ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “ЗИМНА МАГИЯ В ПАМПОРОВО”

Публикувано на: 29.12.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

ЗИМНА МАГИЯ В ПАМПОРОВО“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове, в мобилното приложение COCA-COLA APP и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в мобилното приложение COCA-COLA APP ("Мобилното приложение“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, всички ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисис ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1.

 

5.1. Промоциятастартира на 02.01.2024 г. 00:00 ч. и продължава до 31.01.2024 г.- 23:59 - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и заявка за участие в томбола в приложението.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

 6.1. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар с 10-символен код под етикета, 300ml Coca‑Cola, 300ml Coca‑Cola Без Захар, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical и 2L Sprite с 10-символен код под капачката/езичето.

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните (Приложение 3):

 

7.1.1.     Ваучер на стойност 500 лв., за настаняване в хотели Перелик или Орловец– 4 броя;

7.1.2.     Еднодневни ски карти SELECT - 30 броя;

7.1.3.     Еднодневно ски или сноуборд оборудване – 10 броя;

7.1.4.     Поларено одеало – 200 броя.

 

7.2.    Наградите по чл. 7.1.1 са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

7.2.1.     Наградите по точки 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3 се предоставят от к.к. Пампорово и важат за зимен сезон 2024, до 31.04.2024 за територията на комплекс Пампорово.

·       За допълнителна информация относно получаването на наградите печелившите могат да се свържат с Пампорово АД на телефон 0700 17 702,  или мейл reservations@pamporovo.me

 

7.3.    Наградата по т. 7.1.1, включва само и единствено посоченото в Част 8 по-долу.

 

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет, не се включва в наградата по т. 7.1.1.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградите по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането им, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само: недостатъчен брой регистрирани участници, влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата, както и тежки метеорологични условия, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА „Ваучери за настаняване в хотел

 

Наградата се предоставя  от Пампорово АД, наричани по-нататък „Курорт“ чрез посредник Биспоук България ЕООД, ЕИК: 204713095.

 

8.1. Пакетите за пътуване ще бъдат предоставени на спечелилият участник, както е описано в точка 8.1. Ако тя/той поиска допълнително услуги, това ще бъде единствено за негова сметка и трябва да бъде резервирано директно от спечелилия награда, доколкото и ако това е възможно. Организаторът и туристическата агенция не се ангажират за осигуряване на допълнителни или различни от предложените услуги.

8.2. Наградата НЕ включва нито един от следните елементи:

·       Такси за подновяване на паспорта, визови такси и др.;

·       Туристическа застраховка;

·       Всякакви медицински изисквания, като имунизация, която може да се изисква при помещение в определени страни;

·       Транспортиране от най-близкия транспортен възел (летище, гара и др.) до и от дома на победителя или друго място на тръгване;

·       Такса за паркиране на автомобили, бонуси, екскурзии и атракции, джобни пари или всякакви други разходи, които не са изрично посочени в тези условия. 

 

8.3. Следните допълнителни условия важат за пакета за пътуване на спечелилите, които са изцяло отговорни за спазването на тези изисквания, както и за всякакви други изисквания, определени в пакета „Ваучери за настаняване в хотел”, приложими за пътуването. Туристическата агенция ще информира спечелилия за тези условия по време на резервацията, доколкото те са му известни.

·       Ако резервацията бъде анулирана от победителя, или в случай на неявяване в деня на пътуването на него и на придружителят му няма да бъдат издадени алтернативи билети, а за да се избегнат съмнения, няма да бъде осигурена компенсация и/или възстановяване.

 

8.3.1. Организаторът и Курорта не са отговорни в случай, че някое от планираните събития има закъснение, отлагане или отменяне по каквато и да е причина, включително и пандемични, епидемични, локални пандемии, налагане на карантини – няма да бъдат издадени алтернативи билета, а за да се избегнат съмнения, няма да бъде осигурена компенсация и/или възстановяване при възникване на подобни форс мажорни обстоятелства, поради непредвидимостта на характера и особеностите им.

8.3.2. С приемането на наградата печелившият и придружителят му ще бъдат отговорни за спазването на Covid’19 изискванията, определени от Курорта, хотела или други доставчици, които предлагат услуга, включена в пакета. Невъзможността да отговорят на някое от Covid’19 изискванията, може да доведе до невъзможност за използване на някои от елементите на пакета, за което Организаторът и подизпълнителите му няма да носят отговорност.

8.3.3. С приемането на наградата печелившият и придружителят му разбират и се съгласяват, че транспортните средства и центрове, местата за настаняване и местата за провеждане на събития са публични места и като такива те дават достъп на много хора и крият риск от излагане на Covid’19 и други заболявания, както и че посещението на такива места и мероприятия, каквито са включените в наградния пакет, е възможно да доведе до риск от излагане на Covid’19 по време на пътуването и във всички публични места с хора, които ще бъдат посетени при използването на наградата. Covid’19 е заразна болест и може да доведе до сериозно заболяване.

 

ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

Промоционална механика с награди в търговските обекти:

 

9.1.

 

Онлайн част на Промоцията в COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение):

 

9.2. За да вземе участие за спечелване на награди по т. 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3. и 7.1.4. участникът трябва да закупи бутилка са продукти от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар с 10-символен код под етикета, 300ml Coca‑Cola, 300ml Coca‑Cola Без Захар, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical и 2L Sprite с 10-символен код под капачката/езичето.. Под етикета/капачката/езичето  ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3. и 7.1.4..

 

9.3. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

•           E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

•           Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

•           Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

•           Минималната възраст за участие в промоцията е 16г. с изключение на участието за наградите „Пътуване за двама до Лапландия“, където минималната възраст следва да е минимум 18г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове (и gems (диаманти), където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

9.3.2 Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуални Coca‑Cola точки, които ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във “своите точки”. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има значение единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

 

Всяка бутилка от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар с 10-символен код под етикета, 300ml Coca‑Cola, 300ml Coca‑Cola Без Захар, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical и 2L Sprite има уникален 10-символен код под капачката/езичето. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 POINT. 1 код = 1 POINT (точка).

 

С натрупването на определен брой точки и диаманти във „своите точки“, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 7 кода от участващите опаковки (равняващ се на 7 POINTS/точки) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 4 бр. Ваучер на стойност 500 лв., за настаняване в хотели Перелик или Орловец; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томболата за наградата описана в т. 7.1.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 2 кода от участващите опаковки (равняващи се на 2 point/точка), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 30 бр. Еднодневни ски карти „SELECT“; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградата описана в т. 7.1.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 point/точка), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 10 бр. Еднодневно ски или сноуборд оборудване; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградата описана в т. 7.1.3.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.4., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 point/точка), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 200 броя Поларено одеало;  След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградата описана в т. 7.1.4.

 

9.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

9.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.1 от един потребител.

 

9.6. Тегленето на награди по точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.14.. ще бъде извършвано преди края на промоцията на 31.01.2024 год.

 

9.7. Наградите по точка 7.1.1. ще бъдат изтеглени в края на промоцията на 29.01.2024 година.

 

 

ЧАСТ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

10.1. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

При спечелване на награда от точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. и 7.1.4. участника ще получи автоматично съобщение, което ще го информира за спечелването на наградата, за която е участвал. След което, това съобщение ще се запази в неговия профил. В рамките на три дни след появяването на съобщението в мобилното приложение, печелившият ще трябва да се свърже посредством електронната си поща, с която се е регистриран в COCA-COLA APP, към агенция посредник на мейл: coca-cola-app@bespoke.bg и да предостави кода за верификация, който се намира в автоматичното съобщение. След валидиране на печелившия код на участника, същият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си.

С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

  • След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившият ще има срок от седем дни след валидиране на печелившия код, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 60 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата.

 

10.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

 

10.3. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

11.1. Наградите са лични и не могат, по желание на участниците, да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

13.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

13.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

13.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

13.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

14.1. С участието в Промоция „ЗИМНА МАГИЯ В ПАМПОРОВО“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „ЗИМНА МАГИЯ В ПАМПОРОВО“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

14.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

14.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

 

Приложение № 2: Промоционални етикети и капачки

 

 

Промоционален етикет:

 

lagardere
lagardere
lagardere