Witaj na stronie dotyczącej konsumenckiej Polityki prywatności firmy Coca‑Cola (Polityka prywatności)


Firma Coca‑Cola i firmy z nią powiązane (Coca‑Cola lub my) szanują Twoje prawo do prywatności. Doceniamy fakt, że powierzasz nam swoje dane osobowe, poszanowanie Twojej prywatności leży u podstaw wzajemnych kontaktów.

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Coca‑Cola opiera się na następujących zasadach:

 • Transparentność

 • Szacunek

 • Zaufanie 

 • Sprawiedliwość

Data wejścia w życie: 08.06.2023

Niniejsza Polityka prywatności określa dane osobowe, które firma Coca‑Cola gromadzi od lub na temat użytkowników witryn internetowych, aplikacji mobilnych (Aplikacje), widżetów i innych serwisów online i offline, które są obsługiwane przez Coca‑Cola (Serwisy) oraz sposób, w jaki dane osobowe są przez nas wykorzystywane i chronione. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również, w jaki sposób użytkownicy mogą dokonywać wyborów dotyczących własnych danych osobowych.

Kiedy w niniejszej Polityce prywatności odnosimy się do danych osobowych, mamy na myśli informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania konkretnej osoby. Oznacza to, że dane osobowe obejmują dane identyfikujące bezpośrednio (takie jak imię i nazwisko) oraz dane identyfikujące pośrednio (takie jak identyfikator komputera lub urządzenia mobilnego oraz adres IP). Kiedy mówimy o Tobie lub Użytkowniku, mamy na myśli osobę, która korzysta z dowolnego Serwisu. Kiedy mówimy o administratorze, mamy na myśli osobę lub firmę bądź instytucję, która decyduje, jakie dane osobowe są zbierane od Użytkownika lub o Użytkowniku oraz w jaki sposób takie dane osobowe są wykorzystywane i chronione. 

Sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe, podlega prawu obowiązującemu w miejscach, w których prowadzimy działalność.  Oznacza to, że w różnych lokalizacjach mogą obowiązywać różne rodzaje postępowania. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź sekcję Prawo do prywatności i możliwości wyboru, która zawiera dodatkowe opisy praw Użytkownika i naszych obowiązków w niektórych kluczowych jurysdykcjach oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych.

W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPOSOBU W JAKI COCA-COLA PRZETWARZA DANE OSOBOWE, PROSIMY O E-MAIL NA ADRES PRIVACY@COCA-COLA.COM.

CO ZAWIERA NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI? 

Niniejsza Polityka prywatności została podzielona na następujące sekcje:

1. OD KIEDY OBOWIĄZUJE POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka prywatności została opublikowana i obowiązuje nowych Użytkowników od dnia 08.06.2023 r.

Wcześniejsze wersje Polityki prywatności firmy Coca‑Cola obowiązują do 18.06.2033. 

i są dostępne na żądanie pod adresem Privacy@coca-cola.com.

2. GDZIE OBOWIĄZUJE POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zebranych od użytkowników Serwisów, w których zamieszczono Politykę prywatności lub odniesienia do niej, gdy Polityka prywatności jest wyraźnie wymieniona w Serwisach, lub gdy Coca‑Cola poprosi o jej akceptację. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje również dane osobowe, które zbieramy od konsumentów kontaktujących się z nami przez e-mail, telefon i offline, na przykład podczas kontaktu osobistego.

Niniejsza Polityka prywatności może mieć również zastosowanie do danych osobowych przekazywanych nam przez konsumentów, którzy kontaktują się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych. W razie wątpliwości, czy niniejsza Polityka prywatności dotyczy określonych danych osobowych związanych z mediami społecznościowymi, skontaktuj się z nami pod adresem Privacy@coca-cola.com

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych i innych usług online obsługiwanych przez inne firmy. Tego typu witryny i usługi podlegają własnym zasadom ochrony prywatności i nie dotyczy ich niniejsza Polityka prywatności. Należy pamiętać o sprawdzeniu wyżej określonych zasad ochrony prywatności, aby być świadomym, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane.

3. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZI COCA-COLA I Z JAKIEGO POWODU TO ROBI?

a. Informacje, które zdecydujesz się nam przekazać

Gromadzimy dane osobowe, które zdecydujesz się nam udostępnić. 

Informacje które zdecydujesz się nam przekazać, zazwyczaj zawierają dane osobowe wymienione poniżej, zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi kategoriami danych osobowych gromadzonych przez firmę Coca‑Cola i powodach ich gromadzenia.

Dane kontaktowe i dane konta
Coca‑Cola prosi o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego oraz daty urodzenia, w celu utworzenia konta w Serwisach. Możemy również zbierać dane, takie jak nazwa użytkownika i hasło, wiek, adres pocztowy, numer PESEL oraz podobne dane służące do kontaktu. W celu:

 • obsługi konta online, jeśli zdecydujesz się je utworzyć

 • weryfikacji tożsamości i uprawnień do niektórych Serwisów

 • dostosowania sposobu korzystania z Serwisów

 • oferowania dostępu do ekskluzywnych treści, rabatów i innych możliwości

 • administrowania loteriami, konkursami lub innymi promocjami lub programami lojalnościowymi 

 • finalizacji zakupu i dostarczenia produktów 

 • wysyłania informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, a które czasami zostają spersonalizowane na podstawie informacji powiązanych z Twoim kontem

 • wysłania prośby o opinię, na przykład poprzez ankietę dotyczącą nowego produktu

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i zapewnienia obsługi klienta

 • Na potrzeby badań i innowacji

 • Gdy osobiście uczestniczysz w wydarzeniu, takim jak wydarzenia sponsorowane lub organizowane przez Coca‑Cola lub w degustacji próbek produktów

Treści generowane przez użytkowników (UGC) 
Coca‑Cola gromadzi posty, komentarze, opinie, nagrania głosowe, zdjęcia i filmy, które zdecydujesz się przesłać za pośrednictwem Serwisów, aby:

 • monitorować społeczności internetowe 

 • rejestrować i działać na podstawie Twoich komentarzy, opinii udzielonych na przykład w ankietach oraz zapytań do obsługi klienta

 • zarządzać Twoim udziałem w promocjach, które obejmują przesyłanie UGC

 • zbierać zdjęcia użytkowników w związku z udziałem w określonych promocjach lub innych Serwisach

Informacje powiązane z kontem na platformie mediów społecznościowych
Gdy łączysz się lub logujesz do Serwisów za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych, takich jak Meta i Twitter, zbieramy dane osobowe udostępnione przez platformę mediów społecznościowych i zgodnie z ustawieniami prywatności Twojego konta, takie jak zdjęcie profilowe, adres e-mail, polubienia i zainteresowania oraz lista znajomych/obserwujących itp., w celu:

 • personalizacji sposobu korzystania z Serwisów

 • W celu odpowiedzi na komentarze i zapytania zamieszczane na platformie mediów społecznościowych oraz by analizować komunikację (taką jak tweety lub posty) z firmą Coca‑Cola lub na jej temat, aby lepiej zrozumieć, jak konsumenci postrzegają firmę Coca‑Cola

(Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz przekazywać nam informacji z konta w mediach społecznościowych, prosimy o dostosowanie ustawień prywatności konta w mediach społecznościowych).

Dane lokalizacyjne
Precyzyjna lokalizacja (GPS), jeśli pozwala na to system operacyjny urządzenia mobilnego

Przybliżona lokalizacja na podstawie adresu IP lub połączeń Wi-Fi, Bluetooth lub usług sieci bezprzewodowej, która zbierana jest automatycznie podczas korzystania z Serwisów w celu:

 • dostosowania sposobu korzystania z Serwisów

 • poinformowania, kiedy produkty, promocje lub wydarzenia są dostępne w pobliżu lub umożliwienia innym użytkownikom zobaczenia Twojej lokalizacji, jeśli zdecydujesz się na to zezwolić

 • umożliwienia wysyłania reklam powiązanych z lokalizacją

Inne dane osobowe udostępniane za pośrednictwem Serwisów 
 
Zbierane są w celu: 

 • administrowania społecznościami internetowymi 

 • zarządzania promocjami i innymi funkcjami Serwisów, które umożliwiają udostępnianie danych osobowych

 • zbierania zdjęć użytkowników w związku z udziałem w określonych promocjach lub korzystaniem z innych Serwisów, takich jak inteligentne lodówki Coca‑Cola

b.  Informacje o korzystaniu z naszych Aplikacji

Gdy pobierasz i instalujesz jedną z naszych Aplikacji, gromadzone przez nas informacje zależą od systemu operacyjnego i uprawnień Twojego urządzenia mobilnego. Aby nasze Aplikacje działały, muszą korzystać z określonych funkcji i danych urządzenia mobilnego. Na przykład, jeśli chcesz swobodnie korzystać z aplikacji online, musimy zbierać i łączyć informacje z Twojej przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się, jakie dane są zbierane przez Aplikację, należy sprawdzić ustawienia swojego urządzenia lub przeczytać informacje o uprawnieniach dostępne na konkretnej platformie (np. Google Play i App Store), z której pobrano aplikację. Niektóre Aplikacje umożliwiają również sprawdzenie lub zmianę stanu gromadzenia określonych danych w ustawieniach Aplikacji. W przypadku zmiany ustawień niektóre funkcje aplikacji mogą nie działać prawidłowo.

Aby zatrzymać gromadzenie wszystkich informacji przez Aplikację, należy ją odinstalować.

c. Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisów

Automatycznie zbieramy określone informacje przez Serwisy (i na temat ich wykorzystania) z komputerów i urządzeń mobilnych użytkowników. Niektóre informacje zbierane automatycznie są danymi osobowymi w rozumieniu określonych przepisów. Informacje zbierane są automatycznie za pomocą plików cookie, tagów pikselowych, znaczników web beacon i podobnych technologii gromadzenia danych (technologie gromadzenia danych).

Informacje zbierane automatycznie obejmują:

 • dane o komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, takie jak typ i numer identyfikacyjny urządzenia, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, sieć komórkowa i system operacyjny

 • adres IP i ogólna lokalizacja geograficzna (np. kraj lub miasto) 

 • sposób interakcji komputera lub urządzenia mobilnego z Serwisami, w tym data i godzina uzyskania dostępu do Serwisów, żądania i wyniki wyszukiwania, kliknięcia i ruchy myszy, odwiedziny określonych stron internetowych, klikane łącza i oglądane filmy

 • pomiary ruchu i sposobu użytkowania

 • dane o witrynach lub usługach innych firm, do których dostęp uzyskano przed interakcją z Serwisami – wykorzystywane w celu dostosowania reklam do użytkowników

 • interakcje dotyczące naszej komunikacji marketingowej, takie jak fakt i czas otwarcia wiadomości e-mail od firmy Coca‑Cola

d. Informacje zebrane od innych firm

Od czasu do czasu otrzymujemy od innych firm dane osobowe, które służą nam do poszerzania informacji o naszych użytkownikach, personalizowania komunikatów skierowanych do użytkownika oraz skuteczniejszej promocji i ulepszania Serwisów.

Dane osobowe otrzymywane od innych firm obejmują:

 • Dane osobowe związane z zakupami. Zakupy kartą płatniczą są przetwarzane przez zewnętrzne podmioty obsługujące płatności. Coca‑Cola nie ma dostępu do pełnych numerów kont bankowych, numerów kart kredytowych lub debetowych. 

 • Dane osobowe, dostępne na rynku i pochodzące od dostawców usług marketingowych lub gromadzone przez partnerów marketingowych w ramach kampanii i wydarzeń. Wykorzystywane do identyfikacji osób zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat firmy Coca‑Cola oraz dane, które mogą służyć do uzupełniania danych osobowych, które już posiadamy

 • Dane osobowe od zewnętrznych partnerów reklamowych, które mogą nam pomóc dostarczać bardziej trafne reklamy 

 • Dane osobowe udostępniane firmie Coca‑Cola przez rozlewnie partnerskie

 • Dane osobowe ze źródeł dostępnych publicznie

 • (W rzadkich przypadkach) dane osobowe od organów ścigania i innych instytucji rządowych

Coca‑Cola informacje, które posiada na Twój temat może łączyć z danymi uzyskanymi z zewnętrznych źródeł danych. Wymagamy, aby każdy zewnętrzny dostawca danych potwierdzał, że udostępnianie przez niego danych osobowych firmie Coca‑Cola jest jasne dla konsumentów i zgodne z prawem.

e.  Inne informacje zebrane za Twoją zgodą

Możemy poprosić Cię o zgodę na gromadzenie określonych rodzajów danych osobowych, aby umożliwić Ci wzięcie udziału w nowych przedsięwzięciach, otrzymywanie ekskluzywnych treści lub testowanie nowych funkcji. Zgodnie z niektórymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Coca‑Cola jest zobowiązana do uzyskania zgody przed gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Przejdź do sekcji 9, aby dowiedzieć się więcej.

4. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

Coca‑Cola wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisów, a także ich stałego ulepszania, ochrony użytkowników, jednocześnie egzekwując własne prawa. 

Wykorzystujemy dane osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisów, ich personalizacji i ulepszania (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa), w tym do:

 • tworzenia i aktualizowania kont użytkowników oraz spełniania żądań użytkowników

 • centralizacji danych osobowych konsumentów w bazie danych zarządzanej przez inną firmę w naszym imieniu, a także do uzupełniania informacji zebranych od osób trzecich

 • wysyłania użytkownikom komunikatów marketingowych i niemarketingowych 

 • umożliwienia komunikacji między użytkownikami, na przykład w społeczności internetowej

 • reklam ukierunkowanych (czasami określanych również jako reklamy spersonalizowane lub reklamy oparte na zainteresowaniach) na podstawie informacji generowanych przez aktywność online Użytkownika, takich jak odwiedzanie witryn internetowych zawierających reklamy lub pliki cookie naszych partnerów reklamowych, z których niektóre są oparte na lokalizacji geograficznej.

 • zbierania informacji o naszych użytkownikach, abyśmy mogli polecać treści, które naszym zdaniem zainteresują określonych użytkowników

 • administrowania promocjami i programami lojalnościowymi 

 • obsługi klienta 

 • analizy trendów aktywności i sposobu w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisami, co pozwala na opracowywanie nowych funkcji i treści odpowiadających oczekiwaniom naszych konsumentów

 • ulepszenia Serwisów i poprawy jakości doświadczenia użytkowników

 • analizy danych, badań i rozwoju produktów, które pozwalają na lepsze zrozumienie naszych konsumentów i oferowanie im odpowiednich innowacji 

 • monitorowania i testowania Serwisów, w tym rozwiązywania problemów operacyjnych

 • tworzenia danych zanonimizowanych, które nie podlegają niniejszej Polityce prywatności, a na których wykorzystanie zezwalają postanowienia umów i przepisy prawa, w celu ulepszania produktów i usług firmy Coca‑Cola

 • wykrywania i ochrony przed oszustwami, nadużyciami i nieautoryzowanym korzystaniem z Serwisów

 • zarządzania ryzykiem i innych celów administracyjnych, takich jak monitorowanie i egzekwowanie działania w zgodności z umowami oraz przestrzeganie przepisów mających zastosowanie do firmy Coca‑Cola 

5. CZY COCA-COLA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE GROMADZENIA DANYCH?

Używamy plików cookie i innych technologii gromadzenia danych, aby rozpoznać Ciebie i/lub Twoje urządzenie (urządzenia), gdy korzystasz z Serwisów i gromadzić dane osobowe na Twój temat.

Niektóre strony internetowe, które są częścią Serwisów, posiadają specjalne powiadomienia o plikach cookie i innych technologiach gromadzenia danych, które mają zastosowanie do określonych stron internetowych i konsumentów. Odwiedzając witrynę internetową Coca‑Cola zawierającą taką informację użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pliki cookie mogą zostać wykorzystane.
 

Czym są pliki cookie (ciasteczka)?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane lub dostępne z przeglądarki internetowej lub dysku twardego komputera. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny (lokalizacji internetowej), z której pochodzi, „okres życia” pliku cookie (tzn. kiedy plik wygasa) oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub podobny identyfikator. Plik cookie może także zawierać informacje o komputerze lub urządzeniu Użytkownika, takie jak ustawienia, historia przeglądania i czynności wykonywane podczas korzystania z Serwisów.

Coca‑Cola wykorzystuje również tagi pikselowe (czasami nazywane znacznikami web beacon). Tag pikselowy to przezroczysty obraz, który może gromadzić informacje o otwieraniu wiadomości e-mail i korzystaniu ze stron internetowych w różnych witrynach na przestrzeni czasu.
 

Pliki cookie, których firma Coca‑Cola używa w Serwisach, nazywane są własnymi plikami cookie. Pliki cookie umieszczane w Serwisach przez inne firmy są nazywane plikami cookie osób trzecich. Pliki cookie osób trzecich umożliwiają korzystanie w Serwisach lub za ich pośrednictwem z funkcji innych podmiotów, takich jak analityka i automatyzacja marketingu. Podmioty używające plików cookie osób trzecich, mogą rozpoznać Twoje urządzenie zarówno wtedy, gdy jest używane do uzyskiwania dostępu do Serwisów, jak i wtedy, gdy jest używane do odwiedzania niektórych innych stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org

Część przeglądarek internetowych (w tym Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) zawiera funkcję „Do Not Track” (DNT) lub podobną, która sygnalizuje stronom internetowym, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność i zachowanie online były śledzone. Jeżeli witryna internetowa, odpowiadająca na określony znacznik DNT, odbierze go, przeglądarka zablokuje tej witrynie możliwość zbierania pewnych informacji z pamięci podręcznej przeglądarki. Nie wszystkie przeglądarki oferują opcję DNT, zaś znaczniki DNT nie zostały jeszcze zunifikowane. Z tego powodu wielu operatorów witryn, w tym firma Coca‑Cola, nie obsługują znaczników DNT.

Dlaczego firma Coca‑Cola wykorzystuje pliki cookie i inne technologie gromadzenia danych?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Serwisów. inne natomiast umożliwiają śledzenie zainteresowań użytkowników celem dokładniejszego sprofilowania reklam i ulepszenia korzystania z Serwisów.
 

Rodzaje plików cookie obsługiwanych za pośrednictwem Serwisów i powody ich stosowania:

 • Niezbędne pliki cookie umożliwiają działanie Serwisów.

 • Pliki cookie badające wydajność lub analityczne zbierające informacje o sposobie korzystania z Serwisów, dzięki czemu możemy ulepszać Serwisy. Pliki cookie badające wydajność lub analityczne zazwyczaj pozostają na Twoim komputerze po zamknięciu przeglądarki, dopóki ich nie usuniesz.

 • Reklamowe pliki cookie służą do dopasowania komunikatów reklamowych do preferencji Użytkownika, pomagają wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, zapobiegają zbyt częstemu wyświetlaniu tej samej reklamy i zapewniać reklamodawcom prawidłowe wyświetlanie reklam.

 • Pliki cookie mediów społecznościowych umożliwiają użytkownikom łatwiejszą interakcję za pośrednictwem platform społecznościowych. Takie pliki cookie nie podlegają naszej kontroli i nie udostępniają kont Użytkowników w mediach społecznościowych bez ich zgody. Aby uzyskać informacje na temat stosowanych plików cookie, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.

Technologia gromadzenia danych umożliwia firmie Coca‑Cola monitorowanie wzorców ruchu między stronami internetowymi, dostarczanie plików cookie lub otrzymywanie informacji za ich pomocą, zrozumienie, czy użytkownicy odwiedzają Serwisy po obejrzeniu naszej reklamy internetowej wyświetlanej na stronie internetowej innej firmy, poprawianie wydajności usług i mierzenie trafności naszych e-mailowych kampanii marketingowych. Polityka firmy Coca‑Cola dotycząca plików cookie (w niektórych jurysdykcjach) opisuje wykorzystanie przez firmę Coca‑Cola technologii gromadzenia danych.

Na obszarach, na których obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość, Serwisy wykorzystują Google Analytics do reklam ukierunkowanych (co jest nazywane przez firmę Google „remarketingiem”). Google używa plików cookie, które są przez tę firmę rozpoznawane, gdy konsumenci odwiedzają różne strony internetowe. Dane gromadzone za pomocą plików cookie Google pomagają firmie Coca‑Cola analizować sposób korzystania z Serwisów oraz, w przypadku niektórych Serwisów i jurysdykcji, personalizować komunikację marketingową i reklamę cyfrową.

W ramach Serwisów osadzane są także filmy z serwisu YouTube (firmy Google) z wykorzystaniem ramki. Oznacza to, że po kliknięciu przycisku umożliwiającego odtworzenie filmu z YouTube za pośrednictwem Serwisów, nawiązywane jest połączenie pomiędzy Usługami a serwerami YouTube. Następnie do kodu Serwisów wstawiany jest link HTML dostarczony przez YouTube w celu utworzenia ramki odtwarzania. Film znajdujący się na serwerach YouTube jest następnie odtwarzany w Serwisach za pomocą ramki. YouTube otrzymuje również dane, które informują YouTube, że aktualnie korzystasz z Serwisów: adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym i ustawienia urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, adres URL bieżącej strony internetowej, poprzednio odwiedzane strony internetowe, w przypadku uprzedniego kliknięcia łącza, oraz obejrzane filmy. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, informacje mogą zostać powiązane z profilem użytkownika YouTube. Można zapobiec takiemu powiązaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów i usuwając odpowiednie pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane, przeczytaj Politykę prywatności Google.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie w reklamach, odwiedź stronę Google na temat reklam.

Aby uniemożliwić Google Analytics wykorzystywanie Twoich danych, konieczne jest zainstalowanie opracowanej przez Google wtyczki blokującej do przeglądarki.

Aby zrezygnować z reklam w Google ukierunkowanych na zainteresowania, należy skorzystać z ustawień Google Ads.

Jeśli znajdujesz się na terenie EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, pamiętaj, że jeśli zezwolisz na pliki cookie Google w Centrum preferencji prywatności firmy Coca‑Cola, informacje generowane przez takie pliki cookie na temat korzystania z Serwisów są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Coca‑Cola wykorzystuje technologie, w tym narzędzie Google IP Anonymization, aby wykluczyć ostatnią część adresu IP Użytkownika, zanim dane zostaną przesłane przez Google do Stanów Zjednoczonych, a także narzędzia Google do dezaktywacji udostępniania danych i Google Signals oraz User-ID w Google Analytics, w określonych jurysdykcjach. Google nie będzie łączyć adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google w imieniu firmy Coca‑Cola będzie wykorzystywać dane opisane powyżej do sporządzania raportów, które pomogą firmie Coca‑Cola w obsłudze i świadczeniu usług w Serwisach.

Wybory Użytkownika dotyczące plików cookie

Masz prawo zdecydować, czy chcesz zaakceptować albo odrzucić pliki cookie.  Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wykorzystywany (większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale umożliwia ich wyłączenie, jednak należy pamiętać, że niektóre funkcje Serwisów mogą nie działać poprawnie bez akceptacji plików cookie).

Jak wspomniano powyżej, firma Google opracowała wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą rezygnację z plików cookie używanych przez Google Analytics. Możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do swojej przeglądarki internetowej, odwiedzając stronę. Możesz także zrezygnować z naszych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

W określonych jurysdykcjach obowiązują dodatkowo zasady dotyczące plików cookie, które są odrębne i stanowią uzupełnienie niniejszej Polityki prywatności, a także narzędzia do zarządzania plikami cookie. Dowiedz się więcej w sekcji 9

6. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE??

Coca‑Cola udostępnia dane osobowe osobom i firmom, które pomagają obsługiwać Serwisy i prowadzić naszą działalność, oraz gdy jest to prawnie dozwolone lub wymagane. Udostępniamy również dane osobowe na prośbę Użytkownika.  Wymagamy, aby podmioty uzyskujące od nas dane osobowe przestrzegały niniejszej Polityki prywatności, chyba że obowiązywać będzie inna polityka prywatności lub równoważny zestaw zasad o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni.

Coca‑Cola udostępnia dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, księgowi, ubezpieczyciele oraz eksperci ds. bezpieczeństwa informacji

 • Firmom zajmującym się marketingiem, które pomagają promować Serwisy (np. marketing prowadzony drogą e-mail) i od czasu do czasu wykorzystują dane osobowe, będące już w naszym posiadaniu. Na przykład, firma Meta otrzymuje i wykorzystuje pewne dane związane z korzystaniem z Serwisów, aby pomóc nam dostarczać na własnej platformie reklamy spersonalizowane i oceniać skuteczność tych reklam.

 • Dostawcom usług, aby umożliwić im świadczenie usług w naszym imieniu, w tym analizy danych, bezpieczeństwa danych, operacji e-commerce, ankiet, badań, zarządzania promocjami, ofertami i programami lojalnościowymi oraz w inny sposób, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności. Niektórzy z powyższych usługodawców prowadzą działania w skali globalnej.

 • Dostawcom usług w chmurze

 • Potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub inwestorom oraz ich profesjonalnym doradcom w związku z jakąkolwiek rzeczywistą lub proponowaną fuzją, przejęciem lub inwestycją w całość lub część naszej działalności. Dołożymy wszelkich starań, aby warunki niniejszej Polityki prywatności miały zastosowanie do danych osobowych po transakcji, lub aby użytkownicy otrzymali wcześniejsze powiadomienie o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych

 • Oddziałom firmy Coca‑Cola i rozlewniom partnerskim

 • Uprawnionym organom ścigania, rządowym organom regulacyjnym i sądom, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w celu zachowania zgodności z prawem, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony przepisów prawa lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkowników, partnerów biznesowych, usługodawców lub innych osób trzecich 

 • Innym osobom trzecim, za zgodą Użytkownika

Gdy udostępniamy dane osobowe, wymagamy, aby odbiorcy przetwarzali je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz naszymi wymogami w zakresie poufności i bezpieczeństwa.

7. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA CHRONI DANE OSOBOWE?

Firma Coca‑Cola dba o zabezpieczenie i ochronę powierzonych jej danych osobowych. Używamy różnego rodzaju środków, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem.

Firma Coca‑Cola stosuje techniczne, fizyczne i administracyjne zabezpieczenia mające na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych. Używane przez nas zabezpieczenia mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika i obejmują (w stosownych przypadkach) środki zapewniające ciągłą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania oraz procedurę regularnego testowania oraz oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Firma Coca‑Cola nie może jednak całkowicie wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa danych własnego konta. Firma Coca‑Cola będzie traktować dostęp do Serwisów za pośrednictwem danych logowania do konta Użytkownika jako zatwierdzony przez Użytkownika. 

Firma Coca‑Cola może zawiesić korzystanie z całości lub części Serwisów bez powiadomienia, w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub wykrycia jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa. Jeżeli Użytkownik uważa, że informacje przekazane firmie Coca‑Cola lub jego konto nie są już bezpieczne, prosimy o natychmiastowe wysłanie powiadomienia pod adres: Privacy@coca-cola.com.

Jeżeli dowiemy się o naruszeniu, które ma wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, powiadomimy go o tym zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, firma Coca‑Cola przekaże Użytkownikowi to powiadomienie, korzystając z adresu e-mail powiązanego z jego kontem lub w inny dozwolony sposób powiązany z kontem Użytkownika.

NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I SERWISÓW – W TYM SCRAPING – JEST ZABRONIONY I MOŻE PROWADZIĆ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.

8. JAK DŁUGO COCA-COLA PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika, dopóki konto Użytkownika jest aktywne, a ponadto przez czas, jaki jest konieczny do celów opisanych powyżej.  Przechowujemy również dane osobowe przez czas, jaki jest konieczny do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania wykonania zawartych umów. 

Naszym celem jest zapewnienie dokładności i aktualności danych osobowych Użytkownika. Przechowujemy przetwarzane dane osobowe w poszanowaniu niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z najwyższymi standardami przechowywania danych. Przy ustalaniu okresu przechowywania bierzemy pod uwagę różnorodne kryteria, takie jak rodzaj produktów i usług żądanych przez Użytkownika lub dostarczanych Użytkownikowi, charakter i długość naszej relacji z Użytkownikiem oraz obowiązkowe okresy przechowywania zgodne z obowiązującym prawem.  Przed zakończeniem danego okresu przechowywania usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe, a jeżeli nie możemy ich usunąć lub anonimizować, segregujemy i bezpiecznie przechowujemy dane osobowe do momentu ich usunięcia lub anonimizacji.

Od chwili anonimizacji danych osobowych dane przestają spełniać definicję danych osobowych. Zanonimizowanych danych używamy zgodnie z obowiązującym prawem i umowami.

9. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI WYBORU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownik może dokonywać wyborów dotyczących postępowania z jego danymi osobowymi przez firmę Coca‑Cola. Możesz skorzystać ze swoich praw do prywatności, kontaktując się z firmą Coca‑Cola w sposób opisany w sekcji 9 lub korzystając z różnych narzędzi udostępnianych przez firmę Coca‑Cola. W pewnych przypadkach możliwość dostępu do danych osobowych lub kontrolowania ich jest ograniczona przez obowiązujące prawo.

Preferencje w urządzeniach mobilnych

Mobilne systemy operacyjne i platformy aplikacji (np. Google Play, App Store) posiadają ustawienia uprawnień dla określonych typów danych i powiadomień urządzeń mobilnych, takich jak dostęp do kontaktów, usług lokalizacyjnych i powiadomień push. Użytkownik może użyć ustawień w urządzeniu mobilnym, aby wyrazić zgodę lub odmówić zbierania informacji pewnego rodzaju i/lub powiadomień push. Pewne aplikacje mogą posiadać dodatkowo ustawienia umożliwiające zmianę uprawnień i powiadomień push. W przypadku pewnych Aplikacji zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych elementów Aplikacji.

Aby zatrzymać gromadzenie wszelkich informacji przez Aplikację, należy ją odinstalować. W przypadku odinstalowania Aplikacji należy również sprawdzić ustawienia systemu operacyjnego, aby upewnić się, że unikalny identyfikator i inne działania związane z korzystaniem z Aplikacji zostały usunięte z urządzenia mobilnego Użytkownika. 

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych od firmy Coca‑Cola

Aby zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od firmy Coca‑Cola, należy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję”, znajdujące się na dole wiadomości e-mail. Po rezygnacji nadal możemy przesyłać Użytkownikowi komunikaty niezwiązane z promocją, takie jak rachunki za zakupy lub informacje administracyjne dotyczące konta Użytkownika.

Także ustawienia konta mogą umożliwiać zmianę preferencji powiadomień, takich jak powiadomienia push z Aplikacji.

Aby zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości tekstowych (SMS lub MMS), należy wysłać wiadomość do firmy Coca‑Cola, informującą, że Użytkownik nie chce otrzymywać naszych promocyjnych wiadomości tekstowych. Ponadto Użytkownik może nas o tym powiadomić zgodnie z poniższymi instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Kontakt”. Prosimy o określenie, jakiego rodzaju wiadomości nie chcesz już otrzymywać oraz podanie numeru telefonu, adresu i/lub adresu e-mail, którego dotyczy rezygnacja. W przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, nadal możemy wysyłać Użytkownikowi ważne wiadomości administracyjne, takie jak e-maile dotyczące jego kont lub zakupów

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA DO PRYWATNOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYBORU DLA OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOŃCOWEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ ODPOWIEDNICH SEKCJI.

JEŻELI UŻYTKOWNIK ZNAJDUJE SIĘ W JURYSDYKCJI, W KTÓREJ OBOWIĄZUJĄ PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI POD ADRESEM: PRIVACY@COCA-COLA.COM. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wszelkie wymagania.

10. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA CHRONI PRYWATNOŚĆ DZIECI?

Niektóre Serwisy zawierają ograniczenie dotyczące wieku Użytkownika, co oznacza, że możemy zadawać pytania w celu zweryfikowania wieku, zanim możliwe będzie korzystanie z Serwisów.

Zgodnie z Polityką Odpowiedzialnego Marketingu firmy Coca‑Cola nie kierujemy marketingu produktów do dzieci poniżej 13. roku życia. Również nie gromadzimy online danych osobowych dzieci, chyba że jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawne. Jeżeli wiesz, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców lub w sposób inny niż dozwolony przez obowiązujące prawo, skontaktuj się z naszym Biurem ds. prywatności, pod adresem: privacy@coca-cola.com. Zdobywając tego typu informacje, podejmiemy kroki w celu usunięcia danych osobowych dziecka, zgodnie z obowiązującym prawem.

11. CZY COCA-COLA PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE DO INNYCH KRAJÓW?

Coca‑Cola może przekazywać dane osobowe za granicę do dowolnego miejsca, w którym my, nasi dostawcy i partnerzy prowadzimy działalność gospodarczą. W takich lokalizacjach mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które różnią się (w niektórych przypadkach zapewniają mniejszą ochronę) od przepisów obowiązujących w miejscu zamieszkania Użytkownika.

Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przekazywane przez nas lub w naszym imieniu za granicę, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem. Zabezpieczenia te obejmują zgodę na standardowe klauzule umowne lub umowy wzorcowe dotyczące przekazywania danych osobowych między podmiotami stowarzyszonymi firmy Coca‑Cola oraz między naszymi dostawcami i partnerami. Obowiązujące umowy wymagają od podmiotów stowarzyszonych, dostawców i partnerów zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Aby uzyskać informacje na temat naszych standardowych klauzul umownych lub innych zabezpieczeń dotyczących transgranicznego przesyłania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem ds. prywatności pod adresem: privacy@coca-cola.com.

12. KIEDY JEST ZMIENIANA NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Okazjonalnie niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana w celu dostosowania jej do zmian prawnych, technicznych lub biznesowych. Za pośrednictwem Serwisów zawsze dostępna jest jej najbardziej aktualna wersja.

W przypadku aktualizacji niniejszej Polityki prywatności zaktualizowana wersja zostanie opublikowana i zostanie zmieniona jej data wejścia w życie wymieniona powyżej. Podejmiemy również odpowiednie działania, aby poinformować Użytkownika z wyprzedzeniem o istotnych zmianach, które naszym zdaniem wpływają na jego prawo do prywatności, tak aby Użytkownik miał możliwość zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności, przed jej wejściem w życie. Jeżeli zgoda Użytkownika jest wymagana przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, poprosimy o udzielenie zgody na zmiany, zanim nowa Polityka prywatności będzie miała zastosowanie do Użytkownika. Prosimy o regularne sprawdzanie brzmienia niniejszej Polityki prywatności, aby znać jej aktualną wersję.

13. PRAWO DO PRYWATNOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYBORU W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH

Zamieszkujący terytorium Republiki Południowej Afryki. Dane osobowe, które są zbierane od Użytkownika, są konieczne, aby miał on dostęp do Serwisów. Brak wymaganych danych osobowych może uniemożliwić dostęp lub korzystanie z niektórych lub wszystkich Serwisów. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 4 z 2013 r. (POPIA), chronione są również dane osobowe osób prawnych; dlatego w przypadku dostępu do aplikacji lub strony internetowej w imieniu osoby prawnej dane osobowe takiej osoby prawnej powinny podlegać ochronie.

Marketing bezpośredni: Wszystkie komunikaty marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej będą wysyłane do Użytkownika (do chwili rezygnacji), jeśli:

 • wyrażono zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingu bezpośredniego zgodnie z POPIA; lub

 • otrzymaliśmy dane osobowe Użytkownika w związku ze sprzedażą któregokolwiek z naszych produktów lub usług, w celu umożliwienia komunikacji z Użytkownikiem w sprawie naszych innych produktów lub usług. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów marketingowych w każdej chwili, korzystając z linku „anuluj subskrypcję” lub kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Twoje prawa: Masz prawo do złożenia następujących wniosków dotyczących Twoich danych osobowych:

 • bezpłatnego zapytania, czy firma Coca‑Cola przechowuje Twoje dane osobowe

 • żądania zapisu lub opisu Twoich danych osobowych, które firma Coca‑Cola przechowuje na Twój temat, zgodnie z procesem określonym w Podręczniku PAIA dostępnym na stronie coca-cola.co.za. 

 • żądania, aby firma Coca‑Cola zaktualizowała lub poprawiła niedokładne lub niekompletne dane osobowe na Twój temat

 • żądania, aby firma Coca‑Cola zaprzestała wykorzystywania Twoich danych osobowych z dowolnego powodu

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

 • żądania, aby firma Coca‑Cola usunęła Twoje dane osobowe

 • żądania, aby firma Coca‑Cola ograniczyła sposób wykorzystywania, udostępniania i innego przetwarzania danych osobowych

 • żądania, aby firma Coca‑Cola przesłała kopię Twoich danych osobowych Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej.

Możemy (a w niektórych przypadkach jesteśmy do tego zobowiązani) zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli podjąć działania w związku z Twoją prośbą o skorzystanie z prawa do prywatności.

W jaki sposób skontaktować się z nami, aby skorzystać z prawa do prywatności: Aby skorzystać z prawa do prywatności, skontaktuj się z firmą Coca‑Cola, wybierając jeden z poniższych sposobów:

 • wyślij e-mail na adres: CCSAINFO@COCA-COLA.COM

 • zadzwoń pod numer telefonu: 0860112526

 • skorzystaj z poniższego adresu pocztowego: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198, adresat: Dział Prawny.

Masz prawo złożyć skargę do urzędu zajmującego się ochroną danych osobowych – Information Regulator (Republika Południowej Afryki) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Inne informacje na temat przetwarzania: Automatycznie zbieramy także następujące informacje:

• Informacje dotyczące zachowań Użytkownika: Informacje pochodzące z połączenia identyfikatora urządzenia i zdarzeń systemowych, które mogą być wykorzystywane do określania trendów i wzorców zachowań oraz do wysyłania komunikatów marketingowych związanych z wydarzeniami, w których Użytkownik uczestniczył, z zastrzeżeniem wymogów marketingu bezpośredniego w zakresie POPIA, takich jak uzyskanie wcześniejszej zgody.

• Informacje na temat uczestnictwa: Dane osobowe dotyczące udziału osoby, której dane dotyczą, w konkursie promocyjnym, z nagrodami, ankiecie, promocji z natychmiastową wygraną, konkursach i innych rodzajach promocji (np. rodzaj promocji, data i godzina udziału w promocji, wynik udziału w promocji, informacje wymagane do realizacji nagrody).

• Informacje analityczne: Możemy gromadzić dane analityczne lub korzystać z narzędzi analitycznych innych firm, takich jak Google Analytics, aby usprawnić mierzenie ruchu i trendów użytkowania Serwisów oraz lepiej zrozumieć dane demograficzne i zachowania naszych użytkowników.

Zezwalamy również zewnętrznym sieciom reklamowym online, firmom z branży mediów społecznościowych i innym usługom osób trzecich na gromadzenie informacji o korzystaniu przez użytkownika z Serwisów w danym przedziale czasowym, aby mogły one odtwarzać lub wyświetlać reklamy w Serwisach używanych przez użytkownika i na innych urządzeniach, z których może korzystać użytkownik

Powyższe Serwisy mogą obejmować funkcje mediów społecznościowych jak przycisk polubienia firmy Meta, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter lub widżety innego rodzaju. Firmy z branży mediów społecznościowych mogą rozpoznawać użytkownika i zbierać informacje o jego wizycie w Serwisach, a także mogą stosować pliki cookie lub inne technologie śledzenia. Interakcje użytkownika z tego typu funkcjami podlegają politykom prywatności odpowiednich podmiotów i nie podlegają naszej kontroli. Za zgodą Użytkownika wyświetlamy Reklamy ukierunkowane za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Meta, Twitter, Google+ i innych. Firmy Meta, Twitter, Google korzystają z działań reklamowych opartych na zainteresowaniach, które pozwalają nam kierować reklamy do użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie Serwisami w czasie, gdy użytkownicy są obecni na platformie mediów społecznościowych, lub do grup innych użytkowników, których charakteryzują podobne cechy, np. zainteresowania komercyjne i dane demograficzne. Tego typu reklamy podlegają zasadom ochrony prywatności odpowiednich operatorów mediów społecznościowych, którzy je udostępniają.

W przypadku niektórych Serwisów używamy narzędzi innych firm do monitorowania informacji o doświadczeniach użytkowników. Narzędzia te automatycznie zbierają informacje o sposobie użytkowania, w tym kliknięcia i ruchy myszą, przewijanie strony i dowolny tekst wpisany w formularze witryn. Zebrane informacje nie obejmują haseł, szczegółów płatności ani innych wrażliwych danych osobowych. Zebranych informacji używamy do analizy strony, optymalizacji i poprawy użyteczności witryny. Nie zezwalamy osobom trzecim na udostępnianie lub wykorzystywanie tego typu informacji do ich własnych celów.

Nasi dostawcy reklam internetowych i e-mailowych mogą wykorzystywać tagi pikselowe, znaczniki web beacons, przezroczyste pliki GIF lub inne podobne technologie w powiązaniu z Serwisami, w celu ulepszania zarządzania naszymi kampaniami reklamowymi online i e-mailowymi oraz w celu zwiększenia skuteczności takich kampanii. Na przykład, sprzedawca, który umieści unikalny plik cookie na komputerze użytkownika, może używać tagów pikselowych, znaczników web beacon, przezroczystych plików GIF lub innych podobnych technologii w celu rozpoznania pliku cookie podczas wizyty Użytkownika w Serwisach i dowiedzenia się, które z naszych reklam online skierowały użytkownika do Serwisów. Sprzedawca może przekazać nam informacje tego rodzaju do naszego użytku. Możemy powiązać tego typu informacje, przekazane nam przez naszych dostawców, z danymi osobowymi Użytkownika, które wcześniej posiadaliśmy.

Możemy korzystać z zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam w Serwisach. Firmy tego typu mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska użytkownika, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) dotyczące odwiedzin użytkownika w Serwisach – w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika.

Możemy łączyć lub wiązać działania użytkownika i informacje zebrane od użytkownika za pośrednictwem Serwisów z informacjami, które gromadzimy automatycznie za pomocą technologii śledzenia. Dzięki temu możemy zapewnić użytkownikowi spersonalizowane doświadczenie, niezależnie od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcje za pośrednictwem Serwisów.

 • Zamieszkujący terytorium Kenii 
  Serwisy udostępnione osobom fizycznym na terytorium Kenii nie gromadzą, nie przechowują ani nie odczytują danych o lokalizacji za pośrednictwem GPS, Wi-Fi ani triangulacji sieci bezprzewodowej. Anonimowy, losowo generowany identyfikator aplikacji jest pobierany i używany do określania odległości użytkownika do punktów sprzedaży i wysyłania wiadomości promocyjnych i rabatów oferowanych w pobliskich lokalizacjach.

Urząd ds. Dostępu do Informacji Publicznej, pełniąc rolę organu regulacyjnego w myśl ustawy 25.326, jest odpowiedzialny za przyjmowanie skarg i raportów od mieszkańców Argentyny, którzy uważają, że ich prawo do prywatności zostało naruszone.

Właścicielowi danych osobowych przysługuje uprawnienie do korzystania z prawa dostępu w odstępach nie krótszych niż sześć miesięcy, chyba że zostanie wykazany celowy uzasadniony interes, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy nr 25326. 

Zainteresowane strony mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania lub usunięcia, składając wniosek na adres: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina – Adresat: Responsable de Bases de Datos. 

Osoby fizyczne muszą dołączyć kopię swojego dokumentu tożsamości, a przedstawiciele prawni muszą dołączyć dokumentację potwierdzającą ważność reprezentacji prawnej. W każdym wniosku należy zawrzeć powód złożenia wniosku.  Firma Coca‑Cola udzieli odpowiedzi na prośbę o dostęp w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych, a na prośby o sprostowanie, aktualizację lub usunięcie danych osobowych w ciągu pięciu (5) dni roboczych.

Chociaż dane osobowe Użytkownika są zazwyczaj przechowywane w centralnej bazie danych konsumentów na serwerach zlokalizowanych w Australii, w razie potrzeby i incydentalnie firma Coca‑Cola może również przechowywać takie dane osobowe w systemach naszych podmiotów stowarzyszonych i dostawców w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Singapur i inne.

Wymagamy, aby firmy zewnętrzne przechowujące dane osobowe przestrzegały australijskich przepisów dotyczących prywatności oraz niniejszej Polityki prywatności, a także wykorzystywały dane osobowe Użytkownika wyłącznie do celów, do których zostały dostarczone.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub zmienić je, masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jeśli obawiasz się, że Twoja prywatność mogła zostać naruszona, skontaktuj się z nami w dowolny z poniższych sposobów: 

E-mail: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: zadzwoń do naszego centrum informacji konsumenckiej pod numer 1800 025 123 (dostępny w Australii)
Drogą pocztową: Adresat: Privacy Officer 
Coca Cola South Pacific Pty Limited 
GPO Box 388 
North Sydney, NSW 2059 
Online Skorzystaj z zakładki „Contact Us” na stronie www.coca-cola.com.au i zaznacz, że zapytanie dotyczy „privacy”.

Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

Jeżeli firma Coca‑Cola ma uzasadnione powody, aby nie spełnić Twojej prośby dotyczącej danych osobowych, dostarczymy pisemne wyjaśnienie i przedstawimy mechanizmy, z których możesz skorzystać, jeśli chcesz złożyć skargę na odmowę.

Administratorem danych osobowych jest:
Coca Cola South Pacific Pty Limited
E-mail: privacyofficerau@coca-cola.com 
Telefon: zadzwoń do naszego centrum informacji konsumenckiej pod numer 1800 025 123 (dostępny w Australii) 
Drogą pocztową: Adresat: Privacy Officer
Coca Cola South Pacific Pty Limited
GPO Box 388
North Sydney, NSW 2059

Organem regulującym ochronę danych osobowych jest:
Office of the Australian Information Commissioner
Drogą pocztową: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
Adres: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000
Tel.: 1300 363 992
Faks: 61 2 9284 9666
E-mail: foi@oaic.gov.au
Strona internetowa: https://www.oaic.gov.au/

Prawo do prywatności zawarte w LGPD opisane jest pod adresem https://privacidade.cocacola.com.br/#direitos.  

Aby skorzystać z przysługującego prawa do prywatności, prosimy

 • Za pośrednictwem poczty na adres: Praia de Botafogo, 374, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Kod pocztowy: 22.250-907, adresat: Flavio Mattos dos Santos

Administratorem danych osobowych jest Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Organem regulującym ochronę danych osobowych jest Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

W przypadku witryn internetowych skierowanych do mieszkańców Brazylii firma Coca‑Cola stosuje politykę dotyczącą plików cookie odrębną od niniejszej Polityki prywatności. Prosimy o odwołanie się do odpowiedniej strony internetowej na portalu firmy Coca‑Cola.

Zamieszkujący terytorium Kalifornii. Niniejsza Nota o ochronie prywatności dla stanu Kalifornia (California Privacy Notice) dotyczy przetwarzania przez firmę Coca‑Cola danych osobowych mieszkańców stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych (California Consumers) zgodnie z wymogami ustawy California Consumer Privacy Act z 2018 r., z późniejszymi zmianami (CCPA).

Jeśli jesteś konsumentem zamieszkującym stan Kalifornia, niniejsza Nota o ochronie prywatności dla stanu Kalifornia ma na celu pomóc w zrozumieniu jakie kategorie danych osobowych gromadzimy na Twój temat, skąd je uzyskujemy, dlaczego je przetwarzamy, komu je udostępniamy oraz wyjaśnić jakie prawa umożliwiają Ci kontrolę własnych danych osobowych. W razie sprzeczności niniejszej Noty o ochronie prywatności dla stanu Kalifornia i dowolnego postanowienia w pozostałej części naszej Polityki prywatności wówczas przetwarzanie danych osobowych konsumentów ze stanu Kalifornia reguluje Nota o ochronie prywatności dla stanu Kalifornia. Nota o ochronie prywatności dla stanu Kalifornia nie ma zastosowania do pracowników, podwykonawców, pracowników tymczasowych ani osób ubiegających się o pracę w firmie Coca‑Cola. 

Powiadomienie o gromadzeniu danych
Zgodnie z ustawą CCPA Coca‑Cola określana jest jako „Firma” w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Firma pełni rolę podobną do administratora danych, co oznacza, że Coca‑Cola określa, w jaki sposób i dlaczego przetwarzane są dane osobowe, które Coca‑Cola gromadzi od Ciebie lub na Twój temat.

Niniejsze Powiadomienie o gromadzeniu danych opisuje nasze praktyki gromadzenia danych osobowych, gdy działamy jako Firma, w tym listę kategorii danych osobowych, które zbieramy, cele, dla których zbieramy dane osobowe, oraz źródła, z których zbieramy dane osobowe.

Mimo że wyjaśniliśmy już w niniejszej Polityce prywatności, jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego, ustawa CCPA wymaga, abyśmy ujawnili informacje przy użyciu kategorii danych osobowych stosowanych w definicjach danych osobowych w ustawie CCPA.

Kategoria: identyfikatory
Źródło: bezpośrednio od Użytkownika
Cel: realizacja usług reklamy i marketingu
Osoby trzecie: dostawcy usług, w tym dostawcy usług marketingowych, podmioty stowarzyszone i rozlewnie partnerskie, inne osoby trzecie

Kategoria: kategorie danych osobowych wymienione w California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
Źródło: bezpośrednio od Użytkownika
Cel: realizacja usług reklamy i marketingu
Osoby trzecie: dostawcy usług, w tym dostawcy usług marketingowych, podmioty stowarzyszone i rozlewnie partnerskie, inne osoby trzecie

Kategoria: chronione cechy klasyfikacji na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego
Źródło: bezpośrednio od Użytkownika
Cel: realizacja usług reklamy i marketingu
Osoby trzecie: dostawcy usług, w tym dostawcy usług marketingowych, podmioty stowarzyszone i rozlewnie partnerskie, inne osoby trzecie

Kategoria: informacje handlowe
Źródło: bezpośrednio od Użytkownika
Cel: realizacja Usług 
Osoby trzecie: dostawcy usług, w tym dostawcy usług marketingowych, podmioty stowarzyszone i rozlewnie partnerskie, inne osoby trzecie

Kategoria: dane biometryczne, czyli informacje o twoich cechach fizjologicznych, biologicznych lub behawioralnych
Źródło: firma Coca‑Cola nie gromadzi tego typu informacji od Daty wejścia w życie
Cel: firma Coca‑Cola nie gromadzi tego typu informacji od Daty wejścia w życie
Osoby trzecie: firma Coca‑Cola nie gromadzi tego typu informacji od Daty wejścia w życie

Kategoria: aktywność w Internecie lub innej sieci elektronicznej
Źródło: informacje pochodzące bezpośrednio od Użytkownika, zbierane podczas korzystania z Serwisów
Cel: realizacja Usług 
Osoby trzecie: dostawcy usług, w tym dostawcy usług marketingowych, podmioty stowarzyszone i rozlewnie partnerskie, inne osoby trzecie

Kategoria: dane lokalizacyjne
Źródło: informacje pochodzące bezpośrednio od Użytkownika, zbierane podczas korzystania z Serwisów
Cel: realizacja Usług 
Osoby trzecie: dostawcy usług, inne osoby trzecie

Kategoria: dane dźwiękowe, elektroniczne, wizyjne lub podobne
Źródło: bezpośrednio od Użytkownika
Cel: realizacja Usług 
Osoby trzecie: dostawcy usług

Kategoria: informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Źródło: bezpośrednio od Użytkownika, pochodzące od osób trzecich
Cel: realizacja usług, reklama i marketing
Osoby trzecie: dostawcy usług, w tym dostawcy usług marketingowych, podmioty stowarzyszone i rozlewnie partnerskie

Kategoria: wywnioskowane z innych kategorii w celu utworzenia profilu konsumenta ze stanu Kalifornia
Źródło: Coca‑Cola
Cel: Reklama i marketing
Osoby trzecie: dostawcy usług, w tym dostawcy usług marketingowych, podmioty stowarzyszone i rozlewnie partnerskie, inne osoby trzecie

Jeżeli zbieramy dokładne informacje lokalizacyjne w celu wykonania żądanej Usługi, zgodnie z prawem stanu Kalifornia, uznaje się, że gromadzimy dane „wrażliwe”. Wykorzystanie przez nas tego typu danych do realizacji żądanej Usługi jest zgodne z dozwolonymi celami działalności gospodarczej w myśl California Civil Code § 1798.100 i nast. a także przepisów wykonawczych.

Mimo faktu ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, nie posiadamy wiedzy o sprzedaży lub udostępnieniu tego typu informacji o osobach poniżej 16. roku życia.

Prawa zawarte w California Consumer Privacy Rights
Ustawa CCPA oferuje konsumentom ze stanu Kalifornia następujące kluczowe prawa związane z ochroną prywatności:

 • Prawo dostępu do informacji: masz prawo zażądać dostępu do danych osobowych zebranych na Twój temat oraz informacji dotyczących źródła tych informacji, celów, dla których je zbieramy oraz osób trzecich i usługodawców, którym je udostępniamy.

 • Prawo do żądania usunięcia danych: masz prawo zażądać, abyśmy usunęli określone dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie.

 • Prawo do zmiany danych: masz prawo do zmiany nieprawidłowych danych osobowych na swój temat. Należy pamiętać, że prośby o zmianę podlegają pewnym ograniczeniom i w pewnych okolicznościach możemy zdecydować się na usunięcie, nie na zmianę danych osobowych.

 • Prawo do wyłączenia możliwości sprzedaży danych osobowych osobom trzecim: ujawnienie przez nas Twoich danych osobowych zewnętrznym dostawcom usług reklamowych i analitycznych może stanowić sprzedaż w świetle niektórych przepisów stanowych, zaś w Kalifornii może również stanowić „udostępnianie” (tym terminem określane jest udostępnianie informacji w celach reklamowych). W zakresie, w jakim wykorzystanie przez nas danych stanowi sprzedaż lub udostępnianie danych osobowych, masz prawo wyłączyć taką możliwość poprzez (a) włączenie znacznika rezygnacji lub Globalnej kontroli prywatności w przeglądarce, co zostanie rozpoznane przez nasze amerykańskie witryny internetowe, (b) rezygnację z plików cookie w centrum preferencji plików cookie na naszych witrynach internetowych adresowanych na rynek USA lub (c) złożenie wniosku o rezygnację na stronie https://us.coca-cola.com/dsrform.

 • Prawo do ochrony przed wykluczeniem:: nie będziemy ograniczać Twoich praw, gdy korzystasz z praw wynikających z ustawy CCPA. Nie będziemy: zabraniać korzystania z towarów ani usług z powodu skorzystania z przysługujących Ci praw; obciążać Cię inną ceną lub opłatą za towary lub usługi, w tym poprzez przyznanie rabatów lub innych korzyści lub nałożenie kar z powodu skorzystania z przysługujących praw; zmieniać poziomu lub jakości towarów lub usług, z powodu skorzystania z przysługujących praw; lub sugerować, że możesz otrzymać inną cenę lub opłatę za towary lub usługi albo inny poziom usług lub jakość towarów z powodu skorzystania z przysługujących praw.

W celu przesłania żądania skorzystania z praw ochrony prywatności w stanie Kalifornia należy:

Aby złożyć wniosek, konieczne będą: imię i nazwisko, adres e-mail oraz miejsce zamieszkania. Możesz upoważnić inną osobę (swojego przedstawiciela) do złożenia wniosku w Twoim imieniu. 

Naszym celem jest realizowanie żądań tak szybko, jak jest to wykonalne i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy pamiętać, że weryfikacja i realizacja wniosków przesłanych przez przedstawiciela może potrwać trochę dłużej. Jeżeli posiadasz u nas konto użytkownika, możesz również wprowadzić pewne zmiany bezpośrednio na stronie profilu konta. Należy pamiętać, że zmiany wprowadzone na stronie profilu konta za pośrednictwem Usług nie zawsze będą wdrożone w częściach Serwisów obsługiwanych przez nas.

Prosimy pamiętać:

 • Możemy (a w niektórych przypadkach jesteśmy do tego zobowiązani) zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli podjąć działania w związku z Twoją prośbą o skorzystanie z praw ochrony prywatności w stanie Kalifornia. Po otrzymaniu i przetworzeniu wniosku skontaktujemy się z Tobą za pomocą adresu e-mail podanego we wniosku, podając informacje na temat sposobu weryfikacji tożsamości, po czym nastąpi sprawdzenie naszych rejestrów pod kątem poprawności informacji.

 • Istnieje możliwość, że nie zrealizujemy części lub całości Twojego wniosku – na przykład niektóre gromadzone przez nas informacje mogą być wyłączone z możliwości zastosowania California Privacy Notice, tego typu danymi są informacje publiczne udostępniane przez podmiot rządowy lub informacje objęte innym prawem dotyczącym prywatności. W takich sytuacjach wyjaśnimy, dlaczego odrzuciliśmy wniosek.

Informacja o zachętach finansowych
Możemy oferować rabaty lub inne korzyści konsumentom uczestniczącym w określonych programach nagród lub programach promocyjnych, w tym między innymi: (1) konsumenci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie promocji e-mailowych od firmy CocaCola, podając swój adres e-mail za pośrednictwem Witryny. W takiej sytuacji wiąże się to z dodatkowymi warunkami podanymi w witrynie promocji. (2) Konsumenci mogą skanować i przesyłać kody sip & scan, aby uzyskać dostęp do nagród, loterii i innych wydarzeń. Konsumenci, którzy są zalogowani na swoje konto Coke.com podczas uczestnictwa w sip & scan, mogą oszczędzać i wymieniać nagrody. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem https://us.coca-cola.com/sip-and-scan-faq/. (3) Konsumenci mogą założyć konto CocaCola i otrzymać 15% rabatu na pierwsze zamówienie w sklepie CocaCola. (4) Konsumenci mogą założyć konto i otrzymać bezpłatne lub przecenione produkty. (5) Konsumenci mogą brać udział w promocjach społecznościowych, konkursach lub loteriach firmy Coca‑Cola, aby mieć szansę na otrzymanie korzyści opisanych w każdej z tego typu promocji. 

Zasadniczo firma Coca‑Cola nie przypisuje danym osobowym konsumentów wartości pieniężnej ani innej wartości, a nasze działania promocyjne podlegają ciągłym zmianom. W zakresie, w jakim prawo stanu Kalifornia wymaga przypisania wartości tego typu programom lub związanym z nimi różnicom cenowym lub w usługach, firma Coca‑Cola uznaje, że dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w ramach każdego programu są równe wartości rabatów lub innych zachęt finansowych przyznanych w każdym z programów, w oparciu o praktyczne i podjęte w dobrej wierze działania mające na celu zbiorczą ocenę wszystkich zgromadzonych informacji: (1) rodzaj danych osobowych zbieranych w każdym programie (np. adres e-mail), (2) wykorzystanie takich informacji przez firmę CocaCola w związku z jej działaniami marketingowymi, (3) zakres udzielanych rabatów (który może zależeć od zakupów konsumentów w ramach takich ofert), (4) liczby osób zapisanych do poszczególnych programów oraz (5) produktów, których mogą dotyczyć korzyści (takie jak różnica w cenie). Wartości te mogą zmieniać się w czasie. Należy zauważyć, że niniejszy opis nie zawiera wyłączenia prawa do informacji zastrzeżonych ani poufnych informacji handlowych, w tym tajemnic handlowych, i nie stanowi oświadczenia w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad rachunkowości lub standardów rachunkowości finansowej.

Inne przepisy prawne stanu Kalifornia zezwalają mieszkańcom stanu Kalifornia na zażądanie zawiadomienia ujawniającego kategorie danych osobowych użytkownika, które udostępniliśmy firmom zewnętrznym w celach marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W chwili obecnej firma Coca‑Cola nie udostępnia danych osobowych innym firmom w celach marketingu bezpośredniego.

Przepisy dotyczące prywatności w powyższych stanach dają konsumentom określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Firma Coca‑Cola będzie honorować tego typu prawa każdego mieszkańca USA. Obejmują one:

 • Prawo dostępu do informacji:: masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.

 • Prawo do żądania usunięcia danych: masz prawo zażądać, abyśmy usunęli przekazane przez Ciebie lub dotyczące Ciebie dane osobowe.

 • Prawo do zmiany danych: masz prawo do zmiany nieprawidłowych danych osobowych na swój temat.

 • Prawo do rezygnacji: przekazanie przez nas danych osobowych dotyczących Użytkownika zewnętrznym dostawcom usług reklamowych i analitycznych może stanowić sprzedaż w świetle niektórych przepisów stanowych. Ponadto używamy plików cookie do wyświetlania reklam ukierunkowanych. Masz prawo zrezygnować z tego typu działań poprzez (a) włączenie znacznika rezygnacji lub Globalnej kontroli prywatności w przeglądarce, co zostanie rozpoznane przez nasze amerykańskie witryny internetowe, (b) rezygnację z plików cookie w centrum preferencji plików cookie na naszych witrynach internetowych adresowanych na rynek USA lub (c) złożenie wniosku o rezygnację na stronie https://us.coca-cola.com/dsrform.

Ponadto mieszkańcy stanów Kolorado, Connecticut i Wirginia mogą odwołać się od decyzji dotyczącej ich żądania prywatności konsumenckiej, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@coca-cola.com

Firma Coca‑Cola gromadzi, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe do celów określonych w naszej Polityce prywatności oraz do wszelkich dodatkowych celów dozwolonych przez przepisy prawa, powiadamiając Użytkownika i za jego wyraźną lub dorozumianą zgodą.

Przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich danych. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je zmienić, wypełnij formularz dostępny pod następującym adresem: https://us.coca-cola.com/dsrform. Należy być świadomym, że możemy zweryfikować tożsamość Użytkownika, zanim będziemy mogli podjąć działania w związku z jego żądaniem. 

Dotyczy mieszkańców prowincji Quebec: Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych osób zamieszkałych w prowincji Quebec jest Larissa Barbara Lourenco, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail privacy@coca-cola.com.

Zgodnie z wymogami prawa ochrony danych osobowych, obowiązującego w Chile, zgoda będzie uzyskiwana dla każdej czynności wykonywanej przez firmę Coca‑Cola w odniesieniu do osób chronionych przepisami chilijskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Przepisy o ochronie danych obowiązujące w Chile zapewniają prawa do prywatności w zakresie:

 • Żądania informacji o przetwarzaniu danych osobowych

 • Żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych

 • Żądania usunięcia danych osobowych, jeśli są przechowywane bez podstawy prawnej lub są nieaktualne

 • Żądania usunięcia lub zablokowania danych osobowych, w stosownych przypadkach, jeśli dane osobowe zostały podane dobrowolnie lub jeśli są wykorzystywane do komunikacji handlowej, a dana osoba wyraża trwałą lub tymczasową wolę rezygnacji z wpisu do odpowiedniego rejestru

 • Sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych do celów reklamowych, badań rynku lub opinii publicznej

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody może oznaczać, że dalsze korzystanie z niektórych lub wszystkich Serwisów może być niemożliwe.

Administratorem danych osobowych jest Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami odrębnej polityki prywatności, dostępnymi pod adresem.

Administrator danych
Administratorem danych (tj. jednostką firmy Coca‑Cola, która określa cel i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika) w zakresie danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii jest firma NV Coca‑Cola Services SA z siedzibą pod adresem: Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruksela.

Przetwarzanie
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez firmę Coca‑Cola zostało opisane powyżej w niniejszej Polityce prywatności, m.in.:

 • Rodzaje gromadzonych danych osobowych i powody ich gromadzenia (sekcja 2)

 • Sposób, w jaki firma Coca‑Cola wykorzystuje dane osobowe Użytkownika (sekcja 4) i udostępnia jego dane osobowe (sekcja 6)

 • Czas przechowywania danych osobowych Użytkownika przez firmę Coca‑Cola (sekcja 8)

Podstawy prawne przetwarzania danych przez firmę Coca‑Cola
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez firmę Coca‑Cola zależą od kontekstu, w jakim dane osobowe są zbierane i przetwarzane. Zasadniczo gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy (i) firma Coca‑Cola potrzebuje ich do realizacji umowy z Użytkownikiem (np. Warunki użytkowania), w którym to przypadku poinformujemy, czy podanie danych osobowych Użytkownika jest obowiązkowe i jakie są możliwe konsekwencje braku podania danych osobowych; |
(ii) kiedy mamy na to zgodę Użytkownika (która może zostać wycofana w dowolnym momencie, za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej); lub 
(iii) gdy przetwarzanie jest uzasadnione interesem prowadzenia naszej działalności gospodarczej i nie ma nadrzędnego charakteru w stosunku do prywatności lub innych podstawowych praw i wolności użytkowników (np. gdy przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania nieuczciwemu korzystaniu z Serwisów).

Jeżeli dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), do których należy świadczenie Usług oraz komunikowanie się z Użytkownikiem w sprawie Serwisów i odpowiadanie na zapytania, ulepszanie Serwisów, informowanie użytkowników na temat nowych funkcji lub konserwacji lub podejmowania działań marketingowych i podobnych interesów handlowych w celu udostępnienia Serwisów Użytkownikowi. Możemy mieć uzasadniony interes innego rodzaju i w odpowiednich przypadkach wyjaśnimy to we właściwym czasie.

W niektórych przypadkach może także ciążyć na nas obowiązek prawny gromadzenia danych osobowych od użytkowników. Jeżeli poprosimy Użytkownika o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego, poinformujemy o tym w odpowiednim czasie i doradzimy, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są możliwe konsekwencje w przypadku odmowy podania danych osobowych.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji na temat podstawy prawnej, na bazie której zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@coca-cola.com.

Pliki cookie
W krajach EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii firma Coca‑Cola stosuje politykę dotyczącą plików cookie odrębną od niniejszej Polityki prywatności. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej wersji witryny internetowej firmy Coca‑Cola.

Prawa osób, których dane dotyczą
W zakresie przewidzianym przez RODO Użytkownikom przysługują następujące prawa odnoszące się do dotyczących ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do własnych danych osobowych

 • Prawo do sprostowania (tj. zmiany, aktualizacji)

 • Prawo do usunięcia 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania 

 • Prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania elektronicznej kopii własnych danych osobowych w celu przesłania ich do innej organizacji)

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować, wycofać, ograniczyć, sprzeciwić się lub usunąć dane osobowe, które wcześniej przekazałeś firmie Coca‑Cola lub jeśli chcesz otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przesłania ich do innego podmiotu (jeżeli prawo do przenoszenia zostało przewidziane przez odpowiednie przepisy), prosimy o przesłanie do nas wniosku w następujący sposób:

We wniosku należy wyjaśnić, jakie dane osobowe Użytkownik chciałby zmienić, czy żąda usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych lub żąda nałożenia innych ograniczeń, które miałyby zastosowanie wobec wykorzystywanych przez nas danych osobowych dotyczących Użytkownika. Dla bezpieczeństwa Użytkownika weryfikujemy jego tożsamość i miejsce zamieszkania przed spełnieniem żądania. Zastosujemy się do żądania Użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe i w terminach wymaganych przez obowiązujące prawo.

Należy pamiętać, że często musimy zachować pewne dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji i/lub zakończenia dowolnej transakcji rozpoczętej przed złożeniem wniosku (np. podczas dokonywania zakupu lub udziału w promocji Użytkownik może nie mieć możliwości zmiany lub usunięcia podanych danych osobowych do momentu zakończenia zakupu lub promocji). Usunięcie pewnego rodzaju danych osobowych może nie być możliwe ze względów prawnych.

W jaki sposób skontaktować się z instytucjami ochrony danych

Instytucje ochrony danych osobowych UE
Użytkownik ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe do odpowiedniego unijnego organu ochrony danych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Instytucja ochrony danych osobowych w Szwajcarii
Biuro Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC)
Feldeggweg 1
CH - 3003 Berne
Tel.: 41 (0)58 462 43 95 (pon.-pt., w godz. 10-12)
Telefaks: 41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

Instytucja ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii
Information Commissioner's Office (ICO)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113
Faks: 01625 524510
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Obowiązującym aktem prawnym regulującym politykę prywatności jest ustawa IT z 2000 r. oraz Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information Rules z 2011 r., i przepisy zastępujące 
Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules z 2011 r., wydane na mocy ustawy IT z roku 2000.

Adres e-mail pracownika ds. skarg wyznaczonego przez Coca Cola India Private Limited (CCIPL):  grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com 

Z siedzibą pod adresem: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune

Biuro korporacyjne CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Prosimy o zapoznanie się z zapisami odrębnej polityki prywatności, dostępnymi pod adresem.

Polityka prywatności firmy Coca‑Cola w Meksyku ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych mieszkańców Meksyku zgodnie z przepisami prawa meksykańskiego: LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami odrębnej polityki prywatności, dostępnymi pod adresem.

Administratorem danych osobowych jest: Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX.  Telefon:+5255.5262.200

Organem nadzorującym ochronę danych osobowych jest Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

W celu otrzymania informacji o polityce prywatności firmy Coca‑Cola w Meksyku, prosimy o kontakt z nami za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Firma Coca‑Cola nie gromadzi pełnych dat urodzenia od konsumentów na Filipinach. Firma Coca‑Cola uzyska zgodę rodziców w przypadku świadomego przetwarzania danych osobowych konsumentów poniżej 18. roku życia. 

Administratorem danych osobowych jest Coca‑Cola Far East Ltd. (Regionalna siedziba operacyjna na Filipinach) oraz The Coca‑Cola Export Corporation (Oddział na Filipinach).

Prosimy o zapoznanie się z zapisami odrębnej polityki prywatności, dostępnymi pod adresem.

Tajlandzka ustawa o ochronie danych osobowych z 2019 r. dotyczy przetwarzania danych osobowych mieszkańców Tajlandii. 

Administratorem danych osobowych jest Coca‑Cola (Thailand) Ltd. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem privacythailand@coca-cola.com.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie praw dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownika:

Prawo dostępu do własnych danych osobowych
Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas jako administratora oraz uzyskania pewnych innych informacji o tym, jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe Użytkownika.

Prawo Użytkownika do sprostowania/zmiany danych osobowych
Użytkownik ma prawo zażądać zmiany lub sprostowania własnych danych osobowych, jeśli są one niedokładne (na przykład w przypadku zmiany nazwiska lub adresu) oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Gdy będzie to możliwe, po otrzymaniu informacji, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie są prawidłowe, dokonamy odpowiednich aktualizacji na podstawie podanych informacji. 

Prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym
Użytkownik posiada prawo do usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach: 

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetworzone. 

 • Podstawą prawną, na której opieramy przetwarzanie jest zgoda Użytkownika, zatem w chwili wycofania zgody, nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych. 

 • Podstawa prawna naszego przetwarzania danych osobowych opiera się na fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osobę trzecią. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie będziemy mieli nadrzędnych uzasadnionych prawnie podstaw takiego działania. 

 • Sprzeciwu Użytkownika wobec przetwarzania przez nas danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 

 • Gdy dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. 

 • Gdy dane osobowe muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek prawny, któremu podlegamy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 
Użytkownik posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: 

 • Zakwestionowania przez Użytkownika dokładności przetwarzanych danych osobowych Użytkownika. Jesteśmy zobowiązani ograniczyć przetwarzanie kwestionowanych informacji, dopóki nie będziemy mogli zweryfikować dokładności danych osobowych Użytkownika. 

 • Zwykle dane osobowe zostają usunięte lub zniszczone, jednak Użytkownik może zażądać ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

 • Gdy przechowywanie danych osobowych do celów gromadzenia danych nie jest już konieczne, Użytkownik żąda od nas zachowania danych osobowych w celu ustalenia, spełnienia lub dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

 • Gdy trwa proces weryfikacji prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, niezbędności ich do roszczeń prawnych (ustalenie, przestrzeganie, dochodzenie lub obrona) lub ich niezbędności do wykonania przez nas zadania w interesie publicznym. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Użytkownik posiada prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: 

 • dane osobowe zostały zebrane jako konieczne do: 

 • wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania powierzonej nam władzy oraz ze względu na prawnie uzasadniony interes firmy Coca‑Cola

 • gromadzenia, wykorzystywania lub przekazywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; 

 • gromadzenia, wykorzystywania lub przekazywania danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych 

Uwaga: Zastrzegamy prawo odrzucenia wniosku Użytkownika, jeżeli możliwe jest udowodnienie, że (i) istnieją ważne uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania takich danych osobowych lub jest to konieczne do ustalenia, przestrzegania, dochodzenia lub obrony praw lub (ii) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny. 

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Użytkownik ma prawo do otrzymania własnych danych osobowych, które nam przekazał, a także ma prawo przesyłać takie informacje do innej organizacji (lub poprosić nas o to, jeśli jest to technicznie możliwe), gdy:

 • podstawą prawną naszego przetwarzania danych osobowych jest zgoda lub niezbędność do wykonania naszej umowy z Użytkownikiem oraz

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. W zasadzie nie prowadzimy przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (ponieważ zwykle opieramy przetwarzanie na innej podstawie prawnej).

Organem regulującym ochronę danych osobowych jest:
Thailand Personal Data Protection Commission
Ministry of Digital Economy and Society
Adres: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok
Tel.: 662-142-1033, 662-141-6993
E-mail: pdpc@mdes.go.th
Strona internetowa: https://www.mdes.go.th/mission/82

Firma Coca‑Cola zapewnia możliwość przeglądania, poprawiania, aktualizowania lub modyfikowania podanych wcześniej danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy:

We wniosku należy wyjaśnić, jakie dane osobowe Użytkownik chciałby zmienić, czy żąda usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych lub żąda nałożenia innych ograniczeń, które miałyby zastosowanie wobec wykorzystywanych przez nas danych osobowych dotyczących Użytkownika. Dla bezpieczeństwa Użytkownika, przed realizacją wniosku, konieczna może być weryfikacja jego tożsamości i miejsca zamieszkania. Zastosujemy się do żądania Użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe i w terminach wymaganych przez obowiązujące prawo. 

* * * * *

Poniżej umieszczone zostały dodatkowe informacje o firmie Coca‑Cola, działającej w roli administratora twoich danych osobowych, w zależności od miejsca twojego zwykłego pobytu:

 

Bangladesz
Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited
Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesz

 

Królestwo Bhutanu
TASHI BEVERAGES LIMITED
POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.
00975-77190300 (O) 

 

Chile
Coca‑Cola de Chile S.A
Avenida Presidente
Kennedy 5757 Piso 12 
Las Condes, Santiago

 

Republika Kolumbii
Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.
AK45 #103-60. Piso 8.
Bogotá, Colombia.
Tel. 638-6600

Urząd ochrony danych osobowych:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
https://www.sic.gov.co
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165
contactenos@sic.gov.co

 

Republika Kostaryki
Coca‑Cola Industrias SRL
Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica

Urząd ochrony danych osobowych:
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).
prodhab.go.cr.
San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.
Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

 

Republika Dominikańska
Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,
Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini
Adresat: Santiago Carrasco 

 

Ekwador
Coca‑Cola de Ecuador. S.A.
Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.
Quito, Ecuador
Tel.: 593 2 382 622
Adresat: Mariana Rosalba

 

Indonezja
PT Coca‑Cola Indonesia
South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

 

Republika Malediwów
Male Aerated Water Company
5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

 

Nepal
Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal

Bottlers Nepal Limited,
Balaju Industrial District, Balaju,
Kathmandu, Nepal, P.O. Skrytka pocztowa: 2253
+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited,
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan,
Nepal, P.O. Skrytka pocztowa: 20
+977-056420216

 

Republika Peru

Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.
Republika Panamy 4050. Surquillo. Lima, Perú.
Tel. (511) 411-4200
Adresat: Maria Sol Jares

Urząd ochrony danych osobowych:
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
https://www.gob.pe/anpd
Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú 
protegetusdatos@minjus.gob.pe

 

Filipiny
Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters)
24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig

The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch)
24th Floor Net Lima
Building 5th Avenue corner 26th
Street Bonifacio Global City Taguig, 
Manila, 1634 Philippines

 

Sri Lanka
Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited
B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

 

Ukraina
Coca‑Cola Ukraine Limited LLC
139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor
Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150 
Ukraina

 

Wietnam
Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.
235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City