ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ ("Промоцията“) И ИГРАТА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“ ("Играта”)

Публикувано на: 05.07.2024

Последно обновено на: 15.07.2024

 

РАЗДЕЛ I.

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ ("Промоцията“)

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ (наричана по-нататък „Промоцията“),

се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” ЕАД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията , участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове, мобилното приложение и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. ПРОМОЦИЯ „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“  се провежда на територията на Република България в мобилното приложение COCA-COLA APP ("Мобилното приложение“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията, за наградите, описани в т. 8.1 от тези Правила, имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, всички, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ ЕАД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисис ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. ПРОМОЦИЯ „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 08.07.2024 г. 00:00 ч. и продължава до 08.09.2024 г.- 23:59 - последен ден за регистриране на кодове, попълване на анкета и заявка за участие в томбола за Промоцията в приложението.

 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В ПРОМОЦИЯТА

6.1. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP, са продукти от:

·       250ml Coca‑Cola, 250ml Coca‑Cola Без Захар с промоционален етикет (Приложение 2).

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1  Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в мобилното приложение, са следните (Приложение 3):

 

7.1.1       ПАДЪЛБОРД WATTSUP MORA STANDUP 10'6 – 10 бр.

7.1.2       ХЛАДИЛНА РАНИЦА RPET COOLER RUCKSACK Q24277 – 100 бр.

7.1.3       КОМПЛЕКТ КОНТУРНИ COCA-COLA ЧАШИ – 500 бр. (един комплект съдържа 6 чаши х 270ml)

 

7.2  Наградaтa по т. 7.1.1. e с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградите по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането им, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само: недостатъчен брой регистрирани участници, влошена епидемична обстановка, ограничения, наложени от държавите при пътувания, стачки, опасности, събития и обстоятелства, наложени от държавата, както и тежки метеорологични условия и други обективни обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

Обвързано е с покупка на Участващи продукти, посочени в част 6 по-горе

 

Онлайн част на Промоцията в COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение):

 

8.1. За да вземе участие за спечелване на награди по т. 7.1., участникът трябва да закупи съответния брой бутилки, посочени в т. 8.2.1. от участващите опаковки, описана в т. 6.1. Под етикета ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. В мобилното приложение COCA-COLA APP, потребителят ще има възможност да попълни съответния брой пъти анкета, която ще бъде обвързана с изживяването в свободно избрано от него заведение, отговаряйки с ДА и НЕ на следните запитвания:

·       Получихте своята Coca‑Cola:

1.     В перфектно охладена бутилка

2.     С оригинална чаша на Coca‑Cola

3.     В чаша пълна с 2/3 лед

4.     С опция за резен лимон

5.     Сипана в чашата ми с усмивка

След регистрация на код/кодове под етикета в COCA-COLA APP и отговаряне на всички въпроси от анкетата, потребителя прибавя по една точка в секцията „своите точки“. С необходимия брой точки съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.1 в настоящия Раздел I.

 

8.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

8.2.1 Виртуални точки и как се използват:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуални Coca‑Cola точки, които ще срещнат в приложението под наименованието: BOTTLES (бутилки) (под формата на изображения на бутилки) & GLASSES (чаши)(под формата на изображение на чаша) във “своите точки”. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има значение единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

 

Всяка бутилка от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар има уникален 10-символен код под етикета. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 BOTTLE. 1 код = 1 BOTTLE (изображение на бутилка). При всяко попълване на анкета, описана в точка 8.1, автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 GLASS. 1 анкета = 1 GLASS (изображение на чаша).

За да играете за всяка една от наградите от ПРОМОЦИЯТА, трябва да сте прибавили съответния брой BOTTLES (изображение на бутилка) и GLASS (изображение на чаша).

 

 

С натрупването на определен брой точки във „своите точки“, потребителят може да избере да участва в избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

  • За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 8 кода от участващите опаковки (равняващи се на 8 BOTTLES/бутилки (под формата на изображения на бутилки)) и да попълни съответния брой анкети, при въвеждане на кодовете, за да получи 8 GLASSES.

Ø  След регистрация на всеки код, участникът трябва да натисне бутон „ПОПЪЛНИ АНКЕТА“ и да отговори на въпроса посочен в т. 8.1 от този Раздел I. След попълване на анкетата, участникът трябва да натисне бутона „ИГРАЙ ЗА НАГРАДИ“, след което да влезе в секцията с промоционални игри, наименувана „ИГРАЙ ЗА БРАНДИРАНИ НАГРАДИ“ и да избере да участва в теглене за един от 10 бр. ПАДЪЛБОРД WATTSUP MORA STANDUP; След което и при условие, че е  регистрирал необходимото количество кодове и е изпълнил посочените по-горе стъпки, участникът се включва в томбола за наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.1.

 

  • За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващи се на 3 BOTTLES/бутилки (под формата на изображения на бутилки)) и да попълни съответния брой анкети, при въвеждане на кодовете, за да получи 3 GLASSES.

Ø  След регистрация на всеки код, участникът трябва да натисне бутон „ПОПЪЛНИ АНКЕТА“ и да отговори на въпроса посочен в т. 8.1 от този Раздел I. След попълване на анкетата, участникът трябва да натисне бутона „ИГРАЙ ЗА НАГРАДИ“, след което да влезе в секцията с промоционални игри, наименувана „ИГРАЙ ЗА БРАНДИРАНИ НАГРАДИ“ и да избере да участва в теглене за една от 100 бр. ХЛАДИЛНА РАНИЦА RPET COOLER RUCKSACK; След което и при условие, че е  регистрирал необходимото количество кодове и е изпълнил посочените по-горе стъпки, участникът се включва в томбола за наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.2.

 

  • За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 BOTTLE/бутилка (под формата на изображения на бутилка)) и да попълни съответния брой анкети, при въвеждане на кодовете, за да получи 1 GLASS.

Ø  След регистрация на всеки код, участникът трябва да натисне бутон „ПОПЪЛНИ АНКЕТА“ и да отговори на въпроса посочен в т. 8.1 от този Раздел I. След попълване на анкетата, участникът трябва да натисне бутона „ИГРАЙ ЗА НАГРАДИ“, след което да влезе в секцията с промоционални игри, наименувана „ИГРАЙ ЗА БРАНДИРАНИ НАГРАДИ“ и да избере да участва в теглене за един от 500 КОМПЛЕКТА КОНТУРНИ COCA-COLA ЧАШИ (един комплект съдържа 6 чаши х 270ml);  След което и при условие, че е  регистрирал необходимото количество кодове и е изпълнил посочените по-горе стъпки, участникът се включва в томбола за наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.3..

8.3. Допълнителна информация за Промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.4. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1. от един потребител.

 

8.5. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, (с изключение на периода между 7-мото и 8-мото теглене, който ще бъде в размер на 10 дни поради национален празник за страната - 06.09), като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (19.07.2024 г.) – х1 Падъл борд; х10 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

·       2ро теглене (26.07.2024 г.) – х1 Падъл борд; х10 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

·       3то теглене (02.08.2024 г.) – х1 Падъл борд; х15 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

·       4то теглене (09.08.2024 г.) – х2 Падъл борд; х15 Хладилна раница; х60 Coca‑Cola комплекта чаши

·       5то теглене (16.08.2024 г.) – х1 Падъл борд; х10 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

·       6то теглене (23.08.2024 г.) – х1 Падъл борд; х10 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

·       7мо теглене (30.08.2024 г.) – х1 Падъл борд; х10 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

·       8мо теглене (09.09.2024 г.) – х1 Падъл борд; х10 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

·       9то теглене (13.09.2024 г.) – х1 Падъл борд; х10 Хладилна раница; х55 Coca‑Cola комплекта чаши

 

В случай че има останали на предходно теглене награди, които не са били спечелени (регистриралите се за тегленето участници са по-малко от предвидените награди за съответния период), същите се прехвърлят автоматично за следващите тегления, до края на кампанията и/или до изчерпване на наградите. В случай че има останали на предходно теглене награди, участниците, които са заявили участие в теглене, но не са спечелили, продължават участието си в следващите тегления, до приключване на промоцията и/или изчерпване на наградите, за които са избрали да участват.

8.6. Тегленето на награди по точка 7.1. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.1., по списъка и датите, описани в точка 8.5, като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето по посочения в настоящите правила начин.

·       Последен ден и час за регистрация на кодове, за всяко едно от тегленията по т. 8.5. се счита неделя - 23:59:00 ч., за  участие в най-близката дата за теглене.

 

8.7. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите по т. 7.1.  се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията.

 

9.2. Ако потребителят спечели награда по точка 7.1. от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща.

 

9.2.1. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·       При спечелване на награда от точка 7.1.1 и 7.1.2, участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият ще бъде помолен да предостави в отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, адрес, телефон за връзка и ЕГН за награда по точка 7.1.1., за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

 

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение по награда по точка 7.1.1. на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.3.

o   Печелившият ще има срок от двадесет календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от седем календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 60 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата.

9.2.2. При спечелване на награда от точка 7.1.3. участникът ще получи автоматично съобщение, което ще го информира за спечелването на наградата, за която е участвал. След което, това съобщение ще се запази в неговия профил. В рамките на три дни след появяването на съобщението в мобилното приложение, печелившият ще трябва да се свърже посредством електронната си поща, с която се е регистриран в COCA-COLA APP, към агенция посредник на мейл: coca-cola-app@bespoke.bg и да предостави кода за верификация, който се намира в автоматичното съобщение. След валидиране на печелившия код на участника, същият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившият ще има срок от седем дни след валидиране на печелившия код, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 60 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата.

9.3. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични и не могат, по желание на участниците, да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 8. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Промоция „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“

участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“

като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес DataProtectionOffice@cchellenic.com, като се обади с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ , и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  тях, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“  участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изискват предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счете, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществява от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя необходимите за участие лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ , съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК, могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“ . Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе, са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“   може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес ;

 

13.3. С участието в тази Промоция „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЛЕТНИ НАГРАДИ 2024“, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

 

 

Приложение № 2: Промоционални етикети

 

*Промоционални етикет:

 

РАЗДЕЛ II.

 

ИГРА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС  И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“

("Играта”)

Участието не е обвързано с покупка на какъвто и да е продукт!

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

ИГРАТА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС  И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“ (наричана по-нататък „Играта“) се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” ЕАД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове, мобилното приложение и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1.Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“ се провежда на територията на Република България, в COCA-COLA APP ("Мобилното приложение“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“ за наградата, описана в т. 6.1 от този раздел II, имат право да участват всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, ползващо услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещо на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ ЕАД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисис ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“

5.1. Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“ стартира на 08.07.2024 г. 00:00 ч. и продължава до 08.09.2024 г.- 23:59 - последен ден за отговор на въпрос.  

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

 

6.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“ в Мобилното приложение, е 1 брой „Лек автомобил FIAT 500e La Prima 3+1, цвят черен, като участието не е обвързано с покупка на продукт.

От всички участници в играта ще бъде изтеглен само един победител, който ще получи от организатора награда  - лек автомобил марка Fiat, модел 500 e La Prima 3+1, цвят черен, собственост на Витоша Ауто.

 

Наградата се предоставя чрез Агенция посредник Пъблисис ЕАД, ЕИК: 175432612.

 Наградата „Лек автомобил FIAT 500e La Prima 3+1, цвят черен  включва и:

·       Покрито ДДС в размер на 20% от страна на Организатора в полза на печелившия;

·       Удължена гаранция -от 3-ата до 5-ата година и пробег 150 000 км с покритие All Mechanical, All Electrical;

 

6.2. Наградата по т. 6.1. е с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

6.3. Организаторът е длъжен да заплати всички разходи във връзка с прехвърлянето и получаването на автомобила, като такси и разноски (разходи за транспортиране, местни данъци, нотариални такси, гражданска отговорност до края на 2024-та г., такси за регистрация на МПС в МВР на името на Печелившия и пр.) за придобиването на собствеността върху Наградата от страна на Печелившия.

 

6.4. Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградите по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането им, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само: недостатъчен брой регистрирани участници, влошена епидемична обстановка, ограничения, наложени от държавите при пътувания, стачки, опасности, събития и обстоятелства, наложени от държавата, както и тежки метеорологични условия и други обективни обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени.

 

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА В COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение) и ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА:

 

Участието в тази Игра не е обвързано с покупка на какъвто и да е продукт!

 

7.1. За да вземе участие за спечелване на наградата, описана по точка 6.1., участникът трябва да е изтеглил приложението COCA-COLA APP и да е регистрирал свой профил (следвайки стъпките, посочени в т. 7.2 по-долу), след което да отговори на въпроса в мобилното приложение COCA-COLA APP: „Коя за вас е най-важната стъпка за перфектно сервирана Coca‑Cola (Perfect Serve)?“.  След отговор на въпроса участникът има право да отиде в секцията за участие в томболата за лек автомобил и да избере да участва. Участникът ще може да участва в томболата, независимо какъв отговор е дал на въпроса. Участието не е обвързано с покупка на продукт!

Един участник може да участва само един път в томболата за лек автомобил, независимо от броя на отговорите на въпроса.

 

7.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/).  Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие е 18г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява.

 

ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

Тегленето на печелившия по точка 6.1. ще бъде извършено публично, след края на играта, на 13.09.2024 год., в 11 ч. на адрес: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 8.

8.1. Всички участници, приели и изпълнили условията за участие в играта, ще бъдат включени в теглене на 13.09.2024 г. в 11 ч. в присъствието на нотариус. Тегленето ще се проведе в гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 8. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

В деня на тегленето ще бъдат изтеглени и трима резервни печеливши.

    8.2. Печелившият участник ще бъде обявен публично на следните интернет страници на организатора: www.coca-cola.bg, https://bg.coca-colahellenic.com/, както и в мобилно приложение COCA-COLA APP в срок от 3 (три) дни от провеждане на тегленето. С оглед опазване на личните данни на лицата, обявяването в интернет пространството ще се извърши чрез посочване на първо име, инициал на фамилия и последните 3(три) символа от потребителското име и домейн на имейл адреса на печелившия участник, за което участниците дават съгласието си при приемането на настоящите официални правила.

8.3. След изтегляне на победителя в играта и потвърждение от негова страна, организаторът се задължава в срок от 30 (тридесет) работни дни да сключи със собственика на автомобила - Витоша Ауто, договор за покупко-продажба в полза на трето лице, с който правото на собственост върху наградата да бъде прехвърлено на победителя безвъзмездно.

8.4. Спечелилият участник има задължение да съдейства на организатора при прехвърляне на наградата, което включва предоставяне на необходимата информация, за да бъде прехвърлянето надлежно осъществено, в това число, ако е необходимо - присъствие на печелившия в посочените от организатора ден и час, във връзка с получаването на наградата. Печелившият участник може да получи наградата си срещу представяне на следните документи за справка: лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградата се предоставя на участник, имащ право на участие в Промоцията и Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“ според настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели награда , той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща, ведно с което ще бъде обявен публично (първо име, инициал на фамилия и последните 3(три) символа от юзърнейма и домейн на имейл адреса на печелившия участник) на интернет страницата на организатора www.coca-cola.bg, https://bg.coca-colahellenic.com/, както и в мобилно приложение COCA-COLA APP, в срок от 5 дни от провеждане на тегленето.

 

9.3. При спечелване на наградата от точка 6.1, участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият ще бъде помолен да предостави отговор на имейл:   info@publicis-dialog.bg информация, съдържаща три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, във връзка с получаване на наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че негови лични данни могат да бъдат предоставяни на агенциите, партньори и посредници за извършване от тяхна страна на предаване на наградата. С изпращането на имейла, участникът потвърждава съгласието си неговите лични данни да бъдат предоставени на доставчика Витоша Ауто във връзка с договора за прехвърляне на лек автомобил.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с предоставяне на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи.

o   Печелившият ще има срок от десет календарни дни след получаването на известието, че печели, но не по-късно от 23.09.2024г. 23:59 часа,  да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   В случай, че печелившият не е предоставил необходимата информация и/или не се е свързал с организатора чрез посочения в т. 9.3 имейл адрес и в посочения срок, организаторът ще се свърже с първия изтеглен като резерва по реда на т. 8.1, като същият ще има срок от десет календарни дни след получаването на известието, че печели, но не по-късно от 04.10.2024г 23:59 часа, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   В случай, че първият резервен изтеглен печеливш не е предоставил необходимата информация и/или не се е свързал с организатора чрез посочения в т. 9.3 имейл адрес и в посочения срок, организаторът ще се свърже с втория изтеглен по реда на т. 8.1, като същият ще има срок от десет календарни дни след получаването на известието, че печели, но не по-късно от 14.10.2024г 23:59 часа, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   В случай, че вторият резервен изтеглен печеливш не е предоставил необходимата информация и/или не се е свързал с организатора чрез посочения в т. 9.3 имейл адрес и в посочения срок, организаторът ще се свърже с третия изтеглен по реда на т. 8.1, като същият ще има срок от десет календарни дни след получаването на известието, че печели, но не по-късно от 24.10.2024г 23:59 часа, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

В случай че печелившият участник се откаже, не потърси или не получи наградата си в определените в настоящите Официални правила срокове или не може да представи за справка документите по точка 8.4 от настоящия Раздел II, както и ако участникът е нарушил по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Официални правила, същият губи правото си да получи предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщети по какъвто и да е начин участника, непотърсил, неполучил или неизползвал наградата си.

  Печелившият участник няма право да иска от организатора замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

9.4. В срок от 10 (десет) работни дни от сключването на договора по т. 8.3 от настоящия Раздел II, организаторът се задължава да предаде на спечелилия участник държането на наградата, както и на необходимите вещи и документи в тази връзка. Всички разноски за прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на Организатора.

 

9.5. Официалното връчване на наградата „Лек автомобил FIAT 500e La Prima 3+1, цвят черен ще се състои в срок от 10 (десет) работни дни от сключването на договора по т. 8.3 от настоящия Раздел II. Организаторът допълнително ще уточни с печелившият участник датата, часа и мястото, на което е необходимо присъствието на спечелилия участник.

9.6. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият участник не успее да се свърже с него, по причини, независещи от Организатора. Освен с получаване на имейл, печелившият участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленето на Интернет страниците на организатора (www.coca-cola.bg, https://bg.coca-colahellenic.com/), както и в мобилно приложение COCA-COLA APP, или да се свърже с организатора на следния имейл адрес: info@publicis-dialog.bg съгласно предвиденото в настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда при непредоставена информация от страна на печелившия участник, както и при некоректно подадена информация за лицето, информация  за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от играта, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградата е лична и не може, по желание на участниците, да бъде преотстъпвана или заменяна и не може да бъде заменяна за паричния й еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

15.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от наградата.

15.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

15.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награда, предявена извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

ИГРАТА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС  И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“ се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове.

13.1. За целите на организиране и провеждане на ИГРАТА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС  И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“, организаторът събира, обработва, съхранява, използва, при необходимост променя или коригира, както и заличава следните лични данни на участници в играта:

-       име, презиме, фамилия;

- ЕГН;

-       телефонен номер и адрес;

-       e-mail.

    Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на играта, а именно

-     провеждане на теглене на печелившия и изготвяне на нотариално заверен протокол за това – протоколът съдържа данните на печелившия участник, тегленето се провежда в присъствието на нотариус, който по този начин получава достъп до личните данни на печелившия участник. Нотариусът носи самостоятелна отговорност за осигуряване на необходимата защита пред участниците, като Организаторът не отговаря за неговото поведение;

-      обявяване на печелившия участник на сайта на организатора и в други канали;

-      предоставяне на спечелената награда – за удостоверяване на самоличността си, при получаване на спечелената награда, печелившият се легитимира чрез представяне на документ за самоличност на представител на организатора, както и за съставяне на договор, с който да се прехвърли собствеността на наградата в предписаната от закона форма;

-     счетоводно отразяване на сделките при провеждане на играта и изпълнение на задължения към фиска - организаторът предоставя лични данни на приходната администрация във връзка с предоставените награди, доколкото това е изискуемо от действащото законодателство или е необходимо за изпълнението на негово нормативно задължение, като приходната администрация е самостоятелен администратор на личните данни и носи самостоятелна отговорност за тяхната защита пред участниците без това да ангажира по никакъв начинОрганизатора.

 

·       13.2. С участието в  ИГРАТА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС  И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в  ИГРАТА „ОТГОВОРИ НА ВЪПРОС  И УЧАСТВАЙ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес DataProtectionOffice@cchellenic.com;

 

13.4. С участието в Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“ участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с  Играта „Отговори на въпрос и участвай за лек автомобил“, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

 

 

alt