ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój

Nasza planeta, ludzie i społeczności są ważne

Staramy się tworzyć wspólną, bardziej zrównoważoną i lepszą przyszłość. Chcemy dokonywać zmian w życiu jednostek, lokalnych społeczności i na naszej planecie, prowadząc działalność we właściwy sposób. Stając się lepszą firmą, możemy pomóc zbudować pewniejszą, bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich. 

Do zrównoważonego rozwoju podchodzimy w sposób holistyczny, koncentrując się na społecznym, środowiskowym i ekonomicznym aspekcie odpowiedzialnego zarządzania. Jedynie kompleksowe podejście pomoże zagwarantować wprowadzenie istotnych i trwałych zmian. 

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju wskazuje w jaki sposób wspieramy i angażujemy wszystkich niezwykłych ludzi, stojących za naszymi markami – od rolników i pracowników, przez partnerskie rozlewnie i dostawców, klientów i konsumentów, aż po lokalne społeczności, które nazywamy naszym domem – i pomaga nam robić postępy w realizacji naszych celów, wspierających ochronę środowiska.  

Naszy przewodnik strategii zrównoważalności.

Interesujące nas obszary zrównoważonego rozwoju

Najświeższe informacje na temat zrównoważonego rozwoju

The Coca‑Cola System oraz The Coca‑Cola Foundation łączą siły, wspierając trwającą akcję pomocową po powodziach w Kentucky

Najnowsze wiadomości dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Marki DASANI i Sprite wpływają na poprawę ekologiczności opakowań w Ameryce Północnej

DASANI i Sprite poprawiają swoje certyfikaty zrównoważonego opakowania w Ameryce Północnej.

Nasze globalne cele, inicjatywy i postęp w zakresie ESG

Raport za rok 2021 na temat środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego

Tworzymy uwielbiane marki i produkty, jednocześnie budując bardziej zrównoważoną przyszłość dla naszych firm i dla planety. Jednocześnie nie zapominamy o prawdziwym celu naszego działania: zapewnianiu światu orzeźwienia i wprowadzaniu zmian, które mają znaczenie. 

Nasze globalne cele, inicjatywy i postęp w zakresie ESG

Centrum informacji na temat zrównoważonego rozwoju

Informacje tu zgromadzone odzwierciedlają nasze wysiłki na rzecz stworzenia wspólnej, bardziej zrównoważonej i lepszej przyszłości, która ma wpływ na życie jednostek, społeczności i całej planety. 

Poznaj nasze cele i inicjatywy

Masz więcej pytań?

Dowiedz się więcej

Więcej artykułów o zrównoważonym rozwoju