Klimaatactie

Coca‑Cola wil bijdragen aan een duurzamere planeet, met circulaire economieën. Dat betekent dat we anders moeten werken, produceren en ondernemen. We moeten duurzamer verpakken. Bewust omgaan met water en energie. Nieuwe afspraken met partners en leveranciers in onze waardeketen maken. Kortom: in brede zin onze voetafdruk verkleinen. 

Coca‑Cola in Nederland heeft zich tot doel gesteld om tegen 2040 klimaatneutraal te opereren. Deze ‘Net Zero’ belofte over de hele keten speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij kijken naar een duurzamere wereld en hoe we de weg vooruitzien.

We zetten ons in om minder broeikasgassen uit te stoten en zo weinig mogelijke fossiele brandstoffen te gebruiken. Want dat is wat onze planeet en de komende generaties verdienen: een schone, gezonde toekomst.

Wij zijn er dan ook trots op dat onze fabriek sinds eind 2023 klimaatneutraal is gecertificeerd volgens de PAS2060 standaard. Maar ook op andere thema’s zetten wij de nodige stappen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van meer gerecycled materiaal in onze verpakkingen of het rijden met HVO100 biobrandstof voor onze vrachtwagenritten (tot 90% CO2 reductie t.o.v. reguliere diesel).