ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА FANTA ПОРТОКАЛ БЕЗ ЗАХАР

Публикувано на: 09.04.2024

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията Fanta Портокал без захар, провеждащa се в мобилното приложение Coca‑Cola App, наричанa по-нататък Промоция, се организира и провежда от „Кока-Кола Сървисиз“ СА, дружество с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Белгия, наричанo по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията, провеждаща се в мобилното приложение COCA-COLA APP, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на обявените Промоции .

2.2. Официалните правила се публикуват на www.coca-cola.bg  и в мобилното приложение COCA-COLA APP . Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията Fanta Портокал без захар се провеждаща в мобилното приложение COCA-COLA APP на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

В случай, че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 16 години в деня на спечелване на наградата, то тя може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията е валидна от 15.04.2024 г. до 07.07.2024 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

В Промоцията Fanta Fanta Портокал без захар „Участващи опаковки" са 300ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Портокал без захар, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Shokata, 500ml Fanta Tropical, 500ml Fanta Лимон, 1L Fanta Портокал, 1L Fanta Портокал без захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L Fanta Портокал без захар, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Shokata, 1.5L  Fanta Tropical, 2L Fanta Портокал, 2L Fanta Портокал без захар,  2L Fanta Tropical, с изключение на 330ML Fanta Портокал и Fanta Грозде.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите от играта Fanta Fanta Портокал без захар са:

- 120 х Fanta сет, съдържащ: 2 X Fanta портокал без захар 500 мл, Шапка Fanta, Пазарска торба Fanta, стикери Fanta.

- 36 х Скейтборда + 2 х Fanta портокал без захар 500 мл

- 12 х Инстантни фотоапарата + 2 х Fanta портокал без захар 500 мл

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.4  Изображенията на наградите, показани в приложението на Кока-Кола и всички свързани маркетингови материали, са само за илюстрация. Действителните награди, връчени на победителите, може да са с различен цвят, модел или други характеристики. Финалният продукт, получен от победителите, може да не отговаря точно на показаните изображения.

7.5 Един участник има право да спечели една награда.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА FANTA ПОРТОКАЛ БЕЗ ЗАХАР

8.1. За да участват в Промоцията Fanta Портокал без захар Светкавична печалба (Instant Win / IW) участниците е необходимо да имат в наличност точния брой POINTS/точки и GEMS/диаманти необходими за закупуването на „билет за участие“, а именно:

- За награда Fanta set: 1 POINT и 50 GEMS

- За награда скейтборд: 3 POINTS и 50 GEMS

- За награда инстантен фотоапарат: 5 POINTS и 50 GEMS

Със закупуването на билет за участие, участниците на момента разбират дали печелят наградата, за която са участвали.

ЧАСТ 9. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО COCA-COLA APP

9.1. Всеки участник, който желае да вземе участие в Промоцията, провеждаща се в мобилното приложение COCA-COLA APP е необходимо да закупи обозначеният за играта Участващ продукт. Под капачката/ езичето на този продукт ще бъде открит уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в определената за нея секция в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

9.1.2. Регистрация

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

•            E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

•            Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

•            Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.

•            Минималната възраст за участие в Промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и “закупуване” на билет участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Промоцията.

9.2. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на COCA-COLA APP могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca‑Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.

Всяка бутилка от участващите в промоцията опаковки, описани в т.6, има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 point. 1 код = 1 POINT (точкa).

С натрупването на определен брой капачки в своя портфейл, потребителят може да "закупи" билет за участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

9.3. Участие за спечелване на награда

За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1., Участникът трябва да е регистрирал необходимият брой кодове от участващите опаковки (равняващ се на същият брой points/капачки), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което избере желаната от него промоция и да избере да участва за обозначената там награда.

9.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

9.5. Със „закупуването“ на участие, Участникът автоматично се съгласява с Общите условия на мобилното приложение COCA-COLA APP, обозначение в секции „Условия за ползване“ и „Политика за поверителност на личните данни“, както и с настоящите Официални правила.

9.6. Участие за спечелване на бонус 500 GEMS/диаманти.

След получаване на награда от Fanta Портокал без захар Светкавична печалба участникът има възможност да заснеме тази награда и да я сподели като постоянно съдържание (пост) в своя профил в социалната мрежа Instagram.

Ако наградата бъде споделена като съдържание с добавен задължителен таг (отбелязване) на Instagram профила на Fanta за България - @fantabulgaria, то участникът ще получи лично съобщение от @fantabulgaria с код за бонус 500 GEMS.

Участваща платформа за допълнителни бонус 500 GEMS е единствено социалната мрежа Instagram. Участник има право да получи бонус 500 GEMS еднократно в периода на промоцията, независимо от броя публикации, които е споделил в този период. Наградата трябва да се вижда ясно в снимките към всяка публикация от потребителите.

@fantabulgaria запазва правото да откаже изпращането на бонус 500 GEMS в случай, че споделената публикации не отговаря на изискванията на платформата Instagram и не съдържа спечелена награда от Fanta Портокал без захар Светкавична печалба.

9.7. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове/ "закупени" билети за участие  от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче в едно теглене едно лице може да спечели само една награда от вид.

ЧАСТ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

10.2. Печелене на награда от игра „Светкавична печалба“ ,посочена в точка 8.

Всеки участник взел участие в игра „Светкавична печалба“, провеждащa се в приложението, автоматично разбира дали печели желаната награда, взимайки участие в играта. В случай, че участникът спечели и наградата е физическа, то той ще получи съобщение в приложението с информация къде да изпрати своите данни за доставка – три имена, имейл, телефонен номер, адрес за доставка и друга информация необходима за изпращането на наградата.

•            Предоставените данни са необходими и ще се използват само във връзка с физическото връчване на наградата, съгласно точка 7.

•            Печелившият ще има срок от 2 дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да му предостави награда.

10.3. В рамките на 7 работни дни, след получаването на данните за доставка и друга необходима информация, при необходимост, физическите награди ще бъдат изпратени до печелившите. Всяка седмица в периода на промоцията според т.5, ще бъдат изтеглени печеливши за следния брой награди:

- 10 х Fanta set (шапка, пазарска торба, Fanta стикери) + 2 х Fanta Портокал без захар 500 ml PET

- 3 х скейтборда + 2 X Fanta Портокал без захар 500 ml PET

- 1 инстантен фотоапарат + 2 X Fanta Портокал без захар 500 ml PET

10.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

10.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.2. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1 Тези Официални правила се ръководят и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с промоцията, ще се решават по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, споровете ще се решават в компетентните български съдилища.

ЧАСТ 14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. С участието в Промоциите, участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

14.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

Личните данни на потребителите ще бъдат обработвани съгласно Уведомлението на Кока-Кола за Защита на Личните Данни https://www.coca-cola.bg/privacy-policy.