ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „ДОБАВИ МАГИЯ КЪМ БАРБЕКЮТО“

Публикувано на: 27.05.2024

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 27.05.2024г. до 14.07.2024г. или до изчерпване на количествата скреч карти (скреч полета) и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки" са опаковки 500ml Fanta Портокал, Fanta Портокал Без Захар, Fanta Лимон, Fanta Tropical, Fanta Shokata, Fanta Грозде и Sprite; 1L Fanta Портокал; 1.5L Fanta Портокал, Fanta Портокал Без Захар, Fanta Лимон, Fanta Tropical, Fanta Shokata, Fanta Грозде и Sprite; 2L Fanta Orange, Fanta Tropical и Sprite в пластмасови опаковки.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните:

7.1.1.      Комплект хилки за плажен тенис с Fanta и Sprite дизайн - 80 000 броя;

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят наведнъж (с една покупка) 2 бутилки от 500ml Fanta Портокал, Fanta Портокал Без Захар, Fanta Лимон, Fanta Tropical, Fanta Shokata, Fanta Грозде и Sprite; 1L Fanta Портокал; 1.5L Fanta Портокал, Fanta Портокал Без Захар, Fanta Лимон, Fanta Tropical, Fanta Shokata, Fanta Грозде и Sprite; 2L Fanta Orange, Fanta Tropical и Sprite наведнъж от участващ в промоцията обект, участникът получава от представител на обекта възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле на касата, на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „печелиш“ – потребителят има право да получи награда – един брой описан в т. 7.1.1., веднага, на място в търговския обект;

- „😊“ (емотикона на усмивка) – потребителят не печели награда;

При желание да участва в промоцията, участникът следва да се поинтересува дали в обектът промоцията е все още валидна и дали са налични скреч карти преди да си закупи участващи продукти и да поиска да участва. Организаторът не носи отговорност, ако участникът закупи участващи продукти от обект, където скреч картите или наградите вече са изчерпани.

8.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изтичане на срока на промоцията/ изчерпване на количествата награди и/или скреч карти или до изчерпване на количествата награди и/или скреч карти в конкретния участващ търговски обект. 

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото в т.7.1.1.  количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу печеливша скреч карта при покупка от участника на 2 бутилки от 500ml, 1L, 1.5L и 2L Fanta и Sprite в произволна комбинация, наведнъж, от участващ обект и изтриване на поле с надпис „печелиш“.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и  не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

 

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.

 

 

Промоция:

„Kупи 2 бр. опаковки наведнъж от участващите опаковки от 500ml Fanta Портокал, Fanta Портокал Без Захар, Fanta Лимон, Fanta Tropical, Fanta Shokata, Fanta Грозде и Sprite; 1L Fanta Портокал; 1.5L Fanta Портокал, Fanta Портокал Без Захар, Fanta Лимон, Fanta Tropical, Fanta Shokata, Fanta Грозде и Sprite; 2L Fanta Orange, Fanta Tropical и Sprite наведнъж, изтрий скреч поле на място в магазина при покупката им и разбери дали печелиш награда“

 

1.      Награди:

·       Комплект хилки за плажен тенис с Fanta и Sprite дизайн.

alt
alt
alt
alt
alt
alt