Wpływ globalny

Nasza planeta, ludzie i społeczności są ważne

Staramy się tworzyć wspólną, bardziej zrównoważoną i lepszą przyszłość. Chcemy dokonywać zmian w życiu jednostek, lokalnych społeczności i na naszej planecie, prowadząc działalność we właściwy sposób. Stając się lepszą firmą, możemy pomóc zbudować pewniejszą, bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.

Ludzie są ważni

Wierzymy, że zróżnicowane, sprawiedliwe i inkluzywne miejsce pracy wzmacnia nas jako firmę, umożliwia nam tworzenie sprawiedliwej, wspólnej przyszłości dla naszych pracowników i lokalnych społeczności, umożliwia dostęp do równych szans oraz buduje przynależność w naszych miejscach pracy i społeczeństwie.