Misja, wizja i wartości

Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Dlatego też, jeśli chcemy rozwijać się jako firma, musimy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach, rozumieć trendy i czynniki, które będą determinowały nasze działania w przyszłości. Na tym właśnie polega nasza Wizja 2020: wyznacza firmie cel i wytycza kierunek prowadzący nas do wspólnego sukcesu.

 

Nasza misja

Nasza misja niezmiennie wskazuje nam kierunek, w którym podążamy. Opisuje cel naszej firmy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

 

 • Chcemy dawać światu orzeźwienie.
 • Chcemy inspirować i wywoływać uśmiech szczęścia.
 • Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.

Nasza wizja

Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności. Określa i pomaga stopniowo osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost.

 

 • Ludzie: chcemy być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału.
 • Portfolio produktów: chcemy oferować marki napojów wysokiej jakości, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.
 • Partnerzy: chcemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
 • Planeta: chcemy być odpowiedzialną firmą, angażując się w budowanie i wspieranie społeczności lokalnych.
 • Zysk: chcemy maksymalizować długoterminowy zwrot dla naszych udziałowców, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.
 • Wydajność: chcemy być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją.

Nasza kultura sukcesu

Nasza kultura sukcesu określa postawy i zachowania, które są niezbędne do realizacji Wizji 2020.

Działanie zgodnie z naszymi wartościami

Nasze wartości są kompasem dla naszych działań i definiują sposób, w jaki poruszamy się w świecie.

 

 • Przywództwo: odwaga w kształtowaniu lepszej przyszłości
 • Współpraca: wykorzystanie zbiorowej mądrości
 • Integralność: zachowanie prawdziwości
 • Odpowiedzialność: jeśli coś ma się wydarzyć, staramy się mieć na to wpływ
 • Pasja: zaangażowanie sercem i umysłem
 • Różnorodność: taka jak w przypadku naszych marek
 • Jakość: cokolwiek robimy, robimy to dobrze

Skupienie na rynku

 

 • Koncentracja na potrzebach naszych konsumentów, klientów i partnerów
 • Wsłuchiwanie się w rynek, obserwowanie go i stałe uczenie się
 • Globalna perspektywa
 • Każdego dnia koncentracja na realizacji celów rynkowych
 • Stały głód wiedzy

Inteligentna praca

 

 • Szybkie podejmowanie działań
 • Żywe reagowanie na zachodzące zmiany
 • Odwaga zmiany kursu w razie potrzeby
 • Podtrzymywanie swojego konstruktywnego niezadowolenia
 • Wydajność

Działać jak właściciel

 

 • poczucie współodpowiedzialności za nasze działania i zaniechania.
 • Kierowanie zasobami systemu i skupianie się na budowaniu wartości.
 • Nagradzanie ludzi za podejmowanie ryzyka i znajdowanie lepszych sposobów na rozwiązywanie problemów.
 • Wyciąganie wniosków z wyników i analizowanie, co działa, a co nie.

Utożsamianie się z marką

 

 • Inspirowanie do kreatyności, pasji, optymizmu i zabawy