ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “КОКА-КОЛА ЕСЕННА АКТИВАЦИЯ”

Публикувано на: 06.10.2023

 

Купи бутилка от 250ML Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар с промоционални етикети  COCA-COLA APP. Регистрирай 10-символния код под етикета на COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение) и играй за награди.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

“КОКА-КОЛА ЕСЕННА АКТИВАЦИЯ”

наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в търговски обекти в заведения, ресторанти, кафенета, хотели, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията, до изчерпване на наградите в съответния награден център.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

 

4.1. В Промоцията, имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 09.10.2023 г. и продължава до 19.11.2023 г. или до изчерпване на количествата награди, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар с 10-символен код под етикета.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията чрез мобилното приложение COCA-COLA APP, са следните (Приложение 3):

 

7.1.1.     Двудневни ски карти за Пампорово/Банско – 60 броя

7.1.2.     Ваучер на стойност 500 лева за петзвезден хотел Перелик или Орловец. (Ваучерът може да бъде използван за настаняване в хотел, спа, закуски, вечери) – 3 броя

7.1.3.     Двудневно ски или сноуборд училище в група – място на провеждане в Пампорово– 5 броя

7.1.4.     Комплект плетена шапка и шал – 300 броя

Участниците, които са спечелили награда от т. 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3 поемат сами транспортните си разходи за придвижване до конкретните места.

 

7.2. Наградите по чл. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

 

7.3. Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградата по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането й, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавните институции, които събития не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоцията с награди упоменати в точки 7.1. се провеждат на територията на страната в мобилното приложение COCA-COLA APP след закупуване на продукт от участващите опаковки (250ML Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар)

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят продукт от участващите  в промоцията опаковки. Участникът получава възможност да потърси под етикета уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който код може да бъде регистриран в платформата.

 

8.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/).

Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове (и gems (диаманти), където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

8.3. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca‑Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него. 

 

Всяка бутилка от 250ml Coca‑Cola, 250ml Coca‑Cola Без Захар има уникален 10-символен код под етикета.

С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

 

С натрупването на определен брой монети и диаманти във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващ се на 3 coins/монети) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за Двудневни ски карти за Пампорово/Банско /изключва периода на Коледа и Нова година/. След което и при условия, че е събрал необходимата „валута“, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.1.1.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 7 кода от участващите опаковки (равняващи се на 7 coin/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик;Орловец) /изключва периода на Коледа и Нова година/. След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.2.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 5 кода от участващите опаковки (равняващи се на 5 coin/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за Двудневно ски или сноуборд училище в група . След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.1.3.

 

 

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.4. . Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монета), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един  от 300 комплекта Плетена шапка и шал.  След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградата. 7.1.4..

 

 

8.3. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.4. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.2. от един потребител.

 

8.5. Тегленето на награди по точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3 и 7.1.4.. ще бъде извършвано преди края на промоцията на 19.11.2023 с цел реално наградата да бъде получена в периода 02.10.2023 год. – 19.11.2023 год.

8.6. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. и 7.1.4. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

  • 1во теглене (16.10.2023 г.) – x10 Двудневни ски карти; x1 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик; Орловец); x1 Двудневно ски или сноуборд училище в група; x75 Комплект плетена шапка и шал
  • 2ро теглене (23.10.2023 г.) – x20 Двудневни ски карти; x1 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик;Орловец); x2 Двудневно ски или сноуборд училище в група; x75 Комплект плетена шапка и шал
  • 3то теглене (06.11.2023 г.) – x20 Двудневни ски карти; x2 Двудневно ски или сноуборд училище в група; x75 Комплект плетена шапка и шал
  • 4то теглене (13.11.2023 г.) – x10 Двудневни ски карти;  x1 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик;Орловец); x75 Комплект плетена шапка и шал

 

8.7. Тегленето на наградите ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой и вид награди,  така както са описани в точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. и 7.1.4 . , по списъка и датите описани в точка 8.6., като печелившите ще бъдат информирани в срок до една седмица от датата на тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

8.8. В случай че има останали на предходно теглене награди, които не са били спечелени (регистриралите се за тегленето участници са по-малко от предвидените награди за съответния период), същите се прехвърлят автоматично за следващите тегления, до края на кампанията и/или до изчерпване на наградите. Участниците, които са се регистрирали, но не са спечелили в предходно теглене, продължават участието си в следващите тегления, до приключване на промоцията и/или изчерпване на наградите, за които са избрали да участват.

 

8.9. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите по т. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели награда от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или повече, за да вземат участие в промоцията.

 

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

 

·       При спечелване на награда от точка 7.1., участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок от един месец след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

 

 

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Промоция

“КОКА-КОЛА ЕСЕННА АКТИВАЦИЯ”

 

участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията

“КОКА-КОЛА ЕСЕННА АКТИВАЦИЯ”

 

като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва адрес на електронна поща, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

Приложение № 2: Промоционални етикети

 

 

Етикет за 250ML Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар.

Untitled design - 2

Приложение № 3: Промоционални награди*

 

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел

 

Награда по т. 7.1.1., Двудневни ски карти за Пампорово/Банско:

Untitled design - 3

 

Награда по т. 7.1.2. 500 лева ваучер за петзвезден хотел (Перелик;Орловец)

Untitled design - 2

Награда по т. 7.1.3. Двудневно ски училище в група 

Untitled design - 3

Награда по т. 7.1.4. Комплект плетена шапка и шал :

Untitled design - 2