Rezultātā arī citas Latvijas pilsētas labprāt iesaistījās iniciatīvā — vairāk nekā 10 pašvaldību iesniedza pieteikumus, lai kļūtu par nākamo bezatkritumu pilsētu, projekts turpinājās Salaspils un Līvānu pašvaldībās.

 

Projekta laikā Cēsīs:

  • Par 45 % tika samazināts papīra patēriņš.

  • Kopā ar vietējiem ēdināšanas uzņēmumiem tika ieviesta stikla depozīta sistēma pasākumos, tā samazinot vienreizlietojamo plastmasas priekšmetu patēriņu.

  • Tika izveidots pirmais bezatkritumu ledusskapis pilsētā.

cesis