FUNDACJA COCA-COLA

Od powstania w 1984 roku The Coca‑Cola Foundation przekazała już ponad 650 mln dolarów na wsparcie społeczności lokalnych na całym świecie.

The Coca‑Cola Foundation jest głównym ramieniem międzynarodowej filantropii w naszej firmie. Fundacja ma w USA status zarejestrowanej organizacji charytatywnej. Dotacje przyznawane są przez cały rok na podstawie naszych priorytetów, wymogów podatkowych, zgodności z prawem i akceptacji Zarządu Fundacji.

Wszystkie wnioski o wsparcie wspólnoty w formie dotacji lub sponsoringu należy składać za pośrednictwem naszego systemu aplikacji online (po angielsku).

Ogólne informacje

The Coca‑Cola Foundation została założona w 1984 roku przez Roberto Goizueta, ówczesnego prezesa i dyrektora generalnego The Coca‑Cola Company. W ciągu ostatnich trzech dekad Fundacja urosła z lokalnej fundacji do globalnej organizacji filantropijnej przekazując w samym 2013 roku 98 milionów dolarów na rzecz blisko 134 mln osób w 122 krajach.

The Coca‑Cola Company zobowiązała się do corocznego przekazywania na cele charytatywne 1 procenta swych przychodów operacyjnych za rok poprzedni. Zobowiązanie to realizowane jest przez The Coca‑Cola Foundation i darowizny dokonywane bezpośrednio przez firmę.

Od początku swego istnienia Fundacja wspiera nauczanie w szkołach i poza nimi. Sprostanie kluczowym potrzebom i możliwościom społeczności jest jednak dłuższym procesem. W 2007 roku Fundacja poszerzyła zakres swojego wsparcia o globalne programy zarządzania zasobami wodnymi, działania w zakresie kultury fizycznej i żywienia oraz programy recyklingu. Dziś nasze strategie dostosowane są do globalnej platformy zrównoważonego rozwoju i obejmują także wzmocnienie roli i przedsiębiorczości kobiet.

 

1 miliard dolarów przekazany na cele społeczne

Fundacja Coca‑Cola przekazała ponad miliard dolarów społecznościom na całym świecie, od czasu jej założenia w 1984 roku – oznajmił prezes Coca‑Cola, James Quincey podczas 15 obchodów Fundacji Policyjnej ”Crime is Toast” w Atlancie.

Obszary priorytetowe

 

  • Kobiety: wzmocnienie pozycji gospodarczej i przedsiębiorczości;
  • Woda: dostęp do czystej wody, ochrony wód i recyklingu;
  • Well-being: aktywny, zdrowy tryb życia, edukacja i rozwój młodzieży.

 

Ponadto Fundacja wspiera wiele lokalnych programów społecznych z obszaru sztuki i kultury, programy rozwoju społecznego i ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych, jak również programy zapobiegania HIV/AIDS i uświadamiania o tej chorobie w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Nasze zaangażowanie w społeczności to wspólny mianownik całego systemu Coca‑Cola. W razie katastrof naturalnych The Coca‑Cola Foundation i cały system Coca‑Cola oferują pomoc kryzysową. W ramach programu Coca‑Cola Matching Gifts uprawnieni pracownicy wpłacają darowizny zatwierdzonym organizacjom, a The Coca‑Cola Foundation dokłada się do tych wpłat na zasadzie 2 do 1.