Официални правила на промоционална кампания „Магията е в кутията”

Публикувано на: 08.04.2024

Oбновено на 12.04.2024 в т.7, т.8 и т.9

Oбновено на 19.04.2024 в т.8.3.1 , 8.3.2 и 8.3.3

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

„Магията е в кутията“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от НВ Кока-Кола Сървисиз СА, дружество с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Белгия, наричанo по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове, в мобилното приложение COCA-COLA APP и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в три части:

3.1.1. В мобилното приложение COCA-COLA APP ("Мобилното приложение“) 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията, за наградите, описани в т. 7.1 от тези Правила имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисис ЕООД, Озоне Ентъртейнмент ООД и свързаните с него дружества, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.3. Регистрация:

За участие в която и да е от частите на Промоцията, Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

•           E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

•           Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

•           Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

•           Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове за томболата, даването на отговор на въпрос “Кой е инфлуенсърът в кутията“ или участие в „В търсене на съкровището“ в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 09.04.2024 г. 00:00 ч. и продължава до 28.04.2024 г.- 23:59 - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и заявка за участие в томбола в приложението.

 

 ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

  6.1. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 300ml Coca‑Cola, 300ml Coca‑Cola Без Захар, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange, Fanta Tropical и 2L Sprite с 10-символен код под капачката/езичето.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията COCA-COLA APP, са следните:

 7.1.1. При участие в томболата за награди „Магията е в кутията“

7.1.1.1. Мистероизни кутии, съдържащи специални награди от Coca‑Cola и Ozone.bg - 9 бр.

7.1.1.2. Дигитален ваучер на стойност 500лв. от “Ozone.bg” – 10 бр.

7.1.1.3. Дигитален ваучер на стойност 100лв. от “Ozone.bg” – 280 бр.

7.1.1.4. Дигитален ваучер на стойност 50 лв. от “Ozone.bg” – 510 бр.

7.1.2. При участие в играта „Познай кой е инфлеунсърът в кутията“:

7.1.2.1. Минихладилник брандиран с логото на Coca‑Cola – 6 бр.;

7.1.2.2. Барбарон брандиран с логото на  Coca‑Cola – 6 бр.;

7.1.2.3. Мистероизни кутии, съдържащи специални награди от Coca‑Cola и Ozone.bg - 2 бр.

7.1.3. При участие в играта „В търсенето на съкровището“:

7.1.3.1. Лаптоп „Леново“ ThinkBook, 14 G4, 14'', FHD, i5, 512GB, Mineral Grey– 1 бр.;

7.1.3.2. Смартфон Samsung -Galaxy A54 5G, 6.4'', 128GB, 8GB RAM Awesome Graphite– 1 бр.

7.1.3.3. Преносима тонколона “JBL” Flip 5 – 4 бр.

7.2. Част от наградите по чл. 7.1.1.1., чл. 7.1.1.2., чл. 7.1.3.1., чл. 7.1.3.2., чл. 7.1.3.3. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

7.2.1. Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

7.2.2. Всички награди от игрите „Познай кой е инфлеунсърът в кутията“ и „В търсенето на съкровището“  подлежат на облагане по смисъла на чл. 38, ал. 14 Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При получаване на уведомление за спечелена награда, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

7.2.3. Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградите по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането им, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само: недостатъчен брой регистрирани участници, влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата, както и тежки метеорологични условия, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Томбола в COCA-COLA APP

8.1.1. За да вземе участие за спечелване на награди по т. 7.1.1.1., 7.1.1.2., 7.1.1.1.3., 7.1.1.4. участникът трябва да закупи бутилка 300ML, 330ML, 500ML, 1L, 1.5L или 2L от участващите опаковки. Под капачката/езичето ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук: https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, участникът може да играе за описаните награди в т. 7.1.1.1., 7.1.1.2., 7.1.1.1.3. и 7.1.1.4. Наградите ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата.

8.1.2. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3 от един потребител.

8.1.3. Тегленето на наградите по точки 7.1.1.1., 7.1.1.2., 7.1.1.1.3., 7.1.1.4. ще бъде извършвано по следния начин:

·       На 19.04, 26.04, и 03.05 ще бъдат теглени определения брой награди, като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база регистриране на код/кодове за участие в седмична томбола.

·       Последен ден и час за регистрация на кодове, за всяко едно от тегленията по т. 8.1.3. се счита 23:59:00 ч. в неделята, предхождаща съответната дата за теглене.

8.1.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.1.5. Количеството на промоционалните награди е ограничено, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи изтеглен - първи получил”, до изчерпване на количествата.

8.1.6. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. „Познай кой е инфлеунсърът в кутията“

Не е обвързано с покупка:

8.2.1. През периода на промоцията – 15.04.2024 г. – 19.04.2024 г. в профила на Озон Ентъртейнмънт в социалните мрежи “Инстаграм“ Instagram и „ТикТок“ (TikTok), както и в профилите на избраните от Озон Ентъртейнмънт инфлуенсъри ще бъдат давани улики относно личността на „ инфлуенсъра/ката в кутията“.

8.2.2. За да вземе участие за спечелване на някоя от наградите, описани по точка 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3 участникът на база на уликите по 8.2.1. трябва да отговори на един от двата въпроса в мобилното приложение COCA-COLA APP: „Кой е инфлуенсърът скрит в кутията?“/"Коя е инфлуенсърката скрита в кутията?". В случай, че участникът даде верен отговор на постановения въпрос, участникът автоматично се включва в томбола на за някоя от наградите, описани по точки 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3. Печелившият участник, както и конкретната награда, която същият печели, ще бъдат изтеглени при сроковете и условията на т. 8.2.3. При проверка на отговорите и открити непълни, неточни или нерелевантни отговори, същите няма да бъдат приети за валидно участие. Участието не е обвързано с покупка на продукт!

8.2.3. Победителите и спечелените от тях награди  ще бъдат изтеглени на случаен принцип в Томбола, в която участват само лицата, дали верен отговор по смисъла на чл. 8.2.2 по-горе, не по-късно от 26.04.2024 г., след като инфлуенсърите са дали всички улики и са разкрили идентичността си. Всеки участник може да спечели само една награда. Конкретната награда измежду предвидените в точки 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3 ще бъде определена чрез томбола на случаен принцип.

8.2.4. Печелившите лица от томболата ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето, като в този момент ще им бъде съобщена и конкретната награда, която са спечелили.

8.2.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.2.6. Количеството на промоционалните награди е ограничено, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи изтеглен - първи получил”, до изчерпване на количествата.

8.2.7. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.3. „В търсенето на съкровище“ – Томбола (Raffle)

 Не е обвързано с покупка:

8.3.1. За да вземе участие за спечелване на някоя от наградите, описани по точки 7.1.3.1, 7.1.3.2., 7.1.3.3. участникът трябва да изпълни всяка една от двете стъпки, заложени във въпрос в мобилното приложение COCA-COLA APP. След като участникът отговори на въпроса като изпълни и двете стъпки, участникът автоматично се включва в томбола за някоя от наградите, описани по точки 7.1.3.1, 7.1.3.2., 7.1.3.3. При проверка на отговорите и открити непълни, неточни или нерелевантни отговори, същите няма да бъдат приети за валидно участие. Участието не е обвързано с покупка на продукт!

8.3.2. В Промоцията има ограничение от 1 (един) брой регистриран отговор, равняващо се на 1 (едно) участие в томболата за някоя от наградите, описани в точки 7.1.3.1, 7.1.3.2., 7.1.3.3. от 1 (един) участник/потребител на приложението. 

8.3.3. Победителите и спечелените от тях награди  ще бъдат изтеглени на случаен принцип в Томбола, в която участват само лицата, дали верен отговор по смисъла на чл. 8.3.1 по-горе, не по-късно от 28.04.2024 г. Всеки участник може да спечели само една награда. Конкретната награда измежду предвидените в точки 7.1.3.1, 7.1.3.2., 7.1.3.3. ще бъде определена чрез томбола на случаен принцип.

8.3.4. Печелившите лица от томболата ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

8.3.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.3.6. Количеството на промоционалните награди е ограничено, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи изтеглен - първи получил”, до изчерпване на количествата.

8.3.7 Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите по т. 7 по-горе се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила. Печелившите лица, участвали в която и да е от частите на Промоцията чрез мобилното приложение COCA-COLA APP, ще бъдат уведомени с имейл на електронната си поща.

9.1.1. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·   При спечелване на награда от точка 7.1.1.1. и 7.1.2. и 7.1.3. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: office@conceptdigital.bg три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

· Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

·   Печелившият ще има срок от пет календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

·   В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от пет календарни дни след получаването на известието, че печели да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

·   При спечелване на награда от точка 7.1.1.2., 7.1.1.3., печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: office@conceptdigital.bg три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи уникален код, с който може да се възползва до 31.12.2024 год. от дигитален ваучер на стойност от 100 или 500 лева в онлайн магазин “Ozone.bg”.

. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

· Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

· При спечелване на награда от точка 7.1.1.4. печелившият получава уникален код по имейл, с който може да се възползва до 31.12.2024 год. от дигитален ваучер на стойност от 50 лева в онлайн магазин “Ozone.bg”.

9.2. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични и не могат, по желание на участниците, да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в Промоция „Магията е в кутията“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „Магията е в кутията“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на НВ Кока-Кола Сървисиз СА могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) НВ Кока-Кола Сървисиз СА (б) трети лица, действащи от името и под контрола на НВ Кока-Кола Сървисиз СА (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на НВ Кока-Кола Сървисиз СА, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. НВ Кока-Кола Сървисиз СА има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

НВ Кока-Кола Сървисиз СА ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от НВ Кока-Кола Сървисиз СА и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, НВ Кока-Кола Сървисиз СА в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

13.2. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.