ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “СПОДЕЛИ ДУХА НА КОЛЕДА 2023”

Публикувано на: 03.11.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

СПОДЕЛИ ДУХА НА КОЛЕДА 2023“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове, в мобилното приложение COCA-COLA APP и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в две части:

3.1.1. В обекти на територията на страната, обозначени с рекламен материал за Промоцията ("Участващи обекти“);

3.1.2. В мобилното приложение COCA-COLA APP ("Мобилното приложение“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията, провеждаща се във физическите обекти, имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България.

 

4.2. В Промоцията, за наградите, описани в т. 7.2.2 и 7.2.3 от тези Правила имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, а за наградата, описана в т. 7.2.1 имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, всички ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисис ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията, която се провежда в обекти на територията на страната, обозначени с рекламен материал за Промоцията, стартира на 06.11.2023 г. и продължава до 23.12.2023 г.  или до изчерпване на количествата скреч листове/полета и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и/или наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

 

5.2. Промоцията, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 06.11.2023 г. 00:00 ч. и продължава до 23.12.2023 г.- 23:59 - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и заявка за участие в томбола в приложението.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в обектите са продукти от:

6.1.1. В пластмасови опаковки с КОЛЕДНИ етикети (посочени в Приложение 2 по-долу) и БЯЛА капачка, са опаковките от:

·       1L Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар;

·       1.5L Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар;

·       2L Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар

както и опаковки от:

·       1L Fanta Портокал с БЯЛА капачка;

·       1.5L Fanta Портокал с БЯЛА капачка;

·       1.5L Sprite с БЯЛА капачка;

·       2L Fanta Портокал с БЯЛА капачка;

·       2L Sprite с БЯЛА капачка,

както и:

6.1.2. Мултипакет:

·       6x330ml Coca‑Cola Original;

·       6x330ml Fanta Портокал;

 

 6.2. „Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 300ml Coca‑Cola, 300ml Coca‑Cola Без Захар, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical и 2L Sprite с 10-символен код под капачката/езичето.

*С коледен етикет са следните опаковки на Coca‑Cola и Coca‑Cola Без Захар: 500ml, 1L, 1.5L и 2L.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в участващите обекти, са следните (Приложение 3):

 

7.1.1.     Стъклена чаша със специален коледен дизайн - 128 000 бр.

7.1.2.     Кухненска чиния със специален коледен дизайн – 270 000 бр.

 

7.2.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в мобилното приложение, са следните (Приложение 3):

 

7.2.1.     Пътуване за двама до Лапландия - 3 бр. (участието не е обвързано с покупка);

7.2.2.     Тefal Мултикукър CY851130 - 21 бр.;

7.2.3.     Дигитален ваучер на стойност 100лв. от “Ozone.bg” – 100 бр.

 

7.3.    Наградите по чл. 7.2.1 и 7.2.2 са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

 

7.4.    Наградата по т. 7.2.1, включва само и единствено посоченото в Част 8 по-долу.

 

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет, не се включва в наградата по т. 7.2.1.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградите по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането им, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само: недостатъчен брой регистрирани участници, влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата, както и тежки метеорологични условия, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА „Пътуване за двама до Лапландия”

 

Наградата се предоставя  от туристическата агенция OCTAGON Worldwide Limited (www.octagon.com), наричана по-нататък „Туристическа агенция“ чрез посредник Биспоук България ЕООД, ЕИК: 204713095.

 

8.1. Всеки пакет „Пътуване за двама до Лапландия“ ще включва:

·       Самолетни билети за печелившият и неговият придружител отиване-връщане София – Рованиеми (Лапландия);

·       Всички трансфери, необходими за програмата, включително трансфер при пристигане и заминаване от/до летището по време на престоя в Рованиеми (Лапландия).

·       Две (2) нощувки в Lapland Hotels Ounasvaara Chalets – двойна стая за периода 15.01 – 17.01.2024 г.;

·       Закуска и вечеря в хотела за времето на престоя;

·       Обяд в Snowman World на 16.01.2024 г. (вторият ден);

·       Предварително подготвена програма с развлечения по време на престоя;

 

Самолетни пътувания ще се извършват от и до основното международно летище на Република България – Летище София.

 

8.1.1. Пакетите за пътуване ще бъдат предоставени на спечелилият участник, както е описано в точка 8.1.1. Ако тя/той поиска допълнително услуги, това ще бъде единствено за негова сметка и трябва да бъде резервирано директно от спечелилия награда, доколкото и ако това е възможно. Организаторът и туристическата агенция не се ангажират за осигуряване на допълнителни или различни от предложените услуги.

8.1.2. Туристическата агенция се ангажира с резервацията на място за настаняване и ще уведоми допълнително спечелилият участник за детайлите по нея, след като получи необходимите данни за регистрацията. За целите на регистриране на данните, спечелилият участник разбира и се съгласява да предостави данни за себе си, доколкото и когато това е необходимо за нуждите на регистрацията, като данните се предоставят на туристическата агенция чрез посредникът и в България – агенция Биспоук.

8.2. Наградата НЕ включва нито един от следните елементи:

·       Такси за подновяване на паспорта, визови такси и др.;

·       Туристическа застраховка;

·       Всякакви медицински изисквания, като имунизация, която може да се изисква при помещение в определени страни;

·       Транспортиране от най-близкия транспортен възел (летище, гара и др.) до и от дома на победителя или друго място на тръгване;

·       Ястия и напитки в полет (освен ако не са включени от авиокомпанията);

·       Такса за паркиране на автомобили, бонуси, екскурзии и атракции, джобни пари или всякакви други разходи, които не са изрично посочени в тези условия. 

Нито Организаторът, нито Туристическата агенция ще носят отговорност за всички разходи, които не са включени в пакета за пътуване. Моля, имайте предвид, че може да се приложи градски данък за всяка нощувка или допълнителна такса по време на някое от изживяванията. В някои случаи, градският данък/такса трябва да бъде платен на местно ниво от победителя.

8.3. Следните допълнителни условия важат за пакета за пътуване на спечелилите, които са изцяло отговорни за спазването на тези изисквания, както и за всякакви други изисквания, определени в пакета „Пътуване за двама до Лапландия”, приложими за пътуването. Туристическата агенция ще информира спечелилия за тези условия по време на резервацията, доколкото те са му известни.

·       Печелившият и неговият придружител ще са изцяло отговорни за проверката на ограниченията за теглото и размера, както за чекиран, така и за кабинен багаж за пътуването им, зададено от използваната авиокомпания, и спазването на тези правила;

·       Победителят и неговият придружител ще имат осигурени билети за едни и същи полети и в двете посоки, като същите няма да имат право на избор на дати и авиокомпании, освен ако това не им бъде изрично предложено от туристическата агенция;

·       Ако резервацията бъде анулирана от победителя, или в случай на неявяване в деня на пътуването на него и на придружителят му няма да бъдат издадени алтернативи билети, а за да се избегнат съмнения, няма да бъде осигурена компенсация и/или възстановяване.

 

8.3.1. Организаторът и Туристическата агенция не са отговорни в случай, че някое от планираните събития има закъснение, отлагане или отменяне по каквато и да е причина, включително и пандемични, епидемични, локални пандемии, налагане на карантини – няма да бъдат издадени алтернативи билета, а за да се избегнат съмнения, няма да бъде осигурена компенсация и/или възстановяване при възникване на подобни форс мажорни обстоятелства, поради непредвидимостта на характера и особеностите им.

8.3.2. С приемането на наградата печелившият и придружителят му ще бъдат отговорни за спазването на Covid’19 изискванията, определени от Туристическата агенция, авиокомпанията, хотела или други доставчици, които предлагат услуга, включена в пакета. Невъзможността да отговорят на някое от Covid’19 изискванията, може да доведе до невъзможност за използване на някои от елементите на пакета, за което Организаторът и подизпълнителите му няма да носят отговорност.

8.3.3. С приемането на наградата печелившият и придружителят му разбират и се съгласяват, че транспортните средства и центрове, местата за настаняване и местата за провеждане на събития са публични места и като такива те дават достъп на много хора и крият риск от излагане на Covid’19 и други заболявания, както и че посещението на такива места и мероприятия, каквито са включените в наградния пакет, е възможно да доведе до риск от излагане на Covid’19 по време на пътуването и във всички публични места с хора, които ще бъдат посетени при използването на наградата. Covid’19 е заразна болест и може да доведе до сериозно заболяване.

 

ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

Промоционална механика с награди в търговските обекти:

 

9.1. В избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за тази част на Промоцията, ще се провежда описаната по-долу механика, при която могат да се спечелят награди директно в търговския обект.

 

9.1.1. За да вземат участие в Промоцията, организирана в обектите, участниците трябва да закупят наведнъж комбинация от 2 бутилки от участващите опаковки описани в точка 6.1.1 или 1 бр. Мултипакет 6x330ml Coca‑Cola Original или Мултипакет 6x330ml Fanta Orange. За всяка покупка на 2 бутилки наведнъж в комбинация по избор или 1 бр. Мултипакет 6x330ml от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле на място в търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

 

·       „Чаша“ – потребителят има право да получи награда – един брой чаша описан в т. 7.1.1., веднага, на място в търговския обект;

·       „Чиния“ – потребителят има право да получи награда – един брой чиния описан в т. 7.1.2., веднага, на място в търговския обект;

·       “😊” – при наличен този символ потребителят не получава награда.

 

9.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листове/полета в съответния участващ търговски обект.

9.1.3. Количеството на промоционалните награди е ограничено, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата.

9.1.4. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

9.1.5. Информация за промоцията с награди в обектите може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

9.1.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

 

Онлайн част на Промоцията в COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение):

 

Не е обвързано с покупка:

9.2. За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.1. участникът трябва да отговори на въпрос в мобилното приложение COCA-COLA APP: „Къде живее Дядо Коледа?“ след което участникът автоматично се включва в томбола за голямата награда. При проверка на отговорите и открити непълни, неточни или нерелевантни отговори, същите няма да бъдат приети за валидно участие. Участието не е обвързано с покупка на продукт!

9.2.1. В Промоцията има ограничение от 1 (един) брой регистриран отговор, равняващо се на 1 (едно) участие в томболата за награда, описана в точка 7.2.1. от 1 (един) участник/потребител на приложението.  

Обвързано с покупка:

9.3. За да вземе участие за спечелване на награди по т. 7.2.2. и 7.2.3. участникът трябва да закупи бутилка 300ML, 330ML, 500ML, 1L, 1.5L или 2L от участващите опаковки. Под капачката/езичето  ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.2.2 и 7.2.3.

 

9.3.1. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

•           E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

•           Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

•           Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

•           Минималната възраст за участие в промоцията е 16г. с изключение на участието за наградите „Пътуване за двама до Лапландия“, където минималната възраст следва да е минимум 18г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове (и gems (диаманти), където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

9.3.2 Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуални Coca‑Cola точки, които ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във “своите точки”. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има значение единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

 

Всяка бутилка от 300ml Coca‑Cola, 300ml Coca‑Cola Без Захар, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca‑Cola, 330ml Coca‑Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca‑Cola, 500ml Coca‑Cola Без Захар, 500ml Coca‑Cola Лимон Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola Лимон Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical и 2L Sprite има уникален 10-символен код под капачката/езичето. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 POINT. 1 код = 1 POINT (точка).

 

С натрупването на определен брой точки и диаманти във „своите точки“, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.2., Участникът трябва да е регистрирал 7 кода от участващите опаковки (равняващ се на 7 POINTS/точки) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 21 бр. Тefal Мултикукър CY851130; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томболата за наградата описана в т. 7.2.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 point/точка), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 100 бр. дигитални ваучери на стойност 100лв. от “Ozone.bg”; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в томболата за наградата описана в т. 7.2.3.

 

9.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

9.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.2.2 и 7.2.3 от един потребител.

 

9.6. Тегленето на награди по точка 7.2.1. ще бъде извършено преди края на промоцията на 18.12.2023 год.

 

9.7. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.2.2. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (13.11.2023 г.) – x3 Тefal Мултикукър CY851130;

·       2ро теглене (20.11.2023 г.) – x3 Тefal Мултикукър CY851130;

·       3то теглене (27.11.2023 г.) – x3 Тefal Мултикукър CY851130;

·       4то теглене (04.12.2023 г.) – x3Тefal Мултикукър CY851130;

·       5то теглене (11.12.2023 г.) – x3 Тefal Мултикукър CY851130;

·       6то теглене (18.12.2023 г.) – x3 Тefal Мултикукър CY851130;

·       7мо теглене (29.12.2023 г.) – x3 Тefal Мултикукър CY851130;

 

9.8. Тегленето на награди по точка 7.2.2. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.2.2., по списъка и датите описани в точка 9.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.  

·       Последен ден и час за регистрация на кодове, за всяко едно от тегленията по т. 9.6. и 9.7. се счита неделя - 23:59:00 ч., за  участие в най-близката дата за теглене.

 

9.9. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

10.1. Наградите по т. 7.2. се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

10.2. Ако потребителят спечели награда по точка 7.2.1 и 7.2.2 от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща.

 

10.2.1. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

·       При спечелване на награда от точка 7.2.1., участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че негови лични данни могат да бъдат предоставяни на туристически агенции и посредници за извършване от тяхна страна на регистрации/резервации във връзка с доставянето на наградата под формата на пътуване/преживяване.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с предоставяне на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.3.

o   Печелившият ще има срок от седем календарни дни след получаването на известието, че печели, но не по- късно от 27.12.2023г 23:59 часа,  да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от пет календарни дни след получаването на известието, че печели, но не по- късно от 01.01.2024г 23:59 часа, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

 

·       При спечелване на награда от точка 7.2.2., участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

 

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.3.

o   Печелившият ще има срок от един месец след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   В случай, че се наложи да се тегли резервен печеливш, то същият ще има срок от седем календарни дни след получаването на известието, че печели да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

 

·            При спечелване на награда от точка 7.2.3. печелившият получава уникален код, с който може да се възползва до 04.10.2024 год. от дигитален ваучер на стойност 100 лева в онлайн магазин “Ozone.bg”.

 

10.3. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

11.1. Наградите са лични и не могат, по желание на участниците, да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

13.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

13.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

13.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

13.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

14.1. С участието в Промоция „СПОДЕЛИ ДУХА НА КОЛЕДА 2023“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „СПОДЕЛИ ДУХА НА КОЛЕДА 2023“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

14.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

14.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

 

Приложение № 2: Промоционални етикети и капачки

alt

Приложение № 3: Промоционални награди*

 

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел

 

Награда по т. 7.1.1. Стъклена чаша със специален коледен дизайн:

alt

 

Награда по т. 7.1.2.  Кухненски чинии със специален коледен дизайн:

alt

Награда по т. 7.2.1.  Пътуване за двама до Лапландия

alt

Награда по т. 7.2.2. Тefal Мултикукър CY851130:

alt

Награда по т. 7.2.3. Дигитален ваучер на стойност 100лв. от “Ozone.bg”:

alt