Warunki świadczenia usług firmy Coca‑Cola

 

THESE TERMS AFFECT HOW YOUR DISPUTES WITH COCA-COLA ARE RESOLVED.

Witamy na stronie Warunków świadczenia usług Coca‑Cola (Warunki). 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z UJĘTYMI TU WARUNKAMI, PONIEWAŻ STANOWIĄ ONE WIĄŻĄCĄ PRAWNIE UMOWĘ POMIĘDZY THE COCA-COLA COMPANY I SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI (ŁĄCZNIE COCA-COLA LUB MY) A TOBĄ, CZYLI UŻYTKOWNIKIEM. 

NINIEJSZE WARUNKI WPŁYWAJĄ NA SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z FIRMĄ COCA-COLA.    

1. WPROWADZENIE

Niniejsze Warunki określają zasady dostępu i korzystania ze stron internetowych Coca‑Cola, aplikacji mobilnych (Aplikacje), widżetów i innych usług online i offline, które obsługuje Coca‑Cola (łącznie Serwisy). Dostawcą Serwisów jest The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Stany Zjednoczone.

Warunki mają zastosowanie zarówno do użytkowników zarejestrowanych, jak i osób, które wyświetlają witrynę w ramach przeglądania sieci internet. 

KORZYSTANIE Z SERWISÓW I DOSTĘP DO SERWISÓW WYMAGA PRZESTRZEGANIA I AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z Serwisów.

Prosimy o zapoznanie się również z Polityką prywatności konsumenta Coca‑Cola (lub inną polityką prywatności bądź równoważnym dokumentem, który został udostępniony), aby dowiedzieć się, jak Coca‑Cola przetwarza dane osobowe, które zbieramy od użytkowników lub na ich temat.  

2. KIEDY MAJĄ ZASTOSOWANIE UJĘTE TU WARUNKI?

Niniejsze Warunki obowiązują nowych użytkowników od określonej powyżej Daty wejścia w życie. W przypadku osób korzystających z Serwisów przed powyższą Datą wejścia w życie mają zastosowanie wcześniejsze wersje Warunków, które obowiązują do dziesięciu (10) dni po Dacie wejścia w życie.  

TWORZĄC KONTO, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO SERWISÓW I KORZYSTAJĄC Z NICH LUB KIEDYKOLWIEK WYRAŻAJĄC NA NIE ZGODĘ, OŚWIADCZASZ FIRMIE COCA-COLA, ŻE MASZ UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z SERWISÓW I WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. 

Aby korzystać z naszych Serwisów, musisz być co najmniej pełnoletni w kraju swojego miejsca zamieszkania i być prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy z Coca‑Cola.  

Jeśli nie osiągnąłeś jeszcze pełnoletności w swoim miejscu zamieszkania lub z innych powodów nie jesteś prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy, Twój rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki, zanim zaczniesz korzystać z Serwisów. Zanim zaczniesz korzystać z Serwisów, poproś rodzica lub opiekuna o wyjaśnienie Ci niniejszych Warunków.

RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI: Jeśli akceptujesz niniejsze Warunki w imieniu osoby niepełnoletniej, oświadczasz, że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka; potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki i wyrażasz zgodę na Politykę prywatności konsumenta Coca‑Cola (lub inną politykę prywatności albo równoważny dokument, który został udostępniony) w imieniu swojego dziecka; i przyjmujesz pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisów przez dziecko i przestrzeganie niniejszych Warunków.

Jeśli nie możesz korzystać z Serwisów lub nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz prawa do korzystania z Serwisów. 

3. GDZIE OBOWIĄZUJĄ NINIEJSZE WARUNKI? 

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Serwisów, które posiadają łącza do niniejszych Warunków lub Serwisów, w których zostały one opublikowane.

W przypadku usług online dla pracowników, osób ubiegających się o pracę oraz klientów biznesowych i partnerów Coca‑Cola oraz korporacyjnych części stron internetowych Coca‑Cola obowiązują inne warunki. Inne warunki obowiązują także w ramach usług innych firm, które posiadają łącza lub są powiązane z Serwisami (np. WhatsApp). Patrz punkt 12 poniżej.

W przypadku określonych funkcji Serwisów, takich jak aplikacje, promocje, warunki sprzedaży lub korzystanie z usług przesyłania wiadomości tekstowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki (Warunki dodatkowe). Wszystkie Warunki dodatkowe są częścią niniejszych Warunków i są do nich włączone poprzez powyższe odniesienie. Po otrzymaniu Warunków dodatkowych musisz wyrazić na nie zgodę, aby móc korzystać z funkcji Serwisów, których dotyczą. Niniejsze Warunki i Warunki dodatkowe mają takie samo zastosowanie, chyba że jakakolwiek część Warunków dodatkowych jest nieodwołalnie niezgodna z niniejszymi Warunkami, w którym to przypadku Warunki dodatkowe będą obowiązywać, ale wyłącznie w zakresie, który pozostaje zgodny.  

Serwisy wiadomości tekstowych

Niektóre Serwisy oferują usługi przesyłania wiadomości tekstowych (SMS lub MMS). Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od nas wiadomości tekstowych częstotliwość wysyłania do Ciebie wiadomości tekstowych będzie zależeć od powiązania łączącego Cię z nami. Możesz zrezygnować z usług wiadomości tekstowych, wysyłając słowo STOP na określony numer telefonu komórkowego (kod) powiązany z Serwisami. MOŻE TO GENEROWAĆ OPŁATY ZA PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI I DANYCH. Wszystkie opłaty są naliczane zgodnie z taryfą obowiązującą u operatora. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać cennik usług i szczegółowe informacje.     

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH, ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE PRZEZ COCA-COLA Z AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU WYBIERANIA W CELU DOSTARCZANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH ORAZ ŻE TWOJA ZGODA NA OTRZYMYWANIE WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH NIE JEST WARUNKIEM ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG.

4. CZY COCA-COLA ZMIENIA SERWISY?

Coca‑Cola nieustannie dąży do podnoszenia jakości Serwisów. Firma Coca‑Cola może wprowadzić nowe funkcje i usprawnienia, które będą rozszerzały Serwisy i które nie stanowiły wcześniej ich części (Nowe funkcje). Firma Coca‑Cola może również od czasu do czasu wprowadzać aktualizacje, poprawiać błędy i w inny sposób zmieniać Serwisy, aby poprawić poziom zadowolenia ich Użytkowników (Aktualizacje). Firma Coca‑Cola zastrzega sobie prawo do dodawania lub niedodawania Nowych funkcji lub do wprowadzania lub niewprowadzania aktualizacji. Jeśli Nowe funkcje będą wiązały się z opłatami, Coca‑Cola umożliwi Ci wybór, czy chcesz korzystać z Nowych funkcji. Jeśli Coca‑Cola dokonuje Aktualizacji, wyrażasz zgodę i upoważniasz Coca‑Cola do wprowadzania Aktualizacji za powiadomieniem lub bez powiadomienia.  

Coca‑Cola może udostępnić Nowe funkcje wybranemu użytkownikowi w celu ich wypróbowania, zanim staną się dostępne publicznie  dla innych osób (Serwisy próbne). Ze względu na Twoje prawo dostępu do Serwisów próbnych, wyrażasz zgodę na przekazywanie opinii na temat Serwisów próbnych zgodnie z uzasadnionym żądaniem Coca‑Cola. Coca‑Cola zastrzega sobie prawo do modyfikowania Serwisów próbnych bez powiadomienia, dopóki Serwisy próbne nie zostaną uznane za część Serwisów, oraz do podjęcia decyzji o niewłączaniu Serwisów próbnych do Serwisów.  

BEZ WZGLĘDU NA INNE PUNKTY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, SERWISY PRÓBNE SĄ ŚWIADCZONE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, A PODMIOTY FIRMY COCA-COLA (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W PUNKCIE 13) NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DECYZJI UŻYTKOWNIKA, BY KORZYSTAĆ Z SERWISÓW PRÓBNYCH.  JEŚLI JAKIEKOLWIEK WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO SERWISÓW PRÓBNYCH NIE JEST MOŻLIWE DO WYKONANIA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODMIOTÓW FIRMY COCA-COLA W ODNIESIENIU DO SERWISÓW PRÓBNYCH BĘDZIE ODSZKODOWANIE BEZPOŚREDNIE DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA SERWISY PRÓBNE. 

Żadne z postanowień punktu 4 nie ogranicza prawa firmy Coca‑Cola do ograniczenia, w dowolnym momencie, dostępu do niektórych części Serwisów lub zaprzestania świadczenia Serwisów lub jakichkolwiek treści, które dostarczamy za pośrednictwem Serwisów, bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika. Coca‑Cola dokłada wszelkich starań, aby Serwisy działały przez cały czas, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Serwisy są niedostępne.  

5. CZY COCA-COLA PLANUJE ZMIENIĆ NINIEJSZE WARUNKI?

Data wejścia w życie niniejszych Warunków jest podana na górze niniejszej strony internetowej.  

Modyfikacje niniejszych Warunków mogą być konieczne, aby uwzględnić Aktualizacje lub Nowe funkcje lub zmiany obowiązującego prawa. Jeśli Coca‑Cola wprowadzi istotne zmiany do niniejszych Warunków, które ograniczają prawa, opublikujemy odpowiednie powiadomienie w Serwisach i powiadomimy użytkowników pocztą elektroniczną, korzystając z adresów e-mail przypisanych do ich kont, z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Jeśli nie zgadzasz się na zmienione Warunki, musisz anulować swoje konto i zaprzestać korzystania z Serwisów przed końcem okresu wypowiedzenia. Dalsze korzystanie z Serwisów po upływie okresu wypowiedzenia określonego w powiadomieniu jest równoznaczne z akceptacją zmienionych Warunków. 

Nie dokonamy zmian, które istotnie i wstecznie ograniczają Twoje prawa bez powiadomienia, chyba że będziemy do tego zobowiązani przez prawo lub w celu ochrony praw innych użytkowników Serwisów.  

Zmodyfikowane Warunki zastępują wszystkie poprzednie wersje naszych umów, zawiadomień lub oświadczeń dotyczących niniejszych Warunków.  

6. CZY WYMAGANE JEST ZAŁOŻENIE KONTA?

Nie musisz zakładać konta, aby przeglądać publiczne witryny Coca‑Cola, ale możesz potrzebować konta, aby w pełni korzystać z Serwisów, na przykład uzyskać dostęp do ofert i innych promocji lub korzystać z części Serwisów oznaczonych jako „tylko dla członków”.  

​​​Aby utworzyć konto, musisz podać przynajmniej swój adres e-mail. Coca‑Cola może również wymagać podania daty urodzenia i miejsca zamieszkania w celu sprawdzenia prawnej zdolności użytkownika do zawarcia wiążącej umowy z Coca‑Cola lub wymagać zgody rodzica lub opiekuna prawnego na niniejsze Warunki w jego imieniu.  

Coca‑Cola może również poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, preferencje, opinie i inne szczegółowe informacje, które zdecydujesz się udostępnić w ramach procesu tworzenia konta. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy podczas tworzenia konta, zapoznaj się z Polityką prywatności konsumentów Coca‑Cola (lub inną polityką prywatności bądź równoważnym dokumentem, który zaakceptowałeś podczas tworzenia konta).

Zgodnie z Zasadami Odpowiedzialnego Marketingu firmy Coca‑Cola nie prowadzimy marketingu skierowanego bezpośrednio do dzieci poniżej 13. roku życia (lub poniżej minimalnego wieku wymaganego przez przepisy obowiązujące w danym kraju). W związku z tym Serwisy nie są skierowane ani przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 13. roku życia (lub poniżej minimalnego wieku wymaganego przez prawo obowiązujące w danym kraju).  

Wymagamy oświadczenia, że nie utworzysz konta dla innej osoby, nie utworzysz konta z zamiarem podszywania się pod inną osobę lub podania nieprawdziwych danych w ramach procesów weryfikacji firmy Coca‑Cola.  Coca‑Cola zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub anulowania lub zawieszenia konta w dowolnym momencie, jeśli wykryjemy lub będziemy podejrzewać naruszenie niniejszych Warunków. Niedozwolone jest tworzenie konta przez użytkownika, który wcześniej został zawieszony lub utracił możliwość korzystania z Serwisów.  

Wymagamy oświadczenia, że wszelkie informacje, które przekazujesz firmie Coca‑Cola, są prawdziwe, dokładne i kompletne i zgadzasz się przez cały czas utrzymywać taki ich stan.

Jeśli podczas tworzenia konta zostaniesz poproszony o wybranie hasła, Twoje hasło będzie należało wyłącznie do Ciebie. Oświadczasz, że nie udostępnisz innej osobie hasła, innych danych zabezpieczających lub nie umożliwisz innej osobie dostępu do Serwisów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uzyskiwania dostępu do konta z publicznego lub współużytkowanego komputera lub w przypadku udostępniania urządzenia innym osobom, aby inne osoby nie mogły wyświetlić ani zapisać hasła użytkownika lub innych danych osobowych.  Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które wymagają użycia Twojego hasła.

Wyrażasz zgodę, by powiadomić nas niezwłocznie pod adresem https://www.coca-colacompany.com/contact-us w razie wykrycia lub podejrzenia nieupoważnionego dostępu lub użycia Twojego hasła, konta bądź innego naruszenia zabezpieczeń. 

 

7. CZY FIRMA COCA-COLA POBIERA OPŁATY ZA SERWISY?

Serwisy udostępniane są zazwyczaj nieodpłatnie. Jeśli kiedykolwiek będzie wymagana płatność za niektóre funkcje Serwisów, Coca‑Cola umożliwi Ci wybór, czy chcesz korzystać z płatnych funkcji.

Niektóre Serwisy umożliwiają zakup produktów Coca‑Cola. Zakupy będą podlegać oddzielnym warunkom sprzedaży przedstawionym w momencie zakupu – prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty i inne koszty związane z korzystaniem z Serwisów, w tym za sprzęt i połączenie internetowe lub usługi operatora sieci komórkowej niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisów i korzystania z nich. Jeśli uzyskujesz dostęp do Serwisów i korzystasz z nich na swoim urządzeniu mobilnym, zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie opłaty, które zostaną naliczone przez Twojego operatora sieci komórkowej.

8. KTO JEST WŁAŚCICIELEM SERWISÓW?

W ramach Twojej relacji z firmą Coca‑Cola firma Coca‑Cola i inne firmy udzielające jej licencji są i pozostaną jedynymi i wyłącznymi właścicielami wszelkich praw, tytułów własności i udziałów w Serwisach, w tym wszelkich treści udostępnianych w ramach Serwisów oraz wszelkich związanych z nimi praw własności intelektualnej (Zawartość serwisów). Oznacza to, że Coca‑Cola jest właścicielem Serwisów i jest właścicielem lub posiada licencję na Zawartość serwisów, a Ty jesteś właścicielem wszystkich Treści użytkownika, jak opisano poniżej. 

Zawartość serwisów obejmuje nazwę Coca‑Cola i wszystkie powiązane znaki towarowe, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany (Znaki Coca‑Cola). Niedozwolone jest używanie Znaków Coca‑Cola bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Coca‑Cola. Wszystkie inne nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, projekty, slogany, hasła lub motta firmy Coca‑Cola lub osób trzecich, które pojawiają się w Serwisach lub w ramach Serwisów, są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.  

Użytkownik nie ma żadnych praw, licencji ani upoważnień w odniesieniu do Zawartości serwisów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. Serwisy są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej lub praw własności. W szczególności oświadczasz, że powstrzymasz się oraz nie zezwolisz osobom trzecim na: 

 • Usuwanie informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności zawartych w Serwisach.

 • Tworzenie i/lub publikowanie własnych baz danych zawierających części Serwisów bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Coca‑Cola.

 • Reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, ponowne publikowanie, pobieranie, przechowywanie lub przesyłanie Zawartości serwisów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach.

 • Używanie dowolnego urządzenia, aplikacji lub innego środka do wyszukiwania/odzyskiwania w celu uzyskania dostępu, odzyskania, przechwytywania lub indeksowania jakiejkolwiek części Serwisów.

 • Naruszanie w inny sposób, w dowolnym momencie, praw własności firmy Coca‑Cola lub jej licencjodawców do Zawartości serwisów.

Pozostajesz właścicielem Treści użytkownika, jednocześnie udzielając firmie Coca‑Cola prawa do korzystania z nich.

Serwisy mogą zawierać fora i inne funkcje interaktywne, które umożliwiają użytkownikowi, i innym osobom, umieszczanie, wysyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie treści albo materiałów (łącznie Treści użytkownika lub Treści). Użytkownik jest właścicielem tworzonych przez siebie Treści użytkownika, chyba że warunki mające zastosowanie do przesyłania przez użytkownika Treści użytkownika stanowią inaczej. 

Rozumiesz i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za Treści użytkownika, w tym za ich legalność, rzetelność, dokładność i stosowność.

Niezależnie od tego, czy przesyłasz Treści użytkownika za pośrednictwem Serwisów, czy stron mediów społecznościowych firmy Coca‑Cola, udzielasz firmie Coca‑Cola (w tym naszym dostawcom, którzy pomagają nam w obsłudze Serwisów oraz każdemu z naszych odpowiednich następców i cesjonariuszy) nieograniczonych, wieczystych, międzynarodowych, niewyłącznych, nieodpłatnych praw i licencji (oraz prawa do udzielania sublicencji na wielu poziomach) do używania, hostowania, przechowywania, powielania, modyfikowania, publicznego wyświetlania, wykonywania, tłumaczenia, rozpowszechniania i ujawniania w inny sposób Treści użytkownika osobom trzecim, w całości lub w części, w dowolnym celu i w dowolnej postaci znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, w zakresie dozwolonym przez prawo (Licencja na treści użytkownika). W ramach Licencji na treści użytkownika, którą przyznajesz firmie Coca‑Cola w treści niniejszych Warunków, nie są przenoszone żadne prawa osobiste. JEŚLI NIE CHCESZ UDZIELIĆ FIRMIE COCA-COLA LICENCJI, NIE PRZESYŁAJ TREŚCI UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW.

Dostarczając Treści użytkownika, oświadczasz i zapewniasz firmę Coca‑Cola, że:

 • Jesteś właścicielem lub masz kontrolę nad wszystkimi prawami do swoich Treści użytkownika i masz prawo do udzielania praw i licencji udzielonych firmie Coca‑Cola powyżej, w niniejszych Warunkach.

 • Twoje Treści użytkownika nie naruszają praw żadnej innej osoby ani podmiotu, takich jak prawo do prywatności i wizerunku oraz praw własności intelektualnej.

 • Twoje Treści użytkownika są zgodne z prawdą. 

 • Wszystkie Twoje Treści użytkownika są zgodne z niniejszymi Warunkami oraz wszystkimi obowiązującymi prawami, zasadami i regulacjami.

Twoje Treści użytkownika muszą być zgodne ze wszystkimi poniższymi zasadami:

 • Treści użytkownika nie mogą zawierać żadnych materiałów, które są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obelżywe, obraźliwe, napastliwe, brutalne, nienawistne, podżegające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

 • Treści użytkownika nie mogą promować materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym, przemocy ani dyskryminacji ze względu na rasę, religię, narodowość, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub wiek.

 • Treści użytkownika nie mogą oszukiwać ani mieć na celu oszukania żadnej osoby.

 • Treści użytkownika nie mogą promować żadnych nielegalnych działań ani popierać, promować lub wspierać żadnych działań niezgodnych z prawem.

 • Treści użytkownika nie mogą fałszywie przedstawiać Twojej tożsamości ani powiązań z żadną osobą lub organizacją czy sprawiać wrażenia, że Twoje Treści użytkownika są popierane przez Coca‑Cola lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, jeśli nie ma to oparcia w faktach.

Jeżeli jesteś zdania, że Treści użytkownika naruszają niniejsze Warunki, powiadom nas pod adresem: https://www.coca-colacompany.com/contact-us, dołączając opis konkretnych Treści użytkownika oraz ich lokalizacji wewnątrz Serwisów lub materiałów Coca‑Cola w mediach społecznościowych. W zakresie dozwolonym przez prawo zgadzasz się zwolnić Coca‑Cola z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wniesione przez osobę trzecią przeciwko Coca‑Cola wynikające z Treści użytkownika lub z nimi powiązane.

Oprócz Treści użytkownika możesz od czasu do czasu przekazywać firmie Coca‑Cola pomysły, sugestie lub inne opinie na temat Serwisów (Informacje zwrotne). Aby zgłosić pomysł, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea i przejrzyj zawarte tam informacje. Jesteś właścicielem swojej Informacji zwrotnej, ale przekazując ją firmie Coca‑Cola, zgadzasz się i niniejszym udzielasz firmie Coca‑Cola nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, międzynarodowego, niewyłącznego i w pełni podlegającego sublicencji prawa i licencji na użytkowanie, reprodukowanie, wykonywanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, adaptowanie, modyfikowanie, ponowne formatowanie i tworzenie dzieł pochodnych oraz wykorzystywanie wszystkich Twoich Informacji zwrotnych w jakikolwiek inny sposób. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że Coca‑Cola może wykorzystać Informacje zwrotne w Serwisach, pod warunkiem że nie zostaniesz bezpośrednio zidentyfikowany bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie Twoje Informacje zwrotne są uważane za niepoufne i niezastrzeżone.

9. CO OBEJMUJE DOZWOLONE KORZYSTANIE Z SERWISÓW?

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków Coca‑Cola udziela użytkownikowi – wyłącznie do użytku niekomercyjnego – osobistego, ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego, odwołalnego i ograniczonego prawa dostępu i korzystania z Serwisów oraz do pobrania jednej (1) kopii każdej Aplikacji.

Korzystanie z Serwisów może odbywać się wyłącznie w celach zgodnych z prawem, osobistych i niekomercyjnych, a nie w nieuczciwych celach lub w związku z jakąkolwiek działalnością niezgodną z prawem. Nie ograniczając powyższego, użytkownikowi nie wolno i użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób, nie zachęcać oraz nie zezwalać osobom trzecim na:

 • Uzyskiwanie (lub podejmowanie próby uzyskania) nieautoryzowanego dostępu do Serwisów lub systemów komputerowych albo sieci Coca‑Cola poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w inny sposób albo w celu naruszenia bezpieczeństwa dowolnego komputera lub sieci zabezpieczającej.

 • Korzystanie z Serwisów w jakikolwiek sposób, o którym wiesz lub powinieneś wiedzieć, że może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić serwery lub sieci Coca‑Cola.

 • Dyskryminowanie, nękanie, kierowanie gróźb, oszukiwanie, zawstydzanie, szkodzenie lub powodowanie irytacji, niedogodności lub niepokoju innych osób lub w inny sposób zakłócanie (lub podejmowanie prób zakłócenia) korzystania z Serwisów przez inne osoby i czerpania przez nie radości z korzystania z Serwisów.

 • Korzystanie z Serwisów w imieniu kogokolwiek innego niż użytkownik.

 • Kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekodowanie ani podejmowanie prób uzyskania dostępu do dowolnej części Serwisów w inny sposób.

 • Usuwanie informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności zawartych w Serwisach lub w inny sposób naruszanie prawa własności intelektualnej osób trzecich.

 • Używanie dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania lub innego zautomatyzowanego urządzenia, procesu lub środków w celu uzyskania dostępu, odzyskania, przechwytywania lub indeksowania jakiejkolwiek części Serwisów. 

 • Wynajmowanie, wydzierżawianie, pożyczanie, sprzedawanie, udzielanie sublicencji, cedowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przenoszenie ani w żaden inny sposób udostępnianie Serwisów czy jakiejkolwiek funkcji lub funkcjonalności Serwisów osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu.

 • Przeformatowanie lub kadrowanie jakiejkolwiek części stron internetowych, które są częścią Serwisów, w tym z zamiarem odsprzedaży lub dystrybucji produktów. 

 • Korzystanie z Serwisów w celu wysyłania nieautoryzowanych lub niezamówionych treści handlowych lub promocyjnych. 

Coca‑Cola zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania aktywności w Serwisach w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo oraz zgodnie z Polityką prywatności firmy Coca‑Cola (lub inną polityką prywatności bądź równoważnym dokumentem, który został użytkownikowi udostępniony).

Coca‑Cola może, według własnego uznania, zakończyć Twój dostęp do Serwisów (oprócz wszelkich innych dostępnych środków zaradczych) bez powiadomienia, jeśli Coca‑Cola ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszasz niniejsze Warunki podczas korzystania z Serwisów.

10. CZY ISTNIEJĄ WARUNKI, KTÓRE WPROST DOTYCZĄ KORZYSTANIA Z APLIKACJI?

Poza postanowieniami określonymi w punkcie 10 niniejsze Warunki dotyczą pobierania i korzystania z naszych Aplikacji.  

W odróżnieniu od strony internetowej aplikacja mobilna to oprogramowanie, które jest pobierane i instalowane na urządzeniu mobilnym. Pomimo że Aplikacja pobierana na Twoje urządzenie mobilne podlega licencji – nie jest Ci sprzedawana. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do Aplikacji ani żadnych innych praw poza prawem do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.  

Użytkownik może pobrać pojedynczą kopię Aplikacji, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, na urządzenie mobilne będące jego własnością lub pozostające pod jego kontrolą. Aby zapewnić określone funkcje, niektóre Aplikacje muszą uzyskiwać dostęp do różnych funkcji i danych na urządzeniu mobilnym. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dane osobowe są przetwarzane przez Aplikacje, zapoznaj się z Polityką prywatności firmy Coca‑Cola (lub inną polityką prywatności bądź równoważnym dokumentem, który został udostępniony po pobraniu aplikacji).

Aplikacje i pozostała część Serwisów mogą zawierać różne treści.

Od czasu do czasu możemy opracowywać i udostępniać Aktualizacje (zdefiniowane w punkcie 4) Aplikacji. W zależności od ustawień urządzenia mobilnego, gdy urządzenie mobilne jest połączone z internetem, Aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wszystkie dostępne Aktualizacje lub użytkownik otrzyma powiadomienie albo monit o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji. Zgadzasz się pobrać i zainstalować wszystkie Aktualizacje oraz przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Aplikacja może nie działać prawidłowo, jeśli tego nie zrobisz. Wszystkie Aktualizacje Aplikacji są uważane za część Aplikacji i Serwisów i podlegają niniejszym Warunkom.

Coca‑Cola zastrzega sobie i zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w Aplikacjach, w tym wszystkie Znaki Coca‑Cola (zdefiniowane w punkcie 8) oraz, pomiędzy firmą Coca‑Cola a użytkownikiem, wszelkie inne prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do nich lub z nimi związane, z wyjątkiem zakresu, w którym zostały one jednoznacznie udzielone Użytkownikowi w ramach niniejszych Warunków.

Pobierając Aplikacje z Apple App Store lub Google Play (Platforma z aplikacjami), przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na poniższe warunki:

 • W relacji pomiędzy firmą Coca‑Cola i Platformą z aplikacjami pełną i wyłączną odpowiedzialność za Aplikacje ponosi firma Coca‑Cola.

 • Platforma z aplikacjami nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji.

 • Jeśli nasza Aplikacja nie jest zgodna z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją: (i) możesz powiadomić Platformę z aplikacjami, a Platforma z aplikacjami może zwrócić cenę zakupu Aplikacji (jeśli dotyczy), (ii) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Platforma z aplikacjami nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji a (iii) za inne roszczenia, straty, zobowiązania, odszkodowania, koszty lub wydatki związane z jakimkolwiek brakiem zgodności z jakąkolwiek gwarancją, tak jak w relacji pomiędzy firmą Coca‑Cola a Platformą z aplikacjami, odpowiedzialność ponosi firma Coca‑Cola.

 • Platforma z aplikacjami nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń związanych z Aplikacjami lub posiadaniem i korzystaniem z Aplikacji.

 • W razie zarzutu osoby trzeciej, że Aplikacja narusza prawa własności intelektualnej innej strony, w ramach relacji pomiędzy Platformą z aplikacjami a firmą Coca‑Cola, Coca‑Cola jest odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, ugodę i umorzenie wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.

 • Platforma aplikacji i jej spółki zależne są beneficjentami (będącymi osobami trzecimi) obowiązujących warunków użytkowania w zakresie, w jakim odnoszą się one do Twojej licencji na korzystanie z Aplikacji. Po zaakceptowaniu przez użytkownika naszych warunków użytkowania Platforma aplikacji, jako beneficjent będący osobą trzecią, będzie miała prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowała to prawo) do wyegzekwowania od użytkownika stosowania warunków użytkowania związanych z licencją na Aplikację.

 • Podczas korzystania z Aplikacji należy również przestrzegać wszystkich regulaminów osób trzecich obowiązujących za pośrednictwem Platformy z aplikacjami.

Aby dowiedzieć się więcej o gromadzeniu danych przez Aplikacje, sprawdź ustawienia swojego urządzenia mobilnego lub przejrzyj informacje na Platformie z aplikacjami, z której Aplikacja została pobrana. Aby zatrzymać gromadzenie danych za pośrednictwem Aplikacji, odinstaluj ją.

Niniejszym oświadczasz i zapewniasz, że: (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został określony przez rząd USA  jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie figurujesz na żadnej liście osób objętych zakazem lub ograniczeniami sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

11. KIEDY WCHODZĄ W ŻYCIE NINIEJSZE WARUNKI?  DO KIEDY OBOWIĄZUJĄ?

Niniejsze Warunki wchodzą w życie, gdy akceptujesz je w ramach tworzenia konta, pobierania Aplikacji lub korzystania z dowolnego Serwisu, który zawiera łącze do niniejszych Warunków (z zastrzeżeniem wyjątku określonego w punkcie 2). Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub firmę Coca‑Cola.  

Można zaprzestać korzystania z Serwisów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Aby usunąć konto, skontaktuj się z Coca‑Cola, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 15 i/lub odinstaluj dowolną albo wszystkie Aplikacje.  

Aby poprawić lub usunąć dane osobowe powiązane z kontem, zapoznaj się z sekcją „Twoje wybory” w Polityce prywatności konsumentów firmy Coca‑Cola (lub innej polityce prywatności albo równoważnym dokumencie, dostarczonym lub udostępnionym użytkownikowi). 

Coca‑Cola może natychmiastowo i automatycznie zamknąć Twoje konto bez powiadomienia, jeśli dojdzie do naruszenia prawa dotyczącego korzystania z Serwisów. Coca‑Cola zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i zablokowania dostępu do Serwisów po powiadomieniu lub bez powiadomienia w razie istnienia uzasadnionych podstaw, by sądzić, że uzyskujesz dostęp do Serwisów lub korzystasz z nich z naruszeniem niniejszych Warunków.

Coca‑Cola może zawiesić Twój dostęp do Serwisów, anulować Twoje konto lub wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli wykryjemy lub podejrzewamy naruszenie bezpieczeństwa lub jeśli Coca‑Cola przestanie oferować lub wspierać którykolwiek z Serwisów, co firma może zrobić według własnego uznania.

Postaramy się powiadomić Cię z wyprzedzeniem przed zakończeniem dostępu do Serwisów, aby umożliwić odzyskanie ważnych informacji (w zakresie dozwolonym przez prawo i niniejsze Warunki), ale nie zrobimy tego, jeśli stwierdzimy, że byłoby to niepraktyczne, niezgodne z prawem, naruszające czyjeś bezpieczeństwo lub w inny sposób szkodliwe dla praw lub własności Coca‑Cola.

Po wygaśnięciu niniejszych Warunków prawa przyznane przez Coca‑Cola wygasają, a użytkownik musi zaprzestać korzystania z Serwisów i usunąć wszystkie kopie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.

Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po wypowiedzeniu niniejszych Warunków, pozostają w mocy po ich wypowiedzeniu. Na przykład wszystkie poniższe postanowienia zachowają ważność po wypowiedzeniu Warunków: wszelkie ograniczenia naszej odpowiedzialności, warunki dotyczące własności lub praw własności intelektualnej, wszelkie zobowiązania, które musisz nam zapłacić, oraz warunki dotyczące sporów między nami. Wypowiedzenie nie ogranicza i nie ograniczy żadnych praw ani środków prawnych przysługujących firmie Coca‑Cola ani użytkownikowi.

12. KTO ODPOWIADA ZA USŁUGI LINKOWANE?

Serwisy zawierają łącza (linki) do innych witryn i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie (w tym partnerskie agencje marketingowe oraz platformy mediów społecznościowych), usługi wysyłania wiadomości obsługiwane przez inne firmy (np. WhatsApp) oraz reklamy (Usługi linkowane). Firma Coca‑Cola nie jest w stanie sprawować (i nie sprawuje) kontroli nad Usługami linkowanymi, mimo że niektóre Usługi linkowane pozwalają użytkownikowi eksportować do nich dane osobowe, są to między innymi funkcje „polubień” lub „udostępniania” mediów społecznościowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności i innymi warunkami użytkowania wszystkich Usług linkowanych. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Usług linkowanych, robisz to na własne ryzyko i zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do Usług linkowanych, a nie z niniejszymi Warunkami.

Serwisy mogą obejmować oprogramowanie innych firm, które jest ogólnie dostępne bezpłatnie na licencji typu open source lub podobnych (Oprogramowanie innych firm). Serwisy udostępniane użytkownikowi podlegają niniejszym Warunkom, jednak Oprogramowanie innych firm zawarte w Serwisach może podlegać innym licencjom lub warunkom użytkowania, które zostaną przedstawione w stosownych przypadkach.

13. W JAKI SPOSÓB ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY COCA-COLA JEST OGRANICZONA W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW?

Wyłączenie gwarancji firmy Coca‑Cola

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SERWISY SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA COCA-COLA, W IMIENIU WŁASNYM I W IMIENIU PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ORAZ JEJ I ICH ODPOWIEDNICH LICENCJODAWCÓW TREŚCI ORAZ JEJ DOSTAWCÓW ( PODMIOTY FIRMY COCA-COLA) JEDNOZNACZNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE USTAWOWE LUB INNE, W ODNIESIENIU DO SERWISÓW, W TYM WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI PRAW ORAZ GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PRZEBIEGU HANDLOWEGO, PRZEBIEGU WYKONANIA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA, ŻADEN Z PODMIOTÓW FIRMY COCA-COLA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE SERWISY SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, OSIĄGNĄ JAKIEKOLWIEK ZAMIERZONE REZULTATY, BĘDĄ KOMPATYBILNE LUB BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAŁY Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM, SYSTEMAMI LUB USŁUGAMI, BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ PRZERW, SPEŁNIAĆ WSZELKIE STANDARDY WYDAJNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI LUB BYĆ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB WADY MOGĄ BYĆ LUB BĘDĄ NAPRAWIONE.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB OGRANICZENIE USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA JEST NIEDOZWOLONE, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności firmy Coca‑Cola

Firma Coca‑Cola ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za uzasadnione bezpośrednie i możliwe do przewidzenia szkody spowodowane istotnym naruszeniem niniejszych Warunków przez Coca‑Cola, w ramach postanowień niniejszych Warunków.  

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Coca‑Cola nie ponosi odpowiedzialności za: 

 • Odszkodowania, których nie można przewidzieć, w tym odszkodowania wynikowe.

 • Odszkodowania retorsyjne i z nawiązką.

 • Utratę zysków, utratę zleceń, utratę kontraktu, przerwę w działalności, oczekiwane oszczędności, wartość firmy lub utratę możliwości biznesowych w związku z korzystaniem z Serwisów.

 • Wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie uzyskane w wyniku dostępu do Serwisów lub błędy, usterki, opóźnienia lub zakłócenia w Serwisach

 • Straty związane z działaniami osób trzecich, w tym z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usług linkowanych.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WPROST WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW FIRMY COCA-COLA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISÓW LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ RÓWNOWARTOŚCI STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD).

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności w sposób niezgodny z prawem, w tym odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub świadome wprowadzenie w błąd lub inne umyślne zachowanie. JEŚLI DOWOLNE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ OKAŻE SIĘ NIEWAŻNE, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW FIRMY COCA-COLA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY LUB PRZYCZYNY DZIAŁAŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU BĘDZIE OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

JAKO KONSUMENT KORZYSTASZ Z WSZELKICH OBOWIĄZKOWYCH PRZEPISÓW PRAWA W JURYSDYKCJI, W KTÓREJ MIESZKASZ. ŻADNE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WPŁYWA NA TWOJE PRAWO KONSUMENTA DO KORZYSTANIA Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LOKALNEGO.

14. W JAKI SPOSÓB COCA-COLA KOMUNIKUJE SIĘ Z KONSUMENTAMI?

Korzystając z Serwisów lub wysyłając do nas wiadomości e-mail, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną.  W zależności od Twoich wyborów i ustawień konta będziemy komunikować się z Tobą elektronicznie na różne sposoby, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych lub powiadomień push w Aplikacji, lub publikując wiadomość w Aplikacji lub w inny sposób za pośrednictwem Serwisów. Niektóre z komunikatów są automatyczne, a inne są wysyłane domyślnie w ramach Serwisów. Od czasu do czasu możemy dodawać lub usuwać określone rodzaje komunikacji. W ustawieniach konta możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać określone komunikaty elektroniczne. Chociaż wyłączenie niektórych komunikatów jest możliwe, możemy mimo to, w razie potrzeby, wysyłać powiadomienia, aby umożliwić nam udostępnianie pewnych części Serwisów, takich jak powiadamianie o incydencie związanym z bezpieczeństwem.

Przyjmujesz, że wszystkie umowy, zawiadomienia, oświadczenia i inne komunikaty, które dostarczamy drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi komunikacja wymagana jest w formie pisemnej, chyba że obowiązujące przepisy wyraźnie wymagają innej formy komunikacji. Niektóre komunikaty elektroniczne mogą podlegać opłatom naliczanym przez operatora lub usługodawcę. 

Jeśli Twój adres e-mail lub inne dane kontaktowe ulegną zmianie, jesteś odpowiedzialny za poinformowanie firmy Coca‑Cola. Zmiany adresu e-mail będą miały zastosowanie do wszystkich wiadomości od nas.

Niektóre komunikaty mogą zawierać informacje o Twoim koncie, takie jak prośba o zresetowanie hasła. Każdy, kto ma dostęp do Twojego konta e-mail lub urządzenia mobilnego, może mieć dostęp do treści takich komunikatów.

Kiedy wysyłamy komunikaty marketingowe lub promocyjne, robimy to na podstawie Twojej zgody, gdy jest to wymagane. Możesz samodzielnie kontrolować naszą komunikację marketingową e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w stopce każdej marketingowej wiadomości e-mail. 

15. JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z FIRMĄ COCA-COLA?

Aby skontaktować się z firmą Coca‑Cola odnośnie do niniejszych Warunków, Polityki prywatności konsumentów Coca‑Cola lub przetwarzania przez Coca‑Cola danych osobowych, należy użyć formularza znajdującego się pod adresem: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form

Można się z nami skontaktować również na piśmie, pod adresem: The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA lub pod numerem telefonu 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) lub przy użyciu jakichkolwiek innych informacji właściwych dla danej jurysdykcji, udostępnionych za pośrednictwem Serwisów.

Aby skontaktować się z Coca‑Cola w sprawie Polityki prywatności oraz sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych zbieranych od użytkowników i na ich temat, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w Polityce prywatności konsumentów firmy Coca‑Cola.

16. INNE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsze Warunki (w tym Polityka prywatności konsumentów firmy Coca‑Cola lub inna polityka prywatności lub równoważny dokument przekazany użytkownikowi) zawierają jedyne i pełne porozumienie między firmą Coca‑Cola a użytkownikiem w odniesieniu do Serwisów i spraw w nich zawartych oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia i umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Serwisów.

 2. Przyjmujesz do wiadomości, że użycie klawiatury, myszy lub innego urządzenia w celu wybrania przycisku, ikony lub podobna czynność albo przekazanie firmie Coca‑Cola jakiegokolwiek potwierdzenia lub zgody w inny sposób stanowi podpis elektroniczny, który jest równoważny z podpisem na piśmie. Użytkownik przyjmuje również, że do weryfikacji podpisu elektronicznego nie jest wymagana żadna weryfikacja przez osobę trzecią. Ponadto uzgadnia się, że każde użycie podpisu elektronicznego użytkownika w związku z Serwisami stanowi zgodę użytkownika na przyjęcie niniejszych Warunków świadczenia usług w wersji obowiązującej w dniu złożenia podpisu elektronicznego.

 3. Niniejsze Warunki są wiążące dla użytkownika oraz firmy Coca‑Cola, a także następców prawnych i cesjonariuszy obu stron.

 4. Coca‑Cola może dokonać cesji niniejszych Warunków na następcę prawnego (w całości lub w części), ale użytkownik nie może dokonać cesji Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Coca‑Cola. 

 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimum, tak aby pozostałe postanowienia nadal obowiązywały z takim samym skutkiem, jakby niewykonalne lub nieważne postanowienie nie zostało użyte.

 6. Zrzeczenie się przez Coca‑Cola dowolnego warunku lub postanowienia określonego w niniejszych Warunkach nie będzie równoznaczne z podjęciem takiej decyzji na stałe. Brak korzystania przez Coca‑Cola z praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się.

 7. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza utworzenia partnerstwa, spółki joint venture, agencji ani innych podobnych relacji pomiędzy Coca‑Cola a użytkownikiem.

 8. Jeżeli Coca‑Cola lub użytkownik nie może wykonać lub nie jest w stanie wykonać jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza rozsądną kontrolą strony powołującej się na to postanowienie, wykonanie przez stronę poszkodowaną zostanie przedłużone o okres opóźnienia lub niemożności wykonania z powodu zaistnienia takiej przyczyny. 

 9. Nagłówki i śródtytuły są używane jedynie dla wygody. O ile kontekst nie stanowi inaczej lub nie jest to wyraźnie zaznaczone, użycie słów lub wyrażeń obejmujących: w tym, w szczególności, na przykład, takie jak lub podobnych należy traktować jako ilustracyjne oraz takie, które nie ogranicza znaczenia słów, opisów, definicji, zwrotów lub terminów poprzedzających lub następujących po powyższych słowach i wyrażeniach. 

17. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Firma Coca‑Cola jest wdzięczna za możliwość bezpośredniego rozwiązania wszelkich problemów związanych z Serwisami. Jeżeli chcesz, abyśmy zwrócili uwagę na jakieś zagadnienie, skontaktuj się z nami pod adresem: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Wyrażasz zgodę na rozstrzyganie sporów i roszczeń wynikających z lub związanych z korzystaniem z Serwisów (Spory) zgodnie z postanowieniami punktu 17. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów zależnych od jurysdykcji niniejsze Warunki i korzystanie przez użytkownika z Serwisów podlegają prawu stanu Georgia w USA, bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w przepisach tego stanu.

Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z SERWISÓW LUB ZWIĄZANE Z SERWISAMI MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZAISTNIENIA PODSTAWY ROSZCZENIA; W INNYM PRZYPADKU PODSTAWA POWÓDZTWA JEST TRWALE WYŁĄCZONA.

Dla klientów w Kanadzie: Użytkownik i Coca‑Cola uzgadniają, że niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem prowincji Ontario oraz prawem obowiązującym w Kanadzie. Zgadzasz się, że wszelkie powództwa prowadzone w oparciu o prawo stanowione lub prawo słuszności wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie do sądów prowincjonalnych lub federalnych znajdujących się w Toronto, Ontario, i niniejszym wyrażasz zgodę oraz poddajesz się wyłącznej i osobowej jurysdykcji takich sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego. 

Dla klientów w UE: Jeśli jesteś mieszkańcem UE, możesz wnieść roszczenie o wyegzekwowanie praw konsumenckich w związku z niniejszymi Warunkami w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz.  Ponadto Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, dostęp do której można uzyskać tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Więcej informacji na temat praw konsumentów można znaleźć tutaj.  

Dla klientów we Włoszech:  Wszelkie spory między użytkownikiem a nami dotyczące niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu użytkownika. Możesz również ubiegać się o pozasądowy mechanizm rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami (zgodnie z artykułami 141 – 141, nr 206 włoskiego kodeksu konsumenckiego z dnia 6 września 2005 r.). Na przykład możesz skorzystać lub skonsultować się z europejską platformą internetowego rozstrzygania sporów, o której mowa powyżej.

Dla konsumentów w Bangladeszu, Bhutanie, Indiach, na Malediwach, w Nepalu i Sri Lance: Niniejsze Warunki i korzystanie z Serwisów podlegają prawu miejsca zwykłego pobytu użytkownika, bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w obowiązujących przepisach. Sądy właściwej jurysdykcji znajdujące się w miejscu zwykłego pobytu użytkownika będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami wynikającymi z niniejszych Warunków, z nimi związanymi lub odnoszącymi się do nich.

Dla klientów w Wielkiej Brytanii: Niniejsze Warunki i ich przedmiot podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Zarówno użytkownik, jak i my zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję (nie dotyczy to mieszkańców Irlandii Północnej, którzy mogą również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej oraz mieszkańców Szkocji, którzy mogą również wnieść sprawę w sądzie w Szkocji).

Dla klientów w USA:

Wybór i zasady arbitrażu.  Spór należy kierować wyłącznie do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA), gdzie zostanie on rozpatrzony zgodnie z regulaminem arbitrażu konsumenckiego tej organizacji.  Jeśli z jakiegokolwiek powodu organizacja AAA nie będzie mogła lub nie będzie skłonna przeprowadzić arbitrażu zgodnego z niniejszymi warunkami, wspólnie wybierzemy innego arbitra zgodnie z rozdziałem 9, § 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

Obowiązek arbitrażu (indywidualnego). Strony uzgadniają, że wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie w drodze arbitrażu indywidualnego (nie pozwu zbiorowego). Strony zamierzają przestrzegać federalnej ustawy o arbitrażu, rozdział 9, § 1 i nast. Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Arbitraż oznacza postępowanie bez ławy przysięgłych i sędziego.

Zakres arbitrażu. Arbiter rozstrzyga wyłącznie wszelkie kwestie dotyczące Sporu, stosując niniejsze Warunki. Arbiter rozstrzyga również wszelkie kwestie dotyczące tego, czy dany Spór lub problem podlega arbitrażowi. Arbiter nie jest uprawniony do rozpatrywania Sporu w ramach pozwu zbiorowego dowolnego rodzaju. Arbiter nie ma żadnych uprawnień do rozstrzygania spraw osób innych niż strony niniejszej umowy.

Wyjątek od arbitrażu (Small Claims Court). Spory, które można w pełni rozstrzygnąć w sądzie ds. drobnych roszczeń (small claims court), nie muszą być kierowane do arbitrażu.

Wybór miejsca (hrabstwo Fulton, Georgia). Uzgadnia się, że wszelkie Spory będą rozpatrywane wyłącznie w hrabstwie Fulton w stanie Georgia, o ile Strony nie uzgodnią inaczej lub arbiter nie postanowi inaczej. Wyrażasz zgodę na jurysdykcję w stanie Georgia we wszystkich kwestiach.

Wybór prawodawstwa (Georgia). Niniejsze Warunki i korzystanie z Serwisów podlegają prawu stanu Georgia w USA, bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w obowiązujących przepisach. Wszelkie ustalenia dotyczące tego, czy spór podlega arbitrażowi, lub co do przebiegu arbitrażu, podlegają wyłącznie federalnej ustawie o arbitrażu, rozdział 9, § 1 i nast. Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

Środki naprawcze dostępne w arbitrażu. Arbiter może przyznać wszelkie środki naprawcze, zadośćuczynienie lub skutek, jaki strony mogłyby uzyskać w sądzie, w tym przyznać honoraria adwokackie i koszty, zgodnie z prawem mającym zastosowanie w danej sprawie, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego.

Zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Arbiter nie może wydawać nakazów. Jeśli którakolwiek ze stron sporu wystąpi o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego, arbiter zakończy postępowanie arbitrażowe w Sporze, przyzna odszkodowanie pieniężne (jeśli dotyczy), a następnie strona ubiegająca się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego może wnieść nowe powództwo do sądu stanowego lub federalnego w hrabstwie Fulton, Georgia w USA, wyłącznie w celu uzyskania zabezpieczenia roszczeń w postaci nakazu lub zakazu sądowego. Ustalone fakty i wnioski prawne arbitra nie będą stanowić dowodu ani podstawy prawnej w nowym powództwie przed sądem.

WYŁĄCZENIE POZWU ZBIOROWEGO

Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo oraz w Stanach Zjednoczonych, Coca‑Cola i użytkownik zgadzają się, że wszelkie postępowania w sprawie rozstrzygania sporów będą prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach pozwu zbiorowego dowolnego rodzaju.  Obie strony zrzekają się prawa do procesu z ławą przysięgłych. 

18. WARUNKI DLA KONKRETNYCH JURYSDYKCJI 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTA I MOŻLIWOŚCI WYBORU W POSZCZEGÓLNYCH JURYSDYKCJACH. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ODPOWIEDNIMI SEKCJAMI.  

Dla klientów w Kalifornii: Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, zamieszkałe w stanie Kalifornia, mogą mieć prawo do zażądania usunięcia Treści użytkownika, które zostały upublicznione w Serwisach przez użytkownika. Aby zażądać usunięcia Treści użytkownika, należy skontaktować się z Coca‑Cola pod adresem, wpisując jako temat wiadomości frazę: „California Minor User Content Removal”. Należy pamiętać, że prawo do usunięcia nie jest bezwzględne – prawo to ma zastosowanie do pierwotnej publikacji Treści użytkownika, ale nie do późniejszego udostępniania lub publikowania przez inne osoby ani do treści o użytkowniku udostępnianych przez inne osoby. Prawo do usunięcia nie ma również zastosowania, jeśli użytkownik otrzymał rekompensatę lub inne wynagrodzenie za opublikowanie Treści użytkownika. Coca‑Cola nie może zapewnić kompleksowego usunięcia Treści użytkownika z internetu.  

Osoby zamieszkałe w stanie Kalifornia, które chcą, aby Coca‑Cola usunęła ich dane osobowe, powinny zapoznać się z sekcją dotyczącą stanu Kalifornia w Polityce prywatności firmy Coca‑Cola.

Jeśli Serwisy zostaną w dowolnym momencie uznane za elektroniczną usługę handlową (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1789.3 kalifornijskiego kodeksu cywilnego), mieszkańcy Kalifornii mają prawo do następujących szczegółowych informacji o prawach konsumenta:

Podmiotem udostępniającym Serwisy jest: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Stany Zjednoczone.

Jeżeli Serwisy zostaną uznane za elektroniczną usługę handlową, można złożyć reklamację dotyczącą Serwisów lub otrzymać dalsze informacje dotyczące korzystania z Serwisów, wysyłając wiadomość e-mail na adres: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Można się z nami skontaktować również na piśmie, pod adresem: The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA lub pod numerem telefonu 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Dla wszystkich klientów w USA: Aby uzyskać informacje o tym, jak zgłosić roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich zgodnie z ustawą The Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”), prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką DMCA.

Dla klientów w Niemczech: Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności firmy Coca‑Cola za rażące zaniedbania w stosunku do użytkowników zamieszkałych w Niemczech.  Zgodnie z zasadami Niemieckiej Federacji Reklamy (Deutscher Werberat, ZAW) Coca‑Cola nie prowadzi działań reklamowych ani marketingowych skierowanych do konsumentów poniżej 14. roku życia. W związku z tym Serwisy nie są skierowane ani przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 14. roku życia.