Veelgestelde vragen over onze investeringen in gezondheid en welzijn

Duurzaamheid > Dranken > Veelgestelde vragen over onze investeringen in gezondheid en welzijn

Veelgestelde vragen over onze investeringen in gezondheid en welzijn

Let op: de inhoud van deze pagina wordt spoedig bijgewerkt om je de meest nauwkeurige en actuele informatie te bieden.

We beantwoorden een aantal prangende zaken over onze investeringen in gezondheid en welzijn.

1.     Wat maakt u bekend in deze jaarlijkse update?

Als onderdeel van onze lopende inspanningen om een geloofwaardige en effectieve partner te zijn in de bestrijding van zwaarlijvigheid, een thema dat ons na aan het hart ligt, delen we de vierde jaarlijkse update bij ons financieel verslag over het wetenschappelijk onderzoek en de partnerships met betrekking tot gezondheid en welzijn. De update vermeldt de financiële ondersteuning van 1 januari 2010 tot 30 september 2020. Deze jaarlijkse update omvat:
 

  • 10 110 699,79 euro voor partnershipactiviteiten met betrekking tot gezondheid en welzijn
  • 1.790.181,16 euro voor wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot gezondheid en welzijn
  • Onze bijgewerkte totale investering in wetenschappelijk onderzoek, partnerships en activiteiten van gezondheidsprofessionals bedraagt 11 900 880,95 euro voor de verslagperiode van 1 januari 2010 tot 30 september 2020.

We zullen jaarlijks alle relevante financiering van welzijnsgerelateerd onderzoek, partnerships en gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke experts publiceren, die aan de criteria beantwoordt die worden vermeld op onze transparantiewebsite.

2.     Waarom worden er tijdens deze jaarlijkse verslagperiode (30 september 2018 - 30 september 2020) minder zaken bekendgemaakt?

Als u deze rapporten al een tijdje volgt, hebt u allicht gemerkt dat het vermelde aantal investeringen blijft dalen. Dit is deels het gevolg van een nieuwe leidraad die we begin 2016 zijn gaan toepassen. Deze nieuwe principes bepalen hoe we financiële steun geven aan welzijnsgerelateerd wetenschappelijk onderzoek en aan partnerships. Hoewel onze eerdere steun aan welzijnsgerelateerd onderzoek valide wetenschappelijke resultaten heeft opgeleverd, zagen we een opportuniteit om een aantal vragen te vermijden die kunnen opwellen als we de enige financier zijn.

De nieuwe leidraad dient als onze roadmap voor wetenschappelijk onderzoek en partnerships op het gebied van welzijn. Hoewel deze richtlijnen onze transparantieverslaggeving niet vervangen, verwachten we dat er in de toekomst toch minder activiteiten zullen worden gerapporteerd.

3.     Betekent dit dat u de financiering van wetenschappelijk welzijnsonderzoek en de betrokkenheid van derden niet meer op uw transparantiewebsite zult hoeven te vermelden?

Nee, we zullen regelmatig updates blijven geven over onze financiering van wetenschappelijk onderzoek naar welzijn en de partnerships die voldoen aan de inclusiecriteria in de Transparantieverklaring. We evalueren alle toekomstige investeringen in gezondheids- en welzijnsgerelateerde programma's en onderzoek om ervoor te zorgen dat alle financiële steun in overeenstemming is met onze leidraad.

4.     Hoe is de nieuwe leidraad van toepassing op de financiering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn en op de betrokkenheid van derden?

De nieuwe leidraad dient als onze roadmap voor wetenschappelijk onderzoek en partnerships op het gebied van welzijn. Hij bepaalt hoe onze betrokkenheid er moet uitzien en zorgt ervoor dat onze intenties voldoende duidelijk en transparant zijn. Alle toekomstige welzijnsgerelateerde partnerships zullen worden getoetst aan de nieuwe richtlijnen.

5.     Waarom staan er nog steeds items in uw bekendmakingslijst die niet stroken met de nieuwe leidraad?

De toepassing van deze nieuwe richtlijnen binnen onze organisatie is in 2016 van start gegaan en is nog steeds aan de gang. Mogelijk staan er punten op deze bekendmakingslijst die dateren van voor de implementatie van onze richtlijnen. Deze items worden, als onderdeel van ons voortdurend streven naar een open communicatie, op regelmatige tijdstippen onthuld, met name alle financiering van wetenschappelijk onderzoek naar welzijn en de partnerships van 1 januari 2010 tot 30 september 2020, die voldoen aan onze criteria voor opname op deze website. Deze website wordt jaarlijks bijgewerkt.

6.     Waarom blijven jullie überhaupt onderzoek ondersteunen?

Coca‑Cola Belux is sinds jaar en dag voorstander van onderwijs. We vinden het heel belangrijk het werk van de universiteiten te ondersteunen en al helemaal het lopende wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot onze dranken, ingrediënten en de gezondheid van mensen. We laten onze benadering van de financiering van wetenschappelijk onderzoek en partnerships op het gebied van welzijn evenwel evolueren. Begin 2016 zijn we begonnen met de implementatie van een reeks nieuwe richtlijnen om beter te definiëren hoe onze Groep financiële steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerships op het gebied van welzijn. Deze nieuwe richtlijnen bepalen dat de Groep noch rechtstreeks, noch via een derde partij (zoals een handelsvereniging), alle financiering voor wetenschappelijk onderzoek naar welzijn zal verstrekken. We zullen financiële ondersteuning bieden voor dergelijk onderzoek als de niet-Coca‑Cola-eenheid minstens 50% van de kosten dekt?

Raadpleeg de leidraad voor meer informatie.

Algemene vragen over transparantie

1.     Wat is het doel van deze website?

Deze website is van cruciaal belang voor Coca‑Cola Belux om op transparante wijze informatie te delen over de financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek, partnerships, gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke deskundigen in de periode 2010-2020. Deze website maakt de informatie eenvoudig toegankelijk. De website wordt jaarlijks bijgewerkt.

2.     Waarom geeft u deze informatie vrij?

We begrijpen dat mensen vragen hebben over onze ondersteuning van welzijnsgerelateerd wetenschappelijk onderzoek, partnerships, gezondheidsprofessionals en wetenschappelijke deskundigen. We zijn vast van plan de acties te concretiseren die Muhtar Kent op 20 augustus 2015 opperde in zijn opiniestuk in de Wall Street Journal. Deze website is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen en transparant te communiceren. We werken deze website jaarlijks bij.

3.     Wat is de betekenis van het woord 'partnership' in deze lijst?

In het kader van deze lijst gebruiken we de term 'partnership' op een informele manier. Het verwijst naar onze relatie met partijen in [markt toevoegen] die fondsen hebben ontvangen van The Coca‑Cola Company, een van zijn branches of filialen of van The Coca‑Cola Foundation om hun gezondheids- en welzijnsprogramma's en communicatieactiviteiten tussen 2010 en 30 september 2020 te ondersteunen.

4.     Waarom heeft u een leidraad ontwikkeld voor onderzoek en partnerships?

We hebben nieuwe richtlijnen gemaakt zodat we onze ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot welzijn en het engagement van externe partijen beter kunnen evalueren en aflijnen. Hoewel onze eerdere steun valide wetenschappelijke onderzoeksresultaten heeft opgeleverd, vonden we het opportuun enkele van de vragen te vermijden die kunnen ontstaan als we de enige financier zijn.

Klik hier voor meer informatie.

5.     Welke zekerheid hebben we dat de lijst volledig is als u financieringsinspanningen op uw website publiceert?

We hebben te goeder trouw geprobeerd alle financieringen die aan de inclusiecriteria voldoen, bekend te maken. Als we iets hebben weggelaten dat beantwoordt aan deze criteria, zullen we dit vermelden in een van de toekomstige updates die we jaarlijks voorzien.

6.     Waarom financiert Coca‑Cola medische en gezondheidsorganisaties? Zult u deze organisaties ook in de toekomst nog blijven financieren?

We bieden financiële steun aan deze organisaties via The Coca‑Cola Foundation en The Coca‑Cola Company (met inbegrip van zijn branches en filialen) omdat ze gezondheids- en welzijnsbevorderende programma's creëren, uitvoeren en promoten die de lokale gemeenschappen helpen sterker te worden. We hebben ook financiële steun geleverd aan organisaties die het bewustzijn verhogen en die onderwijs verschaffen over een gezonde en actieve levensstijl.

Begin 2016 zijn we begonnen met de implementatie van een reeks nieuwe richtlijnen om beter te definiëren hoe ons bedrijf financiële steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerships op het gebied van welzijn. Klik hier voor meer informatie.

7.     Verwacht u van de organisaties die financiële steun hebben gekregen van Coca‑Cola dat ze uw producten aanbevelen?

Nee. De financiële steun wordt gegeven op onvoorwaardelijke basis om de missie en de doelstellingen van de organisatie te steunen.