ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА SPRITE SPICY CLUB

Публикувано на: 31.05.2024

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИИТЕ

Националните промоции, провеждащи се в мобилното приложение Coca‑Cola App, наричани по-нататък Промоции, се организират и провеждат от НВ Кока-Кола Сървисиз“ СА, дружество с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Белгия, наричанo по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоции участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоциите.

2.2. Официалните правила се публикуват на www.coca-cola.bg  и в мобилното приложение COCA-COLA APP . Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение).

2.4. С участието си в Промоции провеждащи се в мобилното приложение COCA-COLA APP, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на обявените Промоции.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията Sprite Spicy Club се провеждаща в мобилното приложение COCA-COLA APP на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоциите имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

В случай, че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 16 години в деня на спечелване на наградата, то тя може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

4.2. Регистрация

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

•            E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

•            Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

•            Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.

•            Минималната възраст за участие в Промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове за играта Sprite Spicy Club Светкавична печалба (Instant Win/IW), и/или даването на отговор на въпрос “Кое е най-лютото нещо, което си ял? “ потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията е валидна от 03.06.2024 г. до 14.07.2024 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

В промоцията Sprite Spicy Club „Участващи опаковки" са 330ml, 500ml, 1.5L или 2L Sprite с информация за COCA‑COLA APP и капачка COCA‑COLA APP.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите от играта Sprite Spicy Club Светкавична печалба (Instant Win/IW) са:

 - 30 х Sprite Spicy Starter Pack кутия, съдържаща: „Люта бомба“ - 5 различни люти соса, Тортила чипс Халапеньо, 2 х Sprite 500ml

7.2. Наградите от играта томбола „Кое е най-лютото нещо, което си ял?“ са:

- 30 x сетa Лют сос и Sprite 500 ml

7.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.5. Изображенията на наградите, показани в приложението на Кока-Кола и всички свързани маркетингови материали, са само за илюстрация. Действителните награди, връчени на победителите, може да са с различен цвят, модел или други характеристики. Финалният продукт, получен от победителите, може да не отговаря точно на показаните изображения.

7.6. Един участник има право да спечели една награда от вид.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да вземат участие за спечелване на награди по т. 7.1. участниците е необходимо да имат в наличност точния брой POINTS (точки) необходими за закупуването на „билет за участие “, а именно 1 брой POINTS (точки). Със закупуването на билет за участие, участниците на момента разбират дали печелят наградата, за която са участвали.

8.2. За да вземат участие за спечелване на награди по т. 7.2. участниците е необходимо да отговорят на следния отворен въпрос, намиращ се в специалната секция в приложението COCA-COLA APP: „Кое е най-лютото нещо, което си ял? “. При проверка на отговорите и открити непълни, неточни или нерелевантни отговори, същите няма да бъдат приети за валидно участие.

Отговаряйки на въпроса, участниците автоматично се включват в томбола за една от 30 бр.  награди по т.7.2.: сет Лют сос и Sprite 500 ml.

Участието в томболата за спечелване на награди по т 7.2. не е обвързано с покупка на продукт.

8.3. Със „закупуването“ на билет за участие в играта Spice Spicy Club Светкавична печалба и/или с въвеждането на отговор в играта „Кое е най-лютото нещо, което си ял? “, участниците автоматично се съгласяват с Общите условия на мобилното приложение COCA-COLA APP, обозначение в секции „Условия за ползване“ и „Политика за поверителност на личните данни“, както и с настоящите Официални правила.

8.4. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове/ "закупени" билети за участие от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче във всички тегления едно лице може да спечели само една награда от вид.

8.5. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Всеки участник взел участие в игра Sprite Spicy Club Светкавична печалба провеждащa се в приложението, автоматично разбира дали печели желаната награда, взимайки участие в играта. В случай, че участникът спечели и наградата е физическа, то той ще получи съобщение в приложението с информация къде да изпрати своите данни за доставка – две имена, имейл, телефонен номер, адрес за доставка и друга информация необходима за изпращането на наградата.

Предоставените данни са необходими и ще се използват само във връзка с физическото връчване на наградата.

Печелившият ще има срок от 2 дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да му предостави награда.

Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

9.2. При спечелена награда от играта “Кое е най-лютото нещо, което сте яли?”, участниците е необходимо да предоставят, в отговор на имейл coca-cola.app@hutsjwt.com, своите три имена, адрес, телефонен номер и друга информация необходима за изпращането на наградата.

Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата.

Печелившият ще има срок от 5 дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да му предостави награда и ще изтегли резервен печеливш.

В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от 2 дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави наградата.

9.2.1. Тегленето на наградите от играта „Кое е най-лютото нещо, което сте яли? “ ще бъде извършвано по следния начин:

•            Тегленето на печеливши билети се осъществава чрез използването на специализиран софтуер на случаен принцип.

•           В периода от 6 седмици, съгласно точка 5.1, ще бъдат изтеглени 30 печеливши, по 5 на седмица. Те ще бъдат информиранив  рамките на 7 дни след всяко теглене.

9.3. В рамките на 30 работни дни, след получаването на данните за доставка и друга необходима информация, при необходимост, физическите награди ще бъдат изпратени до печелившите.

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

9.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.2. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1 Тези Официални правила се ръководят и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците във връзка с промоцията, ще се решават по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, споровете ще се решават в компетентните български съдилища.

ЧАСТ 14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. С участието в Промоциите, участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

14.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

Личните данни на потребителите ще бъдат обработвани съгласно Уведомлението на Кока-Кола за Защита на Личните Данни https://www.coca-cola.bg/privacy-policy.