Witaj na stronie dotyczącej konsumenckiej Polityki prywatności firmy Coca‑Cola (Polityka prywatności)

Spółka Coca‑Cola i firmy z nią powiązane (zwane dalej Coca‑Cola lub my) poważnie podchodzą do Państwa prawa lub prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, a poszanowanie Państwa prywatności leży u podstaw wzajemnych kontaktów.

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Coca‑Cola opiera się na następujących zasadach:

 • Przejrzystość

 • Szacunek

 • Zaufanie 

 • Sprawiedliwość

Data wejścia w życie: 31.05.2024

W Polityce prywatności konsumentów Coca‑Cola (Polityka prywatności) określono, jakie dane osobowe Coca‑Cola gromadzi od użytkowników witryn internetowych, aplikacji mobilnych (Aplikacji), widżetów i innych usług online i offline, które obsługuje Coca‑Cola (łącznie zwanych dalej Usługi) oraz w  jaki sposób wykorzystujemy i chronimy te dane osobowe. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono również, w jaki sposób użytkownicy mogą dokonywać wyborów dotyczących ich danych osobowych.

Odnosząc się do danych osobowych (zwanymi „danymi osobowymi” w przepisach prawa) w  niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie albo mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej. Oznacza to, że dane osobowe obejmują identyfikatory bezpośrednie (takie jak imię i nazwisko) oraz identyfikatory pośrednie (takie jak identyfikator komputera lub urządzenia mobilnego oraz adres IP). Kiedy odnosimy się do Państwa lub użytkownika, mamy na myśli kogoś, kto korzysta z którejkolwiek z Usług. Odnosząc się do administratora danych, mamy na myśli osobę lub podmiot, który określa, jakie dane osobowe są gromadzone od Państwa lub na Państwa temat oraz w jaki sposób te dane osobowe są wykorzystywane i chronione.

Sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe, podlega przepisom prawa obowiązującym w miejscach, w których prowadzimy działalność. Oznacza to, że możemy stosować różne praktyki w zależności od miejsca. Więcej informacji znajduje się w części Prawa i wybory w zakresie ochrony prywatności, która zawiera dodatkowe opisy Państwa praw i naszych obowiązków w niektórych kluczowych jurysdykcjach oraz dane osób do kontaktu.

W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPOSOBU PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ COCA-COLĘ PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM PRIVACY@COCA-COLA.COM.

CO ZAWIERA NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI? 

Niniejsza Polityka Prywatności składa się z następujących części:

1. KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejszą Politykę prywatności opublikowano w dniu 31.05.2024 r. i od tego dnia obowiązuje ona nowych użytkowników.

Poprzednie wersje polityki prywatności Coca‑Cola obowiązują do dnia 10.06.2024 r. i można je uzyskać, kontaktując się pod adresem privacy@coca-cola.com.

2. DO CZEGO MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Zgromadzonych od użytkowników Usług, w których Polityka prywatności jest publikowana lub w których znajduje się do niej łącze, gdy w Usługach znajduje się wyraźna wzmianka o Polityce prywatności lub gdy Coca‑Cola prosi o potwierdzenie zapoznania się z nią. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje również dane osobowe, które gromadzimy od konsumentów, którzy kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie i offline, na przykład podczas wydarzenia stacjonarnego.

Niniejsza Polityka prywatności może mieć również zastosowanie do danych osobowych przekazywanych nam przez konsumentów, którzy współpracują z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych. W przypadku pytań dotyczących tego, czy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do określonych danych osobowych związanych z mediami społecznościowymi, prosimy o kontakt pod adresem privacy@coca-cola.com.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych i innych usług internetowych zarządzanych przez inne organizacje. Te inne witryny internetowe i usługi podlegają ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej Polityce prywatności. Należy zapoznać się z tymi politykami prywatności, aby dowiedzieć, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane.

3. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZI COCA-COLA I DLACZEGO?

a. Informacje, które zdecydowali się Państwo nam podać

Gromadzimy dane osobowe, które zdecydują się Państwo nam udostępnić.

Podane przez Państwa dane osobowe zazwyczaj obejmują poniższe rodzaje danych osobowych. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej o kategoriach danych osobowych gromadzonych przez Coca‑Cola i celach ich gromadzenia:

Dane kontaktowe i dane konta

Coca‑Cola prosi o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego oraz daty urodzenia w celu utworzenia konta w Usługach. Możemy również gromadzić nazwę użytkownika i hasło, wiek, adres pocztowy, identyfikator wydany przez organ administracji państwowej oraz podobne dane kontaktowe.

§  obsługa konto internetowego, jeśli zdecydują się Państwo je utworzyć;

§  weryfikacja tożsamości i uprawnień do korzystania z niektórych Usług;

§  dostosowanie sposobu korzystania z Usług do Państwa potrzeb;

§  oferowanie dostępu do ekskluzywnych treści, zniżek i innych możliwości;

§  zarządzanie loteriami, konkursami lub innymi promocjami lub programami lojalnościowymi;

§  realizacja zakupu i dostarczenie produktów;

§  wysyłanie informacji, które naszym zdaniem Państwa zainteresują, a które czasami są personalizowane na podstawie informacji powiązanych z Państwa kontem;

§  proszenie o opinie zwrotne, na przykład za pomocą ankiety dotyczącej nowego produktu;

§  odpowiadanie na pytania i zapewnianie obsługi klienta;

§  prowadzenie badań i opracowywanie innowacji;

§  Państwa udział w wydarzeniu osobistym, takim jak wydarzenia sponsorowane lub organizowane przez Coca‑Cola lub próbowanie produktów.

Treści tworzone przez użytkownika (User Generated Content, UGC)

Coca‑Cola gromadzi posty, komentarze, opinie, nagrania głosowe, zdjęcia i filmy, które zdecydują się Państwo przesłać za pośrednictwem Usług:

·       w celu monitorowania społeczności internetowych;

·       w celu zapisywania Państwa komentarzy i opinii, na przykład wyrażanych w ankietach, zapytaniach przesyłanych do działu obsługi klienta i innych polach tekstowych na tekst dowolny i reagowanie na nie;

·       w celu zarządzania Państwa udziałem w promocjach, które obejmują przesyłanie treści UGC;

·       w związku z uczestnictwem w określonych promocjach lub korzystaniu z innych Usług, takich jak inteligentne lodówki Coca‑Cola.

Zdjęcia, nagrania głosowe i filmy wideo, które zdecydują się Państwo udostępnić, mogą stanowić dane biometryczne zgodnie z niektórymi przepisami prawa. Coca‑Cola gromadzi dane biometryczne tylko za Państwa wyraźną zgodą.

Informacje związane z kontem na platformie społecznościowej

Podczas łączenia się z Usługami lub logowania do nich za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, gromadzimy dane osobowe dozwolone przez platformę mediów społecznościowych i uprawnienia konta, takie jak zdjęcie profilowe, adres e-mail, polubienia i zainteresowania oraz listy znajomych, obserwujących lub podobne.

·       dostosowanie sposobu korzystania z Usług do Państwa potrzeb;

·       odpowiadanie na Państwa komentarze i zapytania publikowane na platformie mediów społecznościowych oraz analizowanie komunikatów (takich jak tweety lub posty) wysyłane do Coca‑Cola lub na jej temat, aby lepiej zrozumieć, jak konsumenci postrzegają Coca‑Cola;

 

(Jeśli później zdecydują Państwo, że nie chcą podawać nam informacji ze swojego konta w mediach społecznościowych, należy dostosować ustawienia prywatności na swoim koncie w mediach społecznościowych).

Dane dotyczące lokalizacji

Gdy jest to wymagane, gromadzimy dokładne dane geolokalizacyjne (tzw. dane GPS) za pomocą naszych Aplikacji, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia mobilnego lub w inny sposób za zgodą użytkownika.

Podczas korzystania przez Państwa z Usług automatycznie gromadzone są dane dotyczące przybliżonej lokalizacji z adresu IP lub połączeń z WiFi, Bluetooth lub usługi sieci bezprzewodowej.

Gromadzimy dane dotyczące lokalizacji w celu:

·       dostosowania sposobu korzystania z Usług do Państwa potrzeb;

·       informowania Państwa, kiedy produkty, promocje lub wydarzenia są dostępne w Państwa okolicy lub umożliwienia innym użytkownikom zobaczenia Państwa lokalizacji, gdy wyrażą na to Państwo zgodę;

·       wysyłania reklam odpowiednich dla danego obszaru geograficznego.

Inne dane osobowe udostępniane za pośrednictwem Usług

Gromadzimy je w celu:

·       zarządzania naszymi społecznościami internetowymi;

·       zarządzania promocjami i innymi funkcjami Usług, które umożliwiają udostępnianie danych osobowych.

b.  Informacje o korzystaniu z naszych Aplikacji

Gdy pobierają i instalują Państwo jedną z naszych Aplikacji, dane gromadzone przez nas zależą od systemu operacyjnego i uprawnień na Państwa urządzeniu mobilnym. Aby nasze aplikacje mogły działać, muszą one korzystać z określonych funkcji i danych z Państwa urządzenia mobilnego. Na przykład, jeśli chcą Państwo, aby Aplikacja internetowa działała bezproblemowo, musimy gromadzić i wiązać informacje z Państwa przeglądarki internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych informacji gromadzonych przez Aplikację, należy sprawdzić ustawienia urządzenia lub zapoznać się z informacjami o uprawnieniach dostępnymi na platformie (np. Google Play i App Store), z której pobrano Aplikację. Niektóre aplikacje umożliwiają również sprawdzanie lub zmianę statusu gromadzenia określonych danych w ustawieniach Aplikacji. W przypadku zmiany ustawień niektóre funkcje Aplikacji mogą nie działać prawidłowo.

Aby zakończyć gromadzenie wszystkich danych za pośrednictwem Aplikacji, należy odinstalować Aplikację.

c. Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisów

Automatycznie gromadzimy określone dane dotyczące korzystania z Usług za pomocą komputerów i urządzeń mobilnych użytkowników. Niektóre automatycznie zbierane dane stanowią dane osobowe zgodnie z niektórymi przepisami. Dane te są automatycznie gromadzone za pomocą plików cookie, pikseli, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii gromadzenia danych (łącznie zwanych dalej technologią gromadzenia danych).

Dane, które gromadzimy automatycznie, obejmują:

·       informacje o Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, takie jak typ urządzenia i numer identyfikacyjny, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, sieć komórkowa i system operacyjny;

·       adres IP i położenie geograficzne (np. kraj lub miasto);

·       sposób, w jaki komputer lub urządzenie mobilne wchodzi w interakcję z Usługami, w tym data i godzina uzyskania dostępu do Usług, żądania wyszukiwania i wyniki, kliknięcia i ruchy myszy, określone odwiedzone witryny internetowe, kliknięte łącza i obejrzane filmy;

·       pomiary ruchu i korzystania;

·       dane dotyczące witryn lub usług podmiotów zewnętrznych, do których uzyskano dostęp przed interakcją z Usługami, oraz które są wykorzystywane do zwiększania trafności reklam dla użytkowników;

·       interakcje z naszymi informacjami marketingowymi, na przykład fakt odczytania wiadomości e-mail od Coca‑Cola i czas jej odczytania.

d. Informacje zebrane od innych firm

Okresowo otrzymujemy dane osobowe od podmiotów zewnętrznych, z których korzystamy, aby dowiedzieć się więcej o naszych użytkownikach, spersonalizować doświadczenia użytkowników i skuteczniej promować i ulepszać Usługi.

Rodzaje danych osobowych, które otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych, obejmują: 

·       dane osobowe związane z zakupami. Zakupy dokonywane za pomocą karty płatniczej są przetwarzane przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności. Coca‑Cola nie ma dostępu do pełnych numerów rachunków bankowych, numerów kart kredytowych ani numerów kart debetowych.

·       dane osobowe, które można nabyć od dostawców usług marketingowych lub są gromadzone przez partnerów marketingowych za pośrednictwem kampanii i wydarzeń, i które są wykorzystywane do identyfikacji osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem więcej informacji o spółce Coca‑Cola, i uzupełnienia już posiadanych danych osobowych. Te dane osobowe obejmują wnioski wyciągnięte w wyniku dopasowywania naszych pseudonimizowanych zestawów danych do pseudonimizowanych zestawów danych podmiotów zewnętrznych, w tym za pomocą oprogramowania „data clean room” (patrz również ust. 4 poniżej);

·       dane osobowe, które otrzymujemy od zewnętrznych partnerów reklamowych, i które pomagają nam w wyświetlaniu lepiej dopasowanych reklam;

·       dane osobowe udostępniane spółce Coca‑Cola przez rozlewnie partnerskie;

·       dane osobowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł;

·       dane osobowe uzyskane od organów ścigania i innych organów rządowych (ale tylko w rzadkich przypadkach).

Możemy powiązać ze sobą dane, które Coca‑Cola posiada na Państwa temat, lub powiązać je z danymi uzyskanymi z zewnętrznych źródeł danych. Wymagamy, aby każdy zewnętrzny dostawca danych potwierdził, że konsumenci zostali poinformowani o udostępnianiu przez niego danych osobowych spółce Coca‑Cola i że udostępnianie to jest zgodne z prawem.

e.  Inne dane zgromadzone za Państwa zgodą

Możemy poprosić Państwa o zgodę na gromadzenie określonych rodzajów danych osobowych, aby mogli Państwo uczestniczyć w nowych działaniach, otrzymywać ekskluzywne treści lub testować nowe funkcje. Zgodnie z niektórymi przepisami dotyczącymi prywatności spółka Coca‑Cola jest zobowiązana do uzyskania zgody przed zgromadzeniem i wykorzystaniem danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w ust. 9.

4. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

Coca‑Cola wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usług, zarządzania naszą działalnością, ochrony użytkowników i egzekwowania naszych praw. 

Wykorzystujemy dane osobowe w celu świadczenia, personalizacji i ulepszania Usług (każdorazowo w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa), w tym w celu:

·       tworzenia i aktualizowania kont użytkowników oraz spełniania ich żądań;

·       scentralizowania danych osobowych konsumentów w bazie danych zarządzanej przez podmiot zewnętrzny w naszym imieniu i dołączenia do nich danych uzyskanych od podmiotów zewnętrznych;

·       wysyłania do użytkowników informacji marketingowych i inne niż marketingowe;

·       umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami, np. w ramach społeczności internetowej;

·       wyświetlania reklam ukierunkowanych (zwanych również reklamami spersonalizowanymi lub opartymi na zainteresowaniach) opartych na informacjach generowanych przez aktywność internetową użytkownika, takich jak odwiedzanie witryn internetowych zawierających reklamy naszych partnerów reklamowych lub pliki cookie, z których niektóre są oparte na geolokalizacji;

·       uzyskania więcej informacji o naszych użytkownikach i polecania treści, które naszym zdaniem zainteresują konkretnych użytkowników:

o   w szczególności wyciągami wnioski na temat użytkowników, korzystając z oprogramowania „data clean room”. Za pomocą oprogramowania „data clean room” przeprowadzamy kwerendy i wyodrębniamy dane wyjściowe i wnioski wyciągnięte z danych przekazywanych przez podmioty zewnętrzne, które również korzystają z oprogramowania. Dane wykorzystywane w oprogramowaniu „data clean room” są udostępniane innym firmom i użytkownikom w formacie, który nie pozwala na bezpośrednie ujawnienie ani udostępnienie danych osobowych; zamiast tego, przed dopasowaniem danych tworzony jest identyfikator, który jest używany do dopasowywania zewnętrznych zbiorów danych do spseudonimizowanych danych osobowych spółki Coca‑Cola. (Wykorzystywanie danych osobowych w celu tworzenia danych pseudonimizowanych obejmuje uprzednie profilowanie zbiorów danych.)  W wyniku procesu dopasowania otrzymujemy zagregowane dane o naszych odbiorcach, które nie pozwalają na uzupełnienie poszczególnych zbiorów danych bez poinformowania Państwa o tym lub w inny sposób uzyskania odrębnej zgody. Udostępnianie danych za pomocą oprogramowania „data clean room” ma na celu znajdowanie odbiorców, poszerzanie grona odbiorców, docieranie do odbiorców i modelowanie podobnej grupy odbiorców;

·       zarządzania promocjami i programami lojalnościowymi;

·       na potrzeby obsługi klienta;

·       umożliwiania płatności;

·       analizy interakcji użytkowników z Usługami i trendów aktywności, co umożliwi nam opracowywanie nowych funkcji i treści, które spełniają oczekiwania naszych konsumentów;

·       poprawy jakości Usług i wygody korzystania z nich;

·       analizy danych, badań, rozwoju produktów i uczenia maszynowego, które umożliwiają nam lepsze zrozumienie naszych konsumentów i oferowanie im innowacji;

·       monitorowania i testowania Usług, w tym rozwiązywania problemów operacyjnych;

·       tworzenia anonimizowanych danych niepodlegających niniejszej Polityce prywatności i wykorzystywanych do ulepszania produktów i usług spółki Coca‑Cola oraz do podobnych celów biznesowych oraz innych celów dozwolonych na mocy postanowień umownych i przepisów prawa;

·       wykrywania oszustw i przypadków niewłaściwego i nieuprawnionego korzystania z Usług oraz zapobiegania im;

·       zarządzania ryzykiem i w podobnych celach administracyjnych, takich jak monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania postanowień umów zawartych z użytkownikami oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa mającymi zastosowanie do spółki Coca‑Cola.

5. CZY COCA-COLA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA DANYCH?

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie gromadzenia danych w celu rozpoznawania Państwa lub Państwa urządzeń podczas korzystania przez Państwa z Usług oraz gromadzenia Państwa danych osobowych.

W niektórych rzadkich przypadkach niektóre witryny internetowe będące częścią Usług mogą zawierać określone informacje o plikach cookie i innych technologiach gromadzenia danych mających zastosowanie do określonych witryn internetowych i konsumentów. Jeśli odwiedzają Państwo witrynę internetową spółki Coca‑Cola zawierającą informacje o plikach cookie, informacja ta ma zastosowanie do tej witryny.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do przeglądarki internetowej albo na dysk twardy komputera albo do których uzyskuje się dostęp z przeglądarki internetowej albo dysku twardego komputera. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny (lokalizacji internetowej), z której pochodzi, „czas trwania” pliku cookie (tj. termin jego wygaśnięcia) oraz unikalny numer wygenerowany losowo albo podobny identyfikator. Plik cookie może również zawierać informacje na temat komputera albo urządzenia, takie jak ustawienia, historia przeglądania i czynności wykonywane podczas korzystania z Usług.

Coca‑Cola używa również „pikseli” (czasami nazywanych sygnałami nawigacyjnymi). Piksele to przezroczyste obrazy, które mogą gromadzić informacje dotyczące otwarcia wiadomości e-mail i korzystania z witryny internetowej w różnych witrynach internetowych i z biegiem czasu.

Pliki cookie, które Coca‑Cola umieszcza w Usługach, nazywane są własnymi plikami cookie. Pliki cookie konfigurowane w Usługach przez jakikolwiek inny podmiot nazywa się plikami cookie podmiotów zewnętrznych. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych umożliwiają korzystanie z funkcji albo funkcjonalności podmiotów zewnętrznych w Usługach, takich jak analizy i automatyzacja marketingu, lub za ich pośrednictwem. Podmioty konfigurujące pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą rozpoznać Państwa urządzenie zarówno podczas korzystania z niego w celu do uzyskania dostępu do Usług, jak również podczas używania go do odwiedzania niektórych innych witryn internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, należy odwiedzić witrynę www.allaboutcookies.org.

Niektóre przeglądarki internetowe (w tym Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) zawierają funkcję „Nie śledź” („Do Not Track”, DNT) lub podobną, która sygnalizuje witrynom, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność i zachowania online były śledzone. Jeśli witryna, która reaguje na określony sygnał DNT, odbierze sygnał DNT, przeglądarka blokuje tę witrynę przed zgromadzeniem określonych informacji z pamięci podręcznej przeglądarki. Nie wszystkie przeglądarki oferują opcję DNT, a sygnały DNT nie są jeszcze ujednolicone. Z tego powodu wielu operatorów witryn internetowych, w tym Coca‑Cola, jeszcze nie reaguje na sygnały DNT.

 

Dlaczego Coca‑Cola wykorzystuje pliki cookie i inne technologie gromadzenia danych?

Niektóre pliki cookie są wymagane do działania Usług. Inne pliki cookie umożliwiają nam śledzenie zainteresowań użytkowników w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych i zwiększania komfortu korzystania z Usług.

Rodzaje plików cookie obsługiwanych za pośrednictwem Usług i powody ich stosowania są następujące:

·       Ściśle niezbędne pliki cookie są wymagane do działania Usług.

·       Pliki cookie poprawiające wydajność lub analityczne służą do gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z Usług, dzięki czemu możemy analizować i ulepszać Usługi. Pliki cookie dotyczące wydajności albo analityczne zazwyczaj pozostają na komputerze po zamknięciu przeglądarki do czasu ich usunięcia.

·       Reklamowe pliki cookie służą do dostosowywania reklam do Państwa potrzeb, pomagając nam wyświetlać reklamy dostosowane do Państwa domniemanych zainteresowań, zapobiegając zbyt częstemu wyświetlaniu tej samej reklamy i zapewniając reklamodawcom prawidłowe wyświetlanie reklam.

·       Pliki cookie związane z mediami społecznościowymi ułatwiają użytkownikom korzystanie z platform mediów społecznościowych. Nie kontrolujemy plików cookie związanych z mediami społecznościowymi i nie pozwalają nam one uzyskać dostępu do Państwa kont w mediach społecznościowych bez Państwa zgody. Informacje na temat wykorzystywanych plików cookie można znaleźć w polityce prywatności odnośnej platformy mediów społecznościowych.

Technologia gromadzenia danych umożliwia spółce Coca‑Cola monitorowanie wzorców ruchu pomiędzy witrynami internetowymi, dostarczanie plików cookie lub komunikowanie się z nimi, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy odwiedzają Usługi po obejrzeniu naszej reklamy online wyświetlanej w zewnętrznej witrynie internetowej, poprawić wydajność Usług oraz zmierzyć skuteczność naszych kampanii marketingowych prowadzonych pocztą elektroniczną. W Polityce plików cookie Coca‑Cola (dostępna w niektórych jurysdykcjach) opisano sposób korzystania przez spółkę Coca‑Cola z technologii gromadzenia danych.

Produkty Google

Tam, gdzie zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, Usługi wykorzystują Google Analytics do wyświetlania reklam ukierunkowanych (co Google czasami określa mianem „remarketingu”). Google używa plików cookie, które rozpoznaje, gdy konsumenci odwiedzają różne witryny internetowe. Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie Google pomagają spółce Coca‑Cola analizować sposób korzystania z Usług oraz, w przypadku niektórych Usług i niektórych jurysdykcji, personalizować informacje marketingowe i reklamy cyfrowe.

W Usługach są też osadzone w ramkach materiały wideo z serwisu YouTube (spółki należącej do Google). Oznacza to, że po kliknięciu przycisku odtwarzania materiału wideo YouTube w Usługach zostanie nawiązane połączenie między Usługami a serwerami YouTube. Następnie do kodu Usług wstawiane jest łącze HTML przekazane przez YouTube w celu utworzenia ramki odtwarzania. Materiał wideo przechowywany na serwerach YouTube jest następnie odtwarzany w ramce w Usługach. YouTube otrzymuje również następujące informacje oznaczające, że obecnie korzystają Państwo z Usług: adres IP, informacje na temat przeglądarki, systemu operacyjnego i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystają, adres URL bieżącej strony internetowej, wcześniej odwiedzane witryny internetowe, jeśli skorzystali Państwo z łącza, oraz oglądane materiały wideo. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, informacje te mogą zostać powiązane z Państwa profilem użytkownika YouTube. Mogą Państwo zapobiec temu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed skorzystaniem z Usług i usuwając odpowiednie pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google [link tohttps://policies.google.com/privacy].

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google do celów reklamowych można znaleźć na stronie Google Reklamy [link to https://policies.google.com/technologies/ads].

Aby uniemożliwić Google Analytics korzystanie z Państwa danych, mogą Państwo zainstalować wtyczkę Google do przeglądarki umożliwiającą rezygnację z plików cookie [link to https://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

 

Aby zrezygnować z reklam w Google dostosowanych do Państwa zainteresowań, należy skorzystać z ustawień reklam Google  [link to https://adssettings.google.com/]

Jeśli znajdują się Państwo na terenie EOG, Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii, należy pamiętać w szczególności, że w przypadku zezwolenia na pliki cookie Google w Centrum preferencji prywatności Coca‑Cola, informacje generowane przez te pliki cookie dotyczące korzystania z Usług są przesyłane do Stanów Zjednoczonych i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Coca‑Cola wykorzystała narzędzia technologiczne, w tym narzędzie Google do anonimizacji adresów IP, aby usunąć ostatnią część adresu IP przed przekazaniem danych przez Google do Stanów Zjednoczonych, a także narzędzia Google do dezaktywacji udostępniania danych i sygnałów Google oraz ustawień identyfikatora użytkownika w Google Analytics w niektórych systemach prawnych. Google nie będzie łączyć adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi gromadzonymi przez Google.

W imieniu Coca‑Cola Google będzie wykorzystywać dane opisane powyżej do sporządzania sprawozdań, które pomogą Coca‑Cola w prowadzeniu działalności i świadczeniu Usług.

Produkty Meta

Niektóre części Usług korzystają z produktów i funkcji oferowanych przez aplikacje Facebook, Instagram oraz Messenger i Facebook (Produkty Meta). Produkty Meta wykorzystują tagi, piksele (Meta Pixel) oraz inne unikalne kody śledzące i technologie, które gromadzą informacje o użytkowniku (w tym dane osobowe) pochodzące z Usług. Facebook śledzi interakcje użytkowników z Usługami po kliknięciu przez użytkownika reklamy umieszczonej na Facebooku lub w innych usługach świadczonych przez Meta (co jest zwane konwersją) i pozwala Coca‑Cola dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób użytkownicy angażują się w reklamy i podobne informacje.  Produkty Meta wykorzystują zgromadzone dane do własnych celów Meta, w tym do ulepszania Produktów Meta. Meta może przekazywać dane gromadzone w ramach Usług do USA i innych krajów, w których użytkownik może mieć mniej praw dotyczących danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Produkty Meta gromadzą, wykorzystują i przetwarzają dane osobowe oraz w jaki sposób można zarządzać danymi osobowymi albo usuwać je, proszę zapoznać się z Polityką prywatności Produktów Meta pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Państwa decyzje dotyczące plików cookie

Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie albo wskazywała, kiedy następuje skonfigurowanie pliku cookie. (Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, ale pozwala je wyłączyć, jednak należy pamiętać, że niektóre funkcje Usług mogą nie działać prawidłowo bez plików cookie.)

Jak wspomniano powyżej, Google opracowało wtyczkę do przeglądarki umożliwiający rezygnację z plików cookie używanych w Google Analytics. Można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej tutaj [link to https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]. Użytkownik może odmówić zgody na stosowanie tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Więcej na temat przeglądania i zarządzania informacjami w Produktach Meta można znaleźć tutaj.

W niektórych systemach prawnych, w których dostępne są Usługi, obowiązują również zasady dotyczące plików cookie, które są odrębne i uzupełniają niniejszą Politykę prywatności oraz narzędzia do zarządzania plikami cookie. Szczegółowe informacje dostępne są w punkcie 9. 

6. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE?

Coca‑Cola udostępnia dane osobowe osobom fizycznym i przedsiębiorstwom, które pomagają w świadczeniu Usług i prowadzeniu naszej działalności oraz gdy jest to prawnie dozwolone albo wymagane. Udostępniamy również dane osobowe, gdy użytkownik zażąda ich udostępnienia. Wymagamy, aby odbiorcy otrzymujący od nas dane osobowe przestrzegali niniejszej Polityki prywatności, chyba że i dopóki użytkownicy nie zostaną poinformowani, że obowiązywać będzie inna polityka prywatności lub informacja o ochronie prywatności.

Coca‑Cola udostępnia dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, księgowi, ubezpieczyciele oraz eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i kryminalistyki;
 • dostawcy usług marketingowych, którzy pomagają promować Usługi (na przykład poprzez marketing e-mailowy) i od czasu do czasu uzupełniają dane osobowe, które już posiadamy. Na przykład Meta otrzymuje i wykorzystuje pewne dane związane z korzystaniem z Usług, aby pomóc nam w dostarczaniu spersonalizowanych reklam na swojej platformie i ocenie skuteczności tej reklamy;
 • usługodawcy, aby umożliwić im świadczenie usług w naszym imieniu, w tym w zakresie analizy danych, bezpieczeństwa danych, działalności operacyjnej e-commerce, realizacji ankiet, badań, zarządzania promocjami, ofertami i programami lojalnościowymi oraz w inny sposób, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności. niektórzy z tych usługodawców mają obowiązki o zasięgu globalnym;
 • na potrzeby strategicznych partnerstw, takich jak partnerstwa z ligami sportowymi i producentami oraz innymi dostawcami ofert uzupełniających;
 • za pośrednictwem oprogramowania „data clean room” zgodnie z opisem podanym w ust. 4. Udostępnianie danych za pomocą oprogramowania „data clean room” ma na celu znajdowanie odbiorców, poszerzanie grona odbiorców, docieranie do odbiorców i modelowanie podobnej grupy odbiorców.
 • Usługodawcy przechowywania w chmurze.
 • Potencjalnym albo faktycznym nabywcom bądź inwestorom oraz ich profesjonalnym doradcom w związku z jakąkolwiek faktyczną albo proponowaną fuzją, przejęciem bądź inwestycją w całość albo część naszej działalności. Dołożymy wszelkich starań, aby warunki niniejszej Polityki prywatności miały zastosowanie do danych osobowych po przeprowadzeniu transakcji albo aby użytkownicy otrzymali z wyprzedzeniem powiadomienie o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jednostki stowarzyszone Coca‑Cola i rozlewnie partnerskie.
 • Właściwym organom ścigania, rządowym organom regulacyjnym i sądom, gdy uznamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w celu przestrzegania przepisów prawa, (ii) w celu wykonania, ustalenia albo obrony praw bądź (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkowników, partnerów biznesowych, usługodawców albo innych osób trzecich;
 • Innym podmiotom zewnętrznym za Państwa zgodą.

 

Jeśli udostępniamy dane osobowe, wymagamy, aby odbiorcy przetwarzali dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz naszymi wymogami dotyczącymi poufności i bezpieczeństwa.

7. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA CHRONI DANE OSOBOWE?

Coca‑Cola dba o zabezpieczenie i ochronę powierzonych nam danych osobowych. Stosujemy różne środki, aby chronić dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.

Coca‑Cola stosuje zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Nasze zabezpieczenia mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania Państwa danych osobowych i obejmują (w stosownych przypadkach) środki mające na celu zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania oraz procedurę regularnego testowania, oceny i sprawdzania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Coca‑Cola nie może jednak w pełni wyeliminować zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Mają Państwo obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich danych uwierzytelniających. Coca‑Cola będzie traktować dostęp uzyskiwany do Usług za pomocą Państwa danych logowania do konta jako upoważniony przez Państwa.

Coca‑Cola może zawiesić możliwość korzystania z całości albo części Usług bez powiadomienia, jeśli będziemy podejrzewać albo wykryjemy jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa. Jeśli uważają Państwo, że informacje przekazane spółce Coca‑Cola albo na Państwa konto nie są już bezpieczne, prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym pod adresem Privacy@coca-cola.com.

Jeśli dowiemy się o naruszeniu, które ma wpływ na bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, powiadomimy Państwa zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, Coca‑Cola przekaże Państwu to powiadomienie, korzystając z adresu e-mail powiązanego z kontem albo innej dozwolonej metody powiązanej z Państwa kontem.

NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG – W TYM SCRAPING – JEST ZABRONIONY I MOŻE PROWADZIĆ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO.

8. JAK DŁUGO COCA-COLA PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak długo konto użytkownika jest aktywne, a w innych przypadkach tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej. Dane osobowe przechowujemy również tak długo, jak jest to konieczne w celu wywiązywania się ze zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania postanowień zawartych przez nas umów. 

Naszym celem jest zapewnienie dokładności i aktualności Państwa danych osobowych. Przechowujemy dane osobowe przetwarzane przez nas na mocy Polityki prywatności, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.  Przy określaniu okresu przechowywania bierzemy pod uwagę różne kryteria, takie jak rodzaj produktów i usług zamawianych przez Państwa albo świadczonych na Państwa rzecz, charakter i czas trwania naszej relacji z Państwem oraz obowiązkowe okresy przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pod koniec odpowiedniego okresu przechowywania usuwamy albo anonimizujemy dane osobowe albo, jeśli nie możemy usunąć bądź zanonimizować danych osobowych, wydzielamy i bezpiecznie przechowujemy dane osobowe, dopóki usunięcie albo zanonimizowanie nie będzie możliwe.

Po zanonimizowaniu dane osobowe tracą właściwości decydujące dla uznania ich za dane osobowe. Używamy zanonimizowanych danych z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i umów.

9. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?

Mogą Państwo dokonywać określonych wyborów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Coca‑Cola. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw do ochrony prywatności, kontaktując się z Coca‑Cola w sposób opisany w niniejszym ust. 9 albo korzystając z różnych narzędzi dostępnych w przeglądarce bądź udostępnionych przez Coca‑Cola. W niektórych przypadkach możliwość dostępu do swoich danych osobowych albo ich kontrolowania jest ograniczona przez obowiązujące przepisy prawa.

Preferencje dotyczące urządzeń mobilnych

Mobilne systemy operacyjne i platformy aplikacji (np. Google Play, App Store) mają ustawienia uprawnień dla określonych typów danych z urządzeń mobilnych i powiadomień, takich jak dostęp do kontaktów, usług geolokalizacyjnych i powiadomień push. Można użyć ustawień na swoim urządzeniu mobilnym, aby wyrazić zgodę albo odmówić gromadzenia określonych informacji lub zgody na stosowanie powiadomień push. Niektóre aplikacje mogą również mieć ustawienia, które umożliwiają zmianę uprawnień i powiadomień push. W przypadku niektórych aplikacji zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych aspektów aplikacji.

Gromadzenie danych przez aplikację można zatrzymać odinstalowując ją. W przypadku odinstalowania Aplikacji należy rozważyć również sprawdzenie ustawień systemu operacyjnego, aby potwierdzić, że unikalny identyfikator i inne dane dotyczące działań powiązanych z korzystaniem z aplikacji zostały usunięte z urządzenia mobilnego.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych od Coca‑Cola

Aby przestać otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail od Coca‑Cola, należy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” znajdujące się w dolnej części wiadomości e-mail. Po Państwa rezygnacji nadal możemy wysyłać wiadomości inne niż promocyjne, takie jak rachunki za zakupy albo informacje administracyjne dotyczące konta.

Ustawienia konta mogą również umożliwiać zmianę preferencji powiadomień, takich jak powiadomienia push z aplikacji.

Aby przestać otrzymywać promocyjne wiadomości tekstowe (SMS albo MMS), należy wysłać wiadomość tekstową z informacją, że chcą Państwo przestać otrzymywać od nas promocyjne wiadomości tekstowe – na przykład wysyłając słowo „Stop”. Można również poinformować nas o tym w sposób opisany poniżej w części „Kontakt”. Należy określić rodzaje wiadomości, których nie chcą już Państwo otrzymywać, wraz z odpowiednim numerem telefonu, adresem lub adresem e-mail. Jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, wciąż możemy wysyłać Państwu ważne wiadomości administracyjne, takie jak wiadomości e-mail dotyczące Państwa rozliczeń albo zakupów

INFORMACJE O PRAWACH DO PRYWATNOŚCI I MOŻLIWOŚCIACH WYBORU PRZYSŁUGUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMACH PRAWNYCH PODANO W UST. 13 [ADD LINK] NA KOŃCU NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ODPOWIEDNIMI USTĘPAMI.

JEŚLI UŻYTKOWNIK ZNAJDUJE SIĘ W SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI OFERUJĄCE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI POD ADRESEM PRIVACY@COCA-COLA.COM. Szanujemy Państwa prawa do prywatności i dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa żądania.

10. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA CHRONI PRYWATNOŚĆ DZIECI?

Niektóre Usługi mają ograniczenia wiekowe, co oznacza, że możemy zadawać pytania w celu zweryfikowania Państwa wieku, zanim zezwolimy Państwu na korzystanie z tych Usług.

Zgodnie z naszą Polityką odpowiedzialnego marketingu, Coca‑Cola nie kieruje działań marketingowych dotyczących naszych produktów do dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli użytkownik dowiedział się, że dziecko poniżej 13. roku życia albo w wieku określonym przez przepisy prawa miejscowego przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców albo w sposób inny niż dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa, należy skontaktować się z naszym Biurem ds. Prywatności pod adresem privacy@coca-cola.com. Gdy tylko się o tym dowiemy, podejmiemy kroki w celu usunięcia danych osobowych dziecka, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

11. CZY COCA-COLA PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE DO INNYCH KRAJÓW?

Coca‑Cola może przekazywać dane osobowe za granicę do dowolnego miejsca, w którym prowadzimy działalność my, nasi dostawcy i partnerzy biznesowi. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tych miejscach mogą różnić się od tych w miejscu zamieszkania (a w niektórych przypadkach mogą być mniej rygorystyczne). 

W przypadku przekazywania przez nas albo w naszym imieniu Państwa danych osobowych za granicę stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej Informacja o ochronie prywatności oraz obowiązującego prawa. Zabezpieczenia te obejmują zobowiązanie się do przestrzegania standardowych klauzul umownych albo wzorów umów dotyczących przekazywania danych osobowych między jednostkami stowarzyszonymi Coca‑Cola i pomiędzy naszymi dostawcami oraz partnerami. Po wejściu w życie umowy te wymagają od naszych jednostek stowarzyszonych, dostawców i partnerów objęcia danych osobowych ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności.

Proszę zapoznać się również z naszą Polityką prywatności dotyczącą programu Ramy ochrony danych (Data Privacy Framework, DPF), która opisuje, w jaki sposób Coca‑Cola przetwarza dane osobowe, które Coca‑Cola otrzymuje w USA z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w oparciu o ramy ochrony danych UE-USA, aneks do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz ramy ochrony danych Szwajcaria-USA, zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu USA (zwane łącznie Ramami DPF). Jeśli warunki niniejszej Polityki prywatności i Polityki prywatności DPF są sprzeczne, wówczas Polityka prywatności DPF ma zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych, które Coca‑Cola otrzymuje w USA zgodnie z Ramami DPF. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Ramy ochrony danych i zapoznać się z naszą certyfikacją, należy odwiedzić witrynę https://www.dataprivacyframework.gov/.

Aby uzyskać informacje na temat naszych standardowych klauzul umownych albo innych zabezpieczeń dotyczących transgranicznego przekazywania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem privacy@coca-cola.com.

12. KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA ZMIENIONA?

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności w odpowiedzi na zachodzące zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny lub rozwój działalności. Najbardziej aktualna wersja jest zawsze dostępna za pośrednictwem Usług.

Po zaktualizowaniu niniejszej Polityki prywatności opublikujemy zaktualizowaną wersję i zmienimy powyższą Datę wejścia w życie. Podejmiemy również odpowiednie działania, aby poinformować Państwa z wyprzedzeniem o istotnych zmianach, które naszym zdaniem wpływają na Państwa prawa do prywatności, aby mieli Państwo możliwość zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności przed jej wejściem w życie. Jeśli na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności wymagana jest Państwa zgoda, uzyskamy Państwa zgodę na wprowadzenie zmian, zanim zmieniona Polityka prywatności będzie miała zastosowanie w Państwa przypadku. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z jej zaktualizowaną wersją.

13. PRAWA I WYBORY W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMACH PRAWNYCH

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW EOG, SZWAJCARII I WIELKIEJ BRYTANII

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem z Usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii jest NV Coca‑Cola Services SA, spółka z siedzibą pod adresem Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruksela. 

Przetwarzanie

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Coca‑Cola zostało opisane powyżej w niniejszej Polityce prywatności, w tym:

·       Gromadzone dane osobowe i powody ich gromadzenia (ust. 2)

·       W jaki sposób Coca‑Cola wykorzystuje (ust. 4) i udostępnia Państwa dane osobowe (ust. 6)

·       Jak długo Coca‑Cola przechowuje Państwa dane osobowe (ust. 8)

Podstawy prawne przetwarzania przez Coca‑Cola

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez Coca‑Cola zależą od kontekstu, w którym dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zasadniczo gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy (i) Coca‑Cola potrzebuje danych osobowych do wykonania umowy zawartej z Państwem (takich jak nasz regulamin korzystania), w którym to przypadku poinformujemy Państwa, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są możliwe konsekwencje ich niepodania;

(ii) gdy uzyskamy na to zgodę (którą to zgodę można wycofać w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej); albo

(iii) gdy przetwarzanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie biznesowym, w stosunku do którego ochrona prywatności inne podstawowe prawa i wolności użytkowników nie mają charakteru nadrzędnego (na przykład gdy przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania nieuczciwemu korzystaniu z Usług);

(iv) jeśli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (albo prawnie uzasadnionym interesem jakiejkolwiek osoby trzeciej), interes ten polega na świadczeniu Usług i komunikowaniu się z Państwem w sprawie Usług oraz na odpowiadaniu na zapytania, ulepszaniu Usług, doradzaniu użytkownikom w zakresie nowych funkcji albo konserwacji albo podejmowaniu działań marketingowych i podobnych interesów handlowych w celu udostępnienia Państwu Usług. Możemy mieć inny prawnie uzasadniony interes i w stosownych przypadkach w odpowiednim momencie wyjaśnimy nasz prawnie uzasadniony interes.

W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkowników. W przypadku żądania podania danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego wyjaśnimy to w odpowiednim momencie i poinformujemy Państwa, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe oraz z jakimi konsekwencjami może się wiązać ich niepodanie.

W przypadku pytań dotyczących podstawy prawnej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych albo jeśli chcą Państwo zasięgnąć dalszych informacji, prosimy o kontakt pod adresem privacy@coca-cola.com.

Polityka dotycząca plików cookie

W EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii Coca‑Cola stosuje politykę plików cookie odrębną od niniejszej Polityki prywatności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Coca‑Cola, z której Państwo korzystają.

Prawa Osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym w RODO przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych:

·       Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych

·       Prawo do sprostowania danych (tj. korekty, aktualizacji)

·       Prawo do usunięcia danych

·       Prawo do ograniczenia przetwarzania

·       Prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania elektronicznej kopii danych osobowych użytkownika w celu przekazania ich innemu przedsiębiorstwu)

·       Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować, zablokować, ograniczyć, wyrazić sprzeciw albo usunąć dane osobowe przekazane wcześniej do Coca‑Cola albo jeżeli chcą Państwo otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przesłania ich do innej spółki (w przypadku gdy to prawo do przenoszenia przysługuje Państwu na mocy przepisów prawa), należy przesłać nam swoje żądanie w następujący sposób:

·       Proszę wypełnić formularz One Trust dostępny tutaj: privacyportal

·       Pocztą na ten adres: Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, Londyn E14 1RP

·       Nasz inspektor ochrony danych w UE jest dostępny pod adresem: dpo-europe@coca-cola.com.

W swoim żądaniu należy jasno określić, jakie dane osobowe chcieliby Państwo zmienić, czy chcieliby Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, czy też chcieliby Państwo nałożyć inne ograniczenia na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych. W celu zapewnienia Państwa ochrony, przed spełnieniem żądania weryfikujemy Państwa tożsamość i miejsce zamieszkania. Spełnimy Państwa żądanie tak szybko, jak będzie to w praktyce możliwe, i w terminach wymaganych przepisami obowiązującego prawa.

Proszę zapoznać się również z naszą Polityką prywatności dotyczącą programu Ramy ochrony danych [LINK], [NÖ1] która opisuje, w jaki sposób Coca‑Cola przetwarza dane osobowe, które Coca‑Cola otrzymuje w USA z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w oparciu o ramy ochrony danych UE-USA, aneks do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz ramy ochrony danych Szwajcaria-USA, zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu USA (zwane łącznie Ramami DPF). Jeśli postanowienia niniejszej Polityki prywatności i Polityki prywatności DPF są sprzeczne, wówczas Polityka prywatności DPF ma zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych, które Coca‑Cola otrzymuje w USA zgodnie z Ramami DPF. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Ramy ochrony danych i zapoznać się z naszą certyfikacją, należy odwiedzić witrynę https://www.dataprivacyframework.gov/.

Należy pamiętać, że często musimy przechowywać określone dane osobowe w celach dokumentacyjnych lub w celu zakończenia transakcji, którą Państwo rozpoczęli przed przesłaniem żądania (np. w przypadku dokonania zakupu albo wzięcia udziału w promocji mogą Państwo nie mieć możliwości zmiany albo usunięcia podanych danych osobowych przed zakończeniem zakupu albo promocji). Możemy również nie móc usunąć określonych danych osobowych ze względów prawnych.

Jak skontaktować się z organami ochrony danych

Organy ochrony danych UE

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe do właściwego organu UE ds. ochrony danych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

 

Szwajcarski organ ds. ochrony danych

Biuro Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC)

Feldeggweg 1

CH - 3003 Berno

Tel.: 41 (0)58 462 43 95 (pon.-pt., 10:00-12:00)

Telefaks: 41 (0)58 465 99 96

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

 

Brytyjski organ ds. ochrony danych

Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO)

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF

Telefon: 0303 123 1113

Faks: 01625 524510

https://ico.org.uk/global/contact-us/

14. RAMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UE-USA

Spółka Coca‑Cola („Coca‑Cola” albo „my”) przestrzega ram ochrony danych osobowych UE-USA (Data Privacy Framework, DPF), aneksu do ram ochrony danych osobowych UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz ram ochrony danych osobowych Szwajcaria-USA (Data Privacy Framework, DPF) określonych przez Departament Handlu USA. 

Spółka Coca‑Cola poświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad programu Ramy ochrony prywatności UE-USA (Zasady DPF UE-USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymywanych z Unii Europejskiej (UE) w oparciu o DPF UE-USA oraz z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) w oparciu o aneks DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii. Coca‑Cola poświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad ramowych dotyczących prywatności danych Szwajcarii i USA (Zasady DPF Szwajcaria-USA) dotyczących przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Szwajcarii w oparciu o DPF Szwajcaria-USA. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i Zasadami DPF UE-USA lub Szwajcaria-USA, Zasady te mają znaczenie nadrzędne. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Ramy ochrony danych i zapoznać się z naszą certyfikacją, należy odwiedzić witrynę https://www.dataprivacyframework.gov.

(Uwaga: Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki DPF porozumienie DPF Szwajcaria-USA oczekuje na finalizację. Więcej informacji można znaleźć tutaj [link tohttps://www.dataprivacyframework.gov/s/european-individuals].)

 

DEFINICJE

W niniejszej Polityce prywatności spółki Coca‑Cola dotyczącej programu Ramy ochrony danych (Polityka DFP) poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

·       Pełnomocnik oznacza każdą osobę trzecią, która gromadzi albo wykorzystuje Dane Osobowe zgodnie z instrukcjami Coca‑Cola i wyłącznie dla niej albo której Coca‑Cola ujawnia Dane Osobowe do wykorzystania w imieniu Coca‑Cola.

·       Osoba, której dane dotyczą (albo Państwo) oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są objęte niniejszą Polityką DPF.

·       Administrator oznacza osobę albo organizację, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi określa cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych.

·       Zasady DPF oznaczają zasady DPF UE-USA (zdefiniowane powyżej) oraz Zasady DPF Szwajcaria-USA (zdefiniowane powyżej), zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu USA tutaj. [link to https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/My-Rights-under-the-Data-Privacy-Framework-DPF-Program-dpf ]

·       Program DPF oznacza łącznie DPF UE-USA, aneks DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii i DPF Szwajcaria-USA.

·       Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, w tym wrażliwe dane osobowe, odnoszące się do zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które Coca‑Cola otrzymuje w USA z EOG, Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii/Gibraltaru i które zostały zarejestrowane w dowolnej formie.

o   Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

·       Przetwarzanie oznacza każdą operację albo zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany albo niezautomatyzowany, takie jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie albo modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie bądź rozpowszechnianie oraz usuwanie albo niszczenie.

·       Wrażliwe dane osobowe oznaczają dane osobowe określające stan zdrowia albo schorzenia, pochodzenie rasowe albo etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, informacje dotyczące życia seksualnego danej osoby oraz wszelkie dane osobowe otrzymane przez Coca‑Cola od osoby trzeciej, które osoba trzecia identyfikuje i traktuje jako wrażliwe.

 

KIEDY NINIEJSZA POLITYKA DPF MA ZASTOSOWANIE

Niniejsza Polityka DPF ma zastosowanie do danych osobowych przekazywanych z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, które są państwami członkowskimi UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), Wielkiej Brytanii (UK) i Szwajcarii do Coca‑Cola w USA w oparciu o DPF UE-USA, aneks do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii albo DPF Szwajcaria-USA.

Dane osobowe, które Coca‑Cola przetwarza zgodnie z programem DPF, są objęte innymi wymogami i polityką prywatności Coca‑Cola (łącznie zwane Polityką prywatności Coca‑Cola), takimi jak:

·       Dane osobowe przetwarzane na temat użytkowników witryn internetowych Coca‑Cola, aplikacji mobilnych, widżetów i innych usług online i offline (łącznie zwanych Usługami) podlegają Polityce prywatności Coca‑Cola (dostępnej pod adresem https://www.coca-cola.com/gb/en/legal/privacy-policy dla Wielkiej Brytanii, a w przypadku EOG i Szwajcarii, wybierając odpowiedni kraj tutaj [łącze https://www.coca-cola.com/country-selector]) albo, w przypadku niektórych Usług, polityce prywatności, informacji albo oświadczeniu załączonym albo opublikowanym w tych Usługach.

·       Dane osobowe dotyczące zewnętrznych kandydatów do pracy opisano w Informacji o ochronie prywatności dla kandydatów Coca‑Cola [link to https://www.coca-colacompany.com/content/dam/company/us/en/policies/pdf/employment/coca-cola-applicant-privacy-notice-Oct2023.pdf] dotyczy Danych osobowych gromadzonych od kandydatów albo na ich temat.

·       Dane osobowe dotyczące obecnych albo byłych pracowników Coca‑Cola, stażystów, wykonawców i pracowników tymczasowych podlegają Informacjom o ochronie prywatności dla pracowników Coca‑Cola oraz Polityce DPF Coca‑Cola dotyczącej danych HR, które są dostępne w KO Connect (intranecie Coca‑Cola).

Niniejsza Polityka DPF nie ma zastosowania do danych osobowych przekazywanych na mocy standardowych klauzul umownych ani żadnych zatwierdzonych odstępstw od ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Wielkiej Brytanii albo szwajcarskiej federalnej ustawy o ochronie danych.  Choć Program DPF jest autoryzowanym międzynarodowym mechanizmem przekazywania, umożliwiającym Coca‑Cola otrzymywanie Danych osobowych Osób, których dane dotyczą w USA, obowiązki Coca‑Cola i prawa Osoby, której dane dotyczą w ramach Programu DPF są odrębne od tych wynikających z europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz szwajcarskiej federalnej ustawy o ochronie danych.

 

ZOBOWIĄZANIE COCA-COLI DO PRZESTRZEGANIA ZASAD DPF

Coca‑Cola zobowiązuje się do stosowania Zasad DPF w odniesieniu do wszystkich danych osobowych, które Coca‑Cola w USA otrzymuje z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w oparciu o program DPF. Przestrzeganie przez Coca‑Cola niniejszej Polityki DPF może być ograniczone do zakresu wymaganego do wypełnienia zobowiązań prawnych, regulacyjnych, rządowych albo dotyczących bezpieczeństwa narodowego Coca‑Cola.

Zasady DPF

Zasady DPF są następujące: 1. Powiadomienie; 2. Wybór;3. Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie; 4. Bezpieczeństwo;

5. Integralność danych i ograniczenie celu; 6. Dostęp; i 7. Ochrona prawna, egzekwowanie prawa i odpowiedzialność.

 

1. Zasada powiadamiania

Coca‑Cola powiadamia osoby, których dane dotyczą, o swoich praktykach przetwarzania danych osobowych otrzymanych przez Coca‑Cola w USA z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w oparciu o program DPF za pośrednictwem polityki prywatności Coca‑Cola i niniejszej polityki DPF, w tym:

·       rodzaje Danych osobowych, które gromadzi na ich temat;

·       cele, w jakich przetwarza Dane osobowe (patrz również ust. 5. poniżej);

·       rodzaje Pełnomocników i innych podmiotów zewnętrznych, którym Coca‑Cola ujawnia Dane osobowe, oraz cele takiego ujawnienia (zob. również ust. 3. poniżej);

·       prawa Osób, których dane dotyczą, do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych (patrz ust. 6 poniżej);

·       możliwości, jakie Coca‑Cola oferuje osobom, których dane dotyczą, w zakresie ograniczenia wykorzystywania i ujawniania ich danych osobowych (patrz również ust. 2. poniżej);

·       w jaki sposób egzekwowane są zobowiązania Coca‑Cola wynikające z Programu DPF, w tym wyznaczony przez Coca‑Cola niezależny mechanizm rozstrzygania sporów w celu rozpatrywania skarg i zapewnienia odpowiedniego nieodpłatnego środka odwoławczego, możliwość, pod pewnymi warunkami, powołania się na wiążący arbitraż (zob. również ust. 7 poniżej);

·       odpowiedzialność Coca‑Cola w przypadku dalszego przekazywania danych osobom trzecim (patrz również ust. 3. poniżej);

·       sposób kontaktu ze spółką Coca‑Cola dla Osób, których dane dotyczą, w przypadku pytań albo skarg.

Spółka Coca‑Cola nie jest zobowiązana do stosowania zasady powiadamiania ani zasad wyboru albo odpowiedzialności za dalsze przekazywanie (zob. ust. 2. i 3. poniżej) w odniesieniu do informacji zawartych w rejestrze publicznym (tj. rejestrów przechowywanych przez agencje rządowe albo podmioty na dowolnym poziomie, które są ogólnie dostępne dla ogółu społeczeństwa) albo informacji, które są już publicznie dostępne, o ile informacje te nie są łączone z informacjami niepublicznymi, a w przypadku informacji zawartych w rejestrze publicznym przestrzegane są wszelkie warunki uzyskania dostępu do takich informacji obowiązujące w danym systemie prawnym.

2. Zasada wyboru

Coca‑Cola zapewnia Osobom, których dane dotyczą, wybór dotyczący ich Danych osobowych, zanim Coca‑Cola wykorzysta Dane osobowe objęte niniejszą Polityką DPF w nowym celu, który znacznie różni się od celu, w jakim Dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone albo zostały następnie zatwierdzone, albo przed ujawnieniem ich osobie trzeciej niebędącej Pełnomocnikiem, która nie została wcześniej upoważniona.

Coca‑Cola uzyska aktywną zgodę (tj. zgodę) od Osób, których dane dotyczą, przed ujawnieniem Wrażliwych danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu.

Coca‑Cola uzyska wyraźną zgodę Osoby, której dane dotyczą (tj. wyrazi zgodę), zanim Wrażliwe dane osobowe objęte niniejszą Polityką DPF zostaną (i) ujawnione osobie trzeciej albo (ii) wykorzystane w nowym celu, który różni się od celu, w którym Dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone albo zostały następnie zatwierdzone przez Osobę, której dane dotyczą.Zgodnie z Zasadami DPF Coca‑Cola nie jest zobowiązana do zapewnienia wyboru w przypadku ujawnienia osobie trzeciej, która działa jako Pełnomocnik, jeśli Coca‑Cola zawrze pisemną umowę z Pełnomocnikiem (patrz ust. 3. poniżej).

Aby zrezygnować z wykorzystywania albo ujawniania Danych osobowych bądź Wrażliwych danych osobowych, należy skontaktować się z Coca-Colą w następujący sposób:

·       Wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@coca-cola.com

·       Wypełniając formularz dostępny tutaj [link to https://privacyportal.onetrust.com/webform/e3ab7adf-beb9-4769-844e-c1ec4e6d17bb/e0113868-a202-4843-8f48-8661d970b17f ]

·       Wysyłając wiadomość do Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, London E14 1RP

 

Coca‑Cola może skontaktować się z Osobą, której dane dotyczą, w celu zażądania przekazania zakresu informacji wystarczającego do tego, aby umożliwić Coca‑Cola potwierdzenie tożsamości Osoby, której dane dotyczą, składającej wniosek o rezygnację.  Coca‑Cola może wykorzystywać informacje do określonych celów marketingu bezpośredniego, gdy ze względów praktycznych niewykonalne jest, aby zapewnić osobie, której dane dotyczą, możliwość rezygnacji przed wykorzystaniem danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy Coca‑Cola niezwłocznie zaoferuje osobie, której dane dotyczą, możliwość odmowy (bez ponoszenia kosztów) otrzymywania dalszej bezpośredniej komunikacji marketingowej w tym samym czasie (i na żądanie w dowolnym momencie), a Coca‑Cola wykona żądania osoby, której dane dotyczą.

 

3. Zasada odpowiedzialności za dalsze przekazywanie

Coca‑Cola oferuje Osobom, których dane dotyczą, możliwość wyboru (tj. rezygnacji), czy ich Dane osobowe są (i) ujawniane osobie trzeciej albo (ii) wykorzystywane w celu, który istotnie różni się od celów, dla których Dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone albo na które później udzielono zgody.

Przekazywanie danych Administratorom danych: Coca‑Cola przekaże Dane osobowe objęte niniejszą Polityką DPF podmiotowi zewnętrznemu działającemu jako Administrator danych zgodnie z odpowiednimi Politykami prywatności Coca‑Cola przekazanymi każdej zainteresowanej Osobie, której dane dotyczą, oraz zgodą Osoby, której dane dotyczą, udzieloną na rzecz Coca‑Cola.

Coca‑Cola dokona również tych transferów tylko wtedy, gdy Administrator wyrazi zgodę na piśmie, że (i) będzie przetwarzał Dane osobowe w ograniczonych i określonych celach zgodnych ze zgodą udzieloną przez Osoby, których dane dotyczą, (ii) zapewni co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany przez Zasady DPF i powiadomi nas, jeśli stwierdzi, że nie może tego zrobić; oraz (iii) zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych albo podejmie inne uzasadnione i odpowiednie kroki w celu naprawienia sposobu Przetwarzania, jeśli dokona takiego ustalenia.

Coca‑Cola podejmie uzasadnione i odpowiednie kroki, aby zapobiec, zatrzymać bądź naprawić Przetwarzanie, jeśli Coca‑Cola dowie się, że Administrator przetwarza dane osobowe objęte niniejszą Polityką DPF niezgodnie z Zasadami DPF. 

Przekazywanie danych Pełnomocnikom: Coca‑Cola przekaże każdemu Pełnomocnikowi wyłącznie Dane osobowe potrzebne mu do świadczenia usług albo dostarczania produktów zgodnie z instrukcjami Coca‑Cola.

Coca‑Cola będzie wymagać, aby każdy Pełnomocnik:

·       przetwarzał Dane osobowe wyłącznie w ograniczonych i określonych celach zgodnie z instrukcjami Coca‑Cola;

·       zapewnił co najmniej taki sam poziom ochrony prywatności, jaki jest wymagany na mocy Zasad DPF;

·       podjął uzasadnione i odpowiednie kroki, aby zapewnić, że Pełnomocnik skutecznie Przetwarza przekazywane Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązkami Coca‑Cola wynikającymi z Zasad DPF; oraz

·       powiadomił Coca‑Cola, jeśli Pełnomocnik stwierdzi, że nie może już wypełniać obowiązku zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany na mocy Zasad DPF.

Po otrzymaniu powiadomienia od Pełnomocnika, że nie może on już wypełniać swojego zobowiązania do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany na mocy Zasad DPF, Coca‑Cola podejmie uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zatrzymania i naprawienia nieupoważnionego Przetwarzania. Coca‑Cola udostępnia również na żądanie Departamentowi Handlu streszczenia odpowiednich postanowień dotyczących prywatności zawartych w umowach zawartych z Pełnomocnikami.

W określonych sytuacjach możemy być zmuszeni ujawnić Dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa. 

Coca‑Cola ponosi odpowiedzialność na mocy Zasad DPF, jeżeli Pełnomocnik przetwarza Dane osobowe objęte niniejszą Polityką DPF w sposób niezgodny z Zasadami DPF, chyba że Coca‑Cola udowodni, że Coca‑Cola nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie prowadzące do powstania szkód.

 

4. Zasada bezpieczeństwa

Coca‑Cola podejmuje uzasadnione i odpowiednie środki w celu ochrony Danych osobowych objętych niniejszą Polityką DPF przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z Przetwarzaniem oraz charakter Danych osobowych.

 

5. Zasada integralności danych i celowości

Coca‑Cola ogranicza gromadzenie Danych osobowych do informacji, które są odpowiednie dla celów Przetwarzania. Coca‑Cola nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z celami, dla których zostały one zgromadzone albo na które Osoba, której dane dotyczą, wyraziła następnie zgodę.

Coca‑Cola podejmuje również uzasadnione kroki, aby zapewnić, że tego rodzaju Dane osobowe są odpowiednie do zamierzonego sposobu ich wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne. Coca‑Cola podejmuje uzasadnione i odpowiednie środki w celu spełnienia wymogu wynikającego z Programu DPF dotyczącego zachowania Danych osobowych w formie umożliwiającej ustalenie tożsamości wyłącznie na czas realizacji celu Przetwarzania. W szczególności Coca‑Cola będzie przechowywać Dane osobowe zgodnie z uzasadnionymi celami biznesowymi i zobowiązaniami prawnymi Coca‑Cola, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany albo dopuszczony na mocy przepisów prawa.

Coca‑Cola będzie przestrzegać Zasad DPF tak długo, jak będzie przechowywać Dane osobowe objęte niniejszą Polityką DPF.

 

6. Zasada dostępu

Osoby, których Dane osobowe są objęte niniejszą Polityką DPF, mają prawo (i) uzyskać od Coca‑Cola potwierdzenie, czy Coca‑Cola przetwarza dotyczące ich Dane Osobowe i uzyskać dostęp do tych Danych osobowych oraz (ii) sprostować, zmienić albo usunąć swoje Dane osobowe, jeśli są one niedokładne albo jeśli Coca‑Cola przetwarza je z naruszeniem Zasad DPF – z wyjątkiem sytuacji, gdy ciężar albo wydatki związane z zapewnieniem dostępu, korektą, zmianą albo usunięciem byłyby nieproporcjonalne do ryzyka dla prywatności Osoby, której dane dotyczą, gdy prawa osób innych niż Osoba, której dane dotyczą, zostałyby naruszone albo ujawnienie mogłoby kolidować z ochroną ważnych interesów publicznych, takich jak bezpieczeństwo narodowe, obrona albo bezpieczeństwo publiczne.

Coca‑Cola podejmie w dobrej wierze, rozsądne i praktyczne wysiłki w celu spełnienia żądań, o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami umownymi Coca‑Cola lub przepisami mającymi zastosowanie w przypadku Coca‑Cola.  

Coca‑Cola może skontaktować się z Osobą, której dane dotyczą, w celu zażądania wystarczających informacji, aby umożliwić Coca‑Cola potwierdzenie tożsamości Osoby, której dane dotyczą, albo w przypadku, gdy żądanie dostępu jest niejasne albo ma szeroki zakres, albo w celu lepszego zrozumienia motywacji żądania i zlokalizowania informacji odpowiadających na żądanie. Coca‑Cola może również zapytać o sposób, w jaki Osoba, której dane dotyczą, weszła w interakcję z Coca-Colą bądź o charakter Danych osobowych albo ich wykorzystanie, które jest przedmiotem żądania. Coca‑Cola może odmówić albo ograniczyć dostęp w zakresie, w jakim udzielenie pełnego dostępu ujawniłoby własne poufne informacje handlowe Coca‑Cola, takie jak poufne informacje handlowe innego podmiotu, który podlega umownemu obowiązkowi zachowania poufności. Coca‑Cola może ustalić rozsądne limity liczby przypadków w danym okresie, w których żądania dostępu od konkretnej Osoby, której dane dotyczą, zostaną spełnione.

Aby zażądać dostępu do danych, Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Coca-Colą poprzez:

·       Wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@coca-cola.com

·       Wypełnienie formularza dostępnego tutaj [link to https://privacyportal.onetrust.com/webform/e3ab7adf-beb9-4769-844e-c1ec4e6d17bb/e0113868-a202-4843-8f48-8661d970b17f ]

·       Wysyłanie poczty do Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, London E14 1RP

Coca‑Cola odpowie na żądania dostępu w rozsądnym terminie.

 

7. Ochrona prawna, egzekwowanie prawa i odpowiedzialność

Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission, FTC) ma jurysdykcjęnad przestrzeganiem przez Coca‑Cola DPF UE-USA, aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii i DPF Szwajcaria-USA.

Zgodnie z DPF UE-USA, brytyjskim rozszerzeniem do DPF UE-USA i DPF Szwajcaria-USA, Coca‑Cola zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia albo wykorzystywania przez nas danych osobowych przekazywanych do USA zgodnie z DPF UE-USA, aneksem do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii i DPF Szwajcaria-USA.  

Osoby fizyczne z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii mające pytania albo skargi powinny najpierw skontaktować się z Coca-Colą pod adresem e-mail privacy@coca-cola.com albo z inspektorem ochrony danych UE Coca‑Cola pod adresem dpo-europe@coca-cola.com.

Coca‑Cola zobowiązuje się ponadto przekazywać nierozstrzygnięte skargi związane z Zasadami DPF do rozstrzygnięcia w ramach niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów w USA, BBB NATIONAL PROGRAMS. Jeśli nie otrzymają Państwo na czas potwierdzenia przyjęcia skargi lub jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, należy odwiedzić stronę internetową pod adresem:www.bbbprograms.org/dpf-complaints, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Usługa BBB National Programs jest świadczona nieodpłatnie.

Jeśli Państwa skarga dotycząca DPF nie może zostać rozstrzygnięta za pośrednictwem powyższych kanałów, po spełnieniu pewnych warunków mogą Państwo skorzystać z wiążącego arbitrażu w odniesieniu do niektórych pozostałych roszczeń, które nie zostały rozstrzygnięte za pomocą innych mechanizmów dochodzenia roszczeń.

* * * * *

Coca‑Cola zobowiązuje się do okresowego przeglądu i weryfikacji zgodności z Zasadami DPF oraz do rozwiązania wszelkich problemów wynikających z nieprzestrzegania Zasad DPF przez Coca‑Cola. Coca‑Cola przyjmuje do wiadomości, że niedostarczenie corocznego oświadczenia do amerykańskiego Departamentu Handlu spowoduje usunięcie spółki z listy Departamentu dotyczącej uczestników DPF.

Wszyscy pracownicy Coca‑Cola, którzy mają dostęp w USA do Danych osobowych objętych niniejszą Polityką DPF, są odpowiedzialni za zapewnienie, że Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z niniejszą Polityką DPF. Personel Coca‑Cola jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że Pełnomocnicy albo inne niepowiązane osoby trzecie, które przetwarzają Dane osobowe podlegające niniejszej Polityce DPF, przestrzegają niniejszej Polityki DPF i przetwarzają Dane osobowe zgodnie z Zasadami DPF, w tym umowami wymaganymi przez Program DPF.

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE DOTYCZĄCEJ RAM OCHRONY DANYCH

Niniejsza Polityka DPF może być okresowo zmieniana zgodnie z wymaganiami DPF. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki DPF zmienimy datę „Ostatnia aktualizacja” na początku niniejszej Polityki DPF.  Podejmiemy również odpowiednie środki, aby poinformować Państwa z wyprzedzeniem o zmianach, które naszym zdaniem są istotne, aby mieli Państwo możliwość zapoznania się ze zmienioną Polityką DPF, zanim wejdzie ona w życie. Jeżeli Państwa zgoda jest wymagana na mocy Zasad DPF, uzyskamy Państwa zgodę. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z jej zaktualizowaną wersją.

 

PYTANIA?

Coca‑Cola zobowiązuje się chronić prywatność Państwa Danych osobowych. W przypadku pytań albo uwag dotyczących niniejszej Polityki DPF prosimy o kontakt pod adresem privacy@coca-cola.com.