ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНИ ПРОМОЦИИ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ В МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ COCA‑COLA APP

Публикувано на: 23.10.2022

Обновено на:

12.01.2023 / т. 9 и т. 10.3

19.04.2023 / т. 10.3.1 и т. 10.8.

24.05.2023 / т. 8.7.

04.07.2023 / т. 8.2. , т. 8.6. , т. 10.3.3.

Последно обновено на: 28.09.2023 / т. 8.2.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИИТЕ

Националните промоции, провеждащи се в мобилното приложение Coca‑Cola App, наричани по-нататък Промоции, се организират и провеждат от НВ Кока-Кола Сървисиз“ СА, дружество с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Белгия, наричанo по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоции участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоциите.

2.2. Официалните правила се публикуват на www.coca-cola.bg  и в мобилното приложение COCA-COLA APP . Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение).

 

2.4. С участието си в Промоции провеждащи се в мобилното приложение COCA-COLA APP, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на обявените Промоции .

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Всички промоции, провеждащи се в мобилното приложение COCA-COLA APP с физическа или нефизическа награда са на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоциите имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

В случай, че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 16 години в деня на спечелване на наградата, то тя може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Всяка промоция, провеждаща се в мобилното приложение COCA-COLA APP е с обозначен промо-период в определената за играта секция в описанието на наградата и/или играта.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

При всяка национална промоция, провеждаща се в мобилното приложение COCA-COLA APP в определената за нея „секция“ – игра, се обозначават предварително при стартирането на промоцията участващите опаковки за нея.

В Промоцията “Седмични награди“ „Участващи опаковки" са 300ml Coca‑Cola Original and Fanta Портокал, 330ml, 500ml, 1L, 1.5L или 2L Coca‑Cola Original, Coca‑Cola Без Захар, Fantа и Sprite с информация за COCA‑COLA APP и капачка COCA‑COLA APP, с изключение на 330ml Fanta Портокал и Fanta Грозде.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Пълно описание на наградите, които могат да бъдат спечелени в националните потребителски промоции могат да бъдат открити в отделните секции, предназначени за тях. Всяка награда бива описана с брой, модел и пълно описание какво включва и какво не попада в обхвата ѝ.

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.4  Изображенията на наградите, показани в приложението на Кока-Кола и всички свързани маркетингови материали, са само за илюстрация. Действителните награди, връчени на победителите, може да са с различен цвят, модел или други характеристики. Финалният продукт, получен от победителите, може да не отговаря точно на показаните изображения.

7.5. Награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

7.6. Награди в мобилното приложение COCA-COLA APP се разделят на физически (материални) и нефизически (нематериални). Физически награди представляват всички артикули, които се изпращат до адрес към печелившите участници. Нефизически награди са под формата на код/ваучер, с който печелившият участник може да извърши своята покупка в определен за това сайт онлайн.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИИТЕ

8.1. Всеки участник, който желае да вземе участие в националните промоции, провеждащи се в мобилното приложение COCA-COLA APP е необходимо да закупи обозначеният за всяка игра Участващ продукт. Под капачката/ езичето на този продукт ще бъде открит:

·       Уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в определените за нея секции в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

8.1.2. Регистрация

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

•            E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

•            Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

•            Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.

•            Минималната възраст за участие в Промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и “закупуване” на билет участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Промоцията.

8.2. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на COCA-COLA APP могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca‑Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.

Всяка бутилка от 300ML Coca‑Cola Original and Fanta Портокал, 330ML, 500ML, 1L, 1.5L и 2L Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Fanta и Sprite с изключение на 330ML Fanta Портокал и Fanta Грозде, има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 point. 1 код = 1 point (точкa).

С натрупването на определен брой капачки в своя портфейл, потребителят може да "закупи" билет за участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

Организаторът запазва правото си да провежда отделни инициативи в предварително определен времеви диапазон всеки петък от седмицата (Coke Friday), през времетраенето на които Участниците ще имат по-голям шанс за спечелване на награда или да "закупи" билет за участие с по-ниска стойност на Caps. За тези инициативи Участниците ще бъдат уведомявани предварително през мобилното приложение COCA-COLA APP или чрез официалните социални мрежи на Coca‑Cola.Тези инициативи могат да се променят по усмотрение на организатора, за което потребителите ще бъдат своевременно уведомявани чрез официалните социални канали на Coca‑Cola или в приложението COCA-COLA APP. Инициативата Coke Friday не е активна на официални празници и почивни дни.

8.3. Участие за спечелване на награда

За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1., Участникът трябва да е регистрирал необходимият брой кодове от участващите опаковки (равняващ се на същият брой points/капачки), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което избере желаната от него национална промоция и да избере да участва за обозначената там награда.

8.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

8.5. Със „закупуването“ на участие, Участникът автоматично се съгласява с Общите условия на мобилното приложение COCA-COLA APP, обозначение в секции „Условия за ползване“ и „Политика за поверителност на личните данни“, както и с настоящите Официални правила.

8.6. Участие за спечелване на бонус 500 GEMS/диаманти.

Всеки участник, съгласил се с Общите условия на мобилното приложение COCA-COLA APP и спечелил награда от „Седмични награди“ има възможност да участва за допълнителни бонус 500 GEMS.

За да получи бонус 500 GEMS, участникът трябва да има:

•            Навършени 16 години

•            Създаден публичен профил в социалната мрежа Instagram.

След получаване на награда от „Седмични награди“ участникът има възможност да заснеме тази награда и да я сподели като постоянно съдържание (пост) или еднодневно съдържание (история) в своя профил в социалната мрежа Instagram.

Ако наградата бъде споделена като съдържание с добавен задължителен таг (отбелязване) на Instagram профила на Coca‑Cola за България - @cocacolabulgaria , то участникът ще получи лично съобщение от @cocacolabulgaria с код за бонус 500 GEMS.

Участваща платформа за допълнителни бонус 500 GEMS е единствено социалната мрежа Instagram. Участник има право да получи бонус 500GEMS еднократно на всеки двуседмичен период, независимо от броя публикации, които е споделил в този период. Наградата трябва да се вижда ясно в снимките към всяка публикация от потребителите.

@cocacolabulgaria запазва правото да откаже изпращането на бонус 500 GEMS в случай, че споделената публикации не отговаря на изискванията на платформата Instagram и не съдържа спечелена награда от „Седмична промоция“.

8.7. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове/ "закупени" билети за участие  от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче в едно теглене едно лице може да спечели само една награда от вид.

ЧАСТ 9. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИГРИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО COCA-COLA APP

В мобилното приложение COCA-COLA APP, участниците могат да открият три (3) вида игри, обозначени също така в секция „Начало“, рубрика „Как да играеш за награди?“. Възможните варианти са под формата на:

9.1. Събери и вземи (Collect & Get / C&G)

В този вид игра, участниците е необходимо да имат в наличност точния брой points/точки и gems/диаманти необходими за закупуването на „билет за участие“. Това участие им носи сигурна награда.

9.2. Светкавична печалба (Instant Win / IW)

В този вид игра, участниците е необходимо да имат в наличност точния брой points/точки и gems/диаманти необходими за закупуването на „билет за участие“. Със закупуването на билет за участие, участниците на момента разбират дали печелят наградата, за която са участвали.

9.3. Томбола (Raffle)

В този вид игра, участниците е необходимо да имат в наличност точния брой points/точки и gems/диаманти необходими за закупуването на „билет за участие“. При закупуването на билет за участие, участниците автоматично биват включени в томбола за желаната от тях награда.

ЧАСТ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

10.2 Печелене на награда от игра „Събери и вземи“, посочена в точка 9.1.

Всеки участник взел участие в игра „Събери и вземи“ от националните промоции, провеждащи се в приложението, автоматично печели награда, взимайки участие в играта. В случай, че награда е нефизическа (Код), то той получава съобщение в приложението, директно след взимането на участие, със съответния код и инструкции за неговата употреба. В случай, че наградата е физическа, то участникът ще получи съобщение в приложението с информация къде да изпрати своите данни за доставка – две имена, имейл, телефонен номер, адрес за доставка и друга информация необходима за изпращането на наградата.

•            Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.4.

•            Печелившият ще има срок от 5 дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да му предостави награда и ще изтегли резервен печеливш.

•            В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от два дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да  предостави наградата.

•         Данните за доставка от печелившите се събират само и единствено чрез подадената от организатора „форма за контакти“, посочена като линк в имейла. Данни, изпратени в свободен текст по имейл или подадени в лично съобщение във Facebook/Instagram профила на Coca‑Cola, не се обработват. Организаторът няма отговорност да изпраща награди към потребители, които не са попълнили „формата за контакти“ в определения за това срок. 

10.2. Печелене на награда от игра „Светкавична печалба“ ,посочена в точка 9.2.

Всеки участник взел участие в игра „Светкавична печалба“ от националните промоции, провеждащи се в приложението, автоматично разбира дали печели желаната награда, взимайки участие в играта. В случай, че участникът спечели и награда е нефизическа (Код), то той получава съобщение в приложението, директно след взимането на участие, със съответния код и инструкции за неговата употреба. В случай, че участникът спечели и наградата е физическа, то той ще получи съобщение в приложението с информация къде да изпрати своите данни за доставка – две имена, имейл, телефонен номер, адрес за доставка и друга информация необходима за изпращането на наградата.

•            Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.4.

•            Печелившият ще има срок от 5 дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да му предостави награда и ще изтегли резервен печеливш.

•            В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от два дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да  предостави наградата.

10.3. Печелене на награда от игра „Томбола“, посочена в точка 9.3.

10.3.1.  Всеки участник взел участие в игра „Томбола“ от промоциите провеждащи се в мобилното приложение COCA-COLA APP, автоматично бива включен в томбола. Победителите от тази томбола се избират на двуседмична или двумесечна база в зависимост от стойността на наградата, като периодът на теглене бива предварително описан в секцията за съответната награда. Награди на стойност над 2000 лева се теглят само на двумесечна база. Останалите награди се теглят на двуседмична база.

10.3.2. Организаторът обявява предварително броя на наградите за всяко теглене, броя на наличните билети за съответната награда и шанса за спечелването й. Шансът за спечелване е различен за всяка една награда. Организаторът се задължава да раздаде толкова награди, колкото са закупените билети и спрямо обявения шанс за печалба.

Пример 1: При томбола с обявени 10 броя награди, 100 налични билета и шанс "1 от 10 билета печели", максималният брой победители са 10 при закупени всички 100 билета. Съответно се тегли 1 награда за всеки закупени 10 билета, 2 награди за закупени от 11 до 20 билета, 3 награди за закупени от 21 до 30 билета и т.н. След изкупуване на всички билети наградата се заключва и за нея не могат да се закупуват повече билети.

Пример 2: При томбола с обявени 5 броя награди, 500 налични билета и шанс "1 от 100 билета печели", максималният брой победители са 5 при закупени всички 500 билета. Съответно се тегли 1 награда за всеки закупени 100 билета, 2 награди за закупени от 101 до 200 билета, 3 награди за закупени от 201 до 300 билета, 4 награди за закупени от 301 до 400 билета и 5 награди за закупени от 401 до 500 билета. След изкупуване на всички билети наградата се заключва и за нея не могат да се закупуват повече билети.

10.3.3. В случай, че участникът спечели то той ще бъде информиран на предоставения от него e-mail адрес при регистрация на приложението. В този имейл той ще получи информация за своята награда. В случай, че наградата е физическа той е необходимо да предостави своите данни за доставка - две имена, имейл, телефонен номер, адрес за доставка и друга информация необходима за изпращането на наградата.

•            Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.4.

•            Печелившият ще има срок от 5 дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да му предостави награда и ще изтегли резервен печеливш.

•            В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от два дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да  предостави наградата.

10.4. В рамките на 30 работни дни, след получаването на данните за доставка и друга необходима информация, при необходимост, физическите награди ще бъдат изпратени до печелившите.

10.5. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

10.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

10.7. При спечелване на награда от „Седмични награди“ на пазарна стойност над 120лв с ДДС към датата на получаване, участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да попълни онлайн формуляр създаден от coca-cola.app@hutsjwt.com със своите две имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си, както и своето име, ЕГН и адрес по Лична Карта ако наградата е с пазарна стойност над 120 лева. С попълване на онлайн формуляра участникът потвърждава съгласието си агенцията да обработва личните му данни за получаване на наградата.

•            Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.4.

10.8. Тегленето на наградите ще бъде извършвано по следния начин:

•            Тегленето на печеливши билети се осъществава чрез използването на специализиран софтуер на случаен принцип.

•           На всеки две седмици/два месеца, в зависимост от стойността на наградата, ще бъдат изтеглени печеливши, като те ще бъдат информирани и обявени в рамките на една седмица след тегленето.

•            Участието в промоцията се извършва след „закупуване“ на билет за вземане на участие в промоцията „СЕДМИЧНИ НАГРАДИ“.

•            Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време двуседмично теглене, за което те участват за награда.

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.2. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1 Тези Официални правила се ръководят и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с промоцията, ще се решават по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, споровете ще се решават в компетентните български съдилища.

ЧАСТ 14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. С участието в Промоциите, участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

14.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

Личните данни на потребителите ще бъдат обработвани съгласно Уведомлението на Кока-Кола за Защита на Личните Данни https://www.coca-cola.bg/privacy-policy.