ROSA VLASINA I PRIRODA

Zaštićeni predeo netaknute prirode

Na jugoistoku Srbije, ušuškan između zelenih vrhova Besne Kobile, Gramade i Čemernika, među stenama čija se starost procenjuje na čak 400 miliona godina, nalazi se jedan od sedam zaštićenih predela izuzetnih odlika – predeo Vlasine. Ovaj predeo ističe se bogatom florom i faunom koju čini 125 nacionalno i međunarodno značajnih vrsta, kao što su siva čaplja, ćubasta plovka i druge. Fauna sisara je predstavljena sa 27 vrsta, među kojima su šumska, vodena i močvarna rovčica, vodena voluharica, slepo kuče, tekunica, vidra, vuk, srna i dr.

Posebnu atrakciju jedinstvenog ekosistema vlasinskog kraja predstavlja Vlasinsko jezero, koje se nalazi na visini od 1.230 metara, na kojem privlače pažnju plutajuća ostrva, koja pri povećanom vodostaju plove po jezeru.

Ovaj kraj poznat je i po planinskim izvorima, gde se kroz pukotine Vlasine godinama odvija najfinija filtracija voda. Jedna od prirodnih mineralnih voda Rosa Vlasina, upravo potiče sa obronaka jedne od ovih planina na visini od čak 1.230 metara i flašira se u svom izvornom obliku.

Ono po čemu je ovaj kraj takođe poseban, jeste što se među obroncima Vlasine kriju čak četiri endemske vrste orhideje. Onima koji žele da otkriju skrivene lepote Vlasine danas je na raspolaganju oko 150 kilometara obeleženih planinarskih i biciklističkih staza, dok za ljubitelje ptica postoji i osmatračnice za posmatranje ptica. Poslednjih godina zabeležen je i porast broja turista koji dolaze u ovaj kraj kako bi uživali kako u prirodnim lepotama tako i u lokalnim proizvodima i specijalitetima

 

 

O fabrici

Fabrika Rosa Vlasina - „Vlasinka“ - nalazi se na visini od 1.111 metara nadmorske visine u netaknutoj prirodi Vlasinske visoravni gde se nalaze najviši izvori koji se koriste u komercijalne svrhe u Srbiji. Osnovana je 1998. godine kao Vlasinka d.o.o, a od 2005. godine deo je Coca‑Cola Sistema.

Zahvaljujući usvajanju načina rada i standarda Coca‑Cola Sistema, Rosa Vlasina je ubrzo nakon akvizicije postala lider na tržištu. Nakon integracije, poslovanje u fabrici Vlasinka d.o.o. je unapređeno kako bi zadovoljilo standarde Coca‑Cola Sistema, te povećao obim proizvodnje i održao najviši kvalitet proizvoda. Pored ulaganja u postrojenja i opremu, dobijeni su i svi relevantni sertifikati. Standardi flaširanja vode su jedinstveni standardi koje Coca‑Cola kompanija i Coca‑Cola Hellenic primenjuju u svim svojim fabrikama u svetu. Oni u potpunosti pokrivaju sve zahteve ISO standarda, ali su mnogo podrobniji, u skladu sa vrstom proizvodnje koju pokrivaju. Njima je tačno definisana potrebna oprema, metode za kontrolu procesa i kvaliteta gotovog proizvoda, kao i specifikacije koje sam proizvod treba da ispunjava.

Od 2005. obim investicija iznosi preko 5.2 miliona evra što uključuje nekoliko kapitalnih investicija. Tokom 2007. godine dodatna sredstva uložena su u u novu liniju PET ambalaže i obezbeđivanje svih objekata.

Obnovljene su kontrolna laboratorija i skladište, zona flaširanja je izolovana od ostalih zona, na ulaze u zonu proizvodnje postavljene su dezinfekcione stanice. Osim toga, uložena su sredstva i u infrastrukturu fabrike (zona za utovar, prostorije za radnike, ograda, zelene površine) kako bi se zadovoljile rastuće potrebe prodaje. Tokom 2007. godine dodatna sredstva uložena su u obezbeđivanje svih objekata i novu liniju PET ambalaže. 

Fabrika Rosa Vlasine u službi prirode​

Fabrika „Vlasinka“ je potpuno ekološka. Od 2007. do 2022. sprovedene su razne inicijative kroz koje je smanjena potrošnja energije po litri proizvedenog pića za 35.36%, smanjene su količine generisanog otpada za 33.14%, dok je reciklaža povećana za 34.37%.

U partnerstvu sa UNDP-em, Vladom Republike Srbije i opštinom Surdulica razvili smo projekat “Promocija eko turizma i zaštita životne sredine Vlasinskog jezera”. Projekat je fokusiran na brendiranje i promociju Vlasinskog jezera, izgradnju turističke infrastrukture i unapređenje rada službe zaštite zaštićenog područja „Vlasinsko jezero“.

 

  • Više od 100 kilometara planinarskih i biciklističkih staza je označeno oko Vlasinskog jezera
  •  Izrađena je turistička brošura, web portal vlasina.rs i kupljeno kvad vozilo
  • Postavljena 23 turistička znaka na saobraćajnim pristupima Vlasini
  • Nabavljena i postavljena sezonska pijaca sa 10 tezgi i tri bungalova za plasman
  • lokalnih proizvoda posetiocima jezera
  • Izgrađene osmatračnice za posmatranje ptica
  • Uređeno 10 mesta za odmor i postavljene informativne table

Fabrika Rosa Vlasine u službi prirode​

Vlasinka je od 2015. godine bila nosilac Zlatnog EWS sertifikata, koji dodeljuje Evropska agencija za upravljanje i očuvanje voda (European Water Stewardship – EWS). U 2021 godini sprovedena je sertifikacija za novi standard Alijanse za upravljanje vodnim resursima - AWS. AWS standard nalaže kompanijama da prođu kroz pet koraka – prikupljanje informacija za razumevanje vodnih resursa, razvoj planova za upravljanje vodnim resursima i implementacija, procena ispunjenja planova, komunikacija i javno objavljivanje. Vlasinka je prošla kroz ovaj proces, što nas čini prvim nosiocem. AWS sertifikata u Srbiji. AWS sertifikacija poseban akcenat stavlja na uključivanje zainteresovanih strana, koje i tokom procesa sertifikacije mogu uputiti pitanja i komentare akreditovanom AWS revizoru.