ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “СПОДЕЛИ МАГИЯТА НА ПРАЗНИКА 2023”

Публикувано на: 03.11.2023

Последно обновено на: 20.12.2023 т.8.1.1.

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

СПОДЕЛИ МАГИЯТА НА ПРАЗНИКА 2023“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в две части:

3.1.1. В обекти на територията на страната, обозначени с рекламен материал за Промоцията ("Участващи обекти“);

3.1.2. В мобилното приложение COCA-COLA APP ("Мобилното приложение“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията, провеждаща се във физическите обекти, имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България.

 

4.2. В Промоцията, за наградите, описани в т. 7.2 от тези Правила имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, всички ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисис ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията, която се провежда в обекти на територията на страната, обозначени с рекламен материал за Промоцията, стартира на 06.11.2023 г. и продължава до 23.12.2023 г.  или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и/или наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

 

5.2. Промоцията, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 06.11.2023 г. 00:00 ч. и продължава до 23.12.2023 г.- 23:59 - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и заявка за участие в томбола в приложението.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в обектите са продукти от: 250ml Coca‑Colaи 250ml Coca‑Cola Без Захар.

6.2. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар с 10-символен код под етикета.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в участващите обекти, са следните (Приложение 3):

 

7.1.1.     Скреч карта, която дава достъп до Специално Коледно преживяване за един – 900 бр.

 

7.2.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в мобилното приложение, са следните (Приложение 3):

 

7.2.1.     Дигитален ваучер на стойност 100лв. от “Sport Depot” - 100 бр.

7.2.2.     Термос Coca‑Cola – 1 500 бр.

7.2.3.     Чорапи с коледен Coca‑Cola дизайн – 2 000 бр.

 

7.3.    Наградата по т. 7.1.1. включва само и единствено получаване на подарък лично от Дядо Коледа-одеало, брандирано с Coca‑Cola лого в гр. София, на дата 23.12.2023 г.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградата по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането й, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Промоционална механика с награди в търговските обекти:

 

8.1. В избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за тази част на Промоцията, ще се провежда описаната по-долу механика,, при която може да се спечели скреч карта в обекта с награда  „Специално Коледно преживяване за един“

 

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да поръчат 1 бутилка от участващите опаковки описани в точка 6.1. За всяка покупка на 1 бутилка по избор от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (една) скреч карта на място в търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

 

·       „Коледно преживяване“ – потребителят има право да получи награда – един брой скреч карта веднага, на място в търговския обект, която дава право на достъп и получаване на наградата от  т. 7.1.1., Тази карта е необходимо да бъде запазена до датата на събитието. Тя ще бъде проверена на мястото на събитието, с цел наградата да бъде предоставена на печелившия. За да получи наградата си, печелившият може да отиде на 23.12.2023 година в диапазона от 15:00 до 21:00 часа на адрес: гр. София, бул. Витоша, до Пилоните на НДК - Коледното Coca‑Cola селце.

·       Коледен късмет – при наличието на коледно пожелание, участника не печели награда;

 

8.1.2. Наградата от т. 7.1.1. ще бъде раздавана до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

8.1.3. Количеството на промоционалните скреч карти с награда е ограничено, така че наградата от т. 7.1.1.  ще бъде раздавана на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата.

8.1.4. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награда от т. 7.1.1., надвишаваща посоченото количество.

8.1.5. Информация за промоцията с награди в обектите може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

8.1.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

 

Онлайн част на Промоцията в COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение):

 

8.2. За да вземе участие за спечелване на награди по т. 7.2 участникът трябва да закупи бутилка от 250ml Coca‑Cola или 250ml Coca‑Cola Без Захар. Под етикета ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.2.

 

8.2.1. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

•           E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

•           Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

•           Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

•           Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове (и gems (диаманти), където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

8.2.2 Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуални Coca‑Cola точки, които ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във “своите точки”. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има значение единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

 

Всяка бутилка от 250ml Coca‑Cola и 250ml Coca‑Cola Без Захар има уникален 10-символен код под етикета. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 POINT. 1 код = 1 POINT (точка).

 

С натрупването на определен брой точки и диаманти във „своите точки“, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.1., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващи се на 3 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва в теглене за един от 100 бр. Дигитален ваучер на стойност 100лв. от “Sport Depot”; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът веднага разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.2.1..

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.2., Участникът трябва да е регистрирал 2 кода от участващите опаковки (равняващи се на 2 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва в теглене за един от от 1 500 бр. Термос Coca‑Cola; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът веднага разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.2.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 кода от участващите опаковки (равняващи се на 1 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва в теглене за един чифт от 2 000 бр. Чорапи с коледен Coca‑Cola дизайн. След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът веднага разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.2.3.

 

8.3. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.4. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.2. от един потребител.

8.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите по т. 7 се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели награда по точка 7.1. от участващ в Промоцията обект, то същият ще има право да се възползва безвъзмездно от наградата „Специално Коледно преживяване за един“ на дата 23.12.2023 в гр. София. Печелившият е необходимо да запази печелившата скреч карта до датата на събитието. Тя ще бъде проверена на мястото на събитието, с цел наградата да бъде предоставена на печелившия.

 

 

9.3.. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

·            При спечелване на награда от точка 7.2.1. печелившият  може да намери ваучер номера си в своя профил, с който може да се възползва до 08.10.2025 год. от дигитален ваучер на стойност 100 лева от онлайн платформи “Sport Depot” или във физически магазин в търговската мрежа.

 

 

·       При спечелване на награда от точка 7.2.2. и 7.2.3. участника ще получи автоматично съобщение, което ще го информира за спечелването на наградата, за която е участвал. След което, това съобщение ще се запази в неговия профил. В рамките на три дни след появяването на съобщението в мобилното приложение, печелившият ще трябва да се свърже посредством електронната си поща, с която се е регистриран в COCA-COLA APP, към агенция посредник на мейл: coca-cola-app@bespoke.bg и да предостави кода за верификация, който се намира в автоматичното съобщение. След валидиране на печелившия код на участника, същият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившият ще има срок от седем дни след валидиране на печелившия код, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 60 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата.

 

 

 

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при липсваща или изгубена печеливша скреч карта за награда по т. 7.1.1 или некоректно подадена информация за контакт за награди по т. 7.2, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Промоция „СПОДЕЛИ МАГИЯТА НА ПРАЗНИКА 2023“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „СПОДЕЛИ МАГИЯТА НА ПРАЗНИКА 2023“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

 

Приложение № 2: Промоционални етикети

 

*Промоционален етикет:

 

alt

Приложение № 3: Промоционални награди*

 

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел

 

Награда по т. 7.2.1. Дигитален ваучер на стойност 100лв. от “Sport Depot”:

alt

 

Награда по т. 7.2.2. Термос Coca‑Cola:

alt

 

Награда по т. 7.2.3. Чорапи с коледен Coca‑Cola дизайн:

alt